• 0
Sign in to follow this  
sarimarina

ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ.......ΜΟΛΙΣ "ΕΣΚΑΣΕ" ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Question

Τι σας εχω??

Κακά μαντάτα!!

Μολις προ 15λέπτου , έφτασε εγκύκλιος στον ΟΑΕΕ που ορίζει την διακοπή έκδοσης απαλλακτικών και την υποχρεωτική εγγραφή στον ΟΑΕΕ των επαγγελματιών , ασχέτως τοποθεσίας έδρας.

Ορίζει μάλιστα οτι οσες απαλλαγές δόθηκαν μετά τις 1/11/2009 ακυρώνονται και όλοι αυτοι που απαλλάχθηκαν θα εγγραφουν υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ απο 1/11/2009.

Ωραία φέτα!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

506 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

δηλαδη εαν καταλαβα καλα η παροχη υπηρεσιων σε καμμια περιπτωση δεν εξαιρειται απο την ασφαλιση σε ΟΑΕΕ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest ΓΚΑΝΤΕΜΗΣ   
Guest ΓΚΑΝΤΕΜΗΣ

"Απίστευτο"

Ζώ σε χωριο κάτω των 2000 κατοίκων και εχοντας στα χέρια μου 3ετή απάλλαγη απ τον ΟΑΕΕ μετά την λήξη της 3ετίας (ως όφειλα) πήγα στον ΟΑΕΕ για επανεξέταση.Εκεί έμαθα οτι σύμφωνα με τον νομο του 2010, αφού έχω κόψει τιμολόγια σε πόλη ανω των 2000 κατοίκων εντάσομαι στον ΟΑΕΕ και ακουσον ακουσον χρωστάω αναδρομικά απο τον ΜΑΗ του 2010 (2 ΧΡΟΝΙΑ !!!!!!!)

Οταν ειπα γιατι δεν ενημερώθηκα, μου απάντησε ο προιστάμενος οτι δεν ειναι και τοσο καλά οργανομενοι!!!!!!!!!!!

ΕΛΕΟΣΣΣΣΣΣ!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΩΣ 2500,ΟΟ ΕΥΡΩ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ 4038/2012

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2500,00 ΕΥΡΩ :o

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2500,00 ΕΥΡΩ ;)

ΤΟ ΦΕΚ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ

ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΟΑΕΕ ΤΗΝ 01/03/2012

ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΜΕ ΑΝΩ ΝΟΜΟ :wacko:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -_-

ΑΘΗΝΑ .....ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΕΙΔΑΤΕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B)

ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ !!!!!!!!!!!!!!!!

Το φτιαξανε αυτο... Ξαναπηγαινε...

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 36

Ρυθμίσεις ΟΑΕΕ

....«5. α) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, α) δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω και με έδρα σε περιοχές της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και β) δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) στο ποσό αυτής.

Εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία με την ως άνω έκπτωση και δεν υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316). Η ίδια ρύθμιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011.

Εφόσον ο ως άνω μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αλλά χωρίς έκπτωση και εφεξής υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316).

Ο ΟΑΕΕ, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης, έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, του επανελέγχου της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

β) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011. Η ίδια ρύθμιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω του εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011.

Εφόσον ο ως άνω μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο υπάγονται εφεξής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, ο αρμόδιος κατά περίπτωση Οργανισμός έχει το δικαίωμα του επανελέγχου, οποτεδήποτε, της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού.»

β) Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται από την 01.07.2012.

γ) Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η ασφάλιση που έχει χωρήσει παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ.

......................

Ψηφίστηκε το παραπάνω και πότε; Επειδή τις τελευταίες 10 μέρες τα νομοσχέδια και τα πολυνομοσχεδια πάνε βροχή εχω χάσει τη μπάλα...

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

καλημερα!! μπορεις να κατεβασεις ολο το αρχειο για τις πςριπτωσεις και αλλων επαγγελματιων?

πχ. ελευθεροι επαγ/ες ,αλλαζει τιποτα?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest χρηστος   
Guest χρηστος

καλησπερα σας μια ερωτηση πιστευω επι του θεματος: εκανα εναρξη της 15 μαρτιου για ενα μαγαζι μεταχειρισμενων ανταλλακτικων αυτοκινητου...πιο πριν ειχα ΟΓΑ και οταν εκανα εναρξη με το λογιστη γραφτηκα στο ΤΕΒΕ αλλα μεχρι σημερα δεν εχω ξεγραφτει απο τον ΟΓΑ...δεν μου εχει ερθει ακομα καποιο χαρτι απο ΤΕΒΕ και ελεγα (για να μην μου ερθει καμια ξαναστρωφη) μηπως επερνα απαλλαγη, τουλαχιστων γι αυτους τους μηνες...υπαρχει καποια τετοια περιπτωση?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.