Jump to content
 • 0

Προτασεισ Για Το Πεπ Εσπα 2010 Β'φαση


pandp
 Share

Question

Θεωρούμε πως οπωσδήποτε το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να λάβει σοβαρά τις παρακάτω παρατηρήσεις που αφορούν τη βελτίωση της Β' Φάσης:

-Κτιριακές δαπάνες: Να γίνει διαχωρισμός στην περίπτωση ανέγερσης και των άλλων. Όταν υπάρχει ανέγερση, να δοθεί ποσοστό κτιριακών δαπανών ως 80% του συνόλου της επένδυσης για λόγους απόλυτα ευνόητους. Στον Τουρισμό να παραμείνει το ποσοστό 100% ως έχει. Δεν είναι δυνατόν να έχει την ίδια ποσόστωση η ανέγερση με την ανακαίνιση διότι στην πρώτη περίπτωση υπάρχει κατώφλι κόστους και μάλιστα εξαιρετικά σημαντικό.

-Να μην ζητείται ίδια συμμετοχή ως προς το παρελθόν (μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο) ή το παρόν.Να δεσμεύεται η επιχείρηση ότι σε περίπτωση έγκρισης και πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον Τελικό Δικαιούχο, θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής ώστε να ενταχθεί στη δράση. Κατά αντιστοιχία λοιπόν με το μισθωτήριο του ακινήτου επί του οποίου θα γίνουν κτιριακές δαπάνες. Ας γνωρίζει καλά το Υπουργείο ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα τρέχουν να παρακαλούν οι επενδυτές τις Τράπεζες για βεβαιώσεις, δεν θα κάνουν αγορές αμοιβαίων για 24ωρο, δεν θα κρέμονται στις διαθέσεις του εκάστοτε διευθυντή υποκαταστήματος. Άλλωστε ακόμα και αν μια επιχείρηση σήμερα διαθέτει 100.000€ σε ρευστά, η αποζημίωση ενός εργατικού ατυχήματος π.χ. (ποτέ να μην συμβεί ατύχημα), είναι ικανή να την εξαφανίσει σε ημέρες. Άρα τί νόημα έχει να υπάρχει ρευστότητα (κάλυψη ίδιας συμμετοχής) 4 ή 5 μήνες πριν την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη υλοποίησης; Επιπρόσθετα για την απαίτηση παροχής βεβαίωσης μέσου εξαμηνιαίου υπόλοιπου λογαριασμών είναι μάλλον παράλογη καθώς το Υπουργείο ΠΟΤΕ δεν ανακοινώνει 6 μήνες πριν κάποια δράση επιδότησης (το έκανε φέτος το ΥΠ.ΑΝ. και είδαμε ότι καμιά ανακοίνωση δεν τηρήθηκε-ψάχνουμε να δούμε το πότε θα τις θυμηθούν).

-Προκαταβολή επιχορήγησης: Αν ξέρει το Υπουργείο κάποια Τράπεζα που χορηγεί εγγυητική επιστολή ισόποση του ποσού της προκαταβολής χωρίς δέσμευση μετρητών ή ακινήτου υπερδιπλάσιας αξίας τουλάχιστον, να μας το πει γιατί θα της δώσουμε πολλούς πελάτες. Η παροχή εγγυητικής επιστολής από την Τράπεζα είναι ο λόγος απενεργοποίησης του εργαλείου της προκαταβολής για τον επενδυτή. Να προτείνουμε μια ιδιοφυή ιδέα (που αποτελεί παγκόσμια πατέντα και όχι πεπατημένη οδό-πλάκα κάνω): Να χορηγείται στον επενδυτή δίγραμμη επιταγή στο όνομα του προμηθευτή του, με την παροχή του Τιμολογίου Επί Πιστώσει στην Τράπεζα τόσο για το ποσό της προκαταβολής όσο και για τον προβλεπόμενο δανεισμό της επένδυσης καθώς και για την εκχώρηση της επιδότησης. Με άλλα λόγια, αγοράζεις μηχάνημα αξίας 20.000, ο προμηθευτής τιμολογεί επί πιστώσει, πας το τιμολόγιο στην Τράπεζα, παίρνεις τη δίγραμμη επιταγή του προμηθευτή, του την παραδίδεις, αυτός εκδίδει εξοφλητική απόδειξη για το τιμολόγιο και όλα είναι καλά: α)Ο επενδυτής δεν έχει βγάλει από την τσέπη του ούτε ευρώ, β)Ο προμηθευτής του πληρώνεται με επιταγή ημέρας άρα κάνει και καλύτερη τιμή, γ)Η Τράπεζα εξασφαλίζει ότι το ποσό πήγε στον προορισμό του, δ)Ο σύμβουλος δεν ψάχνει τα παραστατικά πληρωμής παρά ζητά αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού της Τράπεζας, ε)Η επένδυση υλοποιείται και απορροφούνται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Δεν καταλαβαίνω γιατί το Υπουργείο να κατευθύνει τους επενδυτές στην ανάγκη έκδοσης εγγυητικής επιστολής. Για ασφάλεια ότι με τα χρήματα δεν θα πάρουν "τζιπάκια"; Και όταν εξοφληθεί ο επενδυτής, πάλι ισχύει δέσμευση για τήρησ των όρων (π.χ. θέσεις εργασίας) με ρήτρα την έντοκη επιστροφή της επιδότησης. Γιατί να μην ισχύει η ίδια ρήτρα και στη λήψη της προκαταβολής;

-Να παρέχεται ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ το δικαίωμα ανεξαρτησίας του επενδυτή: α)να δανειοδοτηθεί από οποιαδήποτε Τράπεζα και β) να εκχωρήσει την επιδότηση σε οποιαδήποτε Τράπεζα αυτός επιθυμεί. Ξέρουν καλά στο Υπουργείο τί έγινε στο ΠΕΠ Εμπορίου-Υπηρεσιών και επομένως ας δείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται για τις επιχειρήσεις και την αποφυγή εκβιασμού τους.

-Η εκχώρηση της επιδότησης (που είναι δάνειο) καθώς και η δανειακή συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, να ΕΓΓΥΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ. Να ένας τρόπος να επανενεργοποιηθεί το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με αφορμή την Ανάπτυξη. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να παρακαμφθεί το εγκριτικό αδιέξοδο των δανείων στις Τράπεζες (έγκριση 2 στις 10 αιτήσεις). Και αν δεν εγκριθούν δάνεια, υλοποίηση δεν θα γίνει. Και όπου γίνει απόπειρα υλοποίησης με επιταγές, θα έχουμε γνωριμίες με τον Τειρεσία. Βέβαια ο Τειρεσίας δεν επηρεάζει και πολύ την εισοδηματική πολιτική καθώς οι ακάλυπτες επιταγές και έχουν τιμολογηθεί (άρα θα φορολογηθούν οι αξίες στα έσοδα) και το 19% αυτών (ή 9% στα τρόφιμα) έχει εισπραχθεί ως ΦΠΑ. Αλλά δε νομίζω να έχει τέτοια οπτική γωνία το Υπουργείο.

-Να γίνει σε 1 ή 2 ή 3 δόσεις η πληρωμή των επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις επενδύσεων μεγάλων πλρωμή ανά 50.000€ εξοφλημένων τιμολογίων.Σε πρώτη φάση να υπάρχει η πρώτη πληρωμή με προσκόμιση των τιμολογίων και των παραστατικών πληρωμής που θα αποδεικνύουν την εξόφληση και για την καταβολή της 2ης ή εξοφλητικής πληρωμής να πραγματοποιείται ο επιτόπιος έλεγχος. Δεν μπορεί στην παρούσα οικονομική συγκυρία να εξοφλούν οι επιχειρήσεις 100.000 τιμολόγια για να λάβουν το δικαίωμα αιτήματος ελέγχου και πληρωμής.

-Να τηρηθεί με ρήτρα (σαφή και έντοκη) το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των επιχειρήσεων. Δεν είναι δυνατόν, επιχείρηση που ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 2009, ελέγχθηκε τον Απρίλιο 2009, παρείχε μέχρι τέλη Μάη 2009 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, να περιμένει ακόμα (Φεβρουάριος 2010) τα χρήματα της επιδότησης. Δηλαδή: Ολοκλήρωσες την επένδυση; Αίτηση πληρωμής=>1 μήνας για να γίνει έλεγχος=>1/2 μήνας για να γίνει έκθεση ελέγχου=>1/2 μήνας από την παροχή όλων των δικαιολογητικών πληρωμής η εξόφληση. Για κάθε μήνα καθυστέρησης πληρωμής της επιχείρησης, 1,5% τόκος υπερημερίας από Εθνικούς Πόρους. Ώστε να αφήσεις κι εσύ το ΦΠΑ απλήρωτο και να σκέφτεσαι ότι η καθυστέρηση στη λήψη της επιδότησης (η ρήτρα) θα σου καλύψει τα έξοδα καθυστέρησης στο ΦΠΑ. Είναι άδικο να επιστρέφεις εντόκως την επιδότηση αν δεν τηρήσεις τους όρους έγκρισης ως επιχείρηση και το Υπουργείο να σε πληρώνει άτοκα όποτε έχει τη δυνατότητα. Τότε για ποια δέσμευση πόρων συζητούμε;

-Να τροποποιηθεί ο όρος της σύμβασης με τον Τελικό Δικαιούχο που αφορά στην ανευθυνότητα της Τράπεζας όταν δεν έχει πιστωθεί από το Κράτος τα χρήματα της επιδότησης. Γιατί να υπάρχει αυτός ο όρος; Ώστε να μην έχει δικαίωμα ο επενδυτής να διεκδικήσει το δίκιο του; Να λέει η Τράπεζα πως δεν την έχει πιστώσει το Υπουργείο και το Υπουργείο να δηλώνει πως δεν έχει υπογράψει σύμβαση ο επενδυτής μαζί του αλλά με την Τράπεζα; Όχι κύριοι. Θέλετε να διαχειριστείτε ΕΣΠΑ; Θέλετε να λειτουργείτε ως Σύμβουλοι; Αναλάβετε και το ρίσκο. Ας μπει ένας όρος πως "Σε περίπτωση καθυστέρησης πίστωσης από το Υπουργείο, η Τράπεζα θα αποδώσει την επιδότηση (έστω σε ποσοστό 90%) με τη μορφή δανεισμού με επιβάρυνση 1-1,5% μηνιαίως που θα αφαιρεθεί από το παρακρατούμενο ποσό." Ο επενδυτής που προανέφερα δεν θα είχε πρόβλημα να εισπράξει πριν 8 μήνες την επιδότηση έστω και μειωμένη κατά 10%.

-Αναφορικά με την πράσινη ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν να συζητούμε για στροφή σε ΑΠΕ και το Υπουργείο να θέτει όριο στην ισχύ φωτοβολταϊκού που θέλει να αγοράσει η Χ επιχείρηση έως 120% της κατανάλωσης που έχει σήμερα. Αυτό το 20% υποτίθεται ότι δίδεται ως περιθώριο για τη μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης μετά την επιδότηση. Εξηγούμαι για το λαθεμένο της φιλοσοφίας: Αν μια επιχείρηση καταναλώνει ετησίως 10.000 κιλοβατώρες από τη ΔΕΗ για την κάλυψη των αναγκών της και θέλει να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά στοιχεία για 25.000 κιλοβατώρες το Υπουργείο αρνείται την επιδότηση. Ας το κάνω παράδειγμα: Ένα διαφημιστικό γραφείο με 4 άτομα προσωπικό για τη θέρμανσή του το χειμώνα χρησιμοποιεί πετρέλαιο (καυστήρα) και όχι ηλεκτρικά σώματα. Αυτή λοιπόν την ενέργεια από πετρέλαιο θέλει να την αντικαταστήσει με καθαρή ενέργεια. Εϊναι φυσιολογικό ότι η κατανάλωσή του ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω ηλεκτρικών σωμάτων) θα φτάσει ίσως και τις 20.000 κιλοβατώρες. Ωστόσο θα μιλάμε για καθαρή και ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ούτε θα πουλάει στη ΔΕΗ ούτε και θα χρησιμοποιεί ενέργεια που έχει παραχθεί από λιγνίτη (ΔΕΗ). Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό και το Υπουργείο δεν το δέχεται... Ναι, όταν έχω ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΛΠ) ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Τόσο δύσκολο;;;; Και ο λόγος που ίσως δοθεί για την πώληση της ενέργειας στη ΔΕΗ πάλι λάθος είναι. Δηλαδή είναι κακό να παρέχεται καθαρή ενέργεια που θα δίνεται για χρήση στη ΔΕΗ επί αμοιβή και θα βοηθήσει σε ένα ελάχιστο ποσοστό τα έσοδα της επιχείρησης; Και ο εκτυπωτής μιας επιχείρησης αποκτήθηκε για να τυπώνει μελέτες που θα φέρουν χρήματα στην επιχείρηση... Πού είναι το κακό; Να μην υπάρχει ποσόστωση στις επενδύσεις που αφορούν ΑΠΕ και τεκμηριωμένα θα αντικαταστήσουν συμβατικές (και ρυπογόνες) πηγές ενέργειας ασχέτως αν η περίσσεια θα δίδεται στη ΔΕΗ.

-Αναφορικά με το ποσοστό της Προβολής-Διαφήμισης που ήταν 5%. Δηλαδή για ένα σχέδιο επένδυσης 100.000€, προβλέπονται 5.000€. Δηλαδή πρέπει να διαλέξει η επιχείρηση αν θα δημιουργήσει μια νέα εταιρική ταυτότητα με τις κάρτες, τους φακέλους, τα επιστολόχαρτα και τα φόλντερ της ή θα κάνει μια νέα επιγραφή ή θα συμμετέχει σε μία έκθεση με 10 τ.μ. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν την αγορά της προβολής και της διαφήμισης και πόσο σημαντική είναι για μια επιχείρηση στην παρούσα φάση. Ωστόσο, θα πρέπει να αναλογιστούν ότι μόνο μέσω ενός προγράμματος επιδότησης μπορεί μια μικρή επιχείρηση ελληνική (με όλα τα "κουσούρια" που κουβαλάει-το λέω καλοπροαίρετα) να δοκιμάσει την κατάρτιση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Είναι απλά τα πράγματα και ούτε καν μαθηματικά - αριθμητική θα έλεγα. Κάνει μια επιχείρηση 100.000€ επένδυση για να λειτουργήσει ανταποδοτικά, να της εξασφαλίσει βιωσιμότητα, επιστρέφοντας πόσα άραγε χρήματα και σε πόσο χρόνο; Σε 5 χρόνια θα είναι άραγε η διαφορά των κερδών τόση ώστε να δικαιολογήσει τα 100.000€ (+ΦΠΑ 19%) που δόθηκαν; Πολύ αμφίβολο. Στην καλά σχεδιασμένη, σοβαρή, εντατική και συνεχή Στρατηγική Επικοινωνία, τα χρήματα που επενδύονται επιστρέφουν εντός έτους σύμφωνα με δεδομένα ελληνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή. Αλλά σίγουρα η ψυχολογία του Έλληνα επιχειρηματία είναι διαφορετική (ένα από τα "κουσούρια" που ανέφερα). Θεωρεί πως κάνοντας αποσπασματικές κινήσεις στο παρελθόν (π.χ. 1000€ διαφήμιση στο δημοτικό ραδιόφωνο την ώρα που κατασκευάζει γήπεδα 5Χ5 και δεν υπάρχει οικόπεδο ελεύθερο στο δήμο του), δεν πέτυχε αποτελέσματα και άρα δεν θέλει διαφήμιση γιατί δεν αποδίδει. Κύριοι και Κυρίες του Υπουργείου καταλάβετε καλά πως ο τομέας διαφήμιση της μικρής και πολύ μικρής ελληνικής επιχείρησης περνά αναγκαστικά από τα προγράμματα επιδότησης. Μόνο τότε υπάρχει το προσιτό κόστος για κάτι ολοκληρωμένο, ο χρόνος υλοποίησης ο ικανός ώστε να λειτουργήσει με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα υπέρ της ανταγωνιστικότητας των επενδυτών. Καλή η αγορά μηχανήματος συσκευασίας κενού για ένα κέτερινγκ π.χ. και η εγκατάσταση συστήματος ISO 22000 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, αλλά αν αυτό δεν το κοινωνήσει (προβάλει) στους υποψήφιους πελάτες του (το στόχο που θα τεθεί από τη Στρατηγική Επικοινωνία) θα είναι άλλο ένα κέτερινγκ της σειράς. Και η ανταποδοτικότητα της επένδυσης θα "πάει περίπατο". Οι Αμερικάνοι λένε πως για μια νέα επιχείρηση θα πρέπει να έχεις 3 φορές τα χρήματα αρχικής εγκατάστασης και λειτουργίας 1ου έτους: 1 φορά για να την ιδρύσεις και να την θέσεις σε λειτουργία, 1 φορά για να καλύψεις τις κακές, απρόβλεπτες συγκυρίες και 1 φορά για να τη διαφημίσεις σωστά ώστε να αυξήσει τζίρους. Εμείς είμαστε στο 5%. Δηλαδή βλέπουμε την προβολή και τη διαφήμιση ως ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ. Προτείνω επομένως, αύξηση στο ποσοστό 25% τουλάχιστον για επενδύσεις ως 50.000€, 20% ως 100.000€, 15% για τις μεγαλύτερες επενδύσεις.

Link to comment
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Γενικά "ναι" σε όλα αυτά.

Και προσθέτω το θέμα του διπλού ρόλου των τραπεζών (κριτής-κρινόμενος στο ίδιο πρόσωπο). Ξέρουμε όλοι ποιές είναι αυτές οι τράπεζες. Δηλαδή το Οικονομικό Επιμελητήριο τι σκ....ά κάνει!!!!

Το ασυμβίβαστο δεν το βλέπει κανείς?

Να απαγορευτεί είτε μέσω θυγατρικών είτε μέσω υπεργολαβίας.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Γενικά "ναι" σε όλα αυτά.

Και προσθέτω το θέμα του διπλού ρόλου των τραπεζών (κριτής-κρινόμενος στο ίδιο πρόσωπο). Ξέρουμε όλοι ποιές είναι αυτές οι τράπεζες. Δηλαδή το Οικονομικό Επιμελητήριο τι σκ....ά κάνει!!!!

Το ασυμβίβαστο δεν το βλέπει κανείς?

Να απαγορευτεί είτε μέσω θυγατρικών είτε μέσω υπεργολαβίας.

Πολύ σημαντικό +1 απο μένα.Δεν νοείται Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest τζελ

Καταργήστε όλες τις επιδοτήσεις κάνουν κακό στην (ελληνική)οικονομία , ναι στις αφορολόγητες εκπτώσεις

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest tsitsilina

Να προσθέσω και μία ακόμη σημαντική παράμετρο. Να γίνεται έλεγχος των βαθμολογούμενων κριτηρίων κατά την υποβολή απο το σύστημα, ώστε να ξέρει ο επενδυτής με το καλημέρα ποιός είναι ο μέγιστος βαθμός της πρότασής του (όπως γίνεται με δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κατά την ηλεκτρονική υποβολή). Ακόμα όσες είναι κάτω απο την βάση ή μη βιώσιμες να μην παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά (να τις κόβει το σύστημα), γιατί το 35% των υποβολών κάθε φορά γίνεται μόνο και μόνο για να εισπράτουν οι σύμβουλοι τα 600€ ανα πρόταση. Εάν σκεφτούν στο Υπουργείο το διαχειριστικό κόστος αυτών των σκουπιδιών, για τα οποία κερδισμένοι είναι μόνο οι σύμβουλοι (και όσοι άλλοι κρίβονται πίσω απο αυτούς), θα πρέπει να βάλουν τέτοιους φραγμούς. Τέλος να γίνεται αυτόματα η λήψη των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων απο το taxis, ώστε να μην παρεμβαίνει "χέρι" στην αξιολόγηση.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Να προσθέσω και μία ακόμη σημαντική παράμετρο. Να γίνεται έλεγχος των βαθμολογούμενων κριτηρίων κατά την υποβολή απο το σύστημα, ώστε να ξέρει ο επενδυτής με το καλημέρα ποιός είναι ο μέγιστος βαθμός της πρότασής του (όπως γίνεται με δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κατά την ηλεκτρονική υποβολή). Ακόμα όσες είναι κάτω απο την βάση ή μη βιώσιμες να μην παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά (να τις κόβει το σύστημα), γιατί το 35% των υποβολών κάθε φορά γίνεται μόνο και μόνο για να εισπράτουν οι σύμβουλοι τα 600€ ανα πρόταση. Εάν σκεφτούν στο Υπουργείο το διαχειριστικό κόστος αυτών των σκουπιδιών, για τα οποία κερδισμένοι είναι μόνο οι σύμβουλοι (και όσοι άλλοι κρίβονται πίσω απο αυτούς), θα πρέπει να βάλουν τέτοιους φραγμούς. Τέλος να γίνεται αυτόματα η λήψη των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων απο το taxis, ώστε να μην παρεμβαίνει "χέρι" στην αξιολόγηση.

Στο πρώτο κομμάτι συμφωνώ μαζί σου ώστε οι "αεριτζήδες" και εκείνοι που εν γνώσει τους καρπώνονται την αμοιβή χωρίς αντίκρυσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν εις βάρος των επενδυτών.

Θα ήθελα λίγο να μου αναλύσεις όμως το δεύτερο σημείο που λες "για εκείνους που κρύβονται πίσω από τους συμβούλους".

Μου το κάνεις λίγο "λιανά"; Γιατί πίσω από τις Τράπεζες και τις αναθέσεις του Υπουργείου σε αυτές, ας πούμε ότι δεν ξέρουμε ποια ακριβώς συμφέροντα κρύβονται...

Για τους συμβούλους όμως ελικρινά δεν το καταλαβαίνω. Βοήθησέ με σε παρακαλώ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Θεωρούμε πως οπωσδήποτε το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να λάβει σοβαρά τις παρακάτω παρατηρήσεις που αφορούν τη βελτίωση της Β' Φάσης:

-Κτιριακές δαπάνες: Να γίνει διαχωρισμός στην περίπτωση ανέγερσης και των άλλων. Όταν υπάρχει ανέγερση, να δοθεί ποσοστό κτιριακών δαπανών ως 80% του συνόλου της επένδυσης για λόγους απόλυτα ευνόητους. Στον Τουρισμό να παραμείνει το ποσοστό 100% ως έχει. Δεν είναι δυνατόν να έχει την ίδια ποσόστωση η ανέγερση με την ανακαίνιση διότι στην πρώτη περίπτωση υπάρχει κατώφλι κόστους και μάλιστα εξαιρετικά σημαντικό.

-Να μην ζητείται ίδια συμμετοχή ως προς το παρελθόν (μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο) ή το παρόν.Να δεσμεύεται η επιχείρηση ότι σε περίπτωση έγκρισης και πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον Τελικό Δικαιούχο, θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής ώστε να ενταχθεί στη δράση. Κατά αντιστοιχία λοιπόν με το μισθωτήριο του ακινήτου επί του οποίου θα γίνουν κτιριακές δαπάνες. Ας γνωρίζει καλά το Υπουργείο ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα τρέχουν να παρακαλούν οι επενδυτές τις Τράπεζες για βεβαιώσεις, δεν θα κάνουν αγορές αμοιβαίων για 24ωρο, δεν θα κρέμονται στις διαθέσεις του εκάστοτε διευθυντή υποκαταστήματος. Άλλωστε ακόμα και αν μια επιχείρηση σήμερα διαθέτει 100.000€ σε ρευστά, η αποζημίωση ενός εργατικού ατυχήματος π.χ. (ποτέ να μην συμβεί ατύχημα), είναι ικανή να την εξαφανίσει σε ημέρες. Άρα τί νόημα έχει να υπάρχει ρευστότητα (κάλυψη ίδιας συμμετοχής) 4 ή 5 μήνες πριν την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη υλοποίησης; Επιπρόσθετα για την απαίτηση παροχής βεβαίωσης μέσου εξαμηνιαίου υπόλοιπου λογαριασμών είναι μάλλον παράλογη καθώς το Υπουργείο ΠΟΤΕ δεν ανακοινώνει 6 μήνες πριν κάποια δράση επιδότησης (το έκανε φέτος το ΥΠ.ΑΝ. και είδαμε ότι καμιά ανακοίνωση δεν τηρήθηκε-ψάχνουμε να δούμε το πότε θα τις θυμηθούν).

-Προκαταβολή επιχορήγησης: Αν ξέρει το Υπουργείο κάποια Τράπεζα που χορηγεί εγγυητική επιστολή ισόποση του ποσού της προκαταβολής χωρίς δέσμευση μετρητών ή ακινήτου υπερδιπλάσιας αξίας τουλάχιστον, να μας το πει γιατί θα της δώσουμε πολλούς πελάτες. Η παροχή εγγυητικής επιστολής από την Τράπεζα είναι ο λόγος απενεργοποίησης του εργαλείου της προκαταβολής για τον επενδυτή. Να προτείνουμε μια ιδιοφυή ιδέα (που αποτελεί παγκόσμια πατέντα και όχι πεπατημένη οδό-πλάκα κάνω): Να χορηγείται στον επενδυτή δίγραμμη επιταγή στο όνομα του προμηθευτή του, με την παροχή του Τιμολογίου Επί Πιστώσει στην Τράπεζα τόσο για το ποσό της προκαταβολής όσο και για τον προβλεπόμενο δανεισμό της επένδυσης καθώς και για την εκχώρηση της επιδότησης. Με άλλα λόγια, αγοράζεις μηχάνημα αξίας 20.000, ο προμηθευτής τιμολογεί επί πιστώσει, πας το τιμολόγιο στην Τράπεζα, παίρνεις τη δίγραμμη επιταγή του προμηθευτή, του την παραδίδεις, αυτός εκδίδει εξοφλητική απόδειξη για το τιμολόγιο και όλα είναι καλά: α)Ο επενδυτής δεν έχει βγάλει από την τσέπη του ούτε ευρώ, β)Ο προμηθευτής του πληρώνεται με επιταγή ημέρας άρα κάνει και καλύτερη τιμή, γ)Η Τράπεζα εξασφαλίζει ότι το ποσό πήγε στον προορισμό του, δ)Ο σύμβουλος δεν ψάχνει τα παραστατικά πληρωμής παρά ζητά αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού της Τράπεζας, ε)Η επένδυση υλοποιείται και απορροφούνται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Δεν καταλαβαίνω γιατί το Υπουργείο να κατευθύνει τους επενδυτές στην ανάγκη έκδοσης εγγυητικής επιστολής. Για ασφάλεια ότι με τα χρήματα δεν θα πάρουν "τζιπάκια"; Και όταν εξοφληθεί ο επενδυτής, πάλι ισχύει δέσμευση για τήρησ των όρων (π.χ. θέσεις εργασίας) με ρήτρα την έντοκη επιστροφή της επιδότησης. Γιατί να μην ισχύει η ίδια ρήτρα και στη λήψη της προκαταβολής;

-Να παρέχεται ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ το δικαίωμα ανεξαρτησίας του επενδυτή: α)να δανειοδοτηθεί από οποιαδήποτε Τράπεζα και β) να εκχωρήσει την επιδότηση σε οποιαδήποτε Τράπεζα αυτός επιθυμεί. Ξέρουν καλά στο Υπουργείο τί έγινε στο ΠΕΠ Εμπορίου-Υπηρεσιών και επομένως ας δείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται για τις επιχειρήσεις και την αποφυγή εκβιασμού τους.

-Η εκχώρηση της επιδότησης (που είναι δάνειο) καθώς και η δανειακή συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, να ΕΓΓΥΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ. Να ένας τρόπος να επανενεργοποιηθεί το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με αφορμή την Ανάπτυξη. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να παρακαμφθεί το εγκριτικό αδιέξοδο των δανείων στις Τράπεζες (έγκριση 2 στις 10 αιτήσεις). Και αν δεν εγκριθούν δάνεια, υλοποίηση δεν θα γίνει. Και όπου γίνει απόπειρα υλοποίησης με επιταγές, θα έχουμε γνωριμίες με τον Τειρεσία. Βέβαια ο Τειρεσίας δεν επηρεάζει και πολύ την εισοδηματική πολιτική καθώς οι ακάλυπτες επιταγές και έχουν τιμολογηθεί (άρα θα φορολογηθούν οι αξίες στα έσοδα) και το 19% αυτών (ή 9% στα τρόφιμα) έχει εισπραχθεί ως ΦΠΑ. Αλλά δε νομίζω να έχει τέτοια οπτική γωνία το Υπουργείο.

-Να γίνει σε 1 ή 2 ή 3 δόσεις η πληρωμή των επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις επενδύσεων μεγάλων πλρωμή ανά 50.000€ εξοφλημένων τιμολογίων.Σε πρώτη φάση να υπάρχει η πρώτη πληρωμή με προσκόμιση των τιμολογίων και των παραστατικών πληρωμής που θα αποδεικνύουν την εξόφληση και για την καταβολή της 2ης ή εξοφλητικής πληρωμής να πραγματοποιείται ο επιτόπιος έλεγχος. Δεν μπορεί στην παρούσα οικονομική συγκυρία να εξοφλούν οι επιχειρήσεις 100.000 τιμολόγια για να λάβουν το δικαίωμα αιτήματος ελέγχου και πληρωμής.

-Να τηρηθεί με ρήτρα (σαφή και έντοκη) το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των επιχειρήσεων. Δεν είναι δυνατόν, επιχείρηση που ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 2009, ελέγχθηκε τον Απρίλιο 2009, παρείχε μέχρι τέλη Μάη 2009 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, να περιμένει ακόμα (Φεβρουάριος 2010) τα χρήματα της επιδότησης. Δηλαδή: Ολοκλήρωσες την επένδυση; Αίτηση πληρωμής=>1 μήνας για να γίνει έλεγχος=>1/2 μήνας για να γίνει έκθεση ελέγχου=>1/2 μήνας από την παροχή όλων των δικαιολογητικών πληρωμής η εξόφληση. Για κάθε μήνα καθυστέρησης πληρωμής της επιχείρησης, 1,5% τόκος υπερημερίας από Εθνικούς Πόρους. Ώστε να αφήσεις κι εσύ το ΦΠΑ απλήρωτο και να σκέφτεσαι ότι η καθυστέρηση στη λήψη της επιδότησης (η ρήτρα) θα σου καλύψει τα έξοδα καθυστέρησης στο ΦΠΑ. Είναι άδικο να επιστρέφεις εντόκως την επιδότηση αν δεν τηρήσεις τους όρους έγκρισης ως επιχείρηση και το Υπουργείο να σε πληρώνει άτοκα όποτε έχει τη δυνατότητα. Τότε για ποια δέσμευση πόρων συζητούμε;

-Να τροποποιηθεί ο όρος της σύμβασης με τον Τελικό Δικαιούχο που αφορά στην ανευθυνότητα της Τράπεζας όταν δεν έχει πιστωθεί από το Κράτος τα χρήματα της επιδότησης. Γιατί να υπάρχει αυτός ο όρος; Ώστε να μην έχει δικαίωμα ο επενδυτής να διεκδικήσει το δίκιο του; Να λέει η Τράπεζα πως δεν την έχει πιστώσει το Υπουργείο και το Υπουργείο να δηλώνει πως δεν έχει υπογράψει σύμβαση ο επενδυτής μαζί του αλλά με την Τράπεζα; Όχι κύριοι. Θέλετε να διαχειριστείτε ΕΣΠΑ; Θέλετε να λειτουργείτε ως Σύμβουλοι; Αναλάβετε και το ρίσκο. Ας μπει ένας όρος πως "Σε περίπτωση καθυστέρησης πίστωσης από το Υπουργείο, η Τράπεζα θα αποδώσει την επιδότηση (έστω σε ποσοστό 90%) με τη μορφή δανεισμού με επιβάρυνση 1-1,5% μηνιαίως που θα αφαιρεθεί από το παρακρατούμενο ποσό." Ο επενδυτής που προανέφερα δεν θα είχε πρόβλημα να εισπράξει πριν 8 μήνες την επιδότηση έστω και μειωμένη κατά 10%.

-Αναφορικά με την πράσινη ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν να συζητούμε για στροφή σε ΑΠΕ και το Υπουργείο να θέτει όριο στην ισχύ φωτοβολταϊκού που θέλει να αγοράσει η Χ επιχείρηση έως 120% της κατανάλωσης που έχει σήμερα. Αυτό το 20% υποτίθεται ότι δίδεται ως περιθώριο για τη μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης μετά την επιδότηση. Εξηγούμαι για το λαθεμένο της φιλοσοφίας: Αν μια επιχείρηση καταναλώνει ετησίως 10.000 κιλοβατώρες από τη ΔΕΗ για την κάλυψη των αναγκών της και θέλει να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά στοιχεία για 25.000 κιλοβατώρες το Υπουργείο αρνείται την επιδότηση. Ας το κάνω παράδειγμα: Ένα διαφημιστικό γραφείο με 4 άτομα προσωπικό για τη θέρμανσή του το χειμώνα χρησιμοποιεί πετρέλαιο (καυστήρα) και όχι ηλεκτρικά σώματα. Αυτή λοιπόν την ενέργεια από πετρέλαιο θέλει να την αντικαταστήσει με καθαρή ενέργεια. Εϊναι φυσιολογικό ότι η κατανάλωσή του ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω ηλεκτρικών σωμάτων) θα φτάσει ίσως και τις 20.000 κιλοβατώρες. Ωστόσο θα μιλάμε για καθαρή και ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ούτε θα πουλάει στη ΔΕΗ ούτε και θα χρησιμοποιεί ενέργεια που έχει παραχθεί από λιγνίτη (ΔΕΗ). Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό και το Υπουργείο δεν το δέχεται... Ναι, όταν έχω ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΛΠ) ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Τόσο δύσκολο;;;; Και ο λόγος που ίσως δοθεί για την πώληση της ενέργειας στη ΔΕΗ πάλι λάθος είναι. Δηλαδή είναι κακό να παρέχεται καθαρή ενέργεια που θα δίνεται για χρήση στη ΔΕΗ επί αμοιβή και θα βοηθήσει σε ένα ελάχιστο ποσοστό τα έσοδα της επιχείρησης; Και ο εκτυπωτής μιας επιχείρησης αποκτήθηκε για να τυπώνει μελέτες που θα φέρουν χρήματα στην επιχείρηση... Πού είναι το κακό; Να μην υπάρχει ποσόστωση στις επενδύσεις που αφορούν ΑΠΕ και τεκμηριωμένα θα αντικαταστήσουν συμβατικές (και ρυπογόνες) πηγές ενέργειας ασχέτως αν η περίσσεια θα δίδεται στη ΔΕΗ.

-Αναφορικά με το ποσοστό της Προβολής-Διαφήμισης που ήταν 5%. Δηλαδή για ένα σχέδιο επένδυσης 100.000€, προβλέπονται 5.000€. Δηλαδή πρέπει να διαλέξει η επιχείρηση αν θα δημιουργήσει μια νέα εταιρική ταυτότητα με τις κάρτες, τους φακέλους, τα επιστολόχαρτα και τα φόλντερ της ή θα κάνει μια νέα επιγραφή ή θα συμμετέχει σε μία έκθεση με 10 τ.μ. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν την αγορά της προβολής και της διαφήμισης και πόσο σημαντική είναι για μια επιχείρηση στην παρούσα φάση. Ωστόσο, θα πρέπει να αναλογιστούν ότι μόνο μέσω ενός προγράμματος επιδότησης μπορεί μια μικρή επιχείρηση ελληνική (με όλα τα "κουσούρια" που κουβαλάει-το λέω καλοπροαίρετα) να δοκιμάσει την κατάρτιση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Είναι απλά τα πράγματα και ούτε καν μαθηματικά - αριθμητική θα έλεγα. Κάνει μια επιχείρηση 100.000€ επένδυση για να λειτουργήσει ανταποδοτικά, να της εξασφαλίσει βιωσιμότητα, επιστρέφοντας πόσα άραγε χρήματα και σε πόσο χρόνο; Σε 5 χρόνια θα είναι άραγε η διαφορά των κερδών τόση ώστε να δικαιολογήσει τα 100.000€ (+ΦΠΑ 19%) που δόθηκαν; Πολύ αμφίβολο. Στην καλά σχεδιασμένη, σοβαρή, εντατική και συνεχή Στρατηγική Επικοινωνία, τα χρήματα που επενδύονται επιστρέφουν εντός έτους σύμφωνα με δεδομένα ελληνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή. Αλλά σίγουρα η ψυχολογία του Έλληνα επιχειρηματία είναι διαφορετική (ένα από τα "κουσούρια" που ανέφερα). Θεωρεί πως κάνοντας αποσπασματικές κινήσεις στο παρελθόν (π.χ. 1000€ διαφήμιση στο δημοτικό ραδιόφωνο την ώρα που κατασκευάζει γήπεδα 5Χ5 και δεν υπάρχει οικόπεδο ελεύθερο στο δήμο του), δεν πέτυχε αποτελέσματα και άρα δεν θέλει διαφήμιση γιατί δεν αποδίδει. Κύριοι και Κυρίες του Υπουργείου καταλάβετε καλά πως ο τομέας διαφήμιση της μικρής και πολύ μικρής ελληνικής επιχείρησης περνά αναγκαστικά από τα προγράμματα επιδότησης. Μόνο τότε υπάρχει το προσιτό κόστος για κάτι ολοκληρωμένο, ο χρόνος υλοποίησης ο ικανός ώστε να λειτουργήσει με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα υπέρ της ανταγωνιστικότητας των επενδυτών. Καλή η αγορά μηχανήματος συσκευασίας κενού για ένα κέτερινγκ π.χ. και η εγκατάσταση συστήματος ISO 22000 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, αλλά αν αυτό δεν το κοινωνήσει (προβάλει) στους υποψήφιους πελάτες του (το στόχο που θα τεθεί από τη Στρατηγική Επικοινωνία) θα είναι άλλο ένα κέτερινγκ της σειράς. Και η ανταποδοτικότητα της επένδυσης θα "πάει περίπατο". Οι Αμερικάνοι λένε πως για μια νέα επιχείρηση θα πρέπει να έχεις 3 φορές τα χρήματα αρχικής εγκατάστασης και λειτουργίας 1ου έτους: 1 φορά για να την ιδρύσεις και να την θέσεις σε λειτουργία, 1 φορά για να καλύψεις τις κακές, απρόβλεπτες συγκυρίες και 1 φορά για να τη διαφημίσεις σωστά ώστε να αυξήσει τζίρους. Εμείς είμαστε στο 5%. Δηλαδή βλέπουμε την προβολή και τη διαφήμιση ως ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ. Προτείνω επομένως, αύξηση στο ποσοστό 25% τουλάχιστον για επενδύσεις ως 50.000€, 20% ως 100.000€, 15% για τις μεγαλύτερες επενδύσεις.

Παραθέτω κι εγώ μερικές απόψεις. Καταρχήν θεωρώ βασικό να αλλάξει η φιλοσοφία των επιδοτήσεων προς την κατεύθυνση ενίσχυσης περισσότερων μικρών επιχειρήσεων, ώστε να τονωθεί ο ανταγωνισμός, έστω και αν αυτό σημαίνει μικρότερος ανώτατος προϋπολογισμός.

Επίσης πιστεύω ότι το κριτήριο του προσωπικού πρέπει να είναι πολύ σημαντικότερης βαρύτητας από εκείνο του τζίρου και της κερδοφορίας.

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ .. .δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν σειρά και άλλοι;;;

Να επιδοτούνται δαπάνες που προσθέτουν πραγματική αξία στην επιχείρηση και όχι λεφτά στην τσέπη των επιχειρηματιών. Πόσο δύσκολο είναι αυτό;;; πχ σκεφτείτε μία απλή ανακοίνωση του υπουργείου ότι όπου διαπιστώνεται υπερτιμολόγηση σε πρόγραμμα θα μπαίνουν σε λίστα ως φορολογικά ύποπτοι, πελάτης και προμηθευτής ... να δω ποιος θα ζητάει και ποιος θα στέλνει υπερτιμολογημένες προσφορές μετά...

Επίσης όταν λέω αξία στην επιχείρηση δεν θεωρώ ότι χρίζει ανάγκη επιδότησης η ανέγερση κτιριακών.. ανακαίνιση ναι, διαμόρφωση ναι, αποπεράτωση πχ με ενεργειακά κουφώματα ναι .. αλλά όποιος θέλει ρε παιδιά να σηκώσει κτίριο δε χρειάζεται να πάρει και επιδότηση. Ας κόψουν αυτές τις βλακείες που πάνε και επιδοτούν τους έχοντες για κτίρια με υπερτιμολογήσεις και μετά δε φτάνουν τα λεφτά να πάρει ο φουκαράς έναν πάγκο και μια μηχανή να κάνει σωστά τη δουλειά του....

Τελευταίο για τώρα αλλά και σημαντικότερο ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, η σύμβαση των δανείων να είναι αντικείμενο του ελέγχου και ο επενδυτής με την υποβολή της αίτησης να δηλώνει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, όλες τις καταθέσεις του και να δηλώνει ότι αποδέχεται έλεγχο πόθεν έσχες

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Σωστές οι παρατηρήσεις των συναδέλφων για τη βελτίωση της ΄Β φάσης του ΕΣΠΑ.Οι δικές μου προτάσεις συνοπτικά είναι:

1.Απαγόρευση εμπλοκής τραπεζών με οιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία μίας πρότασης.Οι τράπεζες θα πρέπει να είναι μόνο φορείς υποδοχής ερωτημάτων, προτάσεων, αξιολόγησης, ελέγχου και πληρωμής

2.Δημιουργία μητρώου Συμβούλων (κατά τα πρότυπα του ΕΟΜΜΕΧ) και χορήγηση επαγγελματικής αδείας από το επιμελητήριο.Ελάχιστες υποχρεώσεις συμμετοχής στο μητρώο οι Πανεπιστημιακές σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και η επιτυχής ανάληψη επιδοτούμενων έργων κατά τα τελευταία έτη (π.χ. άνω των 10).Υποχρέωση αναγραφής του αριθμού μητρώου του Συμβούλου στη μελέτη.Μία κίνηση είναι απαραίτητη προκειμένου να σταματήσει αυτή η άσχημη κατάσταση που βιώνει ο κλάδος.

3.Δημιουργία ενός προτύπου μελέτης περισσότερο της μορφής "Ολοκληρωμένο Business Plan" και λιγότερο "Απλό Ηλεκτρονικό Έντυπο" το οποίο δεν έχει και καμία χρησιμότητα στην υλοποίηση του έργου.Ο φάκελος συμμετοχής να είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό εργαλείο.

Η ανώτερη αμοιβή του Συμβούλου να ορίζεται ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού (το 6% αποτελεί ένα καλό ποσοστό που θα παρέχει το κίνητρο σοβαρής ενασχόλησης με τη μελέτη)

4.Στην περίπτωση κτιριακών δαπανών (και μόνο) να υπάρχει η υποχρέωση πριν την έναρξη των εργασιών να γίνεται αυτοψία των χώρων που θα γίνουν οι εργασίες.Επίσης ο χώρος να φωτογραφίζεται.

5.Το μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο επιτέλους πρέπει να σταματήσει να ζητείται.Ούτε οι ίδιες οι τράπεζες πολλές φορές δεν ξέρουν να βγάλουν τη βεβαίωση αλλά και πρακτικά ποιά μικρή επιχείρηση διαθέτει πολλά κεφάλαια μόνιμα σε λογαριασμό ή ποιός θέλει να βγάλει τις καταθέσεις του σε κοινή θέα;Όπως επίσης και τα αμοιβαία κεφάλαια ή το Ε9.Αντί αυτών, να ζητείται Υ.Δ. περί υποχρέωσης κάλυψης της Ιδίας συμμετοχής (π.χ. αύξηση κεφαλαίου)

6.Όσο αφορά το στόχο απασχόλησης, ο Ά κύκλος (ο οποίος έληξε το Δεκέμβρη του 2009-χρονιά "άστα να πάνε") όριζε διατήρηση των θέσεων εργασίας του 2008 (χρονιά που η οικονομία ήταν σε πολύ καλό σημείο).Αυτός ο όρος θα δημιουργήσει ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στην υλοποίηση έργων και να το θυμηθείτε...Αντί, ο δεύτερος κύκλος πρέπει να ορίζει υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας (ΕΜΕ) του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης και βέβαια η αντίστοιχη αύξηση να λογίζεται με βάση αυτό τον αριθμό

7.Να δίνονται αρκετά extra βαθμοί στην υποκατάσταση των εισαγωγών (π.χ. αν ένα κατάστημα ρούχων δηλώσει πως θα αλλάξει το εμπόρευμά του από ξένες μάρκες σε ελληνικές) τότε να λαμβάνει αρκετά μεγαλύτερη βαθμολογία.Το ίδιο πρέπει να ισχύσει στην περίπτωση των εξαγωγών

8.Προώθηση ενός και μοναδικού τρόπου εκταμίευσης της επιχορήγησης προκαταβολικά από την τράπεζα, χωρις εγγυήσεις ή άλλες εξασφαλίσεις και με χαμηλό επιτόκιο για το διάστημα μέχρι και 2 εβδομάδες από τον τελικό έλεγχο του έργου.Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος το επιτόκιο να γίνει πλήρως επιδοτούμενο.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest μπαμπης

Σωστές οι παρατηρήσεις των συναδέλφων για τη βελτίωση της ΄Β φάσης του ΕΣΠΑ.Οι δικές μου προτάσεις συνοπτικά είναι:

2.Δημιουργία μητρώου Συμβούλων (κατά τα πρότυπα του ΕΟΜΜΕΧ) και χορήγηση επαγγελματικής αδείας από το επιμελητήριο.Ελάχιστες υποχρεώσεις συμμετοχής στο μητρώο οι Πανεπιστημιακές σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και η επιτυχής ανάληψη επιδοτούμενων έργων κατά τα τελευταία έτη (π.χ. άνω των 10).Υποχρέωση αναγραφής του αριθμού μητρώου του Συμβούλου στη μελέτη.Μία κίνηση είναι απαραίτητη προκειμένου να σταματήσει αυτή η άσχημη κατάσταση που βιώνει ο κλάδος.

Εγω αυτό πάλι δεν το κατάλαβα.Δηλαδή εγω να μην μπορώ να κανώ την πρόταση για τη δική μου επίχειρηση? πρέπει να πληρώνω συμβούλους?

εκτός αυτού μπορεί να θέλω να τη δώσω στον ανιψιό μου να την κάνει που τελειωσε οικονομικα,εχει MBA,αλλά είναι άνεργος και δεν εχει ξανακάνει πρόταση. Και εδώ ρε παιδιά να στηριχθεί η συντεχνία? οι τράπεζες βγάζουν, οι προμηθευτές βγάζουν, το κράτος βγάζει, οι σύμβουλοι βγάζουν.

Εμείς που θέλουμε να κάνουμε μια επένδυση για να βελτιώσουμε την επιχείρηση μας και δεν βλέπουμε Κερδοσκοπικά τις επιδοτήσεις να πάμε να πνιγούμε?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εγω αυτό πάλι δεν το κατάλαβα.Δηλαδή εγω να μην μπορώ να κανώ την πρόταση για τη δική μου επίχειρηση? πρέπει να πληρώνω συμβούλους?

εκτός αυτού μπορεί να θέλω να τη δώσω στον ανιψιό μου να την κάνει που τελειωσε οικονομικα,εχει MBA,αλλά είναι άνεργος και δεν εχει ξανακάνει πρόταση. Και εδώ ρε παιδιά να στηριχθεί η συντεχνία? οι τράπεζες βγάζουν, οι προμηθευτές βγάζουν, το κράτος βγάζει, οι σύμβουλοι βγάζουν.

Εμείς που θέλουμε να κάνουμε μια επένδυση για να βελτιώσουμε την επιχείρηση μας και δεν βλέπουμε Κερδοσκοπικά τις επιδοτήσεις να πάμε να πνιγούμε?

Να πάει φίλε μου ο ανηψιός σου να γραφτεί λοιπόν στο μητρώο για να στην κάνει την πρόταση...

Πού το βλέπεις το παράλογο;

Μπορεί άραγε με το πτυχίο του να ελέγξει ισολογισμό 15 εκ.€; Ή πρέπει να έχει προϋπηρεσία;

Μάλλον το δεύτερο... Και οι επιδοτήσεις τί είναι; Playstation? Έλα να συμπληρώσουμε τα κενά;

Εσύ ως επιχείρηση ξαφνικά πήγες και θεώρησες τιμολόγια; Ή πέρασες όλη τη διαδικασία μέχρι να λάβεις άδεια λειτουργίας;

Αυτό εννοεί ο συνάδελφος...

Ότι τώρα ο όποιος, ακόμα και "μαύρος", δηλαδή αετονύχης, μπορεί να ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα και να υποβάλει...

Και δεν κατάλαβα...

Γιατί όταν θες να κάνεις πληρεξούσιο έχεις δεχτεί ότι θα το κάνεις μόνο στο συμβολαιογράφο και θα πληρώσεις Ταμείο Νομικών ενώ στην υποβολή για επιδότηση θα πρέπει να την κάνεις μόνος τη δουλειά;

Επίσης, γιατί χρειάζεται Δικαστικός Επιμελητής για την επίδοση εξώδικων και δεν το στέλνεις με ένα κούριερ συστημένο;

Εσείς που θέλετε λοιπόν να κάνετε επένδυση, να κάνετε σωστό σχεδιασμό και κατάλληλη προετοιμασία για την επένδυση...

Οι περισσότεροι με "χειροποίητο" φάκελο είτε το μετανιώνουν στην πορεία, είτε δεν έχουν υπολογίσει περιορισμούς, είτε, είτε... Και το αποτέλεσμα; Να μην υλοποιήσουν, να μην πληρωθούν εγκαίρως, να μην πληρωθούν ποτέ...

Και μετά φταίνε πάλι η Ευρώπη, το Κράτος και οι σύμβουλοι...

Ποτέ οι ίδιοι που πήγαν να βγάλουν από "τη μύγα ξύγκι"...

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest χρηστος

Θεωρούμε πως οπωσδήποτε το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να λάβει σοβαρά τις παρακάτω παρατηρήσεις που αφορούν τη βελτίωση της Β' Φάσης:

-Κτιριακές δαπάνες: Να γίνει διαχωρισμός στην περίπτωση ανέγερσης και των άλλων. Όταν υπάρχει ανέγερση, να δοθεί ποσοστό κτιριακών δαπανών ως 80% του συνόλου της επένδυσης για λόγους απόλυτα ευνόητους. Στον Τουρισμό να παραμείνει το ποσοστό 100% ως έχει. Δεν είναι δυνατόν να έχει την ίδια ποσόστωση η ανέγερση με την ανακαίνιση διότι στην πρώτη περίπτωση υπάρχει κατώφλι κόστους και μάλιστα εξαιρετικά σημαντικό.

-Να μην ζητείται ίδια συμμετοχή ως προς το παρελθόν (μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο) ή το παρόν.Να δεσμεύεται η επιχείρηση ότι σε περίπτωση έγκρισης και πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον Τελικό Δικαιούχο, θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής ώστε να ενταχθεί στη δράση. Κατά αντιστοιχία λοιπόν με το μισθωτήριο του ακινήτου επί του οποίου θα γίνουν κτιριακές δαπάνες. Ας γνωρίζει καλά το Υπουργείο ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα τρέχουν να παρακαλούν οι επενδυτές τις Τράπεζες για βεβαιώσεις, δεν θα κάνουν αγορές αμοιβαίων για 24ωρο, δεν θα κρέμονται στις διαθέσεις του εκάστοτε διευθυντή υποκαταστήματος. Άλλωστε ακόμα και αν μια επιχείρηση σήμερα διαθέτει 100.000€ σε ρευστά, η αποζημίωση ενός εργατικού ατυχήματος π.χ. (ποτέ να μην συμβεί ατύχημα), είναι ικανή να την εξαφανίσει σε ημέρες. Άρα τί νόημα έχει να υπάρχει ρευστότητα (κάλυψη ίδιας συμμετοχής) 4 ή 5 μήνες πριν την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη υλοποίησης; Επιπρόσθετα για την απαίτηση παροχής βεβαίωσης μέσου εξαμηνιαίου υπόλοιπου λογαριασμών είναι μάλλον παράλογη καθώς το Υπουργείο ΠΟΤΕ δεν ανακοινώνει 6 μήνες πριν κάποια δράση επιδότησης (το έκανε φέτος το ΥΠ.ΑΝ. και είδαμε ότι καμιά ανακοίνωση δεν τηρήθηκε-ψάχνουμε να δούμε το πότε θα τις θυμηθούν).

-Προκαταβολή επιχορήγησης: Αν ξέρει το Υπουργείο κάποια Τράπεζα που χορηγεί εγγυητική επιστολή ισόποση του ποσού της προκαταβολής χωρίς δέσμευση μετρητών ή ακινήτου υπερδιπλάσιας αξίας τουλάχιστον, να μας το πει γιατί θα της δώσουμε πολλούς πελάτες. Η παροχή εγγυητικής επιστολής από την Τράπεζα είναι ο λόγος απενεργοποίησης του εργαλείου της προκαταβολής για τον επενδυτή. Να προτείνουμε μια ιδιοφυή ιδέα (που αποτελεί παγκόσμια πατέντα και όχι πεπατημένη οδό-πλάκα κάνω): Να χορηγείται στον επενδυτή δίγραμμη επιταγή στο όνομα του προμηθευτή του, με την παροχή του Τιμολογίου Επί Πιστώσει στην Τράπεζα τόσο για το ποσό της προκαταβολής όσο και για τον προβλεπόμενο δανεισμό της επένδυσης καθώς και για την εκχώρηση της επιδότησης. Με άλλα λόγια, αγοράζεις μηχάνημα αξίας 20.000, ο προμηθευτής τιμολογεί επί πιστώσει, πας το τιμολόγιο στην Τράπεζα, παίρνεις τη δίγραμμη επιταγή του προμηθευτή, του την παραδίδεις, αυτός εκδίδει εξοφλητική απόδειξη για το τιμολόγιο και όλα είναι καλά: α)Ο επενδυτής δεν έχει βγάλει από την τσέπη του ούτε ευρώ, β)Ο προμηθευτής του πληρώνεται με επιταγή ημέρας άρα κάνει και καλύτερη τιμή, γ)Η Τράπεζα εξασφαλίζει ότι το ποσό πήγε στον προορισμό του, δ)Ο σύμβουλος δεν ψάχνει τα παραστατικά πληρωμής παρά ζητά αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού της Τράπεζας, ε)Η επένδυση υλοποιείται και απορροφούνται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Δεν καταλαβαίνω γιατί το Υπουργείο να κατευθύνει τους επενδυτές στην ανάγκη έκδοσης εγγυητικής επιστολής. Για ασφάλεια ότι με τα χρήματα δεν θα πάρουν "τζιπάκια"; Και όταν εξοφληθεί ο επενδυτής, πάλι ισχύει δέσμευση για τήρησ των όρων (π.χ. θέσεις εργασίας) με ρήτρα την έντοκη επιστροφή της επιδότησης. Γιατί να μην ισχύει η ίδια ρήτρα και στη λήψη της προκαταβολής;

-Να παρέχεται ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ το δικαίωμα ανεξαρτησίας του επενδυτή: α)να δανειοδοτηθεί από οποιαδήποτε Τράπεζα και β) να εκχωρήσει την επιδότηση σε οποιαδήποτε Τράπεζα αυτός επιθυμεί. Ξέρουν καλά στο Υπουργείο τί έγινε στο ΠΕΠ Εμπορίου-Υπηρεσιών και επομένως ας δείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται για τις επιχειρήσεις και την αποφυγή εκβιασμού τους.

-Η εκχώρηση της επιδότησης (που είναι δάνειο) καθώς και η δανειακή συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, να ΕΓΓΥΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ. Να ένας τρόπος να επανενεργοποιηθεί το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με αφορμή την Ανάπτυξη. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να παρακαμφθεί το εγκριτικό αδιέξοδο των δανείων στις Τράπεζες (έγκριση 2 στις 10 αιτήσεις). Και αν δεν εγκριθούν δάνεια, υλοποίηση δεν θα γίνει. Και όπου γίνει απόπειρα υλοποίησης με επιταγές, θα έχουμε γνωριμίες με τον Τειρεσία. Βέβαια ο Τειρεσίας δεν επηρεάζει και πολύ την εισοδηματική πολιτική καθώς οι ακάλυπτες επιταγές και έχουν τιμολογηθεί (άρα θα φορολογηθούν οι αξίες στα έσοδα) και το 19% αυτών (ή 9% στα τρόφιμα) έχει εισπραχθεί ως ΦΠΑ. Αλλά δε νομίζω να έχει τέτοια οπτική γωνία το Υπουργείο.

-Να γίνει σε 1 ή 2 ή 3 δόσεις η πληρωμή των επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις επενδύσεων μεγάλων πλρωμή ανά 50.000€ εξοφλημένων τιμολογίων.Σε πρώτη φάση να υπάρχει η πρώτη πληρωμή με προσκόμιση των τιμολογίων και των παραστατικών πληρωμής που θα αποδεικνύουν την εξόφληση και για την καταβολή της 2ης ή εξοφλητικής πληρωμής να πραγματοποιείται ο επιτόπιος έλεγχος. Δεν μπορεί στην παρούσα οικονομική συγκυρία να εξοφλούν οι επιχειρήσεις 100.000 τιμολόγια για να λάβουν το δικαίωμα αιτήματος ελέγχου και πληρωμής.

-Να τηρηθεί με ρήτρα (σαφή και έντοκη) το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των επιχειρήσεων. Δεν είναι δυνατόν, επιχείρηση που ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 2009, ελέγχθηκε τον Απρίλιο 2009, παρείχε μέχρι τέλη Μάη 2009 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, να περιμένει ακόμα (Φεβρουάριος 2010) τα χρήματα της επιδότησης. Δηλαδή: Ολοκλήρωσες την επένδυση; Αίτηση πληρωμής=>1 μήνας για να γίνει έλεγχος=>1/2 μήνας για να γίνει έκθεση ελέγχου=>1/2 μήνας από την παροχή όλων των δικαιολογητικών πληρωμής η εξόφληση. Για κάθε μήνα καθυστέρησης πληρωμής της επιχείρησης, 1,5% τόκος υπερημερίας από Εθνικούς Πόρους. Ώστε να αφήσεις κι εσύ το ΦΠΑ απλήρωτο και να σκέφτεσαι ότι η καθυστέρηση στη λήψη της επιδότησης (η ρήτρα) θα σου καλύψει τα έξοδα καθυστέρησης στο ΦΠΑ. Είναι άδικο να επιστρέφεις εντόκως την επιδότηση αν δεν τηρήσεις τους όρους έγκρισης ως επιχείρηση και το Υπουργείο να σε πληρώνει άτοκα όποτε έχει τη δυνατότητα. Τότε για ποια δέσμευση πόρων συζητούμε;

-Να τροποποιηθεί ο όρος της σύμβασης με τον Τελικό Δικαιούχο που αφορά στην ανευθυνότητα της Τράπεζας όταν δεν έχει πιστωθεί από το Κράτος τα χρήματα της επιδότησης. Γιατί να υπάρχει αυτός ο όρος; Ώστε να μην έχει δικαίωμα ο επενδυτής να διεκδικήσει το δίκιο του; Να λέει η Τράπεζα πως δεν την έχει πιστώσει το Υπουργείο και το Υπουργείο να δηλώνει πως δεν έχει υπογράψει σύμβαση ο επενδυτής μαζί του αλλά με την Τράπεζα; Όχι κύριοι. Θέλετε να διαχειριστείτε ΕΣΠΑ; Θέλετε να λειτουργείτε ως Σύμβουλοι; Αναλάβετε και το ρίσκο. Ας μπει ένας όρος πως "Σε περίπτωση καθυστέρησης πίστωσης από το Υπουργείο, η Τράπεζα θα αποδώσει την επιδότηση (έστω σε ποσοστό 90%) με τη μορφή δανεισμού με επιβάρυνση 1-1,5% μηνιαίως που θα αφαιρεθεί από το παρακρατούμενο ποσό." Ο επενδυτής που προανέφερα δεν θα είχε πρόβλημα να εισπράξει πριν 8 μήνες την επιδότηση έστω και μειωμένη κατά 10%.

-Αναφορικά με την πράσινη ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν να συζητούμε για στροφή σε ΑΠΕ και το Υπουργείο να θέτει όριο στην ισχύ φωτοβολταϊκού που θέλει να αγοράσει η Χ επιχείρηση έως 120% της κατανάλωσης που έχει σήμερα. Αυτό το 20% υποτίθεται ότι δίδεται ως περιθώριο για τη μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης μετά την επιδότηση. Εξηγούμαι για το λαθεμένο της φιλοσοφίας: Αν μια επιχείρηση καταναλώνει ετησίως 10.000 κιλοβατώρες από τη ΔΕΗ για την κάλυψη των αναγκών της και θέλει να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά στοιχεία για 25.000 κιλοβατώρες το Υπουργείο αρνείται την επιδότηση. Ας το κάνω παράδειγμα: Ένα διαφημιστικό γραφείο με 4 άτομα προσωπικό για τη θέρμανσή του το χειμώνα χρησιμοποιεί πετρέλαιο (καυστήρα) και όχι ηλεκτρικά σώματα. Αυτή λοιπόν την ενέργεια από πετρέλαιο θέλει να την αντικαταστήσει με καθαρή ενέργεια. Εϊναι φυσιολογικό ότι η κατανάλωσή του ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω ηλεκτρικών σωμάτων) θα φτάσει ίσως και τις 20.000 κιλοβατώρες. Ωστόσο θα μιλάμε για καθαρή και ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ούτε θα πουλάει στη ΔΕΗ ούτε και θα χρησιμοποιεί ενέργεια που έχει παραχθεί από λιγνίτη (ΔΕΗ). Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό και το Υπουργείο δεν το δέχεται... Ναι, όταν έχω ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΛΠ) ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Τόσο δύσκολο;;;; Και ο λόγος που ίσως δοθεί για την πώληση της ενέργειας στη ΔΕΗ πάλι λάθος είναι. Δηλαδή είναι κακό να παρέχεται καθαρή ενέργεια που θα δίνεται για χρήση στη ΔΕΗ επί αμοιβή και θα βοηθήσει σε ένα ελάχιστο ποσοστό τα έσοδα της επιχείρησης; Και ο εκτυπωτής μιας επιχείρησης αποκτήθηκε για να τυπώνει μελέτες που θα φέρουν χρήματα στην επιχείρηση... Πού είναι το κακό; Να μην υπάρχει ποσόστωση στις επενδύσεις που αφορούν ΑΠΕ και τεκμηριωμένα θα αντικαταστήσουν συμβατικές (και ρυπογόνες) πηγές ενέργειας ασχέτως αν η περίσσεια θα δίδεται στη ΔΕΗ.

-Αναφορικά με το ποσοστό της Προβολής-Διαφήμισης που ήταν 5%. Δηλαδή για ένα σχέδιο επένδυσης 100.000€, προβλέπονται 5.000€. Δηλαδή πρέπει να διαλέξει η επιχείρηση αν θα δημιουργήσει μια νέα εταιρική ταυτότητα με τις κάρτες, τους φακέλους, τα επιστολόχαρτα και τα φόλντερ της ή θα κάνει μια νέα επιγραφή ή θα συμμετέχει σε μία έκθεση με 10 τ.μ. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν την αγορά της προβολής και της διαφήμισης και πόσο σημαντική είναι για μια επιχείρηση στην παρούσα φάση. Ωστόσο, θα πρέπει να αναλογιστούν ότι μόνο μέσω ενός προγράμματος επιδότησης μπορεί μια μικρή επιχείρηση ελληνική (με όλα τα "κουσούρια" που κουβαλάει-το λέω καλοπροαίρετα) να δοκιμάσει την κατάρτιση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Είναι απλά τα πράγματα και ούτε καν μαθηματικά - αριθμητική θα έλεγα. Κάνει μια επιχείρηση 100.000€ επένδυση για να λειτουργήσει ανταποδοτικά, να της εξασφαλίσει βιωσιμότητα, επιστρέφοντας πόσα άραγε χρήματα και σε πόσο χρόνο; Σε 5 χρόνια θα είναι άραγε η διαφορά των κερδών τόση ώστε να δικαιολογήσει τα 100.000€ (+ΦΠΑ 19%) που δόθηκαν; Πολύ αμφίβολο. Στην καλά σχεδιασμένη, σοβαρή, εντατική και συνεχή Στρατηγική Επικοινωνία, τα χρήματα που επενδύονται επιστρέφουν εντός έτους σύμφωνα με δεδομένα ελληνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή. Αλλά σίγουρα η ψυχολογία του Έλληνα επιχειρηματία είναι διαφορετική (ένα από τα "κουσούρια" που ανέφερα). Θεωρεί πως κάνοντας αποσπασματικές κινήσεις στο παρελθόν (π.χ. 1000€ διαφήμιση στο δημοτικό ραδιόφωνο την ώρα που κατασκευάζει γήπεδα 5Χ5 και δεν υπάρχει οικόπεδο ελεύθερο στο δήμο του), δεν πέτυχε αποτελέσματα και άρα δεν θέλει διαφήμιση γιατί δεν αποδίδει. Κύριοι και Κυρίες του Υπουργείου καταλάβετε καλά πως ο τομέας διαφήμιση της μικρής και πολύ μικρής ελληνικής επιχείρησης περνά αναγκαστικά από τα προγράμματα επιδότησης. Μόνο τότε υπάρχει το προσιτό κόστος για κάτι ολοκληρωμένο, ο χρόνος υλοποίησης ο ικανός ώστε να λειτουργήσει με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα υπέρ της ανταγωνιστικότητας των επενδυτών. Καλή η αγορά μηχανήματος συσκευασίας κενού για ένα κέτερινγκ π.χ. και η εγκατάσταση συστήματος ISO 22000 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, αλλά αν αυτό δεν το κοινωνήσει (προβάλει) στους υποψήφιους πελάτες του (το στόχο που θα τεθεί από τη Στρατηγική Επικοινωνία) θα είναι άλλο ένα κέτερινγκ της σειράς. Και η ανταποδοτικότητα της επένδυσης θα "πάει περίπατο". Οι Αμερικάνοι λένε πως για μια νέα επιχείρηση θα πρέπει να έχεις 3 φορές τα χρήματα αρχικής εγκατάστασης και λειτουργίας 1ου έτους: 1 φορά για να την ιδρύσεις και να την θέσεις σε λειτουργία, 1 φορά για να καλύψεις τις κακές, απρόβλεπτες συγκυρίες και 1 φορά για να τη διαφημίσεις σωστά ώστε να αυξήσει τζίρους. Εμείς είμαστε στο 5%. Δηλαδή βλέπουμε την προβολή και τη διαφήμιση ως ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ. Προτείνω επομένως, αύξηση στο ποσοστό 25% τουλάχιστον για επενδύσεις ως 50.000€, 20% ως 100.000€, 15% για τις μεγαλύτερες επενδύσεις.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ  ΕΧΩ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΑΣ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΡΑΜΜΑΤΟΣ.

 

ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΚ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ;

ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΤΙ Σύμφωνα με τον αρ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ. 1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία” ορίζεται ότι «2. Αμοιβές χρηματοοικονομικών συμβούλων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας εταιριών.» εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιριών

cleardot.gif
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...