Jump to content
 • 0

Κανονική Άδεια


Question

ΝΟΜΟΣ 3302/28.12.04 Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις.

Αρθρο 1

Ετήσιο άδεια με αποδοχές

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

"1.α. Κάθε μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρηση και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές κατ΄ αναλογία με το χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην ίδια υπόχρεη επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια εικοσιτεσσάρων εργάσιμων ημερών ή αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, 20 (είκοσι) εργάσιμων ημερών, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται οι μισθωτοί λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας.

β. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω αναλογία της κανονικής άδειας.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στην υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄. Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου μέχρι τις είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες ή μέχρι και τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Για καθένα από τα επόμενα ημερολογιακά έτη, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, την κανονική ετήσια άδεια με αποδοχές, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

Η ετήσια άδεια με αποδοχές, καθώς και το επίδομα αδείας, εκτός από τις διατάξεις του νόμου αυτού διέπονται και από τις λοιπές συναφείς διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας".

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Ν. 3227/2004 (ΦEΚ 31 Α) καταργείται.

Link to post
Share on other sites
 • Answers 232
 • Created
 • Last Reply

Top Posters For This Question

Top Posters For This Question

Popular Posts

Η άδεια με το άρθρο 1 του Ν.3302/2004 και για το επίδομα που ακολουθεί την άδεια βλ. Ν.4504/66  άρθρο 3 παρ.16.

Είναι απερίγραπτα εξοργιστικό πώς όλο αυτό πέφτει στις πλάτες μας. Λες και κάποιος σχεδίασε την τιμωρία μας για τις επί χρόνια διαμαρτυρίες μας γι αυτή την άθλια κρατική μηχανή. Τόσο σαδιστικά σαν να

Αν δεν εργάστηκε δεν δικαιούται τίποτα. Πρέπει όμως να το αποδείξετε.  Αν ήταν λίγο πονηρούλα θα δούλευε στις 2/1 οπότε μάλλον δεν ξέρει ότι τα δικαιούται.

Recommended Posts

 • 0
Guest ΓΕΩΡΓΙΑ1

ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΑΝ Ο Ν.3302 ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ? ΔΗΛ.ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΤΟ 2003 ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Αρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.

Γνώμη μου είναι οτί ισχύει για όλους τους μισθωτούς ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρόσληψης.

Τώρα βέβαια εάν σε καποιους έχει δωθεί ήδη η άδεια προφανώς θα ρυθμιστέι με κάποιοα διάταξη το θέμα.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δηλ. μισθωτός που προσλαμβάνεται π.χ. 1/5/2004, συμφωνα νε την νέα διάταξη ισχύουν:

1. Εάν αποχωρήσει/απολυθεί 28/2/2005

Για το 2004

μέχρι 31/12/2004 πρέπει να του δοθεί άδεια 7μην Χ 2 ημ = 14 ημέρες;

Γιά το 2005

πρέπει να του δοθεί άδεια 10μην Χ 2 ημ = 20 ημέρες; ή θα

αφαιρεθούν οι προηγούμενες 14 (δεν προκύπτει από την διάταξη)

2. Εάν αποχωρήσει/απολυθεί 30/4/2005.

Για το 2004

μέχρι 31/12/2004 πρέπει να του δοθεί άδεια 7μην Χ 2 ημ = 14 ημέρες;

Γιά το 2005

πρέπει να του δοθεί άδεια 12μην Χ 2 ημ = 24 ημέρες; ή θα

αφαιρεθούν οι προηγούμενες 14 (δεν προκύπτει από την διάταξη)

3. Εάν συνεχιστεί η σύμβαση για όλο το 2005 θα πάρει 24 ημέρες άδεια ή

10.

Πιθανόν να έχω μπερδευτεί αλλά νομίζω ότι φταίει η διάταξη:

β. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω αναλογία της κανονικής άδειας.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στην υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Μέλη: Μέλη

Δημοσιεύσεις: 2

Μέλος από: 30-November 04

Νο μέλους.: 1.637

Μισθωτός που προσλαμβάνεται π.χ. 1/5/2004, συμφωνα νε την νέα διάταξη ισχύει:

1. Εάν αποχωρήσει/απολυθεί 28/2/2005

Για το 2004 (πρώτο ημερολογιακό έτος)

μέχρι 31/12/2004 πρέπει να του δοθεί άδεια 8μην Χ 2 ημ = 16 ημέρες

και αντίστοιχο επίδομα άδειας( 12,5/25)

Γιά το 2005 (δεύτερο ημερολογιακό έτος)

μέχρι 28/2/2005 πρέπει να του δοθεί άδεια 2μην Χ 2 ημ = 4 ημέρες

και αντίστοιχο επίδομα άδειας( 4/25)

2) Για το α και β ημερολογιακό έτος ισχύει η αναλογικότητα ξεχωριστά

δηλ. απο 1/1/2005 αρχίζει να μετρά και πάλι η αναλογικότητα σύμφωνα με τον χρόνο απασχόλησης του εντος του β ημερολογιακού έτους και το σύνολο της άδειας του β ημερολογιακού έτους (εως 31/12/2005) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21 εργάσιμες ημέρες (πενθήμερη εργασια)

Το ίδιο ισχύει για το επίδομα αδείας

dalamoς

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest atvelos

Η απορία και η δικία μου είναι η ισχύς του νόμου.

Στην επιθεώρηση που ρώτησα στον Πειραία μου είπαν ότι εφόσον αντικαθιστά αλλό νομό 3227/2004 έχει ανα δρομική ισχύ.

Αν το ψάξει κάποιος άλλος ας μας πει και αυτός τι του είπαν

Link to post
Share on other sites
 • 0

Εφόσον απολύεται 31/12/2004 και για το ημερολογιακό έτος 2004 έχει πάρει άδεια και επίδομα νομίζω ότι δεν δικαιούται.

Αν ο μισθωτός απολύετο στις 31/1/2005 και προσλαβάνετο σε νέο εργοδότη στις 1/2/2005, θα έπερνε άδεια (ή αποζημίωση αδείας)από τον παλιό εργοδότη για 22 ημέρες και από τον νέο του εργοδότη για 20 ημέρες, μέχρι 31/12/2005; Ισχύει η αναλογικότητα για κάθε ημερολογιακό έτος; Δηλ. από τον παλιό εργοδότη θα πάρει

1 μην Χ 2 ημέρες= 2 ημέρες;

Link to post
Share on other sites
 • 0
Η απορία και η δικία μου είναι η ισχύς του νόμου.

Στην επιθεώρηση που ρώτησα στον Πειραία μου είπαν ότι εφόσον αντικαθιστά αλλό νομό 3227/2004 έχει ανα δρομική ισχύ.

Αν το ψάξει κάποιος άλλος ας μας πει και αυτός τι του είπαν

O Νόμος έχει εφαρμογή απο 28/12/2004 ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ 267

Για κάθε εργαζόμενο εξετάζεται το ημεολογιακό έτος στο οποίο βρίσκεται απο 28/12/2004 και ανάλογα εφαρμόζεις τον νόμο :

Πρόσληψη 2003 , γ ημερολογιακό έτος για το 2005 , για το 2004 εχει λάβει άδεια και επίδομα άδειας σύμφωνα με το νόμο 3227/2004 .

Πρόσληψη 2004 , β ημερολογιακό έτος για το 2005, για το 2004 εχει λάβει άδεια και επίδομα άδειας σύμφωνα με το νόμο 3227/2004 .

Επισημένω ότι βασική προυπόθεση χορήγησης άδειας τόσο για το α ημερολογιακό έτος όσο και για το β είναι η ημέρα και ο μήνας πρόσληψης

Link to post
Share on other sites
 • 0
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 01-11-2001 ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ 2004 ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ.

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ 31-12-2004 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ;

Ο Εργαζόμενος το 2004 είναι πέραν του γ ημερολογιακού έτους και ως εκ τούτου για το 2004 δικαιούται 1 άδεια και 1 επίδομα αδείας ανεξάρτητα του χρόνου χορήγησης

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Γιαννης Κ

Δηλαδή εάν κάποιος προσλήφθηκε τον Μάιο 2004 θα πρέπει μέχρι 31/12/2004 να πάρει τις ημέρες αδείας που του αναλογούν δηλαδή 14, και τις υπόλοιπες μέχρι τις 20, θα τις πάρει κατά τη διάρκεια του 2005.

Από τη 1/1/2006 θα δικαιούται κανονικά πάλι την νέα άδεια που του αναλογεί.

Αυτή είναι η λογική του νέου νόμού;

Link to post
Share on other sites
 • 0
O Νόμος έχει εφαρμογή απο 28/12/2004 ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ 267

Για κάθε εργαζόμενο εξετάζεται το ημεολογιακό έτος στο οποίο βρίσκεται απο 28/12/2004 και ανάλογα εφαρμόζεις τον νόμο :

Πρόσληψη 2003 , γ ημερολογιακό  έτος για το 2005  , για το 2004 εχει λάβει άδεια  και επίδομα  άδειας σύμφωνα με το νόμο 3227/2004 .

Πρόσληψη 2004 , β ημερολογιακό έτος για το 2005,  για το 2004  εχει λάβει άδεια  και επίδομα  άδειας σύμφωνα με το νόμο 3227/2004 .

Επισημένω ότι βασική προυπόθεση χορήγησης άδειας τόσο για το  α ημερολογιακό έτος όσο και για το β είναι η ημέρα και ο μήνας πρόσληψης

Κάποιος που προσλήφθηκε για π.χ. 1/10/04 βάση του 3227/2004 ισχύει το εργασιακό έτος, άρα δεν είναι υποχρεωτικό να έχει πάρει μέσα στο 2004 άδεια, ενώ με το καινούριο νόμο, εφόσον ισχύει για το 2004, θα πρέπει μέχρι 31/12/2004 να πάρει αναλογία άδειας και επιδόματος.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Δηλαδή εάν κάποιος προσλήφθηκε τον Μάιο 2004 θα πρέπει μέχρι 31/12/2004 να πάρει τις ημέρες αδείας που του αναλογούν δηλαδή 14, και τις υπόλοιπες μέχρι τις 20, θα τις πάρει κατά τη διάρκεια του 2005.

Από τη 1/1/2006 θα δικαιούται κανονικά πάλι την νέα άδεια που του αναλογεί.

Αυτή είναι η λογική του νέου νόμού;

Aυτό καταλαβαίνω και γω. Το θέμα είναι δημοσιεύτηκε; Διότι ισχύει από τη δημοσίευσή του.

Μήπως θα μπορούσε ο gus να το επιβεβαιώσει για τη δημοσίευσή του;

Πάντως συνάδελφοι η κατάσταση είναι [email protected]@@@###$$$%%%&&&***!!!!!!

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest bercon

Θα συμφωνησω με τον ''dalamos'' ως προς την αντιμετωπιση των δυο πρωτων ημερολογιακων ετων....χωριστη αντιμετωπιση....και αναλογια αδειας και επιδοματος αναλογα με τον χρονο που διαρκει η συμβαση.Απο 1/1 του γ' ημερ/κου ετους δικαιωμα πληρους αδειας και επιδοματος.

Προσωπικα θα βαλω επιδομα αδ. σε οσους μισθωτους πελατων εχουν προσληφθει εως και 12/04.......βλεπετε εχουμε μονο μεχρι τελος Ιανουαριου '05 για να υποβαλλουμε ΑΠΔ δ'τριμηνου......και δεν ειναι και η καλυτερη περιοδος μας για να περιμενουμε καποιο ''μεγαλο μυαλο'' να αποφασισει να βγαλει ερμηνευτικη.

Link to post
Share on other sites
 • 0

κι εμείς που έχουμε στείλει ΑΠΔ για το Δ τρίμηνο τι κάνουμε? συμπληρωματική?

δεν μπορουσαν να περιμένουν να ψηφιστεί ο νόμος στο 2005?

δεν ξέραν τι προβλήματα θα δημιουργήσει....?

Link to post
Share on other sites
 • 0
Δηλαδή εάν κάποιος προσλήφθηκε τον Μάιο 2004 θα πρέπει μέχρι 31/12/2004 να πάρει τις ημέρες αδείας που του αναλογούν δηλαδή 14, και τις υπόλοιπες μέχρι τις 20, θα τις πάρει κατά τη διάρκεια του 2005.

Από τη 1/1/2006 θα δικαιούται κανονικά πάλι την νέα άδεια που του αναλογεί.

Αυτή είναι η λογική του νέου νόμού;

Μέχρι 31/12/2004 ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει στον μισθωτό 16 ημέρες (αν η ημερομηνία πρόσληψης είναι 1/5/2004) και επίδομα αδείας αποδοχών 12,5 ημερών.

Το 2005 (β΄ημερολογιακό έτος) αν διαρκέσει η εξαρτημένη εργασία θα πρέπει μέχρι 31/12/2005 να χορηγήσει στον μισθωτό 20 ημέρες αδείας (αν είναι πενθήμερη η απασχόληση) και επίδομα αδείας 12,5 ημερών.

Αν το 2005 η σχέση εργασίας λήξει π.χ. την 31/5/2005 τότε θα λάβει 10 ημέρες αδείας και επίδομα αδείας 10 ημερών.

Το 2006 (γ΄ημερολογιακό έτος) ισχύει ότι και πριν τον 3227/2004, δηλαδή θα λάβει 21 ημέρες αδείας και επίδομα αδείας 12,5 όσο κι αν διαρκέσει η σχέση εργασίας, αρκεί να εργαστεί έστω και μια μέρα το 2006.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Το πρόβλημα είναι σύνθετο και απαιτείται περαιτέρω ερμηνεία από το αρμόδιο Υπουργείο.

Η κάθε περίπτωση πρέπει να ερμηνευτεί ξεχωριστά όπως π.χ στα φροντιστήρια που είναι εποχιακού χαρακτήρα. Τι θα πρέπει δηλαδή να δοθεί στους ωρομίσθιους καθηγητές με σύμβαση ορισμένου χρόνου άδεια και επ. αδείας για τους τρεις μήνες που εργάστηκαν μέσα στο 2004 (από 01/10/2004-31/12/2004);

Link to post
Share on other sites
 • 0
Μέχρι 31/12/2004 ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει στον μισθωτό 16 ημέρες (αν η ημερομηνία πρόσληψης είναι 1/5/2004) και επίδομα αδείας αποδοχών 12,5 ημερών.

Το 2005 (β΄ημερολογιακό έτος) αν διαρκέσει η εξαρτημένη εργασία θα πρέπει μέχρι 31/12/2005 να χορηγήσει στον μισθωτό 20 ημέρες αδείας (αν είναι πενθήμερη η απασχόληση) και επίδομα αδείας 12,5 ημερών.

Αν το 2005 η σχέση εργασίας λήξει π.χ. την 31/5/2005 τότε θα λάβει 10 ημέρες αδείας και επίδομα αδείας 10 ημερών.

Το 2006 (γ΄ημερολογιακό έτος) ισχύει ότι και πριν τον 3227/2004, δηλαδή θα λάβει 21 ημέρες αδείας και επίδομα αδείας 12,5 όσο κι αν διαρκέσει η σχέση εργασίας, αρκεί να εργαστεί έστω και μια μέρα το 2006.

Μήπως πρέπει μέχρι 30/4/05 (αν η ημερομηνία πρόσληψης είναι 1/5/2004) να πάρει το υπόλοιπο των 6 ημερών (και το αντίστοιχο επίδομα) και από 1/5/05 έως 31/12/05 την αναλογία 21*8/12 = 14 (και το αντίστοιχο επίδομα)??

Από το γ' ημερολογιακό έτος 2006 κανονική άδεια 22 ημερών

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest bercon

Φιλοι,

Σας παραθετω συζητηση μου με υπαλληλο του ΥΠΕΡΓ. προ 10 λεπτων.

Τα α' και β' ημερολογιακα ετη αντιμετωπιζονται σαφως χωριστα. δηλ.

ΠΑΡΑΔ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 01/11/04.

Εως 31/12/04 (α' ημερολ/κο)ο εργοδοτης υποχρεουται να χορηγησει 4 ημερες αδεια και 4 ημερες επιδομα στον μισθωτο.

Απο 1/1/05 για καθε μηνα εργασιας 2 ημερες αδεια και 2 επιδομα (συνολο 21 αδεια {ειναι β' ημερολογιακό} και 12,5 επιδομα επι πενθημερου)

Απο 1/1/06 (γ' ημερολ/κο και στα επομενα του) 22 ημερες αδεια και 12,5 επίδομα ειτε παραμεινει στην εργασια του καθ'ολο το ημερ.έτος ειτε φυγει ή απολυθει την 2/1/06.

Προφανως αυτα ισχύουν ασχέτως σχεσης εργασιας (ορισμενου ή αορίστου) ή μερικής απασχόλησης.Για τα φροντιστήρια που ανέφερε η συνάδελφος θεωρώ οτι πρέπει να έχουν την ιδια ακριβως αντιμετώπιση (τουλαχιστον προσωπικα ετσι θα τα αντιμετωπισω).

Πισω λοιπον στα pc μας και στα proggies μας.

Enjoy...... :)

Link to post
Share on other sites
 • 0
Φιλοι,

Σας παραθετω συζητηση μου με υπαλληλο του ΥΠΕΡΓ. προ 10 λεπτων.

Τα α' και β' ημερολογιακα ετη αντιμετωπιζονται σαφως χωριστα. δηλ.

ΠΑΡΑΔ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 01/11/04.

Εως 31/12/04 (α' ημερολ/κο)ο εργοδοτης υποχρεουται να χορηγησει 4 ημερες αδεια και 4 ημερες επιδομα στον μισθωτο.

Απο 1/1/05 για καθε μηνα εργασιας 2 ημερες αδεια και 2 επιδομα (συνολο 21 αδεια {ειναι β' ημερολογιακό} και 12,5 επιδομα επι πενθημερου)

Απο 1/1/06  (γ' ημερολ/κο και στα επομενα του) 22 ημερες αδεια και 12,5 επίδομα ειτε παραμεινει στην εργασια του καθ'ολο το ημερ.έτος ειτε φυγει ή απολυθει την 2/1/06.

Προφανως αυτα ισχύουν ασχέτως σχεσης εργασιας (ορισμενου ή αορίστου) ή μερικής απασχόλησης.Για τα φροντιστήρια που ανέφερε η συνάδελφος θεωρώ οτι πρέπει να έχουν την ιδια ακριβως αντιμετώπιση (τουλαχιστον προσωπικα ετσι θα τα αντιμετωπισω).

Πισω λοιπον στα pc μας και στα proggies μας.

Enjoy...... :)

Συμφωνώ με τα ανωτέρω αλλά προκύπτει το εξής ερώτημα :

Κατά τη διάρκεια του β' ημερολογιακού έτους πρέπει ο εργαζόμενος να συμπληρώνει τον κάθε μήνα υπηρεσίας για να λάβει τις 2 ημέρες άδειας που δικαιούται ή μπορεί να τις πάρει και προκαταβολικά??

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest bercon

Θεωρω πως αν με 31/12/2005 ο εργαζομενος εχει λαβει την προβλεπομενη αδεια και επιδομα {κατοπιν συμφωνιας του με την επιχειρηση} δεν προκυπτει προβλημα.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Μίλησα με Υπουργείο Απασχόλησης στο τηλ. 210-5295000 σχετικά με το Ν.3302/04, αν μέχρι 31/12/2004 πρέπει να βγάλουμε αναλογία άδειας και επιδόματος για τους προσληφθέντες του 2004, π.χ. 1/9/2004 => 8 ημ. άδεια και 8 ημ. Ε/Α, και μου απάντησε η υπάλληλος πως είναι αδύνατον απο της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του νόμου 28/12/2004 έως το τέλος του 2004 να χορηγήθηκαν 8 ημέρες άδεια και ότι στην ερμηνευτική που θα κυκλοφορήσει θα διευκρινίζεται ότι θα αφορά το 2005 και μετά. Παρακαλώ όπως το διασταυρώσετε και σεις και καταθέσετε τις απόψεις που ακούσατε. Ευχαριστώ Αγγέλα.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest BARRACUDA
Φιλοι,

Σας παραθετω συζητηση μου με υπαλληλο του ΥΠΕΡΓ. προ 10 λεπτων.

Τα α' και β' ημερολογιακα ετη αντιμετωπιζονται σαφως χωριστα. δηλ.

ΠΑΡΑΔ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 01/11/04.

Εως 31/12/04 (α' ημερολ/κο)ο εργοδοτης υποχρεουται να χορηγησει 4 ημερες αδεια και 4 ημερες επιδομα στον μισθωτο.

Απο 1/1/05 για καθε μηνα εργασιας 2 ημερες αδεια και 2 επιδομα (συνολο 21 αδεια {ειναι β' ημερολογιακό} και 12,5 επιδομα επι πενθημερου)

Απο 1/1/06  (γ' ημερολ/κο και στα επομενα του) 22 ημερες αδεια και 12,5 επίδομα ειτε παραμεινει στην εργασια του καθ'ολο το ημερ.έτος ειτε φυγει ή απολυθει την 2/1/06.

Προφανως αυτα ισχύουν ασχέτως σχεσης εργασιας (ορισμενου ή αορίστου) ή μερικής απασχόλησης.Για τα φροντιστήρια που ανέφερε η συνάδελφος θεωρώ οτι πρέπει να έχουν την ιδια ακριβως αντιμετώπιση (τουλαχιστον προσωπικα ετσι θα τα αντιμετωπισω).

Πισω λοιπον στα pc μας και στα proggies μας.

Enjoy...... :D

Το πρόβλημα αφορά το επίδομα αδείας.

Με αυτή την λογική ένας εργαζόμενος που απασχολείται συνολικά 12 μήνες αλλά σε δύο ημερολογιακά έτη και απολύεται θα πάρει 2 επιδόματα αδείας και άδεια 24 ημέρες.

Από 01/07 έως 31/12 και από 01/01 έως 30/06 συνολικά 2 ολόκληρα επιδόματα αδείας και αναλογικά την άδεια του 24 ημέρες , όλα αυτά για ένα χρόνο απασχόλησης.

Είναι λογικό αυτό ?

Ενας άλλος εργαζόμενος που έχει απασχοληθεί από 01/01 έως 31/12 μέσα στον ίδιο χρόνο , πόσο επίδομα αδείας θα πάρει και πόση άδεια ?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...