• 0
Sign in to follow this  
^olga^

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Question

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 6 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ(30 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ) ΙΣΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ?ΔΗΛΑΔΗ 3,5 ΜΗΝΕΣ Η' ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

16 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 6 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ(30 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ) ΙΣΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ?ΔΗΛΑΔΗ 3,5 ΜΗΝΕΣ Η' ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ?

Δηλαδή ??? :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

3,5 μήνες εννοείτε την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια ή 3,5 χρόνια που είναι η γονική άδεια;

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...showarticle=119

σιγουρα ενοει(διοτι το γραφει) 3,5 μηνες την ισοχρονη προς το μειωμενο ωραριο αδεια εχεις κατι περι αυτου ?διοτι το θεμα ενδιαφερει πολλους εγω παντως πουθενα δεν βρηκα να διευκρινιζει το χρονο προσελευσης γυναικων με μερικη απασχοληση

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
σιγουρα ενοει(διοτι το γραφει) 3,5 μηνες την ισοχρονη προς το μειωμενο ωραριο αδεια εχεις κατι περι αυτου ?διοτι το θεμα ενδιαφερει πολλους εγω παντως πουθενα δεν βρηκα να διευκρινιζει το χρονο προσελευσης γυναικων με μερικη απασχοληση

Εάν εννοείς την άδεια γαλουχίας (θηλασμού),πιστεύω ότι στις εργαζόμενες με μειωμένο ωράριο,δεν

χορηγείται αναλογικά,διότι η ΕΓΣΕΕ του 1993 στο άρθρο 5 για την μερική απασχόληση αναφέρει ότι:

Στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση παρέχονται...............................ίση (αναλογική) μετα-

χείριση με τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και σύμβαση αορίστου χρόνου,ως προς την ετή-

σια άδεια,τις αποζημειώσεις,τα επιδόματα,τα προγράμματα πρόσθετης κοινωνικής ασφάλειας.-

Άρα οι παροχές του άρθρου 9 (άδεια θηλασμου και φροντίδας παιδιών) της εν λόγω ΕΓΣΕΕ είναι περι-

οριστικές για τους μερικώς απασχολούμενους στα κοκκινισμένα μόνο.

Αν υπάρχει άλλη άποψη θα μας ήταν πολύ χρήσιμη.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης   
Guest Επισκέπτης

<!--quoteo(post=318219:date=Sep 10 2009, 06:20 PM:name=FAZEXA)--><div class='quotetop'>QUOTE(FAZEXA @ Sep 10 2009, 06:20 PM) <a href="index.php?act=findpost&pid=318219"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->σιγουρα ενοει(διοτι το γραφει) 3,5 μηνες την ισοχρονη προς το μειωμενο ωραριο αδεια εχεις κατι περι αυτου ?διοτι το θεμα ενδιαφερει πολλους εγω παντως πουθενα δεν βρηκα να διευκρινιζει το χρονο προσελευσης γυναικων με μερικη απασχοληση<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->

Εάν εννοείς την άδεια γαλουχίας (θηλασμού),πιστεύω ότι στις εργαζόμενες με μειωμένο ωράριο,δεν

χορηγείται αναλογικά,διότι η ΕΓΣΕΕ του 1993 στο άρθρο 5 για την μερική απασχόληση αναφέρει ότι:

Στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση παρέχονται...............................ίση (αναλογική) μετα-

χείριση με τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και σύμβαση αορίστου χρόνου,<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->ως προς την ετή-

σια άδεια,τις αποζημειώσεις,τα επιδόματα,τα προγράμματα πρόσθετης κοινωνικής ασφάλειας<!--colorc--></span><!--/colorc-->.-

Άρα οι παροχές του άρθρου 9 (άδεια θηλασμου και φροντίδας παιδιών) της εν λόγω ΕΓΣΕΕ είναι περι-

οριστικές για τους μερικώς απασχολούμενους στα κοκκινισμένα μόνο.

Αν υπάρχει άλλη άποψη θα μας ήταν πολύ χρήσιμη.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest επισκέπτης   
Guest επισκέπτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αθήνα, 23 Μαίου 2008

Αριθμ. Πρωτ.:

ΔΙΠΙΔΔ/B18.22/ 798 /οικ.13715

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΠΡΟΣ:

1. Όλα τα Υπουργεία

Δ/νσεις Διοικητικού

2. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες

Δ/νσεις Διοικητικού

3. Όλες τις Περιφέρειες Δ/νσεις Διοικητικού

4. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Διοικητικού

5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές

6. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15

106 74, Αθήνα

Τηλέφωνα: 213 – 1313246, -275, -201, ,-253

Fax : 213 - 1313204 ΚΟΙΝ:

1. Γραφεία Υπουργών &

Αναπληρωτών Υπουργών

και Υφυπουργών

2. Γραφεία Γενικών και

Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων

και Γενικών Γραμματέων

Περιφερειών

3. Γραφεία Νομαρχών

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση της άδειας σύμφωνα με το αρ.53

του Υ.Κ. στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης .

Όπως είναι γνωστό το άρθρο 21 του Συντάγματος ορίζει στην παρ.1 ότι: «H οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους».

Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο των ανωτέρω Συνταγματικών διατάξεων, προωθεί ρυθμίσεις, που αφορούν στην προστασία της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας και την παροχή διευκολύνσεων στους υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) ορίζεται ότι « Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου».

Με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2839/2000 ορίζεται ότι οι διατάξεις περί αδειών του Υ.Κ. μεταξύ των οποίων και το άρθρο 53, εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.

Με δεδομένο ότι θεμελιώδης σκοπός για τη θέσπιση των διατάξεων που προαναφέρθηκαν είναι η προστασία της μητρότητας, της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας και η συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης δικαιούνται πλήρως το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.2 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) μειωμένο ωράριο ή την άδεια 9 μηνών για ανατροφή παιδιού, ανεξαρτήτως των ωρών απασχόλησής τους.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι για το διάστημα της άδειας μητρότητας οι αποδοχές του προσωπικού αυτού είναι οι προβλεπόμενες για την απασχόλησή του με το καθεστώς μερικής απασχόλησης .

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Χρήστος Ζώης

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ & ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

(άρθρα 8 & 9 ΕΓΣΣΕ/24.5.2004, άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ/15.4.2002 και άρθρο 2 παρ. 14 του Ν. 2639/98)

Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από την λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μια ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δυο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες. Το μειωμένο ωράριο δικαιούται η μητέρα με αίτησή της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 14 του Ν. 2639/98, για τους μερικώς απασχολούμενους εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Συνεπώς και για τους εργαζόμενους και εργαζόμενες με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, εφαρμόζονται και γι’ αυτούς τα ανωτέρω αναφερθέντα σχετικά με το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού, αναλογικά ως προς το χρόνο εργασίας τους (Σχετικά τα αριθμ. 3171/24.12.1999, 3924/13.7.2006 και 31125/11.10.2006 έγγραφα του Υπουργείου Απασχόλησης).

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης   
Guest Επισκέπτης

ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ & ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

..................

Συνεπώς και για τους εργαζόμενους και εργαζόμενες με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, εφαρμόζονται και γι’ αυτούς τα ανωτέρω αναφερθέντα σχετικά με το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού, αναλογικά ως προς το χρόνο εργασίας τους (Σχετικά τα αριθμ. 3171/24.12.1999, 3924/13.7.2006 και 31125/11.10.2006 έγγραφα του Υπουργείου Απασχόλησης).

Τι εννοεί ο ποιητής συνάδελφοι;

Αν η τεκούσα εργάζεται τετράωρο (αρα μισό ωράριο) δικαιούται και μισό χρόνο για θηλασμό δηλαδή μισή ώρα για τριάντα μήνες ή 1 ώρα για δώδεκα μήνες + μισή ώρα για έξι μήνες ή 1 ώρα για 15μήνες ή το ισόχρονο σε μέρες;

ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης   
Guest Επισκέπτης

Τι εννοεί ο ποιητής συνάδελφοι;

Αν η τεκούσα εργάζεται τετράωρο (αρα μισό ωράριο) δικαιούται και μισό χρόνο για θηλασμό δηλαδή μισή ώρα για τριάντα μήνες ή 1 ώρα για δώδεκα μήνες + μισή ώρα για έξι μήνες ή 1 ώρα για 15μήνες ή το ισόχρονο σε μέρες;

ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης   
Guest Επισκέπτης

Τι εννοεί ο ποιητής συνάδελφοι;

Αν η τεκούσα εργάζεται τετράωρο (αρα μισό ωράριο) δικαιούται και μισό χρόνο για θηλασμό δηλαδή μισή ώρα για τριάντα μήνες ή 1 ώρα για δώδεκα μήνες + μισή ώρα για έξι μήνες ή 1 ώρα για 15μήνες ή το ισόχρονο σε μέρες;

ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης   
Guest Επισκέπτης

οποία περιφρόνησις........ :)

καμία ιδέα;

κανείς δεν το έχει αντιμετωπίσει;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

οποία περιφρόνησις........ :unsure:

καμία ιδέα;

κανείς δεν το έχει αντιμετωπίσει;

........Συνεπώς και για τους εργαζόμενους και εργαζόμενες με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, εφαρμόζονται και γι’ αυτούς τα ανωτέρω αναφερθέντα σχετικά με το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού, αναλογικά ως προς το χρόνο εργασίας τους (Σχετικά τα αριθμ. 3171/24.12.1999, 3924/13.7.2006 και 31125/11.10.2006 έγγραφα του Υπουργείου Απασχόλησης).

αφου σε καποιο σημειο ο νομοςπου παρεθεσε προ μηνων πιο πανω ο πιο διαβασμενος συναδελφος SOULIS λεει αναλογικα λογικα....ετσι δεν πρεπει να ειναι? μιση ωρα αντι μιας.:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest k   
Guest k

το θεμα ειναι παλιο οπως βλεπω την ημερομηνια αλλα το επαναφερω γιατι ειναι αυτο ακριβως που ψαχνω, μειωμενο ωραριο θηλασμου σε εργασια μερικης απασχολησης. μηπως γνωριζει κανεις απο τοτε τι θελει να πει ο ποιητης με τη λεξη αναλογικα στο πιο πανω νόμο? μιση ώρα αντι για μια οπως αναρωτηθηκαν και οι υπολοιποι????? ευχαριστω

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ & ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

(άρθρα 8 & 9 ΕΓΣΣΕ/24.5.2004, άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ/15.4.2002 και άρθρο 2 παρ. 14 του Ν. 2639/98)

Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από την λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μια ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δυο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες. Το μειωμένο ωράριο δικαιούται η μητέρα με αίτησή της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 14 του Ν. 2639/98, για τους μερικώς απασχολούμενους εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Συνεπώς και για τους εργαζόμενους και εργαζόμενες με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, εφαρμόζονται και γι’ αυτούς τα ανωτέρω αναφερθέντα σχετικά με το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού, αναλογικά ως προς το χρόνο εργασίας τους (Σχετικά τα αριθμ. 3171/24.12.1999, 3924/13.7.2006 και 31125/11.10.2006 έγγραφα του Υπουργείου Απασχόλησης).

 

Για την πληρότητα του θέματος:

 

 

«Εγγρ. 31125/29-5-07 Ύπ. `Απασχολ. και κοιν. Προστασίας (ΣΕΠΕ) «`Αδεια φροντίδος παιδιού σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης».

 

Μερική απασχόληση και άδεια φροντίδας παιδιού.

 

Για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος από όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, αναφορικά με το θέμα της χορήγησης μειωμένου ωραρίου μετά τον τοκετό, για τον θηλασμό και τη φροντίδα τον παιδιού, σε εργαζόμενες ή εναλλακτικά σε εργαζόμενους με σύμβαση μερικής απασχόλησης, σας γνωρίζουμε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο:

 

«`Αρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 1993. - "`Αδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών. - 1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες πού απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό διάστημα δύο ετών από τον τοκετό είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία ώρα κάθε μέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε μέρα. "Ύστερα από συμφωνία των μερών ή μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο μετά τον τοκετό.

2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας τού παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ό άνδρας εφ΄ όσον δεν κάνει χρήση αυτής ή εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ό άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση πού απασχολείται, βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι ή ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας των παιδιών.

3. Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

 

"`Αρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003. - "`Αδεια φροντίδας παιδιού. - Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ήμερα.

Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τούς πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επί πλέον μήνες.

 

"`Αρθρο 8 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005. - Μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.

 

"`Αρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005. - Εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού. - Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ό/ή εργαζόμενος/-η, με αίτηση του /της να το ζητήσει εναλλακτικά ως ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά».

 

• Τα ανωτέρω αντιστοιχούν σε 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα δεδομένου ότι με την ΕΓΣΣΕ 1984 (ΦΕΚ 81/Β/20-2-84), ή διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας εργαζομένων πού απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου, ορίζεται στις 40 ώρες.

 

• Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 2639/98 , εφαρμόζονται για τούς μερικώς απασχολουμένους όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, προκειμένου για εργαζόμενες ή εργαζόμενους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, οι ανωτέρω διατάξεις πού αφορούν τούς τρόπους χορήγησης του μειωμένου ωραρίου για φροντίδα του παιδιού, εφαρμόζονται και γι΄ αυτούς, αναλογικά ως προς τον χρόνο εργασίας τους. (Σχετικά τα υπ΄ αριθμ. 3171/24-12-99 και 3924/13-7-06 έγγραφα της Διεύθυνσης "Όρων Εργασίας - Τμήμα Γ΄ του Υπουργείου μας».

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα, ο ΟΑΕΔ μου λέει ότι σε περίπτωση που οι μέρες της ισόχρονης που προκύπτουν από την αναλογία των 3,5 μηνών από πλήρη απασχόληση σε μερική, είναι κάτω των τριών μηνών, τότε δεν δικαιούται εξάμηνο.

Παίζει κάτι τέτοιο;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.