Jump to content

001001 Επιστολή. "Θέμα: Νομιμότητα απόφασης 113/24-11-2009 του Ο.Α.Ε.Ε."


Recommended Posts

Παρακαλώ εδώ μονάχα δηλώστε την συμμετοχή σας Μην γράφετε τίποτα άλλο.

Για γνώμες ή ενημέρωση για την συγκεκριμένη κίνηση δείτε ή γράψτε στο:

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...view=getnewpost

Ενναλλακτικά μπορέιτε να μου στείλεται το όνομά σας, πόλη, επάγγελμα με π.μ. να το αναγράψω εγώ στην επιστολή η οποία φαίνεται στο επόμενο Post:

Γιά όσους ήδη έχουν δηλώσει το όνομά τους θα στείλω π.μ. για να μου δηλώσουν οτι επιθυμούν να αναγραφεί:

Επώνυμο,

όνομά,

πόλη,

επάγγελμα

κάτω από την επιστολή.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 122
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Προς:

Συνήγορος του Πολίτη.

Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα

Τηλ 210 7289600

Fax: 210 7292129

Κοινοποίηση

Διοίκηση Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

10432 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Νομιμότητα απόφασης 113/24-11-2009 του Ο.Α.Ε.Ε. «Υποχρεωτική υπαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/02, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ επαγγελματιών που: α) έχουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε περιοχές πέραν της δηλωθείσας έδρας, β) δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/02, επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή 1000 σε ορισμένες περιοχές, μπορούσαν να πάρουν απαλλαγή από τον Ο.Α.Ε.Ε. , εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών, δεν υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Αυτό αναιρείται με την υπ’ αρ. 113/24-11-2009 απόφαση του Ο.Α.Ε.Ε. όπου αγνοώντας τις διατάξεις του προαναφερόμενου Νόμου (Ν.3050/02) θέτει σε υποχρεωτική ασφάλιση και επιπλέον ομάδες επιχειρήσεων με έδρα τις προαναφερόμενες περιοχές χωρίς καν να εξεταστεί το εισοδηματικό κριτήριο.

Η παρούσα επιστολή επιδιώκει την μεσολάβηση σας ώστε να διαπιστωθεί εάν τέτοιου είδους πρακτικές έχουν νόμιμη βάση. Αν δηλαδή μια απόφαση (113/2009) του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε. μπορεί να υπερισχύσει των διατάξεων του Νόμου (Ν.3050/02).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας παρακαλούμε όπως μεσολαβήσετε για την ανάκληση της απόφασης αυτής.

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι εκτός από την διαφύλαξη της νομιμότητας στην λήψη κάθε διοικητικής απόφαση επιδιώκουμε και την άρση κοινωνικών αδικιών που θα προκύψουν με την επιβολή της εν λόγω απόφασης του Ο.Α.Ε.Ε.

Επί παραδείγματι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι π.χ. ένας υδραυλικός που εργάζεται σε κάποιο χωρίο της Ελλάδος και μέχρι πρότινος ήταν ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α. – απαλλαγμένος από ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.- με την απόφαση αυτή εντάσσεται στον Ο.Α.Ε.Ε. υποχρεώνοντας τον ν’ αλλάξει - με το έτσι θέλω - ασφαλιστικό φορέα χωρίς να υπάρχει καμία αλλαγή στην επαγγελματική δραστηριότητα του. Οι δυσμενείς συνέπειες στην αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα παρά την θέληση του πολίτη δε χρειάζεται να τις καταγράψουμε. Η δε εξομοίωσή του υδραυλικού αυτού που εργάζεται σε κάποιο χωρίο με τον υδραυλικό της πόλης είναι τουλάχιστον ατυχής.

Παραρτήματα

Οι διατάξεις του Ν.3050/02 καταγράφονται στο Παράστημα Ι

Η απόφαση του Ο.Α.Ε.Ε. καταγράφεται στο Παράστημα ΙΙ.

Οι δε υπογράφοντες την επιστολή αυτή στο Παράστημα ΙΙΙ.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με τιμή,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΚΕΨΗΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Link to post
Share on other sites

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3050 (ΦΕΚ Α' 214 13.9.2002)

Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Αρθρο 1 Σύσταση -Σκοπός -Δικαιούχοι

….

Άρθρο 9

Θέματα Ο.Α.Ε.Ε.- Ο.Γ.Α. -Ασφάλιση σύμβασης έργου

1. α) Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ" υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

β) Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι των ανωτέρω περιοχών που ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον το 50% και πλέον του μέσου όρου των εισοδημάτων, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της Δ.ο.Υ., των τριών τελευταίων ετών από αγροτική και επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική απασχόληση, προέρχεται από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

γ) Για επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους των εδαφίων α και β που συμπληρώνουν τριετία από την έναρξη επαγγέλματος ή με έναρξη επαγγέλματος μετά την 1.1.2003 για την υποχρεωτική ή μη υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα των τριών πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ.. Για τα τρία πρώτα χρόνια η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι προαιρετική, σύμφωνα με τις διατάξεις του στ εδαφίου.

δ) Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα μέλη των ομόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε.) και ετερόρρυθμων εταιρειών (Ε.Ε.) των ανωτέρω περιοχών, των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη συμμετοχή τους στις εταιρείες αυτές, όπως τα εισοδήματα αυτά προκύπτουν από το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), υπολογιζόμενα στο διπλάσιο, υπερβαίνουν το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Γ.Α. και κατατάσσονται από 1.1.2005 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997, όπως ισχύει.

Επίσης τα μέλη των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) των ανωτέρω περιοχών, των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 5% τουλάχιστον, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Τ.Ε.Β.Ε. ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου.

ε) Οι ιδιοκτήτες έως και επτά (7) ενοικιαζόμενων δωματίων σε όλη την Επικράτεια εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον εργάζονται ή απασχολούνται ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

Οι ιδιοκτήτες άνω των οκτώ (8) ενοικιαζόμενων δωματίων σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α,Ε.Ε" εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητα αυτή, όπως Προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

στ) Τα πρόσωπα των ανωτέρω εδαφίων που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μπορούν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό αυτόν προαιρετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 4435/1964 (ΦΕΚ 217 Α΄) και 4521/1966 (ΦΕΚ 135 Α΄), όπως ισχύουν. Επαγγελματίες,βιοτέχνες και έμποροι άνω των 60 ετών κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, ασφαλισμένοι ήδη στον Ο.Γ.Α., μπορούν να εξαιρεθούν από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. με αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών. Τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α.

2. Εμπoρoι με άσκηση επαγγέλματος σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, οι οποίοι ασφαλίστηκαν στον Ο.Γ.Α. και έχουν καταβάλει ή θα καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται ότι καλώς ασφαλίσθηκαν στον Ο.Γ.Α.. Ο χρόνος αυτός λογίζεται χρόνος ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. και συνυπολογίζεται με τον υπόλοιπο χρόνο στον Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 13 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15Αι, όπως ισχύει"

3, Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε πόλεις,χωριά ή οικισμούς άνω των 1.000 κατοίκων στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαϊας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001,εξακολουθούν να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλι ση του Ο.Α.Ε.Ε.. Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 1.000 κατοίκων στους νομούς που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα εδάφια α , β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 137 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Αι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε..

4. Οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α', όπως ισχύει, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α') όπως ισχύει, για δράσεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή άλλους διεθνείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.Τ.Ε.Β.Ε.).

Oσα από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου έχουν ασφαλιστεί μέχρι 12.9.2002 για την απασχόλησή τους αυτή στο Ι.Κ.Α. ή στον Ο.Α.Ε.Ε. Τ.Ε.Β.Ε. και στο Ι.Κ.Α., μπορούν να επιλέξουν τη συνέχιση της ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. αντί της υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.Τ.Ε.Β.Ε.. Η επιλογή ασκείται με υποβολή σχετικής δήλωσης του ασφαλισμένου μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

Σε περίπτωση επιλογής συνέχισης της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. και εφόσον για το μέχρι 12.9.2002 χρονικό διάστημα έχει καταλογιστεί σε βάρος του εργοδότη Πράξη Επιβολής Εισφορών καταβάλλεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, χωρίς πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

Εάν για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα έχουν καταβληθεί εισφορές και στο Τ.Ε.Β.Ε., αυτές θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και αναζητούνται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία επιλογής του Ι.Κ.Α. ως ασφαλιστικού φορέα και ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου,

Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί η συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α., τότε οι υπέρ του Ι.Κ.Α. ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα τυχόν επιβληθέντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και αναζητούνται μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία ύστερα από αίτηση του εργοδότη και του ασφαλισμένου.

Στον εργοδότη επιστρέφονται οι εργοδοτικές εισφορές μαζί με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, στον δε ασφαλισμένο οι εργατικές εισφορές.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

Από τις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι των Ταμείων Νομικών, του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Eργων (Τ.Σ. Μ. Ε.Δ.Ε.) και του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), οι οποίοι εξακολουθούν να ασφαλίζονται στα εν λόγω Ταμεία."

Από τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, όσα έχουν ασφαλισθεί μέχρι 12.9.2002 για την απασχόληση τους αυτή στον Ο.Γ.Α. και παράλληλα και στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εξαιρούνται για το εν λόγω χρονικό διάστημα από την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..

Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδότη με τυχόν πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και αναζητούνται από τους δικαιούχους. Καταλογιστικές δε πράξεις εισφορών για το σκοπό αυτόν θεωρούνται αυτοδικαίως καταργηθείσες

Για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων, υποβάλλεται σχετική αίτηση εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Link to post
Share on other sites

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 24/11/2009

Ασφάλισης

Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ9/35/111482

Επαγγελματιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

10432 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡ. : Μ. ΜΥΤΑΚΗ-ΜΠΟΥΡΛΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 113

ΤΗΛ. : 210 - 5285580

FAX : 210 - 5229840

ΘΕΜΑ : «Υποχρεωτική Υπαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/02, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ επαγγελματιών που:

α) έχουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε περιοχές πέραν της δηλωθείσας έδρας,

β) δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων»

ΣΧΕΤ: α) Το αρ. πρωτ. Φ10035/27399/1094/16-1-09 έγγραφο του Υπουργείου.

β) Οι αρ. 1050/89/19-10-09 και 1062/91/2-11-09 αποφάσεις του ΔΣ του ΟΑΕΕ.

1. ΓΕΝΙΚΑ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/02, επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που ασκούν επαγγελματική, βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή 1000 σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση των καταργηθέντων ταμείων ΤΕΒΕ και ΤΑΕ και νυν ΟΑΕΕ από 1/1/03, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών, που προέρχονται από εμπορική ή επαγγελματοβιοτεχνική δραστηριότητα, υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Με το άρθρο 10 του Ν. 3232/04 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις ίσχυσε το καθεστώς αυτό και για τους δραστηριοποιούμενους ως μέλη ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών.

Στο άρθρο 1 παρ. α του ΠΔ 258/05 (Καταστατικό του ΟΑΕΕ), προβλέπεται ότι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που διατηρούν επαγγελματική στέγη, ως τοιαύτης νοούμενης και της οικίας ή οποιουδήποτε χώρου, όπου ασκείται το επάγγελμα.

Από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι ως έδρα επιχείρησης λαμβάνεται ο χώρος όπου ασκείται το επάγγελμα και όχι ο χώρος διαμονής του επαγγελματία.

Σε περίπτωση που στον χώρο διαμονής τυγχάνει να ασκείται το επάγγελμα, όπως π.χ. για τη δραστηριότητα με φασόν, τότε δύναται και ο χώρος κατοικίας να ληφθεί ως επαγγελματική στέγη – έδρα της επιχείρηση.

Δύναται να δηλώνεται ως έδρα της επιχείρησης η κατοικία, στις περιπτώσεις, που το επάγγελμα ασκείται σε εξωτερικούς χώρους π.χ. πλανόδιοι έμποροι, μόνο και μόνο για να καθίσταται εφικτή η επικοινωνία της Υπηρεσίας με τον ασφαλισμένο και για να καθορίζεται το Περιφερειακό Τμήμα που θα τον εξυπηρετεί.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, είναι εύλογο και πασιφανές ότι η δήλωση της κατοικίας ως έδρα της επιχείρησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ώστε να δίνεται το δικαίωμα στον επαγγελματία να ζητά εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ επικαλούμενος τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/02.

Κατά την ίδια έννοια, είναι ανεπίτρεπτο να εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ, επικαλούμενοι τις διατάξεις του Ν. 3050/02, επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται με τη σύναψη συμβάσεων, δηλώνοντας ως έδρα της δραστηριότητας κατοικίες, που βρίσκονται σε προαιρετικές περιοχές, όταν στις συμβάσεις, που έχουν συνάψει αναφέρεται ο χώρος, όπου θα δραστηριοποιούνται, ο οποίος βρίσκεται σε υποχρεωτική περιοχή.

Τα είδη των συμβάσεων, που συνάπτονται μεταξύ υπηρεσιών και επαγγελματιών, με τη σύναψη των οποίων οι επαγγελματίες προβαίνουν σε αιτήματα καταστρατήγησης των διατάξεων, επικαλούμενοι λόγους εξαίρεσής τους, είναι:

α) Συμβάσεις μίσθωσης έργου (εργολάβοι) σύμφωνα με τις οποίες τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται κατά την έννοια του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα διατηρούν την ελευθερία ενέργειας κατά την παροχή των υπηρεσιών τους.

β) Συμβάσεις για τη σύναψη των οποίων έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 ή του άρθρου 1 του Ν. 2639/98.

γ) Συμβάσεις κάθε είδους από τις οποίες προκύπτει η υποχρέωση για ανάληψη συγκεκριμένου έργου και εξασφαλίζεται ότι δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.

Το αρχικό νομοθετικό σχέδιο, βάσει του οποίου είχαν θεσπιστεί οι διατάξεις, που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 3050/02, είχε ως σκοπό την απαλλαγή από την ασφάλιση ενός μικρού αριθμού επαγγελματιών, που είχαν πραγματική αδυναμία καταβολής εισφορών λόγω του χαμηλού τους εισοδήματος. Στην πορεία όμως διαπιστώθηκε ότι το άρθρο 9 του Ν. 3050/02 άφησε πολλά περιθώρια καταστρατήγησης και εκμετάλλευσης των διατάξεων με την παραποίηση του αρχικού νομοθετικού σχεδίου κατά την εφαρμογή τους, άποψη με την οποία συμφωνεί το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο με το αρ. πρωτ. Φ10035/27399/1094/16-1-09 έγγραφό του, όπως επίσης συμφωνεί και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ με τις αριθμ. 1050/89/19-10-09 και 1062/91/2-11-09 αποφάσεις του.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Α. Ουδεμία απαλλαγή – εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ θα χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/02 σε επαγγελματίες, που:

α) Ασκούν επαγγέλματα, διά των οποίων προσφέρουν υπηρεσίες δηλώνοντας ως επαγγελματική έδρα κατοικίες, ευρισκόμενες σε προαιρετικές περιοχές όπως π.χ. εμπορικοί αντιπρόσωποι, λογιστές, ψυχολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.τ.λ.

Παρατήρηση: Της κατηγορίας αυτής εξαιρούνται οι δραστηριοποιούμενοι με φασόν, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3050/02.

β) Ασκούν επαγγέλματα, που λόγω της φύσης τους προσφέρουν υπηρεσίες σε χώρους ή περιοχές εκτός του καταστήματος, που δηλώνουν ως επαγγελματική έδρα, δηλαδή ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, συνεργεία καθαρισμού, ασφαλιστές, περιβαλλοντολόγοι, δασοπόνοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.τ.λ.

γ) Διατηρούν επαγγελματική έδρα εντός προαιρετικής περιοχής, αλλά λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, η πώληση ή η παροχή υπηρεσιών δεν περιορίζεται στην προαιρετική περιοχή, όπως π.χ. λογιστές, πρατήρια υγρών καυσίμων, ξενοδόχοι κ.τ.λ.

δ) Δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων κάθε είδους εκ των προαναφερθεισών στην παρούσα εγκύκλιο.

Παρατήρηση: Ο τρόπος αντιμετώπισης όλων των περιπτώσεων δεν μεταβάλλεται από το εάν η επαγγελματίες εκδίδουν τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών.

Β. α) Σε όλες τις περιπτώσεις, που έχουν χορηγηθεί οριστικές απαλλαγές σε επαγγελματίες, που λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν και σε άλλες περιοχές από τη δηλωθείσα ως έδρα της επιχείρησης, οι επαγγελματίες αυτοί να ειδοποιηθούν με συστημένες επιστολές, ώστε να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/11/09.

Σε περίπτωση που εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης, δεν προσέλθουν, θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ αυτεπαγγέλτως από 1/11/09.

β) Σε όλες τις περιπτώσεις, που έχουν χορηγηθεί τριετείς απαλλαγές (δεν έχει λήξει η τριετία) και αφορούν τα προαναφερόμενα επαγγέλματα ή συναφή αυτών, να μην κριθούν στη λήξη τους με το εισοδηματικό κριτήριο, αλλά να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/11/09.

γ) Στις περιπτώσεις που έχουν χορηγηθεί από την Υπηρεσία απαλλακτικές βεβαιώσεις, έχει λήξει η τριετία αλλά δεν έχει γίνει έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου λόγω μη έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τη ΔΟΥ, σε αυτή και μόνο την περίπτωση, να προβαίνετε σε έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου με βάση τα εκκαθαριστικά (όταν αυτά εκδοθούν) και εφόσον πληρούται το εισοδηματικό κριτήριο, θα ασφαλίζονται από τη λήξη της τριετίας, ενώ εάν δεν πληρούται θα ασφαλίζονται από 1/11/09.

δ) Στις περιπτώσεις επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών οι οποίοι ασκούσαν και ασκούν επάγγελμα που από τη φύση του δύναται να ασκηθεί και σε περιοχές πέραν του τόπου που έχει δηλωθεί ως επαγγελματική έδρα και δεν έχουν εμφανιστεί στην Υπηρεσία έως και σήμερα, όπως είχαν υποχρέωση, η ασφάλιση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 258/05, δηλ. με αναδρομικότητα πενταετίας.

Παρακαλούμε τα ανωτέρω να τύχουν πιστής εφαρμογής.

Ο ΔΙΟIΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

Την ανωτέρω επιστολή υπογράφουν:

01. Σταυρουλάκης Αρτ Κων/νος. λογιστής φοροτέχνης Χανιά Κρήτης.

02. Πάλλης Παναγιώτης , λογιστής φοροτέχνης , Χαλάνδρι Αττικής

03. Κοντός Στέλιος, λογιστής φοροτέχνης Θεσσαλονίκη.

04. Κορωνιδου Χρυσανθη, λογιστρια φοροτεχνικος, Θεσσαλονικη

05. Μήτσης Ευάγγελος Λογιστής Πάτρα,

06. Σαρδής Ν. Αντώνιος Λογιστής Πειραιάς

07. Μελαδίνης Αθανάσιος Λογιστής Σιδ/στρο Σερρών

08. Δανάς Δ. Κίμων Λογιστής Πειραιά

09. Σταυρίδη Χαρ. Ελένη Λογίστρια-Φοροτεχνικός Πρέβεζα

10. Τσιαχματιώτης Βαγγέλης, Λογιστικό γραφείο, Θεσ/νίκη

11. Αναγνώστου Θανάσης, Λογιστής, Αθήνα

12. Γραβιάς Δημ. Κωνσταντίνος Λογιστής- Φοροτεχνικός, Αθήνα

13. Αλέξανδρος Χρήστου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Κέρκυρα

14. Χριστοδούλα Παναγιωτίδου, Λογίστρια, Κέρκυρα

15. Κωτούλας Αλέξιος του Ζήση, Λογιστής Φοροτεχνικός, Κοζάνη

16. Μεμέτ Χαλήτ - Λογιστής, Σάπες Ν. Ροδόπης

17. Μπατάκης Διομήδης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Χανία Κρήτης

18. Σαριδάκη Μαρίνα, Λογιστής -Φοροτέχνης, Χανιά Κρήτης

19. Κουτρούλης Εμμανουήλ, Λογιστής Φοροτέχνης, Χανιά Κρήτης

20. Λοίζος Διονύσιος, Λογιστής Φοροτέχνης, Χανιά Κρήτης

21. Μπούχαλης Στ.Δημήτριος, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Καλαμάτα

22. Καβριγιάννης Μαρίνος, Λογιστής, Λάρισα

23. Στρατάκης Ηλίας. Λογιστής-Φοροτέχνης Χανιά

24. Στεργιοπουλος Στεργιος Λογιστής -Φοροτέχνης-Καστοριά

25. Σφακιανάκη Ιωάννα, Λογιστής, Ρέθυμνο

26. Μαμάκης Στέφανος, Λογιστής-Φοροτέχνης Ηράκλειο

27. Έξαρχος Αθανάσιος, Λογιστής-Φοροτέχνης-Αθήνα

28. Στοϊκάκη Σοφία, Λογίστρια-Φοροτέχνης-Αλεξανδρούπολη

29. Κωστάζου Δέσποινα Λογίστρια Φοροτεχνικός Αργυρούπολη Αττικής

30. Δημάκος Ανδρέας, Λογιστής, Αθήνα

31. Κουρασμενάκης Δημήτρης Λογιστής - φοροτεχνικός Χανιά

32. Κυριακοπούλου Ελενα, Λογίστρια, Αθήνα

33. Μητακιδης Γιωργος Λογιστης φοροτεχνικος Θεσσαλονικη

34. Φαφουτης Ευαγγελος, Λογιστης Φοροτεχνικος, Αθηνα

35. Μαντζαβίνος Παναγιώτης, Λογιστης - Φοροτεχνικος, Αλμυρος

36. Καραγιαννίδης Παναγιώτης, λογιστης-φοροτεχνικος Δράμα

37. Κούνα Μαρία, Λογίστρια Φοροτεχνικός, Δάρα Αρκαδίας

38. Αγγέλου Ιωάννης, Λογιστής , Χαλκίδα.

39. Παπαδιδασκάλου Ι. Φιλώτας λογιστής φοροτέχνης Κατερίνη

40.

41.

================================================

Σημείωση:

Ενημέρωσα τα μέλη της Ομάδας οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ να μην υπογράψουν την επιστολή ώστε αυτή να αναφέρετε σε άτομα με έννομο συμφέρον - όπως έχει ειπωθεί -

Αξιοσημείωτο το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει έστω και ας δεν έχουν όφελος -καθ' ότιν μισθωτοί - από αυτή την διαδικασία, κάτι το οποίο δίνει μεγάλες ελπίδες για την προσπάθεια μας και απαντήσεις για όσους δεν πιστεύουν ότι όλοι μαζί γίνεται να προσπαθούμε.

Ειλικρινά ευχαριστούμε.

Link to post
Share on other sites

Δυστηχώς πρέπει να στείλω και αυτήν την πρόταση για ψηφοφορία διότι πιστεύω ότι αυτό είναι αναγκαίο.

Παρακαλούμε απαντήστε αν συμφωνείτε να συμπληρώσουμε στην επιστολή:

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...ic=70458&hl=

κάτω από το σημείο:

«Επί παραδείγματι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι π.χ. ένας υδραυλικός που εργάζεται σε κάποιο χωρίο της Ελλάδος και μέχρι πρότινος ήταν ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α. – απαλλαγμένος από ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.- με την απόφαση αυτή εντάσσεται στον Ο.Α.Ε.Ε. υποχρεώνοντας τον ν’ αλλάξει - με το έτσι θέλω - ασφαλιστικό φορέα χωρίς να υπάρχει καμία αλλαγή στην επαγγελματική δραστηριότητα του. Οι δυσμενείς συνέπειες στην αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα παρά την θέληση του πολίτη δε χρειάζεται να τις καταγράψουμε. Η δε εξομοίωσή του υδραυλικού αυτού που εργάζεται σε κάποιο χωρίο με τον υδραυλικό της πόλης είναι τουλάχιστον ατυχής.»

την εξής πρόταση:

« Σημειωτέον ότι η πρόταση μας δεν διαφωνεί με την προσπάθεια της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Ε. για ασφάλιση επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στις πόλεις ή σε τουριστικές περιοχές οι οποίοι με πλάγιο τρόπο απαλλάσσονται της ασφάλισης ορίζοντας την έδρα τους σε απαλλασσόμενη περιοχή. Μάλιστα αυτό είναι κατακριτέο. Διαφωνούμε στην λογική όπου για να λυθεί ένα πρόβλημα πρέπει να πληρώσουν άδικα και οι επαγγελματίες (π.χ. υδραυλικοί, ξυλουργοί, αλουμινάδες κ.τ.λ. ) που δραστηριοποιούνται στις επίμαχες περιοχές. Επίσης διαφωνούμε με τις στρατηγικές αλλαγής Νόμων με αποφάσεις Διοικητών.

Αιτιολογία της παραπάνω πρότασης αλλαγής της επιστολής:

Πρέπει να προσδιορίσουμε ότι δεν αντιμαχόμαστε το δίκαιο αλλά το άδικο. Αυτό το σημείο είναι που έρχεται και μας καλύπτει απόλυτα , ώστε ο βασικός μας στόχος να μην παρερμηνευθεί από τους λήπτες της επιστολής και οδηγήσει το πνεύμα της επιστολής σε λάθος δρόμο.

Τα παραπάνω έχουν προέλθει από ίδια αντίληψη σε επαφή μου με το τοπικό ΤΕΒΕ της περιοχής μου.

Πρόταση:

Παρακαλώ όπως ψηφίσετε:

Α) Συμφωνώ να προστεθεί.

Β) Μόνο αν προστεθέι εγγράψτε με στην λίστα των υπογραφών

Γ) Διαφωνώ να προστεθεί αλλά να είμαι στην λίστα των υπογραφών.

Δ) Διαφωνώ να προστεθεί και αν αφαιρεθώ από την λίστα των υπογραφών.

Σημειώσεις:

Ζητώ συγνώμη που δεν υπήρχε αυτή η παρέμβαση εξ αρχής ώστε να μην δημιουργείται όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά πιστεύω ότι όλα είναι στο πρόγραμμα..

Link to post
Share on other sites

Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί στο να στείλω την νέα πρόταση με π.μ. στον καθένα που έχει δηλώσει υπογραφή;

Link to post
Share on other sites

Θα έλεγα (αν μου επιτρέπεται) ότι το βασικό σε αυτή την επιστολή είναι ό έλεγχος της νομιμότητας της απόφασης κι όχι η ουσία, η σκοπιμότητα, η αποτελεσματικότητα ή οι συνέπειες της.

Υπό αυτή την έννοια ίσως να μην είναι απαραίτητη καθόλου η εν λόγω παράγραφος.

επι πλέον επειδή έχω κάποιες αμφιβολίες περί της αρμοδιότητας του Συνηγόρου νομίζω ότι έχει περισσότερη σημασία ως πιλοτική κίνηση και δεν περιμένω να πιεστεί ο ΟΑΕΕ για την ανάκλησή της.

Ίσως να έχει περισσότερη αξία μετά την απάντηση του συνηγόρου να δημοσιευτεί η όλη αυτή κίνηση και να γίνει περισσότερο γνωστή η αντίδραση.

Ίσως να είναι σημαντικό ότι κάποιοι φορείς (σύλλογοι) θα πάρουν θέση.

Link to post
Share on other sites
Θα έλεγα (αν μου επιτρέπεται) ότι το βασικό σε αυτή την επιστολή είναι ό έλεγχος της νομιμότητας της απόφασης κι όχι η ουσία, η σκοπιμότητα, η αποτελεσματικότητα ή οι συνέπειες της.

Συμφωνω με το παραπανω και θα ελεγα, οτι ακομα πιο σημαντικο για μενα ειναι να αρχισουμε δειλα να κανουμε καποιες ενεργειες, ωστε καποιοι να δουν οτι κατι προκειται να συμβει το οποιο ισως ή ευχης εργο ειναι να τους κινητοποιησει.

Οπως και να ειναι εγω την υπογραφω και με προσθηκη και ανευ .....

Link to post
Share on other sites

Οκ. Δεν εχετε και άδικο..

Link to post
Share on other sites

Κίμωνα παραλαμβάνεις την επιστόλή Παρασκευή (18/11) και την τακτοποιείς Δευτέρα (ή όσο πιο γρήγορα μπορείς) στον Σ τ Π.

http://www.synigoros.gr/contact_submit.htm

Επιβλέπεις την διαδικασία τηλεφωνικά με τον ΣτΠ και μας μεταφέρεις τα νέα (ήρεμα έτσι .. :rolleyes: )

Οκ? :)

Link to post
Share on other sites

Απο το site του ΟΑΕΕ

http://www.oaee.w1.icop.gr/economy.asp?cat...p;banner_pgc=22

Κινητές Αξίες ΟΑΕΕ - Χαρτοφυλάκιο (Αποτίμηση 30-11-2009)

Συνολο κινητων αξιων Χαροφυλακιο ΟΑΕΕ

Μείωση 12.92% (58.197.767,72) με βάση τη 01/08/2009 ( μαλλον εννοει την 01/08/2008 οπως αναφερεται στο γραφημα )

Παρατηρησεις :

Γιατι παιρνουν ως ημερ βασης την 01/08/2008?

Μηπως γιατι τοτε περιπου εσκασαν τα τοξικα και απο τοτε αρχισαν να αλλαζουν το χαρτοφυλακιο απο κυριως μετοχικο σε ομολογα ελληνικου δημοσιου ?

Θα μαθουμε ποτε το παρτυ που γινοταν πριν την 01/08/2008?

Θα υπαρξει ποθεν εσχες στους υπευθυνους που εδιναν τις εντολες γι αυτες τις τοποθετησεις ?

Θα λογοδοτησει κανεις για τα χαμενες εισφορες των ασφαλισμενων?

Θα μπει κανεις φυλακη ?

Θα μας απαντησει κανεις με νουμερα στο εξης απλοικο ερωτημα :

Εαν ολα τα ρευστα διαθεσιμα του ΟΑΕΕ εξ αρχης εμπαιναν σε ενα απλο προθεσμιακο λογαριασμο

μηπως τωρα ο ΟΑΕΕ δεν θα ειχε οικονομικο προβλημα αλλα ισως ειχε και πλεονεσμα ?

Μην σας φανει παραξενο σε λιγο καιρο να ασφαλισουν και τις πετρες στα χωρία , ετσι που τα εχουν κανει .

Οσο για το 14μηνο εισφορων το θεωρω ηδη δεδομενο

Αει σιχτιρ

Link to post
Share on other sites

Αυτην την δηλωση την κραταμε καβα :

http://www.haniotika-nea.gr/index.php?art_id=43352

Μεταξυ αλλων αναφερει ο Κουτρουμανης :

....Θέλοντας να καταδείξει τις πτυχές του ασφαλιστικού προβλήματος, ο κ. Κουτρουμάνης ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Όπως είπε, «είναι ένα ταμείο που ποτέ δεν είχε πρόωρη συνταξιοδότηση. Ένα ταμείο που έχει υψηλές εισφορές και χαμηλές συντάξεις. Όμως, είναι το πιο προβληματικό ταμείο σήμερα. Γιατί η εισφοροδιαφυγή σε αυτό το ταμείο έχει φτάσει στο 38%. Εάν σε ένα ταμείο δεν καταβάλει εισφορές το 40% ή το 35%, που συμβαίνει σε άλλα ταμεία, καμία απολύτως αλλαγή, όσο επώδυνη και αν είναι, δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα. Γι' αυτό, λοιπόν, ξεκινήσαμε την προσπάθεια από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, ο υπουργός κ. Λοβέρδος κι εγώ, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τη μεγάλη σπατάλη που γίνεται στον χώρο των ασφαλιστικών ταμείων, τόσο στο φάρμακο, όσο και στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης».

Link to post
Share on other sites
Προσυπογράφω κι εγώ παρόλο που είμαι μισθωτή, απλά για να υποστηρίξω το δίκαιο.

Είχαμε αποφασίσει να μπουν μόνο υπογραφές από συναδέλφους που έχουν σχέση με το τΕΒΕ (ώστε να υπάρχει "ένομο συμφέρον").

Παρά ταύτα να επαναλάβω άλλη μια φορά ότι περίπου 15 άτομα έστειλαν μήνυμα συμμετοχής (μισθωτοί) οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην επιστολή και αυτή η διάθεσή τους αποδεικνύει ότι στην παρέα μας εδώ δεν ισχύει η θέση ότι ο καθένας ασχολείτει μονάχα με τα δικά του προβλήματα.

Συνεπώς τους ευχαριστούμε όλους απο καρδιάς.

Link to post
Share on other sites
Σημερα απο το site του ΟΑΕΕ

Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο 113 - 22/12/2009

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, προς ενημέρωση τόσο των ίδιων των υπηρεσιών του όσο και των άμεσα ενδιαφερόμενων επαγγελματιών, προέβη στις παρακάτω διευκρινήσεις σχετικά με την χορήγηση απαλλακτικών βεβαιώσεων, σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές (κάτω των 2000 χιλ. κατοίκων), βάσει των κείμενων διατάξεων (αρθρ. 9 του Ν.3050/02).

Σύμφωνα με αυτές, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ "ΔΕΝ" υπάγονται έμποροι και βιοτέχνες που:

- δραστηριοποιούνται "αποκλειστικά" σε προαιρετικές περιοχές.

- διατηρούν την επαγγελματική τους έδρα εντός των προαιρετικών περιοχών, πλην κατοικιών.

- από τον έλεγχο της βεβαίωσης έναρξης που τους χορηγείται από τη ΔΟΥ, προκύπτει δραστηριοποίηση με λιανικό εμπόριο.

- η μορφή της επιχείρησής τους είναι ατομική, ΟΕ ή ΕΕ. Οι περιπτώσεις αυτές θα κρίνονται σύμφωνα με το εισοδηματικό κριτήριο, όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις και αφορούν τους ασκούντες ΜΟΝΟ τα κάτωθι επαγγέλματα καθώς και τα συναφή αυτών:

Αρτοποιείο, Γκαράζ, Είδη Γάμου, Είδη Καπνού, Είδη Προικός, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια (11 και άνω), Επιδιωρθώσεις Ενδυμάτων - Υποδημάτων, Εστιατόριο, Ζαχαροπλαστείο, Καθαριστήρια, Καλαθοποιός, Καφενείο, Καφετέρια, Κηροπλαστείο, Κομμωτήρια-Κουρεία, Κρεοπωλείο, Κυλικείο-Αναψυκτήριο, Μανάβης, Μίνι Μάρκετ, Μπαρ, Μπαρ-Εστιατόριο εντός Ξενοδοχείου(όταν ανήκει σε διαφορετικά πρόσωπα από τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου με οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια), Ξηροί Καρποί, Ξυλουργοί, Οινοπωλεία, Παλαιοπωλεία, Παντοπωλεία, Παραδοσιακοί Μύλοι, Περίπτερο, Πρακτορείο ΠΡΟ ΠΟ, Ραφείο, Συνεργείο Αυτοκινήτων-Φανοποιείο, Ταβέρνα, Τοπικά Προιόντα, Τουριστικά Είδη, Υποδηματοποιείο, Ψιλικά Είδη-Χαρτικά-Τσιγάρα, Ωρολογοποιείο.

Ειδικά για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, θα διενεργείται έλεγχος στις βεβαιώσεις έναρξης των ΔΟΥ, ως προς τον τόπο της επαγγελματικής έδρας. Στις περιπτώσεις που εμφανίζεται έδρα σε χωριό ή οικισμό, τότε οι επαγγελματίες θα κρίνονται με τις διατάξεις του αρθρ.9 του Ν.3050/02. Εάν η έδρα είναι σε εθνική οδό (παλαιά και νέα) ή σε συγκοινωνιακό κόμβο ή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, τότε οι επαγγελματίες θα ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ.

Αντιθέτως, εντάσσονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ επαγγελματίες οι οποίοι:

- ασκούν επαγγέλματα, μέσω των οποίων προσφέρουν υπηρεσίες δηλώνοντας ως επαγγελματική έδρα κατοικίες, ευρισκόμενες σε προαιρετικές περιοχές όπως π.χ. εμπορικοί αντιπρόσωποι, λογιστές, ψυχολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.τ.λ.

(Παρατήρηση: Της κατηγορίας αυτής εξαιρούνται οι δραστηριοποιούμενοι με φασόν, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3050/02).

- ασκούν επαγγέλματα, που λόγω της φύσης τους προσφέρουν υπηρεσίες σε χώρους ή περιοχές εκτός του καταστήματος, που δηλώνουν ως επαγγελματική έδρα, δηλαδή ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, συνεργεία καθαρισμού, ασφαλιστές, περιβαλλοντολόγοι, δασοπόνοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.τ.λ.

- διατηρούν επαγγελματική έδρα εντός προαιρετικής περιοχής, αλλά λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, η πώληση ή η παροχή υπηρεσιών δεν περιορίζεται στην προαιρετική περιοχή, όπως π.χ. λογιστές, πρατήρια υγρών καυσίμων, ξενοδόχοι κ.τ.λ.

- δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων κάθε είδους εκ των προαναφερθεισών στην εγκύκλιο 113/09.

(Παρατήρηση: Ο τρόπος αντιμετώπισης όλων των περιπτώσεων δεν μεταβάλλεται από το εάν οι επαγγελματίες εκδίδουν τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών).

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Ψηφισμα διαμαρτυρίας έγινε και κατατεθηκε ,

απλα περιμένουμε απάντηση .

Πέσαμε και στις γιορτές , οπότε θα περιμενουμε λίγο ακόμα .

Καλή μας χρονιά και καλή δύναμη .

Link to post
Share on other sites

Στον συνήγορο του πολιτη έχει κατατεθεί η επιστολή ,

καθώς και τα παραρτηματα αυτής .

Αναμένουμε την απάντηση τους το αργότερο μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Θα δείξει .

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Πέρασε η επόμενη εβδομάδα, πέρασε και η μεθεπόμενη... Και από ότι κατάλαβα ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε?

Να σημειώσω ότι εδώ στην Κέρκυρα, επαγγελματίες από μικρούς Δήμους που μεταφέρονται ετσιθελικά και αναδρομικά από τον ΟΓΑ στο ΤΕΒΕ, από τη μία κλείνουν μαζικά τις επιχειρήσεις τους και από την άλλη τα έχουν πάρει στο κρανίο και αρχίζουν κι αυτοί να αυτοοργανώνονται και να ενοχλούν επιμελητήρια, δημάρχους κλπ.

Επίσης μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η ΑΠΟΛΥΤΗ σιωπή σε όλα τα ΜΜΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ σε συζητήσεις με συγχωριανούς βλέπω ότι το συγκεκριμένο θέμα τους καίει πολύ περισσότερο από το αν τα ποτά 8α ακριβύνουν 0,9 ή 1,2 ευρώ!!!

Υπάρχουν προτάσεις για κάποια άλλη δράση...?

Link to post
Share on other sites
Guest Νικολαος Ορφανος

Ακόμα περιμένουμε απάντηση από το συνηγορο του πολιτη........

Για να δούμε τι θα πούνε.Μπορεί ο κάθε διοικητής του οαεε να πέρνει όποια απόφαση θέλει?

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest papanasos

Τόσο η πορεία της επιστολής όσο και η οποιαδήποτε γνωμοδότηση του ΣτΠ (γνωστής της περιορισμένης ισχύος που έχει), είναι κάτι που ενώνει όλες τις ομάδες αντίδρασης σε όλη την επικράτεια.

Αν δεν έχουμε ενημέρωση από εδώ, τότε θα μείνουμε κατακερματισμένοι και ο καθ' ένας θα βάλει μια δικηγορική φίρμα χωρίς έστω ένα ενιαίο υπόβαθρο που ενδεχόμενα να αποτελέσει η γνωμοδότηση του ΣτΠ.

Η συνέχεια στο forum

Link to post
Share on other sites

Την αναφορά μας με αρ.πρ 300 έχει χρεωθεί ο Κος Τζέμος με αρ. τηλ. 210 7289776.

Θα μιλήσω μαζί του άυριο το πρωί συν θεώ για να με ενημερώσει για την υπόθεση .

Αυτά.

Link to post
Share on other sites

Ο ΣτΠ έχει πάρει θέση και έχει ζητήσει την ανάκληση της συγκεκριμένης εγκυκλίου την οποία ώς ήταν λογικό την θεωρεί παράνομη , αφου αυτή τροποποιεί έναν Νόμο.

Οι αναφορές είναι χιλιάδες και το θέμα εχθές κοινοποιήθηκε στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων , αφου ο ΟΑΕΕ είναι αρνητικός ώς προς την εισήγηση του ΣτΠ για ανάκληση της απόφασης .

Στην ουσία του θέματος ο ΣτΠ δεν μπορεί να εισέλθει , όπως μου εξήγησε ο κύριος Τζέμος , αλλα μπορεί και ζήτησε την ανάκληση της απόφασης.

Αυτο βέβαια είναι ένα μεγάλο + σε οποιους θέλουν να μήν καταβάλλουν εισφορές οι οποίες βασίζονται σε μία παράνομη απόφαση του ταμείου.

Κάθε έγγραφη απάντηση που θα υπάρξει θα μας κοινοποιηθεί .

Ο κός Τζέμος είναι ευγενέστατος και σε περίπτωση που εχει νεότερα θα μας ενημερωσει.

Οπως καταλαβαινετε το πιθανότερο σεναριο είναι το να ανακληθεί η απόφαση και να περάσει σε Νόμο, όπου βεβαια λογικό είναι η εισφορά των εισφορών θα ισχύει απο την ψήφιση του Νόμου.

Αυτα , καλή δυναμη καλό κουράγιο .

Link to post
Share on other sites
Guest papanasos

ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ !!!! :P

Ευχαριστούμε

Θα περιμένουμε την έγγραφη απάντηση απο εδώ φαντάζομαι.

Εχουμε ήδη τρία πλεονεκτήματα.

1. Η εγκύκλιος κρίνεται γενικά παράνομη

2. Τα δικαστήρια θα κρίνουν μάλλον παράνομες τις απαιτήσεις της και

3. Υπάρχει και η διαβούλευση για τον νέο νόμο.

Παρεπιτόντως ο Αυτιάς σήμερα, χαρακτήρησε το θέμα "αλαλούμ"

και πάλι ευχαριστίες

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...