Sign in to follow this  
adel

Δημόσιος Υπάλληλος μπορεί να ασκήσει ελευθέριο επάγγελμα ?

Recommended Posts

Γνωρίζει κάποιος εάν δημόσιος υπάλληλος μπορεί να κάνει έναρξη εργασιών λογιστικού γραφείου ?

Εάν ναι ποιά διαδικασία απαιτείται ?

Γωρίζω ότι πρέπει να ζητήσεις άδεια από την υπηρεσία αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι καλύπτει τέτοια περίπτωση

Share this post


Link to post
Share on other sites

Άσκηση

ιδιωτικού έργου με αμοιβή

1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδι­ωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή ερ­γασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δη­μοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλ­λογικού οργάνου διοίκησης.

3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ` επάγγελμα άσκηση εμπορίας.

4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Αρθρο 32

Συμμετοχή σε εταιρείες

1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρε­σία του τη συμμετοχή του σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, εκτός των σωματείων και των κοινωφελών ιδρυμάτων.

2. Απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποια­δήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλ­μένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανώνυμης εταιρείας ή γεωργικού συνεταιρισμού με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου. Η άδεια χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του παρόντος.

3. Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγο του ή ανήλικα τέκνα τους μετοχών ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του. Ο υπάλληλος που κατά το διορισμό ο ίδιος ή σύζυγος του ή ανήλικα τέκνα του κατέχουν μετοχές ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εμπίπτουν στην απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω κληρονομιάς, υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις μεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη μετακίνηση του σε άλλη αρχή της υπηρεσίας του ή τη μετάταξη του σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η μετακίνηση ή μετάταξη είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του και διενερ­γείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 74 του παρόντος. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη μεταβίβαση των μετοχών ή την ολοκλήρωση της μετάταξης του, ο υπάλληλος εμπίπτει στο κώλυμα συμφέροντος του άρθρου 36 του παρόντος.

4. Διατηρούνται σε ισχύ ειδικές διατάξεις που αναφέ­ρονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και θεσπίζουν πρόσθετους πε­ριορισμούς για τους υπαλλήλους.

5. Επιτρέπεται η συμμετοχή υπαλλήλων με την υπηρε­σιακή τους ιδιότητα σε συνεταιρισμούς ή στη διοίκηση ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύ­νης, οι οποίες ελέγχονται από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α. και τις δημόσι­ες επιχειρήσεις, όταν τούτο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

====================

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το λογιστικό γραφείο μπορεί να θεωρηθεί άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασία με αμοιβή ή "πάει" στο κατ΄επάγελμα άσκηση εμπορίας και άρα δεν επιτρέπεται ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κανονικά δεν επιτρέπεται.. (θα έπρεπε να αφαιρείται και η άδεια)..αλλά μην παίρνεις και όρκο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γνωρίζει κάποιος εάν δημόσιος υπάλληλος μπορεί να κάνει έναρξη εργασιών λογιστικού γραφείου ?

Εάν ναι ποιά διαδικασία απαιτείται ?

Γωρίζω ότι πρέπει να ζητήσεις άδεια από την υπηρεσία αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι καλύπτει τέτοια περίπτωση

Είναι ρητορική η ερώτηση?

Δεν έχω διάθεση για πλάκα αλλά πρωτη φορα βλεπω αυτο που ειναι καθεστως σε μια κατηγορια ειδικα δημ.υπαλληλων να ζητειται να νομιμοποιηθεί.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είναι ρητορική η ερώτηση?

Δεν έχω διάθεση για πλάκα αλλά πρωτη φορα βλεπω αυτο που ειναι καθεστως σε μια κατηγορια ειδικα δημ.υπαλληλων να ζητειται να νομιμοποιηθεί.

Θα συμφωνήσω ...ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ !!

Μήπως να τους γίνεται και Πιστοποίηση? "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ISO "

Τα connect θα τα έχουνε πάντως με τις Εφορίες δε λέω ...!

Ρε για συμμαζευτείτε λέω εγώ ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το ότι είναι δημόσιος υπάλληλος δεν σημαίνει ντε και καλά ότι είναι στην εφορία...

Μπορεί να είναι καθηγητής σε σχολείο.... πχ...

Ερώτηση κάνει αν είναι σύννομο...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θα συμφωνήσω ...ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ !!

Μήπως να τους γίνεται και Πιστοποίηση? "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ISO "

Τα connect θα τα έχουνε πάντως με τις Εφορίες δε λέω ...!

Ρε για συμμαζευτείτε λέω εγώ ...

Καλά μη ταράζεσαι κ τόσο!

Πολλές οι περιπτώσεις, ειδικά στην ΕΠΑΡΧΙΑ όπου τα υπάρχοντα λογ. γραφεία δεν φτάνουν να εξυπηρετήσουν τους επιτηδευματίες και τους απλούς φορολογούμενους, είτε ποιοτικά (κυρίως) είτε ποσοτικά. Συνεπώς, ενας δημ. υπάλληλος (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ) που σκαμπάζει από λογιστικοφοροτεχνικά και ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ να φορο-αποφύγει θα κάνει΄αίτηση να πάρει άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του. Ή προτιμάτε να βλέπετε τους προισταμένους των ΔΟΥ να στρογγυλοκάθονται στα λογ. γραφεία κ να διεκπαιραιώνουν υποθέσεις των λογιστών. Ή προτιμάτε να συμπληρώνουν κ υποβάλλουν 200-300 Ε1 δίχως να βλέπει φράγκο το κράτος κ να βγαίνει μετά ο μεσιέ Γιωργάκης (κ Κωστάκης ενίοτε) κ να σας λέει "Μάγκες, αφού αδυνατούμε να πιασουμε τους ελευθ. επαγγελαμτίες, ε τότε ας τους μαμήσουμε με φόρους, τεκμήρια κλπ..."

Αποφασίστε κ συλλογιστείτε.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλά μη ταράζεσαι κ τόσο!

Πολλές οι περιπτώσεις, ειδικά στην ΕΠΑΡΧΙΑ όπου τα υπάρχοντα λογ. γραφεία δεν φτάνουν να εξυπηρετήσουν τους επιτηδευματίες και τους απλούς φορολογούμενους, είτε ποιοτικά (κυρίως) είτε ποσοτικά. Συνεπώς, ενας δημ. υπάλληλος (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ) που σκαμπάζει από λογιστικοφοροτεχνικά και ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ να φορο-αποφύγει θα κάνει΄αίτηση να πάρει άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του. Ή προτιμάτε να βλέπετε τους προισταμένους των ΔΟΥ να στρογγυλοκάθονται στα λογ. γραφεία κ να διεκπαιραιώνουν υποθέσεις των λογιστών. Ή προτιμάτε να συμπληρώνουν κ υποβάλλουν 200-300 Ε1 δίχως να βλέπει φράγκο το κράτος κ να βγαίνει μετά ο μεσιέ Γιωργάκης (κ Κωστάκης ενίοτε) κ να σας λέει "Μάγκες, αφού αδυνατούμε να πιασουμε τους ελευθ. επαγγελαμτίες, ε τότε ας τους μαμήσουμε με φόρους, τεκμήρια κλπ..."

Αποφασίστε κ συλλογιστείτε.

Απεναντίας δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα προσφοράς στην επαρχία, αλλά μάλλον το αντίθετο για να φτάνουν τα κοριτσάκια να κρατάνε βιβλία με 20-30 euro .... και όσον αφορά το κομμάτι της "Ποιότητας " , θεωρώ πως και ο πιο μπακάλης λογιστής καλύτερη ( και πιο αξιοπρεπή ) δουλειά θα κάνει από τον υπάλληλο του Δήμου -ΟΤΑ κτλ κτλ που θέλει να βγάλει μεροκάματο .... Δε μπορεί κύριε να τα παίρνεις από το Δήμοσιο ( Δήμο , ΟΤΑ , ΕΦΟΡΙΑ κ όλα τα συναφή ) και να τραβάς και μεροκάματο εις βάρος των επαγγελματιών του κλάδου ( για να πάμε και στο ηθικό ζήτημα )... Για να δούμε με την Πιστοποίηση τελικά τι θα γίνει :blink:

Ή προτιμάτε να συμπληρώνουν κ υποβάλλουν 200-300 Ε1 δίχως να βλέπει φράγκο το κράτος

Ενώ άμα νομιμοποιηθούν θα είναι όλα νόμιμα και διαφανή και θα ειπράττει και το κράτος , Βέεεβαιααα ...!:blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν λέω, υπάρχουν και περιπτωσεις καθηγητων και λοιπων δημοσίων υπαλληλων που θελουν να δραστηριοποιηθούν και στο ελεύθερο επαγγελμα.

Ηθικό ή όχι δεν μπορεί να γενικευτεί, κατα περίπτωση μπορεί και να την έχει αναγκη την δεύτερη δουλεια ένας χαμηλόμισθος δημ.υπάλληλος .

Για αλλη μια φορα όμως παρατηρω το προβλημα του λογιστικου κλαδου και της οργανωσης του και της κατοχύρωσής του

Τι εννοώ;

Εχετε δει δικαστικούς λειτουργους να δικηγορούν;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν ειναι μονιμος δημοσιος υπαλληλος απαγορευεται να ασκησει ελευθεριο επαγγελμα και δεν νομιζω οτι καποια δημοσια υπηρεσια θα χορηγουσε τετοια αδεια.

Αδειες χορηγουνται μονο για εκπαιδευτικους σκοπους.

Σε καθε περιπτωση παντως

ή παπας-παπας ή ζευγας-ζευγας.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Γιώργος   
Guest Γιώργος

Από όσο γνωρίζω η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου χορηγείται ανά έργο. Δηλαδή κάποιος που θέλει να ανοίξει λογιστικό γραφείο πρέπει να ζητάει για κάθε περίπτωση άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Πρακτικά είναι αδύνατο. Μπορεί όμως να ζητήσει άδεια για συγκεκριμένες περιπτώσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι και υποχρεωμένο να του χορηγήσει την άδεια. Σίγουρα δεν μπορεί να ζητήσει τέτοια άδεια αν εργάζεται στο υπουργείο οικονομικών καθώς το έργο του ελέγχετε από την υπηρεσία του.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δημόσιος υπάλληλος(ΔΕΗ) μπορεί να κάνει και έναρξη επαγγέλματος σα ταξιτζής?

Υπάρχει κάποιος περιορισμός?

συνάδελφε kotlistiane..μήπως βρήκες άκρη?

μου ήρθε και μένα υπάλληλος δεη και θέλει να ανοίξει αποθήκη ψιλικών για χονδρική...

απ ότι ξέρω η εμπορία απαγορεύεται...

τι γίνεται σ αυτή την περίπτωση, τώρα με την κατάργηση κάποιων περιορισμών?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Α τώρα το είδα...

Δεν είχα βγάλει τότε κάποια άκρη γιατί ο πελάτης τελικά δε προχώρησε σε τίποτα..

Αν βγάλεις καμιά άκρη εσύ κάνε μια ανάρτηση να το δούμε και εμείς..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.