Προς το περιεχόμενο
areti

Θεωρηση Στοιχειων Χωρισ Ασφαλιστικη Ενημεροτητα Εταιρου

Προτεινόμενες αναρτήσεις

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡ.15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΤΕΒΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ?ΑΝ ΝΑΙ ΤΟΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΤΙ Η ΟΦΕΙΛΗ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ?

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό ισχύει για οφειλές προς την ΔΟΥ και όχι προς το ΤΕΒΕ ή άλλου (πχ ασφαλιστικά ταμεία, επιμελητήριο κτλ)

σταματόπουλος άρθρο 19 θέμα 6

όταν μια επιχείρηση οφείλει χρέη άνω των 6000 (...) τότε με αίτησή της προς την ΔΟΥ ζητά κατα παράκκλιση των διατάξεων θεώρηση. (...) εκδίδεται απόφαση του προισταμένου για θεώρηση ενός συγκεκριμένου αριθμού στοιχείων αφού προηγουμένως η επιχείρηση καταβάλλει προηγουμένως ένα ποσό και καθορίζει η απόφαση έναντι οφειλών...

΄

Αυτό εγώ το αντιλαμβάνομαι ως διακανονισμό

Ως εκ τούτου ο προιστάμενος της ΔΟΥ αποφασίζει για διακανονισμό οφειλών προς την ΔΟΥ, δεν δύναται να αποφασίσει για διακανονισμό προς άλλη αρχή.

Για θεώρηση με οφειλές προς το ΤΕΒΕ θα πρέπει να προβείτε σε διακανονισμό με το ΤΕΒΕ

Μετά τον διακανονισμό βεβαίως θα λάβετε και ασφαλιστική ενημερότητα για θεώρηση

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό ισχύει για οφειλές προς την ΔΟΥ και όχι προς το ΤΕΒΕ ή άλλου (πχ ασφαλιστικά ταμεία, επιμελητήριο κτλ)

σταματόπουλος άρθρο 19 θέμα 6

όταν μια επιχείρηση οφείλει χρέη άνω των 6000 (...) τότε με αίτησή της προς την ΔΟΥ ζητά κατα παράκκλιση των διατάξεων θεώρηση. (...) εκδίδεται απόφαση του προισταμένου για θεώρηση ενός συγκεκριμένου αριθμού στοιχείων αφού προηγουμένως η επιχείρηση καταβάλλει προηγουμένως ένα ποσό και καθορίζει η απόφαση έναντι οφειλών...

΄

Αυτό εγώ το αντιλαμβάνομαι ως διακανονισμό

Ως εκ τούτου ο προιστάμενος της ΔΟΥ αποφασίζει για διακανονισμό οφειλών προς την ΔΟΥ, δεν δύναται να αποφασίσει για διακανονισμό προς άλλη αρχή.

Για θεώρηση με οφειλές προς το ΤΕΒΕ θα πρέπει να προβείτε σε διακανονισμό με το ΤΕΒΕ

Μετά τον διακανονισμό βεβαίως θα λάβετε και ασφαλιστική ενημερότητα για θεώρηση

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Το άρθρο 19 του ΚΒΣ δεν έχει παράγραφο 5

Το θέμα το ρυθμίζει το άρθρο 36 παράγραφος 8β εδάφιο τρίτο

8. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος:

α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα αυτού, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών. Επί ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, κοινοπραξιών, κοινωνιών και αστικών εταιρειών πρέπει να ερευνάται, μόνο κατά την πρώτη θεώρηση μετά τη σύστασή τους, εάν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα μέλη των εταιρειών ή της κοινοπραξίας ή της κοινωνίας ή της αστικής εταιρείας.

β) δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία.

Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται πιο πάνω ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει τη θεώρηση περιορισμένου αριθμού φορολογικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος μέρος της οφειλής του που καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

Το όριο της περίπτωσης α' ισχύει και σε κάθε περίπτωση μη θεώρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση μη φορολογικές διατάξεις, εξαιρουμένων των χρεών προς τα Επιμελητήρια.

Ομοίως, κατ' εξαίρεση, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ μπορεί, να θεωρούνται βιβλία και περιορισμένος αριθμός στοιχείων σε επιτηδευματίες, που οφείλουν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη μη φορολογικά και έχουν κώλυμα θεώρησης από άλλες μη φορολογικές διατάξεις. Κάθε σχετική περίπτωση θα αναγγέλλεται εγγράφως στα αρμόδια κατά περίπτωση, για τα χρέη αυτά, πρόσωπα

Που με λίγα λόγια λέει ότι το όριο των 6.000,00 ευρώ ισχύει και για τα ασφαλιστικά ταμεία, όχι όμως για χρέη στο επιμελητήριο

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη Νικος

Τι γίνεται οταν το χρέος ειναι μικρό (500 ευρώ) στον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα μιας προσωπικής επιχείρησης (ΙΚΑ)? , τρέχων ασφαλιστικός φορέας (ΟΑΕΕ) μετα από μεταφοράς έδρας και δραστηριότητας της εν λόγω προσωπικής επιχείρησης.

Το Ικα ζητα στοιχεία 15 χρόνια πίσω προκειμένου να κάνει έλεγχο , και καποια απο αυτά δεν είναι διαθέσιμα .

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Πλοηγούταν πρόσφατα   0 μέλη

    Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι χρήστες που να βλέπουν αυτή τη σελίδα.

×