Προς το περιεχόμενο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810

Λήξη μισθωτηρίου συμφωνητικού οικίας και ανανέωσή του

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Καλημέρα,

Έχω κάνει ένα μισθωτήριο οικίας το οποίο λήγει 31/08/2009. Ο μισθωτής θέλει να καθήσει παραπάνω.

Πρέπει να υπογράψει καινούριο μισθωτήριο - συμφωνητικό και να το ξανακαταθέσω στην ΔΟΥ?

Ευχαριστώ!

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

συνήθως αυτά ανανεώνονται αυτόματα αν δεν καταγγελθει απο κάποια απο τα δυο μέρη

αν όμως θέλετε και οι δυο μπορείτε να κάνετε νεο συμβολαιο

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Οντως ανανεωνονται αυτοματα (σιωπηρη αποδοχη, αν δεν κανω λαθος). Αν επιλεξει ομως να κανει νεο συμβολαιο, και οριστει περιοδος πχ 2 ετων, τοτε ο μισθωτης ειναι υποχρεωμενος να μεινει για 2 ετη απο την ημερ/νια μισθωτηριου. Φορολογικα δεν αλλαζει κατι, ενω νομικα θεωρω οτι αλλαζει καθως τον δεσμευει για 2 χρονια.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Κάθε μίσθωση κύριας κατοικίας έχει ελάχιστη διάρκεια τρία (3) χρόνια από την έναρξή της, ανεξάρτητα αν στο μισθωτήριο έχει συμφωνηθεί μικρότερο διάστημα. Μετά τη λήξη της τριετίας η μίσθωση συνεχίζεται συνήθως με σιωπηρή συμφωνία ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, ως αορίστου χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο ενοικιαστής μπορεί να αποχωρήσει όποτε θέλει, όσο και ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί όποτε θέλει να ζητήσει το σπίτι του.

ΜΙΣΘΩΜΑ-ΑΥΞΗΣΗ. Στο μισθωτήριο πρέπει να αναγράφεται πάντοτε ολόκληρο το συμφωνούμενο μίσθωμα. Κάθε αύξηση που συμφωνείται είναι έγκυρη, τόσο για τη διάρκεια της αρχικής τριετίας, όσο και μετά. Συνήθως συμφωνείται ως ετήσια προσαύξηση το ποσοστό του τιμαρίθμου προσαυξημένο κατά 1-2 μονάδες. Αν η διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη από τριετία, τότε για τα χρόνια της μίσθωσης που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας, σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων προβλέπεται ετήσια αύξηση ίση με το 75% της αύξησης του τιμαρίθμου κατά το 12μηνο που προηγήθηκε.

ΕΓΓΥΗΣΗ. Κατά τη σύναψη μιας μίσθωσης καταβάλλεται ως εγγύηση ποσό συνήθως ενός μηνιαίου μισθώματος γιά τις παλαιές κατοικίες και δύο γιά τις νέες, το οποίο επιστρέφεται κατά την αποχώρηση του ενοικιαστή, την απόδοση της κατοικίας στον ιδιοκτήτη και την εκκαθάριση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων.

πιστευω να καλυφθηκες

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη k_k

Αν πριν την λήξη του μισθωτήριου συμφωνητικού οικίας , υπογράφηκε συμφωνητικό για την λύση της μίσθωσης , πρέπει αυτό να κατατεθεί στην ΔΟΥ ?

Μετά την λύση της μίσθωσης έγινε πώληση του ακινήτου . Αν ο πωλητής δεν έχει καταθέσει την λύση στην ΔΟΥ , εχει ευθύνη να ενημερώσει ο αγοραστής ?

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Αν πριν την λήξη του μισθωτήριου συμφωνητικού οικίας , υπογράφηκε συμφωνητικό για την λύση της μίσθωσης , πρέπει αυτό να κατατεθεί στην ΔΟΥ ?

Μετά την λύση της μίσθωσης έγινε πώληση του ακινήτου . Αν ο πωλητής δεν έχει καταθέσει την λύση στην ΔΟΥ , εχει ευθύνη να ενημερώσει ο αγοραστής ?

1069297/981/Α0012/ΠΟΛ.1205/28.5.1993

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4045/1960 όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.1828/1989 τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ακινήτων, ανεξάρτητα από το ποσό του μισθώματος, ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο από 5.000 δρχ. κατά μήνα, προσκομίζονται από τον εκμισθωτή για θεώρηση, μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή τους, στον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του.

Τα έγγραφα αυτά μπορεί και ο μισθωτής να τα προσκομίζει για θεώρηση στον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του εκμισθωτή. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε.

Τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν έχουν θεωρηθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ στερούνται κάθε αποδεικτικής δύναμης και δεν εξετάζονται από τα δικαστήρια και τις δημόσιες γενικές αρχές. Επίσης, στερούνται αποδεικτικής δύναμης και τα αντέγγραφα, με τα οποία συμφωνείται μίσθωμα διαφορετικό από το καθοριζόμενο στο έγγραφο της μίσθωσης.

Οσοι δεν προσκομίζουν τα έγγραφα μίσθωσης ακινήτου για θεώρηση ή τα προσκομίζουν εκπρόθεσμα υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 73 του Ν.Δ.3323/1955 ήτοι μέχρι 200.000 δραχμές.

2. Η Διοίκηση (Τ.4613/12.10.1960 διαταγή) ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις, έχει δεχθεί ότι στην έννοια των ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4045/1960 περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία παρατείνεται η χρονική διάρκεια των μισθώσεων, καθόσον τα μισθωτήρια παράτασης διαφέρουν από το περιεχόμενο των αρχικών ιδιωτικών συμφωνητικών μόνο ως προς το χρόνο διάρκειας της σχέσεως μισθώσεως στην οποία αναφέρονται.

3. Η πιο πάνω διάταξη αναφέρεται, γενικώς, στα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ή γεωργικών ακινήτων που πρέπει να προσκομίζονται για θεώρηση, χωρίς να περιορίζεται στα μισθωτήρια αρχικής μίσθωσης ή να αποκλείει τα μισθωτήρια παρατάσεως της μισθωτικής σύμβασης. Συνεπώς, από τη διατύπωσή της συνάγεται ότι αυτή γενικεύει την υποχρέωση θεώρησης των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης ακινήτων είτε πρόκειται για την αρχική σύμβαση, είτε για παράταση της ήδη υφισταμένης μίσθωσης.

4. Αν μάλιστα στις περιπτώσεις συμβάσεων που παρατείνουν τη μίσθωση υπάρχει και όρος αναπροσαρμογής του μισθώματος, συντρέχει επιπλέον λόγος για τον οποίον πρέπει αυτά τα μισθωτήρια να θεωρηθούν από την αρμόδια ΔΟΥ.

Σε αντίθετη περίπτωση δηλ. της μη θεώρησής του, το μισθωτήριο με το οποίο παρατείνεται η μίσθωση και αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα θα στερείτο αποδεικτικής δύναμης ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δημοσίων Αρχών, γενικώς.

5. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται το πρωτότυπο μισθωτήριο συμβόλαιο και όχι αντέγγραφο αυτού με διαφορετικό μίσθωμα.

6. Τέλος, όπως έχει γίνει δεκτό με την Α.25123/9.10.1961 διαταγή μας, η υποχρέωση για θεώρηση αφορά μόνο τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης με τα οποία καταρτίζεται η σύμβαση μισθώσεως (αρχική σύμβαση ή σύμβαση παρατάσεως) και όχι και τα τυχόν διαλυτικά έγγραφα μισθωτηρίων, τα οποία καταρτίζονται μεταγενέστερα, με τα οποία επέρχεται η λύσης της συμβάσεως.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη DIMI

εχω κυρωσεις αν δεν εχω ανανεωσει το μισθωτηριο συμφωνητικο μισθωσης διαμερισματος , αλλα κοβω τις αποδειξεις για το ενοικιο που εισπραττω και τις δηλωνω στην φορολογικη μου δηλωση

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

εχω κυρωσεις αν δεν εχω ανανεωσει το μισθωτηριο συμφωνητικο μισθωσης διαμερισματος , αλλα κοβω τις αποδειξεις για το ενοικιο που εισπραττω και τις δηλωνω στην φορολογικη μου δηλωση

ΚΑΜΜΙΑ ΚΥΡΩΣΗ (δες και τα προυγουμενα σχολια) ΙΣΑ-ΙΣΑ... ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΑΤΟΥΣ

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Οντως ανανεωνονται αυτοματα (σιωπηρη αποδοχη, αν δεν κανω λαθος). Αν επιλεξει ομως να κανει νεο συμβολαιο, και οριστει περιοδος πχ 2 ετων, τοτε ο μισθωτης ειναι υποχρεωμενος να μεινει για 2 ετη απο την ημερ/νια μισθωτηριου. Φορολογικα δεν αλλαζει κατι, ενω νομικα θεωρω οτι αλλαζει καθως τον δεσμευει για 2 χρονια.

Καλησπέρα σας. μια ερώτηση σχετικά με την δέσμευση.

Έχω συνάψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια ( το κλασικό 3 χρόνια) τον Οκτώβριο 2011 , όταν και μετακόμισα.

Τώρα λοιπόν με τα ''ωραία'' τους ( μνημόνια , ενιαίο μισθολόγιο , Εθνική σύμβαση και τα σχετικά) το εισόδημα μου είναι περίπου 40% κάτω και όπως καταλαβαίνεται ΔΕΝ βγαίνω.

θα έχω πρόβλημα με την δέσμευση του μισθωτηρίου ??? Νομικά όπως αναφέρεστε και παραπάνω??

ευχαριστώ.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

Καλησπέρα σας. μια ερώτηση σχετικά με την δέσμευση.

Έχω συνάψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια ( το κλασικό 3 χρόνια) τον Οκτώβριο 2011 , όταν και μετακόμισα.

Τώρα λοιπόν με τα ''ωραία'' τους ( μνημόνια , ενιαίο μισθολόγιο , Εθνική σύμβαση και τα σχετικά) το εισόδημα μου είναι περίπου 40% κάτω και όπως καταλαβαίνεται ΔΕΝ βγαίνω.

θα έχω πρόβλημα με την δέσμευση του μισθωτηρίου ??? Νομικά όπως αναφέρεστε και παραπάνω??

ευχαριστώ.

Αφού δεν βγαίνεις μάλλον θα πρέπει να μετακομίσεις το συντομότερο κατόπιν συνεννόησης και κοινής συμφωνίας με τον εκμισθωτή σου.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αφού δεν βγαίνεις μάλλον θα πρέπει να μετακομίσεις το συντομότερο κατόπιν συνεννόησης και κοινής συμφωνίας με τον εκμισθωτή σου.

ευχαριστώ πολύ για την απάντηση αλλά δεν με κάλυψε.

φυσικά θα συνεννοηθω με τον εκμισθωτή μου και φυσικά θα του παρουσιάσω τις αποδείξεις μισθοδοσίας , συμβάσεις και ότι άλλο χρειάζεται για να δείξω ότι ΥΠΑΡΧΕΙ λόγος και δεν φεύγω γιατί απλά βρήκα φθηνότερο ενοίκιο.

πες όμως π.χ ότι είναι παράξενος ο τύπος και μου λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει τι κάνω εγώ και ότι έχει το μισθωτήριο που λήγει τον Οκτώβριο του 2014.!!

τι κάνω??

καλύπτομαι από κάπου ?[π.χ. έμενα δεν με ρώτησαν για να με κατεβάσουν στην Εθνική συλλογική και ούτε την γυναίκα μου με 750€ τώρα και από Ιούνιο 650€(Εκπαιδευτικός) , με βάση Νόμου(μνημονίου) το έκαναν]

.......ρωτάω λοιπόν αν υπάρχει κάποιος νόμος για να το ''σπάσω'' ή θα με ''τρέχει'' μια ζωή??

θα απευθυνθώ σε δικηγόρο σίγουρα, απλά έλεγα μήπως κάποιος έχει καμιά τέτοια περίπτωση να με συμβουλέψει.

ΥΓ ο εκμισθωτής μου .... δικηγόρος είναι!! οπότε αν δεν υπάρχει νόμος που να με καλύπτει..... θα τρέχω.

ευχαριστώ και πάλι.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη περαστικός

Μια χαρά το μειώνεις υπάρχει τρόπος εκτός από αυτόν της συννενόησης ο δικαστικός.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη Yannis K.

Προσοχή στα μισθωτήρια του εμπορίου!Συνήθως αναφέρουν ότι απαγορεύεται η σιωπηρή παράταση της μίσθωσης!Εκεί πατάνε στις ΔΟΥ και βάζουν πρόστιμο!

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη LP

Προσοχή στα μισθωτήρια του εμπορίου!Συνήθως αναφέρουν ότι απαγορεύεται η σιωπηρή παράταση της μίσθωσης!Εκεί πατάνε στις ΔΟΥ και βάζουν πρόστιμο!

Αληθεύει αυτό; Και αν ναι ποιες είναι οι κυρώσεις που επιβάλουν;

Πάντως στα σχόλια πιο πάνω αναφέρθηκε ότι οι Δ.Ο.Υ. εξετάζουν το φορολογικό και όχι το νομικό κομμάτι της σύμβασης. Πάντως έχεις δίκαιο, όλα τα μισθωτήρια του εμπορίου το αναφέρουν στους όρους της σύμβασης ότι απαγορεύεται η σιωπηρή παράταση της μίσθωσης.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη neuch

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80ΤΜ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α'ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟ 2001, ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ (ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ)

ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΜΙΣΕΙ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑΣ ΡΗΤΡΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ (ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ...)

ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ?

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Πελάτης έχει μειωσει το ενοίκιο κατοικίας απο 400 ευρω σε 300 την 1η Νοεμβριου. Δεν έχει κάνει τροποποιηση συμφωνητικου όμως στην αρμοδια ΔΟΥ. Θα το κάνουμε αυτές τις μέρες. Μπορώ στην τροποποιητική να γράψω σαν όρο οτι η μειωση έχει αναδρομική ισχή απο τον Νοέμβριο του 2011? Ή θα πρέπει να πληρώσω πρόστιμο?

Η άλλη λυση είναι να πω οτι αλλάζω το ενοικιο απο σήμερα, αλλά απο φορολογικής άποψης τι θα δηλώσω για το 2011? Οτι έλεγε το συμβολαιο δηλαδή 400*12 ή οτι έκοψα στο μπλοκάκι δηλ. 10*400 + 2 * 300? Ευχαριστώ

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

ευχαριστώ πολύ για την απάντηση αλλά δεν με κάλυψε.

φυσικά θα συνεννοηθω με τον εκμισθωτή μου και φυσικά θα του παρουσιάσω τις αποδείξεις μισθοδοσίας , συμβάσεις και ότι άλλο χρειάζεται για να δείξω ότι ΥΠΑΡΧΕΙ λόγος και δεν φεύγω γιατί απλά βρήκα φθηνότερο ενοίκιο.

πες όμως π.χ ότι είναι παράξενος ο τύπος και μου λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει τι κάνω εγώ και ότι έχει το μισθωτήριο που λήγει τον Οκτώβριο του 2014.!!

τι κάνω??

καλύπτομαι από κάπου ?[π.χ. έμενα δεν με ρώτησαν για να με κατεβάσουν στην Εθνική συλλογική και ούτε την γυναίκα μου με 750€ τώρα και από Ιούνιο 650€(Εκπαιδευτικός) , με βάση Νόμου(μνημονίου) το έκαναν]

.......ρωτάω λοιπόν αν υπάρχει κάποιος νόμος για να το ''σπάσω'' ή θα με ''τρέχει'' μια ζωή??

θα απευθυνθώ σε δικηγόρο σίγουρα, απλά έλεγα μήπως κάποιος έχει καμιά τέτοια περίπτωση να με συμβουλέψει.

ΥΓ ο εκμισθωτής μου .... δικηγόρος είναι!! οπότε αν δεν υπάρχει νόμος που να με καλύπτει..... θα τρέχω.

ευχαριστώ και πάλι.

Ότι και να είναι το πολύ πολύ να σε πάει δικαστικά. Μην μασήσεις. Πήγαινε. Και στο δικαστήριο προσκομίζεις όλα τα παραπάνω (μείωση μισθών κλπ). Και τα ενοίκια να σου ζητήσει πάντως ούτε το δικαστήριο δεν του τα επιδικάζει (άντε επειδή είναι ο καιρός πολύς έως το 2014 από 3 έως 5 ενοίκια). Πάντως πριν κάνεις οτιδήποτε να του μιλήσεις και να του πείς ότι πλέον δεν μπορώ ανανταπεξέλθω στην πληρωμή. Συζήτα του μείωση ενοικίου (εάν νομίζεις ότι στο καινούριο ενοίκιο θα ανταπεξέλθεις). Να ξέρεις κάτι. Ότι ξενοικιάζεται δεν ξανανοικιάζεται. Ολοι το ξέρουν και θα προτιμήσει κι αυτός να σε κρατήσει με λιγότερα παρά να πληρώνει το χαράτσι από την τσέπη του.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη pan

Καλημέρα,

Θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα: Ειμαι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος το οποίο το νοικιάζω σε δυο αδελφια. Στο συμβολαιο αναγράφεται ο ένας ως μισθωτης και ο αλλος ότι συγκατοικει στο διαμέρισμα. Από το 2006 δεν έχει αλλάξει κάτι στη μίσθωση οπότε δεν έχει γίνει ανανέωση συμβολαίου.Τώρα έχει φύγει ο μισθωτης και παραμένει ο άλλος αδελφός στον οποίο προτιθεμαι να κάνω μείωση ενοικίου.Μπορώ να κάνω ανανέωση συμβολαίου στο όνομα αυτού- δηλαδή θεωρείται ανανέωση- ή πρέπει να κάνω καινουριο συμβόλαιο;

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη Ιφιγένεια

Καλησπέρα

Ζήτησα από τον ιδιοκτήτη μου μείωση ενοικίου και τη δέχτηκε. Θέλω να σας ρωτήσω με την εγγύηση τι γίνεται;

Ο νόμος λέει ότι η εγγύηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 ενοίκια. Αν δε ζητήσω μείωση, θα έχω μέσα 2 1/2 ενοίκια. Τη διαφορά δεν πρέπει να την αφαιρέσουμε;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας!!

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Καλησπέρα

Ζήτησα από τον ιδιοκτήτη μου μείωση ενοικίου και τη δέχτηκε. Θέλω να σας ρωτήσω με την εγγύηση τι γίνεται;

Ο νόμος λέει ότι η εγγύηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 ενοίκια. Αν δε ζητήσω μείωση, θα έχω μέσα 2 1/2 ενοίκια. Τη διαφορά δεν πρέπει να την αφαιρέσουμε;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας!!

Ποιος νόμος το λέει ότι η εγγύηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 ενοίκια ???

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη Ιφιγένεια
Ποιος νόμος το λέει ότι η εγγύηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 ενοίκια ???

Το είπε ένας δικηγόρος σε μια φίλη μου. Γιατί; Δεν ισχύει;

Αναφέρεται και στον ΠΟΜΙΔΑ (Κατά τη σύναψη μιας μίσθωσης καταβάλλεται ως εγγύηση ποσό συνήθως ενός μηνιαίου μισθώματος γιά τις παλαιές κατοικίες και δύο για τις νέες).

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Το είπε ένας δικηγόρος σε μια φίλη μου. Γιατί; Δεν ισχύει;

Αναφέρεται και στον ΠΟΜΙΔΑ (Κατά τη σύναψη μιας μίσθωσης καταβάλλεται ως εγγύηση ποσό συνήθως ενός μηνιαίου μισθώματος γιά τις παλαιές κατοικίες και δύο για τις νέες).

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Ποιος νόμος το λέει ότι η εγγύηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 ενοίκια ???

ΝΟΜΟΣ - 1703 - 1987

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 01.09.1994

Ημ/νία Ισχύος: 01.02.1987

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗ)

Τίτλος Αρθρου

Διάρκεια της μίσθωσης.

Λήμματα

Διάρκεια μίσθωσης ,Σύντμηση ,Μίσθωμα-αύξηση-προκαταβολή-καθυστέρηση ,Χρήση μισθίου-καταγγελία

Σχόλια

Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάσθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 Ν. 2235/94 και ισχύει από 01.09.1994.

Κείμενο Αρθρου

"1. Η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει τουλάχιστο για (3) έτη, κι αν ακόμη έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο χρονικόδιάστημα ή για αόριστο χρόνο. Η διάταξη αυτή ισχύει και μετά την 1.7.1997. Σύντμηση της τριετίας επιτρέπεται με νεότερη συμφωνία απέχουσα από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την κατάρτισή της και αποδεικνυόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο.Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθορισθεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος για τον υπόλοιπο χρόνο το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος νόμου, ως και την 1.1.1997. Μετά την ημερομηνία αυτή, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τιμάριθμου του κόστους ζωής, όπως αυτό έχει καθορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες".2. Προκαταβολή μισθώματος επιτρέπεται μόνο για τον τρέχοντα μισθωτικό μήνα. Απαγορεύεται η καταβολή από το μισθωτήεγγυοδοσίας για την εκτέλεση της σύμβασης ποσού μεγαλύτερου από τα μισθώματα δύο μηνών.3. Η καθυστέρηση καταβολής από το μισθωτή των δαπανών των κοινοχρήστων του μισθίου και κάθε άλλης χρηματικής οφειλής, που αφορά το μίσθιο και κατά τη συμφωνία τον βαρύνει, έχει τα έννομα αποτελέσματα καθυστέρησης του μισθώματος. Το ίδιο ισχύει και όταν ο μισθωτής δεν καταβάλλει την αποζημίωση που έχει επιδικαστεί τελεσίδικα για φθορές ή μεταβολές στο μίσθιο.4. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέψει στον εκμισθωτή ή σε αντιπρόσωπό του, οι οποίοι μπορούν να συνοδεύονται απόεμπειροτέχνη ή πραγματογνώμονα να επισκέπτονται το μίσθιο μία φορά κάθε τρίμηνο, για να διαπιστώσουν την καλή και σύμφωνη με τους όρους της μίσθωσης χρήση του.Αδικαιολόγητη άρνηση του μισθωτή παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της σύμβασης.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη Ιφιγένεια

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση mk83

Οπότε με τη μείωση ενοικίου πρέπει να αναπροσαρμόσουμε και την εγγύηση αφού ξεπερνά τα δύο ενοίκια;

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Παρακαλούμε συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Θα είστε σε θέση να αφήσετε σχόλιο αφού συνδεθείτεΣύνδεση τώρα

  • Πλοηγούταν πρόσφατα   0 μέλη

    Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι χρήστες που να βλέπουν αυτή τη σελίδα.

×