Jump to content
 • 0

Διετές πρόγραμμα ΟΑΕΔ με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών


Soc
 Share

Question

Καλησπέρα! Διαβάζω το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για επιχορήγηση των ασφαλιστικών εσιφορών και θα ήθελα μια διεκρίνιση αν κάποιος συνάδελφος μπορεί! Αναφέρει ότι το ύψος της επιχορήγησης θα υπολογίζεται ποσοστιαία στις πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού βάσει ΕΓΣΣΕ ?

Π.χ. για νέο άνεργο ποσοστό 100%

Ακαθάριστες αποδοχές 1000

ΚΑτώτατος μισθός ΕΓΣΣΕ 700

Ποσοστό εισφορών 44%

Το΄ποσό της επιχορήγησης πόσο θα είναι ?

1 : 700 χ 44% χ 100% = 308 € ή μήπως

2 : 1000 χ 44% χ 100% = 440 €

Αν μπορεί κάποιος ας βοηθήσει!

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Στην επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών απο 14/02/2012 υπολογίζουμε με τη νέα μείωση? Δηλαδή μειωμένη επιδότηση κατά 22% ? Εχει κάποιος συνάδελφος πληροφόρηση απο ΟΑΕΔ τι κάνουμε για να αγοράσουμε ένσημα Φεβρουάριος 2012.

Δυστυχώς και εδώ ακόμη περιμένουμε.Ούτε τα βασικά δεν μπορούμε να διεκπεραιώσουμε.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Λια

Καλημέρα σας,

επικοινώνησα σήμερα με τον ΟΑΕΔ και μου ανέφεραν ότι όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πριν τις 13/2/2012 ισχύουν τα ποσά κατα την ένταξη σε αυτό και δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε οι αμοιβές του εργαζόμενου ή οποιοιδήποτε όροι..

ισχύει κατι τέτοιο?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης

Καλημέρα,

μπορεί να με βοηθήσει καποιος για τη συμπλήρωση των εντύπων του Διετούς Προγράμματος;;

ασφάληση ΙΚΑ και επικουρικό ΤΑΠΕΜ.Ποιό έντπο συμπληρώνω το Β2;

ευχαριστω!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Έχει τύχει σε συνάδελφο περίπτωση με το διετές όπου ο επιχορηγούμενος αποχωρεί οικιοθελώς, και η επιχείρηση επιθυμεί να μην τον αντικαταστήσει, ο ΟΑΕΔ να ζητάει πίσω την επιδότηση έως εκείνο το σημείο;

Το θέμα μου είναι ότι η δέσμευση μου συνεχίζει στην περίπτωση οικιοθελούς αποχώρησης;

Η εν λόγω επιχείρηση μπορεί να μην επιβιώσει ούτως ή άλλως, αλλά από την 1η τροποποίηση του ΦΕΚ ισχύει το παρακάτω...

 

 

 

 

 

Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέ−
σεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια 
του συνολικού προγράμματος, που ανέρχονται συνολικά 
σε τριάντα έξι (36) μήνες. 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό 
της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες 
θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό. 27822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, 
κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικό−
τητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχο−
ρηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη 
θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη

 

 

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία 

σύμβαση εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξο−
δος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω 
προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων 
εθελούσιας εξόδου
 
 
 
 
Δεν αναφέρεται τίποτα για οικιοθελή αποχώρηση.
Στον ΟΑΕΔ (αθήνας) λένε ότι θα πρέπει να επιστρέψει τις εισφορές η επιχείρηση.
Link to comment
Share on other sites

 • 0

 

Έχει τύχει σε συνάδελφο περίπτωση με το διετές όπου ο επιχορηγούμενος αποχωρεί οικιοθελώς, και η επιχείρηση επιθυμεί να μην τον αντικαταστήσει, ο ΟΑΕΔ να ζητάει πίσω την επιδότηση έως εκείνο το σημείο;

Το θέμα μου είναι ότι η δέσμευση μου συνεχίζει στην περίπτωση οικιοθελούς αποχώρησης;

Η εν λόγω επιχείρηση μπορεί να μην επιβιώσει ούτως ή άλλως, αλλά από την 1η τροποποίηση του ΦΕΚ ισχύει το παρακάτω...

 

 

 

 

 

Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέ−
σεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια 
του συνολικού προγράμματος, που ανέρχονται συνολικά 
σε τριάντα έξι (36) μήνες. 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό 
της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες 
θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό. 27822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, 
κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικό−
τητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχο−
ρηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη 
θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη

 

 

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία 

σύμβαση εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξο−
δος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω 
προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων 
εθελούσιας εξόδου
 
 
 
 
Δεν αναφέρεται τίποτα για οικιοθελή αποχώρηση.
Στον ΟΑΕΔ (αθήνας) λένε ότι θα πρέπει να επιστρέψει τις εισφορές η επιχείρηση.

 

 

Εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η οικειοθελής αποχώρηση δεν επηρεάζει το πρόγραμμα γενικά. Αν είναι δεσμευόμενο σίγουρα δεν υπάρχει θέμα, μου έτυχε. Για την περίπτωση του επιδοτούμενου θεωρώ ότι απλά διακόπτεται το πρόγραμμα, χωρίς άλλες επιπτώσεις. 

Αν θες επικοινώνησε με την κ.Κουνεζη στον ΟΑΕΔ Πατησίων (τμήμα ΝΘΕ). Είναι ευγενικότατη, γνωρίζει και σίγουρα θα σε βοηθήσει.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στον ίδιο ΟΑΕΔ, στο ίδιο πρόγραμμα, είχα υπάλληλο που απασχολήθηκε τελικά για 17 μήνες και αποχώρησε οικειοθελώς, χωρίς αντικατάσταση. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα επιστροφής χρημάτων, αντίθετα έγινε μια υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία δεν επιθυμεί να συνεχίσει το πρόγραμμα για τους επόμενους μήνες μέχρι τη λήξη του. Όλα τα χρήματα μέχρι τη λήξη της απασχόλησης του εργαζόμενου καταβλήθηκαν κανονικά από τον ΟΑΕΔ στο ΙΚΑ, και τα τιμολόγια εκδόθηκαν κανονικά. Και αναφέρομαι σε πρόγραμμα που έληξε - διακόπηκε εδώ και ένα χρόνο.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΚΑΛΛΙΑ

 

Έχει τύχει σε συνάδελφο περίπτωση με το διετές όπου ο επιχορηγούμενος αποχωρεί οικιοθελώς, και η επιχείρηση επιθυμεί να μην τον αντικαταστήσει, ο ΟΑΕΔ να ζητάει πίσω την επιδότηση έως εκείνο το σημείο;

Το θέμα μου είναι ότι η δέσμευση μου συνεχίζει στην περίπτωση οικιοθελούς αποχώρησης;

Η εν λόγω επιχείρηση μπορεί να μην επιβιώσει ούτως ή άλλως, αλλά από την 1η τροποποίηση του ΦΕΚ ισχύει το παρακάτω...

 

 

 

 

 

Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέ−
σεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια 
του συνολικού προγράμματος, που ανέρχονται συνολικά 
σε τριάντα έξι (36) μήνες. 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό 
της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες 
θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό. 27822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, 
κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικό−
τητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχο−
ρηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη 
θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη

 

 

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία 

σύμβαση εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξο−
δος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω 
προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων 
εθελούσιας εξόδου
 
 
 
 
Δεν αναφέρεται τίποτα για οικιοθελή αποχώρηση.
Στον ΟΑΕΔ (αθήνας) λένε ότι θα πρέπει να επιστρέψει τις εισφορές η επιχείρηση.

 

Η επιχείρηση δεν χρειάζεται να επιστρέψει εισφορές , ούτε είναι υποχρεωμένη σε αντικατάσταση του εργαζόμενου. Λάθος σου απαντάνε απο τον ΟΑΕΔ. Πήγαινε στον ΟΑΕΔ που ανήκει ο πελάτης σου και μίλα με τον Προισταμενο ή με κάποιον που να ξέρει το πρόγραμμα. Είχα περίπτωση ανάλογη και δεν είχα κανένα πρόβλημα

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μα αυτό ξέρω και εγώ και αυτό λέει και το ΦΕΚ...

Θα με τρελάνουνε...

 

Ο ΟΑΕΔ αθήνας πρέπει να έχει άπειρα τέτοια προγράμματα, είναι δυνατόν να μην το ξέρανε... ¨Ημαρτον...

 

Το ωραίο είναι ότι αυτή τη στιγμή επειδή μόλις μεταστεγαστήκανε, δεν έχουν ούτε τηλέφωνο να τους πάρω να τους κράξω... :D

Ευχαριστώ άπαντες για την επιβεβαίωση, ευτυχώς τελικά δεν είμαι ελέφαντας... :lol:

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα σας

 

θα ήθελα την αποψη σας σχετικά με την εξης απορια πάνω στο προγραμμα για μερικη απασχόληση:

το πρόγραμμα αναφερει οτι επιδοτεί απο 20 εως 22 ημερες ασφάλισης

Στις ασφαλιστικες ημερες του εργαζόμενου βαζετε απο 20-22 οπως αναφερει και το ικα ή μπαινουν για τον υπαλληλο 25 και για τον εργατη 23-27 αναξερτητα αν υπολογιστει η επιδοτηση στις λιγοτερες μερεσ??

 

θα εκτιμουσα οποια βοηθεια

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα σας

 

θα ήθελα την αποψη σας σχετικά με την εξης απορια πάνω στο προγραμμα για μερικη απασχόληση:

το πρόγραμμα αναφερει οτι επιδοτεί απο 20 εως 22 ημερες ασφάλισης

Στις ασφαλιστικες ημερες του εργαζόμενου βαζετε απο 20-22 οπως αναφερει και το ικα ή μπαινουν για τον υπαλληλο 25 και για τον εργατη 23-27 αναξερτητα αν υπολογιστει η επιδοτηση στις λιγοτερες μερεσ??

 

θα εκτιμουσα οποια βοηθεια

καλημερα κ καλη εβδομαδα

καποια αποψη..?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα σας

 

θα ήθελα την αποψη σας σχετικά με την εξης απορια πάνω στο προγραμμα για μερικη απασχόληση:

το πρόγραμμα αναφερει οτι επιδοτεί απο 20 εως 22 ημερες ασφάλισης

Στις ασφαλιστικες ημερες του εργαζόμενου βαζετε απο 20-22 οπως αναφερει και το ικα ή μπαινουν για τον υπαλληλο 25 και για τον εργατη 23-27 αναξερτητα αν υπολογιστει η επιδοτηση στις λιγοτερες μερεσ??

 

θα εκτιμουσα οποια βοηθεια

καλημερα

 

θα μπορουσε να μου πει καποιος συναδελφος πως αντιμετωπιζει το θεμα??

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μερικη απασχοληση βαζω 21-22 ενσημα αναλογα ποσες ημερολογιακες εχει ο μηνας..συμφωνα παντα με οδηγιες απο Ικα.

Στον διετες στον σεπτεμβριο για παραδειγμα θα μου δωσει επιδοτηση για 20 μερες και για μια μερα δεν θα παρει επιδοτηση.

Δλδ βαζεις 21 ενσημα το σεπτεμβριο,θα φανει στην ΑΠΔ οτι παιρνεις επιδοτηση για 20 και θα εμφανιση και μια μερα ΜΟΝΗ της χωρις επιδοτηση ολο το ποσο για πληρωμη.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=15714&&page=4

Μερικη απασχοληση βαζω 21-22 ενσημα αναλογα ποσες ημερολογιακες εχει ο μηνας..συμφωνα παντα με οδηγιες απο Ικα.

Στον διετες στον σεπτεμβριο για παραδειγμα θα μου δωσει επιδοτηση για 20 μερες και για μια μερα δεν θα παρει επιδοτηση.

Δλδ βαζεις 21 ενσημα το σεπτεμβριο,θα φανει στην ΑΠΔ οτι παιρνεις επιδοτηση για 20 και θα εμφανιση και μια μερα ΜΟΝΗ της χωρις επιδοτηση ολο το ποσο για πληρωμη.

αφου το προγραμμα σου επιδοτει απο 20 εως 22 ημερες γιατι να αφαιρεσει την μια..?

με το θεμα των ημερων ασφαλισης δεν υπαρχει προβλημα....?

 

δεν μπορω πραγματικα να βρω μια ακρη σε αυτο το θεμα............

 

δεν αδικουμε τον εργαζομενο με βαση και το παραπανω link...?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

το προγραμμα επιδοτει εργασιμες ημερες,Ο σεπτεμβριος εχει 20 γιαυτο και επιδοτει 20!αν εχει 21 τοτε θα επιδοτησει 21.

Σωστο ειναι παντως,εκαν και εγω 10 ,μερες να βγαλω ακρη με οαεδ κτλ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

το προγραμμα επιδοτει εργασιμες ημερες,Ο σεπτεμβριος εχει 20 γιαυτο και επιδοτει 20!αν εχει 21 τοτε θα επιδοτησει 21.

Σωστο ειναι παντως,εκαν και εγω 10 ,μερες να βγαλω ακρη με οαεδ κτλ

ευχαριστω πολυ για τον χρονο

εμενα βασικα με απασχολει το θεμα των ασφαλιστικων ημερεων και οχι τοσο το θεμα της επιδοτησης(αυτο ειναι ξεκαθαρο νομιζω απο τον οαεδ).

με βασει και το λινκ που παρεθεσα ο εργαζομενοσ θα επρεπε να παιρνει για πχ. 22 ημερες εργασιας στην πενθημερη απασχοληση 26 ασφαλιστικεσ μερεσ και να επιδοτειται για 22?

τι γνωμη εχετε επ αυτού?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα,

 

Μια ερώτηση για το διετές εχω κι εγώ...

 

Επιχείρηση προσέλαβε ατομο με το διετές με ποσοστό επιδότησης τον πρώτο χρόνο 80% και τον δεύτερο 60%.

Το άτομο αποχώρησε οικιοθελώς τον Σεπτέμβριο, πρίν ακόμη κλείσει ο πρώτος χρόνος. Τον Οκτώβριο θα έκλεινε χρόνο κι αν παρέμενε στην επιχείρηση η επιδότηση θα ήταν 60% σήμερα.

 

Τώρα θέλω να βγάλω στον μήνα Δεκέμβριο το δώρο και το ποσό των εισφορών για το δώρο Χριστουγέννων αυτού που αποχώρησε.

Με ποιό ποσοστό θα υπολογιστεί η επιδότηση? Με το 80% που ήταν την χρονική περίοδο που έφυγε το άτομο ή με 60% που θα ήταν σήμερα αν έβγαινε και ο Δεκέμβριος?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

25-26 αφαλιστικες μερες εγω δεν βαζω πουθενα στην ημιαπασχοληση.

Ξερω πως μπορει να ειναι λαθος αλλα ειναι εντολες του ικα..παρανομος πιστευω..

Εχει τυχει σε συναδελφο, να αφαιρέσουν ενσημα απο υπαλληλο και να τα κανουν 21-22 απο 25 που εβαζε σε καθημερινη εργασια χ 4 ωρες.

+ τροποποιησεις απδ + προστιμο κτλ...

αρα ακολουθουμε οτι λεει το ικα

Link to comment
Share on other sites

 • 0

καταλαβα...

γενικα κ εγω εχω αυτο το προβλημα και με το ικα και τωρα συνδυαστικα με τον οαεδ.

ολοι οι συναδελφοι ετσι αντιμετωπιζουν το θεμα..?γι αυτο ήθελα την γνωμη καποιου που βαζει ολες τις μερες...

ευχαριστω για τις απαντησεις...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν συνεχίζουμε να καταθέτουμε τις καταστάσεις και τις ΑΠΔ για τα προγράμματα διετούς -τετραετους απασχόλησης,απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κλπ ανά τρίμηνο στον ΟΑΕΔ ή τώρα που καταθέτουμε πλέον ΑΠΔ μηνιαία θα καταθέτουμε και αυτά στον ΟΑΕΔ κάθε μήνα??

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...