Jump to content

Prosvasis Business Suite (PBS) - Έντυπα - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Recommended Posts

Prosvasis Business Suite (PBS) - Έντυπα

Το νέο πρόγραμμα «Έντυπα» της Prosvasis ΑΕΒΕ είναι μέρος της νέας σουΐτας προγραμμάτων - εργαλείων για τον λογιστή και τα λογιστήρια των εταιρειών κάτω από το όνομα Prosvasis Business Suite (PBS).

Το πρόγραμμα είναι ειδικά φτιαγμένο για να διαχειρίζεται όλα τα έντυπα που χρειάζεται ένα λογιστήριο ή ένα λογιστικό γραφείο, δίνοντας στον χρήστη του τη δυνατότητα συνολικής εσωτερικής διαχείρισης εντύπων από μια οθόνη μόνο.

Scrennshots Οθόνη διαχείρισης εντύπων Επεξεργασία εντύπου Καρτέλα φορολογούμενου Διαχείριση θεμάτων Προεπισκόπηση εκτύπωσης Ειδικότερα το πρόγραμμα «Έντυπα» διαθέτει:

Online έλεγχο εγκυρότητας ΑΦΜ/VIES, Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα, προβολή μεταβολή στοιχείων TAXIS, Προβολή δηλώσεων TAXIS, Μεταβολή στοιχείων ΙΚΑ.

Δικό του εργαλείο πλοήγησης ιστοσελίδων, το οποίο σας πηγαίνει στο anazitisis.net και στο Prosvasis.com για την άμεση ενημέρωσή σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ορίσουμε και δική μας αρχική σελίδα

Διαχείριση φορολογουμένων, λογιστών και επαγγελμάτων.

Όλους τους ΚΑΔ, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, με δυνατότητα αναζήτησης.

Έχει τη δυνατότητα διαχείρισης αρχείων (Word, Excel, εικόνες κ.λπ.), όπου και να βρίσκονται αυτά στο δίκτυο.

Αποθηκεύει και διαχειρίζεται σκαναρισμένα έντυπα (π.χ. παλιά Ε1).

Πλήρη λίστα των ΔΟΥ όλης της χώρας.

Εισαγωγή δεδομένων - σταθερών στοιχείων από τα προγράμματα Calculus και Foroi της Prosvasis ΑΕΒΕ.

Πλήρη παραμετροποίηση των οθονών επιλογής της εφαρμογής. Επίσης όλες οι οθόνες επιλογής μπορούν να εκτυπωθούν, να αποσταλούν μέσω email αλλά και να γίνουν εξαγωγή σε αρχεία Excel, Word, Pdf κλπ

Δυνατότητα επιλογής θέματος εμφάνισης της εφαρμογής.

Επίσης έχει τη δυνατότητα ανάρτησης κάθε εγγράφου που εμείς θέλουμε κάτω από κάθε φορολογούμενο, έντυπο, ή Λογιστικό γραφείο.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διαχειρίζεται:

Όλα τα έντυπα Μητρώου της εφορίας:

[Από το Μ0 (Αίτηση) έως το Μ13 και αναλυτικά, τα έντυπα Απόδοση Α.Φ.Μ. / Μεταβολή Ατομικών Στοιχείων, Έναρξη / Μεταβολή Εργασιών Φυσικού Προσώπου, Έναρξη / Μεταβολή Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου, Διακοπή Εργασιών, Υπό Ίδρυση Επιχείρηση, Δραστηριοτήτων Επιχείρησης, Σχέσεων Φορολογουμένου, Μελών μη Φυσικού Προσώπου, Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης, Εγκατάστασης Εσωτερικού, Εγκατάστασης Εξωτερικού, Πωλήσεων Από Απόσταση και Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.].

Τα έντυπα του Κ.Β.Σ. και ειδικότερα:

Β1: Θεώρηση / Ακύρωση / Απώλεια Βιβλίων και Στοιχείων, Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.

Κατάσταση προς Έκδοση Αθεώρητων Φορολογικών Στοιχείων.

Δικαστικά Έντυπα, π.χ.:

Δ2: Αίτηση Ρύθμισης / Διευκόλυνσης.

Έντυπα Ι.Κ.Α., π.χ.:

(Απογραφή Εργοδότη, Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη, Απογραφή Ασφαλισμένου, Απογραφή Οικοδομοτεχνικού Έργου, Μεταβολή Οικοδομικού Έργου).

Λοιπά Έντυπα, όπως:

Δήλωση Καταβολής Φόρου στη Συγκέντρωση Κεφαλαίου, Κατάσταση Συμφωνητικών παρ.16 άρθρο 8 του Ν.1882/1990.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

Στις επόμενες εκδόσεις το πρόγραμμα θα διαθέτει επίσης:

Έγγραφα και Έντυπα που αφορούν τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε. (Διοικητικά Συμβούλια, Γενικές Συνελεύσεις κ.λπ.).

Τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), με δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού μισθών.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, και οθόνες για την λειτουργία του προγράμματος

http://www.prosvasis.com/

ή

στο τηλέφωνο 210 33 22 700

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

H διαθέσιμη έκδοση ενημέρωσης του προγράμματος απευθύνεται σε χρήστες που έχουν ήδη εγκατεστημένο το πρόγραμμα στον υπολογιστή τους.

Όνομα αρχείου ενημέρωσης: upd pbs ver_2.1.0.exe

Μέγεθος αρχείου: 56.76 MB

Ημερομηνία έκδοσης: 17/02/2010

Ιστορικό έκδοσης

Προσθήκη Εντύπου 1 Οικονομικού έτους 2010

Ενσωμάτωση Εκκαθάρισης Φ.Ε. Οικονομικού έτους 2010

Προσθήκη Εντύπου Φ01-012

Προσθήκη Εντύπου Ανάλωσης Κεφαλαίου

Προσθήκη Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ

Επισήμανση

Εφαρμογή παραμετροποίησης εγκατάστασης: security.exe (Μέγεθος αρχείου: 428 Κ:)

Τα παρακάτω αρχεία είναι απαραίτητα σε περίπτωση που το λειτουργικό σας σύστημα δεν είναι ενημερωμένο με τα τελευταία updates τις Microsoft

Microsoft Dot Net Framework 2.0: dotnetfx.exe (Μέγεθος αρχείου: 22.42 MB)

Win 95-98: inst98.exe (Μέγεθος αρχείου: 1.63 MB)

Win NT4 sp6: instnt.exe (Μέγεθος αρχείου: 1.74 MB)

Win 2000 - XP με sp3: instxp.exe (Μέγεθος αρχείου: 2.47 MB)

Ειδικότερα το πρόγραμμα «Έντυπα» διαθέτει:

Online έλεγχο εγκυρότητας ΑΦΜ/VIES, Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα, προβολή μεταβολή στοιχείων TAXIS, Προβολή δηλώσεων TAXIS, Μεταβολή στοιχείων ΙΚΑ.

Δικό του εργαλείο πλοήγησης ιστοσελίδων, το οποίο σας πηγαίνει στο anazitisis.net και στο Prosvasis.com για την άμεση ενημέρωσή σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ορίσουμε και δική μας αρχική σελίδα

Διαχείριση φορολογουμένων, λογιστών και επαγγελμάτων.

Όλους τους ΚΑΔ, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, με δυνατότητα αναζήτησης.

Έχει τη δυνατότητα διαχείρισης αρχείων (Word, Excel, εικόνες κ.λπ.), όπου και να βρίσκονται αυτά στο δίκτυο.

Αποθηκεύει και διαχειρίζεται σκαναρισμένα έντυπα (π.χ. παλιά Ε1).

Πλήρη λίστα των ΔΟΥ όλης της χώρας.

Εισαγωγή δεδομένων - σταθερών στοιχείων από τα προγράμματα Calculus και Foroi της Prosvasis ΑΕΒΕ.

Πλήρη παραμετροποίηση των οθονών επιλογής της εφαρμογής. Επίσης όλες οι οθόνες επιλογής μπορούν να εκτυπωθούν, να αποσταλούν μέσω email αλλά και να γίνουν εξαγωγή σε αρχεία Excel, Word, Pdf κλπ

Δυνατότητα επιλογής θέματος εμφάνισης της εφαρμογής.

Επίσης έχει τη δυνατότητα ανάρτησης κάθε εγγράφου που εμείς θέλουμε κάτω από κάθε φορολογούμενο, έντυπο, ή Λογιστικό γραφείο.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διαχειρίζεται:

Όλα τα έντυπα Μητρώου της εφορίας:

[Από το Μ0 (Αίτηση) έως το Μ13 και αναλυτικά, τα έντυπα Απόδοση Α.Φ.Μ. / Μεταβολή Ατομικών Στοιχείων, Έναρξη / Μεταβολή Εργασιών Φυσικού Προσώπου, Έναρξη / Μεταβολή Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου, Διακοπή Εργασιών, Υπό Ίδρυση Επιχείρηση, Δραστηριοτήτων Επιχείρησης, Σχέσεων Φορολογουμένου, Μελών μη Φυσικού Προσώπου, Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης, Εγκατάστασης Εσωτερικού, Εγκατάστασης Εξωτερικού, Πωλήσεων Από Απόσταση και Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.].

Τα έντυπα του Κ.Β.Σ. και ειδικότερα:

Β1: Θεώρηση / Ακύρωση / Απώλεια Βιβλίων και Στοιχείων, Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.

Κατάσταση προς Έκδοση Αθεώρητων Φορολογικών Στοιχείων.

Δικαστικά Έντυπα, π.χ.:

Δ2: Αίτηση Ρύθμισης / Διευκόλυνσης.

Έντυπα Ι.Κ.Α., π.χ.:

(Απογραφή Εργοδότη, Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη, Απογραφή Ασφαλισμένου, Απογραφή Οικοδομοτεχνικού Έργου, Μεταβολή Οικοδομικού Έργου).

Λοιπά Έντυπα, όπως:

Δήλωση Καταβολής Φόρου στη Συγκέντρωση Κεφαλαίου, Κατάσταση Συμφωνητικών παρ.16 άρθρο 8 του Ν.1882/1990.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Όνομα αρχείου ενημέρωσης: upd pbs ver_2.3.0.exe

http://prosvasis.vivodinet.gr/download/updates/upd%20pbs%20ver_2.3.0.EXE

Μέγεθος αρχείου: 61.26 MB

Ημερομηνία έκδοσης: 04/03/2010

Ιστορικό έκδοσης

Προσθήκη εντύπου Ε9

Δυνατότητα επιλογής προσανατολισμού εκτύπωσης διπλής όψεως

Επισήμανση

To πρόγραμμα PBS Δηλώσεις 2010 λειτουργεί ανεξάρτητα απο το Foroi 2010.

Όποιος όμως έχει αποκτήσει ή θα αποκτήσει το ένα απο τα δύο δικαιούται κωδικό λειτουργίας και για το άλλο.

Το Δηλώσεις 2010 μπορεί να εισάγει στοιχεία φορολογούμενων και απο το πρόγραμμα Foroi 2009.

Για την καλύτερη λειτουργία της μεταφοράς στοιχείων συνιστάτε να κάνετε κατ' αρχήν ενημέρωση του Foroi 2009 στην έκδοση 1.11

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Λίγο να μεγαλώσουμε και να παχύνουμε τα γράμματα και τους αριθμούς που συμπληρώνουμε στα πεδία των εντύπων και ειδικά στο Ε1.

Παρέδωσα σήμερα δηλώσεις και με δυσκολία τα ξεχωρίζαμε και εγώ και ο εφοριακός. Και αν γίνεται αντί για μαύρο να εκτυπώνονται με μπλέ χρώμα.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Λίγο να μεγαλώσουμε και να παχύνουμε τα γράμματα και τους αριθμούς που συμπληρώνουμε στα πεδία των εντύπων και ειδικά στο Ε1.

Παρέδωσα σήμερα δηλώσεις και με δυσκολία τα ξεχωρίζαμε και εγώ και ο εφοριακός. Και αν γίνεται αντί για μαύρο να εκτυπώνονται με μπλέ χρώμα.

Λίγο χρωματάκι ζητήσαμε και σεις κρεμάσατε την παλέτα του ζωγράφου και όλα τα χρώματα του κόσμου.Γι αυτό μας παίρνεται τα μυαλά.

Τι λέτε να το δοκιμάσουμε και στην οθόνη?.

Link to comment
Share on other sites

Λίγο χρωματάκι ζητήσαμε και σεις κρεμάσατε την παλέτα του ζωγράφου και όλα τα χρώματα του κόσμου.Γι αυτό μας παίρνεται τα μυαλά.

Τι λέτε να το δοκιμάσουμε και στην οθόνη?.

Και 2-3 λεπτομερειούλες από έναν μόνιμα παραπιονιάρη ...... :D

Έχω έαν Ε9 με 37 εγγραφές και είναι ψιλοσπαστικό στην προσθήκη γραμμής να στη πάει αυτόματα στη δεύτερη σειρά και εσύ να πρέπει με ντραπ ντροπ να την μεταφέρεις από κάτω , το αυτό και στο Ε2 .

Έχω την εντύπωση πως όταν κάνεις προσθήκη νέο πελάτη και κατά την αποθήκευση έχεις το πληκτρολόγιο στα αγγλικά τότε σου βγάζει κωδικό λάθους .

Επίσης δε σου χτυπάει ότι έχεις τον ίδιο πελάτη , πχ πέρασα κανονικά τα στοιχεία και ενώ θα περίμενα στο ΑΦΜ να μου πεί ότι υπάρχει και άλλος δεν το έκανε (αν και δεν το αποθήκευσε , έβγαλε πάλι κωδικό λάθους .

Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που την πάτησαν όταν δεν πρόσεξαν ότι έχουν ήδη αποθηκεύμενο έντυπο πχ το Ε1 και ξαναέκαναν διπλό κλικ στο μενού με αποτέλεσμα να φαίνεται σαν νέο Ε1 και να το αποθηκεύεις κανονικά , μετά στα εμφανίζει και τα 2 .

Αυτά !!! :)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...