Jump to content

Συμμετοχή εργαζομένων σε Ανώνυμη Εταιρία σε Δ.Σ. και διανομή κερδών


Recommended Posts

Καλημέρα σας,

Θα ήθελα την βοήθειά σας και την εμπειρία σας για το παρακάτω θέμα,

Σε Ανώνυμη Εταιρία μη εισηγμένη, επιθυμούν να γίνει συμμετοχή μέρος των εργαζομένων στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και παράλληλα στην διανομή κερδών της εταιρίας με την μορφή "δικαιώματος".

Ποιο συγκεκριμένα :

1ο Πως μπορούν εργαζόμενοι με ΙΚΑ στην επιχείρηση να συμμετάσχουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τους μετόχους της εταιρίας. Δεν ειναι απαραίτητη η αμοιβή τους ως μέλη, απλά διοικητικά στις αποφάσεις είναι επιθυμητό από την επιχείρηση να συμμετάσχουν.

2ο Πως μπορεί να γίνει "συμφωνία" με τους εργαζόμενους για "δικαίωμα" επι των κερδών της επιχείρησης με μορφή ποσοστού, χωρίς την αγορά μετοχών. Το σκεπτικό είναι το 25% των καθαρών κερδών να μοιράζεται στους εργαζόμενους με την μορφή "δικαιώματος" (από 5% στον καθε ένα από αυτούς) όσο αυτοί παραμένουν στην επιχείρηση, χωρίς προηγουμένα να έχουν αγοράσει μετοχές της επιχείρησης.

Στο εξωτερικό υπάρχουν περιπτώσεις διανομής "option" για κέρδη επι των επιχειρήσεων ως κίνητρο για την καλύτερη & ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στην πορεία της επιχείρησης. Επιτρέπει κάτι τέτοιο οι διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών στην χώρα μας ?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.

Link to comment
Share on other sites

1ον

Στο διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει όποιος ψηφιστεί από την Γενική Συνέλευση της ΑΕ..

Μ'αυτή την έννοια οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο χωρίς να αλλάζει το εργασιακό τους καθεστώς (τρόπος αμοιβής-ασφάλισης-φορολόγησης), και χωρίς να χρειάζεται κάποια επιπλέον διαδικασία απ'την στιγμή που προυπάρχει η εργασιακή σχέση με την ΑΕ.

2ον

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=28584

Συν..

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (Άρθρο 18 Ν. 3697/2008)

Mε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. Με τις νέες διατάξεις επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με οποιαδήποτε μορφή. Δηλαδή στις, εκτός μισθού, αμοιβές και ποσοστά που καταβάλλουν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε διευθυντές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, καθώς και στα μερίσματα ή προμερίσματα που καταβάλλουν σε ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή των εν λόγω εισοδημάτων γίνεται με τη μορφή μετρητών ή μετοχών. Κατά συνέπεια, αν η διανομή μερισμάτων στους μετόχους γίνεται με τη μορφή μετοχών αντί της καταβολής μετρητών, η εταιρεία έχει υποχρέωση για παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%.

Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και όταν χορηγεί στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της κέρδη με τη μορφή μετοχών, με τη διαδικασία του π.δ. 30/1988 ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα σας,

2ο Πως μπορεί να γίνει "συμφωνία" με τους εργαζόμενους για "δικαίωμα" επι των κερδών της επιχείρησης με μορφή ποσοστού, χωρίς την αγορά μετοχών. Το σκεπτικό είναι το 25% των καθαρών κερδών να μοιράζεται στους εργαζόμενους με την μορφή "δικαιώματος" (από 5% στον καθε ένα από αυτούς) όσο αυτοί παραμένουν στην επιχείρηση, χωρίς προηγουμένα να έχουν αγοράσει μετοχές της επιχείρησης.

Στο εξωτερικό υπάρχουν περιπτώσεις διανομής "option" για κέρδη επι των επιχειρήσεων ως κίνητρο για την καλύτερη & ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στην πορεία της επιχείρησης. Επιτρέπει κάτι τέτοιο οι διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών στην χώρα μας ?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.

Νομίζω ότι μπορείς μόνο απο το υπόλοιπο των κερδών και αν το προβλέπει το καταστατικό να αποφασίσει η ΓΣ διανομή ποσού στους εργαζόμενους . Δες και την περ 13 του αρθρου 13 Ν2190 ίσως είναι προτιμότερο

Link to comment
Share on other sites

Το "κέρδη με την μορφή μετοχών ?" δεν το κατάλαβα, δεν επιθυμεί μεταφορά μετοχών και ποσοστών της εταιρίας στους εργαζόμενους. Αλλά να μεταφέρει τα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό των μετοχών στους εργαζόμενους.

Αρα εαν η Α.Ε. έχει καθαρά κέρδη 30.000€

Μπορεί να αποφασίσει στην διανομή κερδών να μοιράσει το 25% αυτού στους εργαζόμενους 7.500€. Εδώ θα γίνει επιπλέον παρακράτηση φόρου 10% ? και επιπλέον θα πληρώσει και εργοδοτικές εισφορές για το ποσό των 7.500€ μια και μιλάμε για προσωπικό της επιχείρησης.

Κάτι ακόμη, τι συμβαίνει για περιπτώσεις συνταξιούχων σε κάποιο ταμείο που θέλουν να συμμετάσχουν σε Διοικητικό Συμβούλιο Ανώνυμης με αμοιβή, υπάρχει επιπλέον κόστος εργοδοτικών εισφορών στην περίπτωση εμπλοκής τέτοιων ατόμων ως μέλη του Δ.Σ. Στις περιπτώσεις αμοιβών τους επιπρόσθετα προστίθεται το κόστος επιπλέον εισφορών ή φορολόγησης ?

Link to comment
Share on other sites

Συναδελφοι

Για να μπουν στο διοικητικό συμβουλιο εργαζόμενοι της εταιρίας πρεπει να προεγκρίνει η Γενικκη Συνέλευση

Έγκριση Συμβάσεων μετά της εταιρείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά το

άρθρο 23Α ν. 2190/1920.

Αυτή δε η γενικη συνέλευση αποφασίζει ποσο ποσό κατ αποκοπή ή ποσο ποσοστο απο τα διανεμόμενα κερδη

θα τους δώσει (γενικές διαταξεις αμοιβών μελών Δ.Σ γιατην φορολογία)

Η επόμενη Γ.Σ επικυρώνει την προηγούμενη σύμβαση και συμφωνίες και θέτει νέες για το επόμενο ετος

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...