Jump to content
  • 0

Αυξηση Μετοχικου Κεφαλαιου Α.ε. Με Κεφαλαιοποιηση Κερδων Πρ.χρησεων


Question

Για την αύξηση Μ.Κ. Α.Ε. με κεφαλαιοποίηση κερδών απαλλάσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Σχετική απόφαση Σ.Τ.Ε. 4604/95 (ΔΕΛΤΙΟ Α.Ε. & ΕΠΕ ΤΕΥΧΟΣ 1746/98)

Μήπως κάποιος συνάδελφος έχει αυτή την απόφαση;

Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites

3 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Γιατί χρειάζεσαι απόφαση του ΣΤΕ ?

Το άρθρο 22 του Νόμου 1676/86 δεν σε καλύπτει?

2. Εξαιρούνται από το φόρο:

α) οι πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18, που αφορούν πρόσωπα του άρθρου 17, τα οποία:

αα) παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ιδίως δημόσιων μεταφορών, ύδατος, αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το μισό του κεφαλαίου τους ανήκει στο κράτος ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή

ββ) επιδιώκουν, σύμφωνα με το καταστατικό και στην πραγματικότητα, αποκλειστικά και άμεσα, σκοπούς μορφωτικούς, φιλανθρωπικούς, αλληλοβοηθείας και εκπαιδευτικούς,

β) η αύξηση του κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17, που γίνεται, με κεφαλοποίηση κερδών, αποθεματικών ή προβλέψεων.

Link to post
Share on other sites
  • 0

Δεν εχω την παραπανω αποφαση αλλα θα σου κανει και αυτη η ΠΟΛ 1056/1989.

ΠΟΛ. 1056/1989

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.— Μη οφειλή φόρου συγκέντρω­σης κεφαλαίων σε περίπτωση αύξησης κε­φαλαίου εμπορικών εταιρειών με κεφα­λαιοποίηση κερδών ή μερισμάτων, τα ο­ποία έχουν αχθεί σε πίστωση των λογα­ριασμών των εταίρων ή των μετόχων, κατά περίπτωση.

(Υπ. Οικ. Ν. 2522/20.2.1989, πολ. 1056 )

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετι­κά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 1676/1989 (ΦΕΚ 204 Α), εξαιρείται από το φό­ρο συγκέντρωσης κεφαλαίων η αύξηση του κε­φαλαίου των προσώπων του άρθρου 17 του νό­μου αυτού, που γίνεται με κεφαλαιοποίηση κερδών, αποθεματικών ή προβλέψεων.

2. Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλα­κτικής διάταξης δημιουργήθηκε αμφισβήτηση ­εάν στη διάταξη αυτή εμπίπτει ή όχι:

α) η αύξηση του κεφαλαίου ομόρρυθμης ή ε­τερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμέ­νης ευθύνης, που γίνεται με κεφαλαιοποίηση των μη αναληφθέντων από τους εταίρους κερδών, τα οποία έχουν αχθεί σε πίστωση των προσωπικών λογαριασμών των εταίρων,

β) η αύξηση κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας,

που γίνεται με κεφαλαιοποίηση των μερι­σμάτων, το οποία δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, αλλά έχουν αχθεί σε πίστωση των προσωπικών λογαριασμών των μετόχων.

3. Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, η Συνέλευση των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων, με τη γνωμοδότηση της 768/1988 , που έγι­νε αποδεκτή από τον Υπουργό των Οικονομικών, γνωμοδότησε, ότι η αύξηση κεφαλαίου των εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) στις προαναφερόμενες περιπτώσεις εμπίπτει στην έννοια της παρα­πάνω απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 22 παρ. 2β’ του Ν. 1676/1986 και επομένως για την κεφα­λαιοποίηση αυτή δεν οφείλεται φόρος συγκέν­τρωσης κεφαλαίων. Και τούτο γιατί, σκοπός της απαλλακτικής αυτής διάταξης είναι τα χρηματι­κά ποσά, που προκύπτουν από τη δραστηριότη­τα των εταιρειών, να μην περιέλθουν τελικά σε ρευστό χρήμα στις ιδιωτικές οικονομίες των ε­ταίρων ή των μετόχων, στους οποίους αυτά είναι διανεμητέα και ανήκουν κατά νόμο, αλλά να πα­ραμείνουν υπό μορφή αύξησης κεφαλαίου στις εταιρείες αυτές, για να ενισχύσουν την περαιτέ­ρω δράση τους. Δηλαδή, για την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλακτικής διάταξης σημασία έχει το γεγονός, ότι τα ποσά των κερδών δεν έχουν αναληφθεί προηγουμένως από τους εταίρους ή μετόχους, αλλά κατά το χρόνο, που άγονται σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, αυτά βρί­σκονται ακόμη στα χέρια αυτής.

Link to post
Share on other sites
  • 0

Για την αύξηση Μ.Κ. Α.Ε. με κεφαλαιοποίηση κερδών απαλλάσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Σχετική απόφαση Σ.Τ.Ε. 4604/95 (ΔΕΛΤΙΟ Α.Ε. & ΕΠΕ ΤΕΥΧΟΣ 1746/98)

Μήπως κάποιος συνάδελφος έχει αυτή την απόφαση;

Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...