Jump to content

Δημοτικός φόρος 2% για διαφημιστικές πινακίδες κι έντυπα


Recommended Posts

Καλημέρα και Χρόνια Πολλά σε όλους

Αν δεν κάνω λάθος, η δαπάνη για διαφημιστικές πινακίδες κι έντυπα επιβαρύνεται με δημοτικό φόρο 2%. Ο φόρος αυτός επιβαρύνει τον διαφημιζόμενο. Επίσης, γνωρίζω εκ πείρας ότι τιμολόγια δαπάνης τέτοιου είδους, ο φορολογικός έλεγχος δεν τα αναγνωρίζει, αν δεν έχει αποδοθεί ο σχετικός φόρος.

Πώς όμως γίνεται αυτή η πληρωμή?

Ρώτησα σε Δ.Ο.Υ. και στον αρμόδιο Δήμο κι ο ένας με στέλνει στον άλλο.

Ξέρει κάποιος να μου πει τη διαδικασία?.... αν συμπληρώνω κάποιο έντυπο,.... που το καταθέτω, και πότε πρέπει να καταβληθεί ο φόρος?

Σας ευχαριστώ πολύ

Να έχετε μια όμορφη μέρα.

Link to post
Share on other sites

Διαδικασία είσπραξης και υπολογισμός του τέλους διαφήμισης

Όσον αφορά τη διαδικασία είσπραξης και υπολογισμού του τέλους διαφήμισης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Για τις διαφημίσεις της «Κατηγορίας Δ» του άρθρου 15 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 ως δαπάνη επί της οποίας υπολογίζεται το τέλος 2% θεωρείται το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από το διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, με βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Για την προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων το τέλος υπολογίζεται επί της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης που καταβλήθηκε για τις πράξεις αυτές, περιλαμβανομένων των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται από τα καταστήματα.

Η απόδοση του τέλους για όλες τις ενέργειες της Κατηγορίας Δ γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για την έκπτωση των δαπανών διαφήμισης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αρκεί η αποδεδειγμένη καταβολή του τέλους, χωρίς να εξετάζεται ποιος ήταν υπόχρεος και ποιος τελικά προέβη σε αυτήν.

Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ) που λειτουργεί σε Δ.Ο.Υ ή και στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ και αποδεικνύεται με το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης που χορηγείται από το Τ.Π.Δ.

Επισημαίνεται ότι το τέλος διαφήμισης για την «Κατηγορία Δ» δεν καταβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α, όπου διενεργήθηκε η διαφήμιση.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα και ο υπόχρεος υπόκειται σε πρόστιμο υπέρ Ο.Τ.Α, το οποίο ανέρχεται σε 1% επί του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το 200% της οφειλής.

Υ.Γ. Τι εννοείς διαφημιστικές πινακίδες και έντυπα?

Link to post
Share on other sites

Εκ πείρας νομίζω ότι οι πινακίδες πάνε με τον πόντο , όσο πιο μεγάλες τόσο πιο ακριβές. Στο ταμείο παρακαταθηκών με κατάσταση το 2% στο Δήμο για τους πόντους.

Ο Δήμος πρέπει να έχει και απόφαση για την χρέωση εκάστου πόντου .

Link to post
Share on other sites

Η μέτρηση των πόντων τι ώρα γίνεται? :)

Πάντως αν μιλάμε για διαφημιστική πινακίδα (εκτός της πινακίδας-επιγραφής του καταστήματος που βρίσκεται επί του κτιρίου).. θα πρέπει να είναι κατ'αρχήν σε νόμιμη θέση.. :)

και η τιμή καθορίζεται από τον Δήμο και πληρώνεται στον Δήμο.

π.χ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:

Κινητά ή σταθερά πλαίσια.

α. Σε δημόσιους ή κοινόχρηστους χώρους που έχουν καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

β. Σε περιφράξεις ακάλυπτων χώρων, οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη.

γ. Λιμάνια,αεροδρόμια,γήπεδα,στάδια,στέγαστρα στάσεων, θέατρα, κινηματογράφοι, περίπτερα.(Διαφημιστικό τέλος 0,37 λεπτά το τ.μ εβδομαδιαίως).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:

α. Φωτεινές διαφημίσεις σε στέγες- δώματα, ή ηλεκτρονικές εφημερίδες. (Διαφημιστικό τέλος 73,37 Ευρώ το τ.μ ετησίως.)

β. Φωτεινές πινακίδες-επιγραφές σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. (Διαφημιστικό τέλος 29,35 Ευρώ το τ.μ ετησίως.)

Link to post
Share on other sites

Η μέτρηση των πόντων τι ώρα γίνεται? :)

Το πρωί συνήθως , γιατί λόγω συστολής-διαστολής το σπρεδ είναι στο ανώτατο όριο .

Link to post
Share on other sites

Υ.Γ. Τι εννοείς διαφημιστικές πινακίδες και έντυπα?

Πρόκειται για πινακίδα-επιγραφή της εταιρείας που βρίσκεται επί του κτιρίου της έδρας της και διάφορα έντυπα με πληροφοριακό υλικό για την εταιρεία, που διανέμεται για διαφημιστικούς λόγους.

Η απάντηση ήταν κατατοπιστικότατη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
  • 1 year later...

Οι φωτεινές επιγραφές με την επωνυμία της επιχείρησης που τοποθετούνται στο μπαλκόνι, αφορούν πάγιο της επιχείρησης (αποσβέσεις κλπ) ή δαπάνη; Αν αποτελούν δαπάνη υπόκεινται σε τέλος διαφήμισης 2%; Η δαπάνη για διαφημιστικά φυλλάδια που μοιράζονται απο την επιχείρηση και οι διαφημιστικές εμπορικές κάρτες υπόκειται στο τέλος διαφήμισης 2%;

Link to post
Share on other sites

Οι φωτεινές επιγραφές με την επωνυμία της επιχείρησης που τοποθετούνται στο μπαλκόνι, αφορούν πάγιο της επιχείρησης (αποσβέσεις κλπ) ή δαπάνη; Αν αποτελούν δαπάνη υπόκεινται σε τέλος διαφήμισης 2%; Η δαπάνη για διαφημιστικά φυλλάδια που μοιράζονται απο την επιχείρηση και οι διαφημιστικές εμπορικές κάρτες υπόκειται στο τέλος διαφήμισης 2%;

Οι επιγραφές είναι πάγια. Τα φυλλάδια ναι έχουν τέλος διαφήμισης.

Link to post
Share on other sites
Guest mefistafelis

Καλησπερα κ καλη χρονια! με την κριση θημυθηκα τη παλια τεχνη που σπουδασα,κ θελω να ανοιξω ενα γραφειακι, με ενα ωραιο τζαμι που θα γραφει αναγλυφα τα στοιχεια, αυτο θελει φορο 2%;

Link to post
Share on other sites
  • 7 years later...
Στις 9/4/2010 στις 10:43 ΠΜ, SOULIS είπε

Διαδικασία είσπραξης και υπολογισμός του τέλους διαφήμισης

Όσον αφορά τη διαδικασία είσπραξης και υπολογισμού του τέλους διαφήμισης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Για τις διαφημίσεις της «Κατηγορίας Δ» του άρθρου 15 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 ως δαπάνη επί της οποίας υπολογίζεται το τέλος 2% θεωρείται το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από το διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, με βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Για την προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων το τέλος υπολογίζεται επί της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης που καταβλήθηκε για τις πράξεις αυτές, περιλαμβανομένων των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται από τα καταστήματα.

Η απόδοση του τέλους για όλες τις ενέργειες της Κατηγορίας Δ γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για την έκπτωση των δαπανών διαφήμισης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αρκεί η αποδεδειγμένη καταβολή του τέλους, χωρίς να εξετάζεται ποιος ήταν υπόχρεος και ποιος τελικά προέβη σε αυτήν.

Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ) που λειτουργεί σε Δ.Ο.Υ ή και στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ και αποδεικνύεται με το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης που χορηγείται από το Τ.Π.Δ.

Επισημαίνεται ότι το τέλος διαφήμισης για την «Κατηγορία Δ» δεν καταβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α, όπου διενεργήθηκε η διαφήμιση.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα και ο υπόχρεος υπόκειται σε πρόστιμο υπέρ Ο.Τ.Α, το οποίο ανέρχεται σε 1% επί του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το 200% της οφειλής.

Υ.Γ. Τι εννοείς διαφημιστικές πινακίδες και έντυπα?

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...