Jump to content

Υποδειγμα Καταστατικου Λυση Ο.ε.


Recommended Posts

Guest ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ

ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΥΣΗΣ Ο.Ε.

Link to post
Share on other sites

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «.........................»

Στο επί της οδού ............................................................, κατάστημα , συνευρέθηκαν σήμερα ................................οι :

1. ............................

2. ...............................με ΑΦΜ .........................

Οι οποίοι συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα :

1. στις............................... 2005, οι δυο προαναφερόμενοι συνέστησαν εταιρεία με επωνυμία «.........................................» η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου .................με αριθμό πρωτοκόλλου .....................

2. με το παρόν και σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, οι δυο προαναφερόμενοι διαλύουν την ανωτέρω συσταθήσα εταιρεία λόγω ................................................................................αποτέλεσμα του οποίου είναι ..................................

3. Κατόπιν αυτών ο διαχειρηστής της εταιρείας ..............................................προβαίνει σε εκκαθάρισή της σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της και διανέμει το ποσό του κεφαλαίου

4. Ο ισολογισμός κλεισίματος έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ταμείο Κεφάλαιο

. Το κεφάλαιο διανέμεται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων δηλαδή ο ....................................λαμβάνει ..................€ και ο .............................

Το παρόν αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφτηκαν τέσσερα αντίγραφα των οποίων δυο πήραν από ένα οι εταίροι και δυο παραλήφθηκαν από τον ............................................................για να κατατεθούν στη Δ.Ο.Υ. ......................... και στο Πρωτοδικείο ........................για καταχώρηση στο βιβλίο εταιρειών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Υπόδειγμα λύσης ΟΕ με καταγγελία

Ο ……............................……. του .......………….. κάτοικος ………………. οδός ……………....... αρ. ...

ΚΑΤΑ

Του ………....…………, κατοίκου ………… οδός ……………… αρ. … ατομικά ως διαχειριστών της άνω εταιρείας.

Δυνάμει του από ………. Ιδιωτικού εγγράφου σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας συνεστήθη μεταξύ εμού και υμών η ομόρρυθμος εμπορική εταιρεία με την επωνυμία: …………...............….. και Σία ομόρρυθμος εταιρεία, με έδρα την ………........ οδός …….....................…… αρ. ....... και διάρκεια ……......…………. έτη, αρχομένη από την ………....………. και λήγουσα την …….....…….. και σκοπό την εκμετάλλευση ζαχαροπλαστείου - αναψυκτηρίου και με διακριτικό τίτλο «………...............……». Σήμερα με την παρούσα σας δηλώνω ότι καταγγέλλω την από ….......……. και με αύξοντα αριθμό καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου …………. μεταξύ μας υφιστάμενη εταιρεία με την επωνυμία : «………………. και Σία ομόρρυθμος εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «……..» για τους λόγους που αναφέρονται στις προκοινοποιηθείσες εξώδικες δηλώσεις μου καθ’ υμών και δη για τους εξής λόγους: 1. Η συμπεριφορά σας ως διαχειριστού της εταιρείας μας θέτει σε κίνδυνο την φορολογική νομιμότητα της εταιρείας και εμού επαγωγικώς. Συγκεκριμένα υποπέσατε στην παράνομη συμπεριφορά να δώσετε εντολή στον υπάλληλο του καταστήματος να μην κτυπάει στην ταμειακή μηχανή κάθε προϊόν που σερβίρεται σε πελάτες αλλά να πράττει αυτό με φειδώ και επιλεκτικά. Τούτο ενέχει φορολογικό κίνδυνο για την εταιρεία και για εμένα ως συνεταίρο αλλά και καθιστά αδύνατο τον έλεγχο των εισπράξεων του καταστήματος, την σύνταξη ακριβούς ισολογισμού κ.λπ. 2. Παρότι έχετε κατ’ επανάληψη κληθεί δεν αποδώσατε τη λογοδοσία των εσόδων της εταιρείας και των αναλογούντων σε εμένα κερδών. Επίσης, αν και έχετε και επίσημα οχληθεί να κάνετε κλείσιμο ταμείου κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να μου αποδώσετε την αναλογία μου επί των εισπράξεων, χρήματα τα οποία είναι αναγκαία για την επιβίωση εμού και της οικογένειάς μου, αρνείσθε να ανταποκριθείτε. 3. Εξαιτίας των ανωτέρω έχει επέλθει έλλειψη της εμπιστοσύνης μου στο πρόσωπό σας ως διαχειριστών της εταιρείας μας, διαφωνία και αδυναμία συνεργασίας και συνεννόησης, για το λόγο δε αυτό παρίσταται άμεση ανάγκη επιστήσεως της προσοχής μου προς εσάς, ώστε να προβείτε στην άρση της ανωτέρω παρανόμου και αντισυμβατικής συμπεριφοράς. Επειδή σπουδαίο λόγο καταγγελίας συνιστά και εν προκειμένω η υπαίτια ή μη επέλευση περιστατικού ή καταστάσεως που αφορά είτε την εταιρεία ή την επιχείρηση καθεαυτή είτε το πρόσωπο κάποιου από τους εταίρους και κατά τρόπο που ταιριάζει ή δύναται να επηρεάσει και μάλιστα να δυσχεράνει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας και βεβαίως και της συγκεκριμένης εταιρείας. Επίσης λόγους καταγγελίας αποτελούν οι κάθε φύσεως παραβάσεις ουσιωδών εταιρικών υποχρεώσεων, ιδιαίτερα δε η αδυναμία συνεργασίας των εταίρων λόγω διαφωνιών, διασάλευσης της εμπιστοσύνης, οι καταχρήσεις σχετικά με την εταιρική διαχείριση, η υπονόμευση από κάποιον εταίρο του εταιρικού έργου και η επέλευση ζημιών. Επειδή η υπαίτια συμπεριφορά σας δημιούργησε και εξακολουθεί να συντηρεί τους παραπάνω λόγους δυσαρμονίας και αδυναμίας συνέχισης της εταιρείας μας οι οποίοι έχουν κριθεί και είναι σπουδαίοι λόγοι καταγγελίας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ Τη μεταξύ εμού και υμών από …................. υφιστάμενη εταιρεία με την επωνυμία «…......................» και τον διακριτικό τίτλο «…......................» που συστήθηκε με το με αύξοντα αριθμό καταχώρισης .................… καταστατικό έγγραφο για τους ανωτέρω λόγους που αφορούν εσάς και αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας, προκειμένου να επέλθουν τα περαιτέρω προβλεπόμενα του άρθρου …............. στο καταστατικό της εταιρείας μας. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνον στον οποίον απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του. Ο ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Link to post
Share on other sites
  • 9 years later...
Στις ‎8‎/‎2‎/‎2010 στις 1:11 ΜΜ, STAGAFOT είπε

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «.........................»

Στο επί της οδού ............................................................, κατάστημα , συνευρέθηκαν σήμερα ................................οι :

1. ............................

2. ...............................με ΑΦΜ .........................

Οι οποίοι συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα :

1. στις............................... 2005, οι δυο προαναφερόμενοι συνέστησαν εταιρεία με επωνυμία «.........................................» η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου .................με αριθμό πρωτοκόλλου .....................

2. με το παρόν και σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, οι δυο προαναφερόμενοι διαλύουν την ανωτέρω συσταθήσα εταιρεία λόγω ................................................................................αποτέλεσμα του οποίου είναι ..................................

3. Κατόπιν αυτών ο διαχειρηστής της εταιρείας ..............................................προβαίνει σε εκκαθάρισή της σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της και διανέμει το ποσό του κεφαλαίου

4. Ο ισολογισμός κλεισίματος έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ταμείο Κεφάλαιο

. Το κεφάλαιο διανέμεται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων δηλαδή ο ....................................λαμβάνει ..................€ και ο .............................

Το παρόν αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφτηκαν τέσσερα αντίγραφα των οποίων δυο πήραν από ένα οι εταίροι και δυο παραλήφθηκαν από τον ............................................................για να κατατεθούν στη Δ.Ο.Υ. ......................... και στο Πρωτοδικείο ........................για καταχώρηση στο βιβλίο εταιρειών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπόδειγμα λύσης ΟΕ με καταγγελία

 

 

 

 

 

Ο ……............................……. του .......………….. κάτοικος ………………. οδός ……………....... αρ. ...

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑ

 

 

 

 

 

Του ………....…………, κατοίκου ………… οδός ……………… αρ. … ατομικά ως διαχειριστών της άνω εταιρείας.

 

 

 

Δυνάμει του από ………. Ιδιωτικού εγγράφου σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας συνεστήθη μεταξύ εμού και υμών η ομόρρυθμος εμπορική εταιρεία με την επωνυμία: …………...............….. και Σία ομόρρυθμος εταιρεία, με έδρα την ………........ οδός …….....................…… αρ. ....... και διάρκεια ……......…………. έτη, αρχομένη από την ………....………. και λήγουσα την …….....…….. και σκοπό την εκμετάλλευση ζαχαροπλαστείου - αναψυκτηρίου και με διακριτικό τίτλο «………...............……». Σήμερα με την παρούσα σας δηλώνω ότι καταγγέλλω την από ….......……. και με αύξοντα αριθμό καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου …………. μεταξύ μας υφιστάμενη εταιρεία με την επωνυμία : «………………. και Σία ομόρρυθμος εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «……..» για τους λόγους που αναφέρονται στις προκοινοποιηθείσες εξώδικες δηλώσεις μου καθ’ υμών και δη για τους εξής λόγους: 1. Η συμπεριφορά σας ως διαχειριστού της εταιρείας μας θέτει σε κίνδυνο την φορολογική νομιμότητα της εταιρείας και εμού επαγωγικώς. Συγκεκριμένα υποπέσατε στην παράνομη συμπεριφορά να δώσετε εντολή στον υπάλληλο του καταστήματος να μην κτυπάει στην ταμειακή μηχανή κάθε προϊόν που σερβίρεται σε πελάτες αλλά να πράττει αυτό με φειδώ και επιλεκτικά. Τούτο ενέχει φορολογικό κίνδυνο για την εταιρεία και για εμένα ως συνεταίρο αλλά και καθιστά αδύνατο τον έλεγχο των εισπράξεων του καταστήματος, την σύνταξη ακριβούς ισολογισμού κ.λπ. 2. Παρότι έχετε κατ’ επανάληψη κληθεί δεν αποδώσατε τη λογοδοσία των εσόδων της εταιρείας και των αναλογούντων σε εμένα κερδών. Επίσης, αν και έχετε και επίσημα οχληθεί να κάνετε κλείσιμο ταμείου κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να μου αποδώσετε την αναλογία μου επί των εισπράξεων, χρήματα τα οποία είναι αναγκαία για την επιβίωση εμού και της οικογένειάς μου, αρνείσθε να ανταποκριθείτε. 3. Εξαιτίας των ανωτέρω έχει επέλθει έλλειψη της εμπιστοσύνης μου στο πρόσωπό σας ως διαχειριστών της εταιρείας μας, διαφωνία και αδυναμία συνεργασίας και συνεννόησης, για το λόγο δε αυτό παρίσταται άμεση ανάγκη επιστήσεως της προσοχής μου προς εσάς, ώστε να προβείτε στην άρση της ανωτέρω παρανόμου και αντισυμβατικής συμπεριφοράς. Επειδή σπουδαίο λόγο καταγγελίας συνιστά και εν προκειμένω η υπαίτια ή μη επέλευση περιστατικού ή καταστάσεως που αφορά είτε την εταιρεία ή την επιχείρηση καθεαυτή είτε το πρόσωπο κάποιου από τους εταίρους και κατά τρόπο που ταιριάζει ή δύναται να επηρεάσει και μάλιστα να δυσχεράνει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας και βεβαίως και της συγκεκριμένης εταιρείας. Επίσης λόγους καταγγελίας αποτελούν οι κάθε φύσεως παραβάσεις ουσιωδών εταιρικών υποχρεώσεων, ιδιαίτερα δε η αδυναμία συνεργασίας των εταίρων λόγω διαφωνιών, διασάλευσης της εμπιστοσύνης, οι καταχρήσεις σχετικά με την εταιρική διαχείριση, η υπονόμευση από κάποιον εταίρο του εταιρικού έργου και η επέλευση ζημιών. Επειδή η υπαίτια συμπεριφορά σας δημιούργησε και εξακολουθεί να συντηρεί τους παραπάνω λόγους δυσαρμονίας και αδυναμίας συνέχισης της εταιρείας μας οι οποίοι έχουν κριθεί και είναι σπουδαίοι λόγοι καταγγελίας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ Τη μεταξύ εμού και υμών από …................. υφιστάμενη εταιρεία με την επωνυμία «…......................» και τον διακριτικό τίτλο «…......................» που συστήθηκε με το με αύξοντα αριθμό καταχώρισης .................… καταστατικό έγγραφο για τους ανωτέρω λόγους που αφορούν εσάς και αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας, προκειμένου να επέλθουν τα περαιτέρω προβλεπόμενα του άρθρου …............. στο καταστατικό της εταιρείας μας. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνον στον οποίον απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του. Ο ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...