Jump to content
 • 0

Δώρα Χριστουγέννων & Πάσχα Πώς υπολογίζεται δι&#945


ΑΛΕΚΟΣ
 Share

Question

Επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτούν συνέχεια για κάποια ζητήματα που έχουν απαντηθεί, παραθέτω την Υ.Α.19040/1981 γαι κάθε απάντηση στα ζητήματα του Δώρου Χριστουγέννων ή και Πάσχα αργότερα.

------------------

Θέματα χορήγησης των επιδομάτων (δώρων) εορτών

Υ.Α.19040/1981

Με την Υ.Α.19040/1981, η οποία δημοσιεύεται κατωτέρω, ρυθμίστηκαν τα θέματα

χορήγησης των επιδομάτων Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.

"Αρθρο 1

Ολοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται, από

τους πάσης φύσεως εργοδότες τους:

α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ίσο με ένα μηνιαίο μισθό τους για τους

αμειβομένους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβομένους με

ημερομίσθιο.

β) Επίδομα εορτών Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, για τους αμειβομένους με

μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο.

2. Τα ανωτέρω επιδόματα, καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των

μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, στην

περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου και

στην περίπτωση του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων από 1ης Μαϊου μέχρι 31

Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

3. Από τους ανωτέρω μισθωτούς, εκείνοι που η σχέση εργασίας τους με τον υπόχρεο

στην καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, εργοδότη, δεν

διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται:

α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο

(2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε

δεκαεννεαήμερο χρονικό διάστημα διαρκείας της εργασιακής σχέσεώς τους και

β) Σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα

ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8ήμερο χρονικό

διάστημα διαρκείας της εργασιακής σχέσεώς τους, μέσα στις χρονικές περιόδους

που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημέρου, αντίστοιχα,

δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

4. Στον χρόνο διαρκείας της εργασιακής σχέσεως δεν υπολογίζονται οι ημέρες,

κατά τις οποίες ο μισθωτός, αν και δεν λύθηκε η εργασιακή του σχέση, απέσχε από

την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω αδείας χωρίς αποδοχές.

Συνυπολογίζεται πάντως ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των

γυναικών προ και μετά από τον τοκετό.

5. Οι απασχολούμενοι στα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Εργα, τις εποχιακά

εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση

εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται:

α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε οκτώ (8)

ημερομίσθια που πραγματοποίησαν και

β) Σαν επίδομα εορτών Πάσχα, δύο (2) ημερομίσθια για κάθε δεκατρία (13) που

πραγματοποίησαν μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παρ. 2 του

παρόντος άρθρου ή ανάλογο κλάσμα για τα κάτω από οκτώ (8) ή από δεκατρία (13)

ημερομίσθια που πραγματοποίησαν αντίστοιχα.

Αρθρο 2

Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα δικαιούνται από τον υπόχρεο και με τις

προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης και οι εξής:

1. Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των πάσης φύσεως νομικών προσώπων,

επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που αμείβονται με μισθό.

2. Οι μισθωτοί των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων, (βουστασίων, λαχανοκήπων,

ανθοκήπων, πτηνοτροφείων κ.λπ.), εφόσον οι σχέσεις τους διέπονται από

συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή άλλες πράξεις, από αυτές που αναφέρονται στο

άρθρο 7 της παρούσης ή υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.

3. Το προσωπικό των γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών, που ασκούνται από το Δημόσιο,

τις Ανώνυμες Εταιρίες, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις κ.λπ. Νομικά Πρόσωπα

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του

ΙΚΑ ή από τον καθορισμό των αποδοχών τους με Συλλογικές Συμβάσεις και λοιπές

πράξεις.

4. Οι μισθωτοί που τελούν σε κατάσταση στρατεύσεως.

Από αυτούς: α) Αυτοί που έλαβαν κατά τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στο

άρθρο 1, επίδομα στρατεύσεως, δικαιούνται σαν επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα,

ανάλογο ποσό με το ύψος του επιδόματος στρατεύσεως και με το χρόνο που έλαβαν

επίδομα στρατεύσεως μέσα στις περιόδους αυτές και

β) Αυτοί που απολύθηκαν από τις τάξεις του Στρατού μέσα στις χρονικές περιόδους

αυτές, εφόσον όταν υπηρετούσαν στο Στρατό, κατά τις χρονικές αυτές περιόδους,

έλαβαν επίδομα στρατεύσεως, δικαιούνται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και

Πάσχα, κατά τμήμα ανάλογο με τον χρόνο της υπηρεσίας τους στο Στρατό από τον

υπόχρεο γι' αυτό Οργανισμό ή εργοδότη και κατά τμήμα ανάλογο με τον χρόνο της

πραγματικής υπηρεσίας τους από της απολύσεώς τους από το Στρατό, μέχρι 31

Δεκεμβρίου ή μέχρι 30 Απριλίου, από τον εργοδότη.

Η στρατιωτική υπηρεσία των εφέδρων, που καλούνται για την εκτέλεση στρατιωτικών

ασκήσεων, εφόσον δεν υπερβαίνει τον μήνα, λαμβάνεται υπ' όψη για τον υπολογισμό

των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στο χρόνο υπηρεσίας στον οικείο

εργοδότη.

Προκειμένου για μισθωτούς που καλούνται στα όπλα, κατόπιν γενικής

επιστρατεύσεως, ολόκληρος ο χρόνος της υπηρεσίας τους στα όπλα σαν εφέδρων, που

εμπίπτει στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1

της παρούσης, προσμετράται για τον υπολογισμό των οφειλομένων από τον εργοδότη

επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, χωρίς να εφαρμόζονται σ' αυτούς οι

διατάξεις της παρούσης παραγράφου.

5. Οι μισθωτοί που διατελούσαν ή διατελούν σε κατάσταση ασθενείας, δικαιούνται

από τον εργοδότη τους σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ποσά ανάλογα

με την διάρκεια της εργασιακής τους σχέσεως, μέσα στις χρονικές περιόδους που

αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης, αφού αφαιρεθούν οι

ημέρες ασθενείας, για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθενείας.

Αυτοί, συμπληρωματικά, δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό τα δώρα

που προβλέπονται από τις οικείες αποφάσεις "περί χορηγήσεως δώρων για τις

εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα στους συνταξιούχους και επιδοτούμενους, λόγω

ασθενείας ασφαλισμένους", εφόσον με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτές

δικαιούνται επίδομα ασθενείας.

Αρθρο 3

1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι

καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, για το

επίδομα Χριστουγέννων και την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα για το επίδομα Πάσχα

ή την ημερομηνία λύσεως της εργασιακής σχέσεως.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο, νοείται το σύνολο των τακτικών

αποδοχών του μισθωτού, από τις οποίες εξαιρείται μόνο το επίδομα "δυσχερούς

διαβιώσεως", το οποίο αποκλείεται από το Ν.Δ.907/1971.

2. Τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται ο

μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε

είδος, όπως τροφή, κατοικία κ.λπ.), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν

συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά

κάθε μήνα ή κατ' επανάλειψη, περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του

χρόνου.

Σαν τακτικές αποδοχές προσδιορίζονται ενδεικτικά εκείνες που έχουν κριθεί από

την Νομολογία, όπως:

α) Η προσαύξηση της νομίμου και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές ή αργίες

και τις νυκτερινές ώρες, εφόσον δίδεται στον μισθωτό σταθερά και μόνιμα σαν

τακτικό αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας, κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες,

τακτικά κάθε μήνα ή κατ' επανάλειψη περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του

χρόνου.

β) Η αμοιβή που καταβάλλεται από τον εργοδότη στο μισθωτό για τη νόμιμη

υπερωριακή εργασία, εφόσον η εργασία αυτή, χωρίς να απαγορεύεται από το νόμο,

παρέχεται τακτικά.

γ) Το επίδομα αδείας και λοιπές τακτικές αποδοχές.

Επίσης, η συμπληρωματική αμοιβή η οποία χορηγείται για υπερεργασία, δηλαδή για

εργασία μέχρι συμπληρώσεως των 48 ωρών την εβδομάδα και η οποία

πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 6 της από 26.2.1975

ΕΓΣΣΕ και της υπ' αριθ. 6/1979 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που κυρώθηκε με το

Ν.1082/1980, υπολογίζεται στα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αν κατά

τα κρίσιμα χρονικά διαστήματα η ανωτέρω υπερεργασία πραγματοποιείται τακτικά.

Σαν τακτική υπερεργασία θεωρείται όχι μόνον η συνεχής, αλλά και εκείνη η οποία

εμφανίζει ορισμένη συχνότητα επαναλείψεως από την φύση της και σύμφωνα με το

πρόγραμμα του εργοδότη.

Η ανωτέρω αμοιβή (υπερωρίας και υπερεργασίας) υπολογίζεται βάσει ποσού ίσου με

τον μέσο όρο των αμοιβών τούτων, τις οποίες έλαβε κάθε μισθωτός κατά τις

χρονικές περιόδους του άρθρου 1 της παρούσης ή κατά το μέχρι λύσεως της σχέσεως

εργασίας χρονικό διάστημα.

3. Οι μισθωτοί που οι καταβαλλόμενες αποδοχές τους την 15η ημέρα πριν από το

Πάσχα ή την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου ή κατά τον χρόνο λύσεως της εργασιακής

σχέσεως, δεν υπερβαίνουν τις αποδοχές που καθορίζονται από τις οικείες

Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις ή άλλες διατάξεις που ισχύουν τις

ημερομηνίες αυτές ή που δημοσιεύονται μεταγενέστερα, αλλά έχουν ισχύ που

ανατρέχει σε χρόνο προηγούμενο των ημερομηνιών αυτών, δικαιούνται τα επιδόματα

εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, με βάση τις αποδοχές που προβλέπονται από αυτές

(ΣΣΕ ή ΔΑ ή άλλες διατάξεις).

4. Στους υπαλλήλους που συνδέονται με το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου και έχουν αντιμισθία τακτικού διοικητικού υπαλλήλου,

καταβάλλονται σαν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ότι και στους

τακτικούς υπαλλήλους του αντιστοίχου μισθού.

Αρθρο 4

1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των κατωτέρω κατηγοριών μισθωτών

υπολογίζονται, με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της

παρούσης, βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου

των αμοιβών, τις οποίες λαμβάνει κάθε μισθωτός στα χρονικά διαστήματα που

προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης ή μέχρι της λύσεως

της σχέσεως εργασίας. Ειδικότερα, το μέσο ημερομίσθιο βρίσκεται με την διαίρεση

του συνόλου των αμοιβών αυτών, με το συνολικό αριθμό των ημερών, που

περιλαμβάνονται στα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα και κατά τις οποίες ο

μισθωτός εργάσθηκε ή πάντως διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του:

α) Εργατοτεχνίτες, εκτός των κατηγοριών που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα, που

απασχολούνται σε ένα εργοδότη και αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά

ή με άλλο σύστημα κυμαινομένων αποδοχών, όπως με μικτό σύστημα (βασικό

ημερομίσθιο με πρόσθετες αμοιβές βάσει παραγωγής ή αυξημένης αποδόσεως) κ.λπ.

β) Υπάλληλοι, που αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με μισθό και ποσοστά.

γ) Μισθωτοί που απασχολούνται σε περισσότερους από ένα εργοδότες γενικά και

αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας.

δ) Μισθωτοί που απασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη και αμείβονται με ωρομίσθιο.

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των

δημοσιογράφων, οι οποίοι αμείβονται με το σύστημα αμοιβής κατά μονάδα εργασίας,

καθώς και των ξεναγών.

2. Αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιμότητος, δικαιούνται για το χρόνο

της καταστάσεώς τους αυτής, το μισό των επιδομάτων των εορτών Χριστουγέννων και

Πάσχα που αναλογούν στο χρόνο αυτό.

3. Οι μισθωτοί που έχουν εργασθεί με το σύστημα της εργασίας "εκ περιτροπής",

δικαιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα που αναλογούν στις

ημέρες κατά τις οποίες, λόγω του συστήματος αυτού, δεν προσέφεραν τις υπηρεσίες

τους, στο μισό.

4. Οι μισθωτοί που απασχολούνται στην επεξεργασία και συσκευασία σταφίδας, στη

συσκευασία και κοπή σταφυλιών, καθώς και στην συσκευασία εσπεριδοειδών και

φρούτων γενικά, δικαιούνται σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ένα

ημερομίσθιο για κάθε πέντε (5) ημερομίσθια, που πραγματοποίησαν μέσα στις

χρονικές περιόδους της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσης και κλάσμα αυτού,

ανάλογο, για τα κάτω των 5 ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.

Αυτά υπολογίζονται, για μεν τους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης, για δε τους αμειβόμενους κατά

μονάδα εργασίας (κατασκευαστές, καρφωτές σταφιδοκιβωτίων κ.λπ.), βάσει του

πηλίκου της διαιρέσεως των αμοιβών που έλαβαν κατά τα ανωτέρω χρονικά

διαστήματα, με τον αριθμό των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.

5. Οι υφαλοχρωματιστές, ναυπηγοξυλουργοί, ματσακονιστές και λεβητοκαθαριστές

ατμοπλοίων, δικαιούνται επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με

τα οριζόμενα από τα άρθρα 1 (παρ. 4) και 3 (παρ. 1) της παρούσης. Τα εργατικά

τιμολόγια των υφαλοχρωματιστών και ματσακονιστών, που έχουν εγκριθεί,

προσαυξάνονται κατά 30% από 21 Δεκεμβρίου μέχρι 19 Ιανουαρίου επομένου χρόνου,

για το επίδομα Χριστουγέννων και επί 15 ημέρες πριν από τη Μεγάλη Πέμπτη για το

επίδομα Πάσχα.

6. Ειδικά οι θυρωροί πολυκατοικιών και μεγάρων, δικαιούνται σαν επιδόματα

εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ποσά ίσα με το 25πλάσιο ή το 15πλάσιο

αντίστοιχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη,

επιφυλασσομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της

απόφασης αυτής (Υ.Α.20067-43/1991). Σε περίπτωση που οι μηνιαίες καταβαλλόμενες

αποδοχές, συνυπολογιζομένου και του ποσοστού 15% που παρακρατείται για παροχή

κατοικίας κ.λπ., είναι ανώτερες από τα ποσά που προσδιορίζονται κατά τον

παραπάνω τρόπο, τότε ως επιδόματα εορτών δικαιούνται τις ανώτερες

καταβαλλόμενες αποδοχές.

7. Κάθε ταξιθέτης και κάθε ταξιθέτρια, των θεατρικών και κινηματογραφικών

επιχειρήσεων δικαιούνται, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης,

επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ίσα με το 25πλάσιο ή το 15πλάσιο

αντιστοίχως, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.

8. Κάθε ένας από τους οδηγούς επιβατηγών αυτοκινήτων (ταξί και αγοραία)

δικαιούται, για να λάβει επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, να εισπράττει

ολόκληρη την αύξηση της πτώσεως της σημαίας του μετρητού που χορηγείται, λόγω

των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Επιπλέον, αυτοί δικαιούνται από τον

εκμεταλλευόμενο το αυτοκίνητο, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, παράγραφος 2

της παρούσης, ποσά ίσα με το 6πλάσιο για το επίδομα Πάσχα και το 11πλάσιο για

το επίδομα Χριστουγέννων, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θα δοθεί δικαίωμα εισπράξεως της αυξήσεως

του μετρητού ή προκειμένου για οδηγούς αυτοκινήτων που δεν έχουν μετρητή,

δικαιούνται αυτοί σαν επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα από τον εκμεταλλευόμενο

το αυτοκίνητο και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, παράγραφος 2 της παρούσης,

ποσά ίσα με το 25πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων και το 15πλάσιο για το

επίδομα Πάσχα, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου. Στα ποσά αυτά

συμψηφίζεται το δικαίωμα εκκινήσεως που τυχόν εισπράττεται από αυτούς για τις

εορτές Χριστουγέννων ή Πάσχα.

Τα τελευταία αυτά ποσά δικαιούται και κάθε ένας από τους οδηγούς αυτοκινήτων

εκκενώσεως βόθρων, εφόσον αμείβεται με ποσοστά ή κατ' αποκοπήν.

9. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα του προσωπικού που απασχολείται

για την εξυπηρέτηση του οίκου του εργοδότου (βοηθοί, θαλαμηπόλοι, παιδαγωγοί,

κηπουροί, μάγειροι κ.λπ.), υπολογίζονται βάσει των σε χρήμα μόνο καταβαλλομένων

σε κάθε ένα μηνιαίων αποδοχών.

Ειδικά, για τις οικιακές βοηθούς, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τα επιδόματα

αυτά δεν μπορεί να είναι κατώτερα του 10πλάσιου για το επίδομα των

Χριστουγέννων και του 8πλασίου για το επίδομα Πάσχα, του γενικού κατωτάτου

ορίου ημερομισθίου, μειούμενα ανάλογα για απασχόληση μικρότερη των χρονικών

περιόδων που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης.

Αρθρο 5

1. Με το σκοπό να λάβουν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και οι

σερβιτόροι και βοηθοί που αμείβονται με ποσοστά και εργάζονται στα εστιατόρια,

ζυθεστιατόρια, οινομαγειρεία, ταβέρνες, κοσμικά κέντρα διαδκέδασης, καφενεία

καφεζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, εξοχικά κέντρα

και συναφή καταστήματα, αυξάνονται τα ποσοστά που έχουν κανονισθεί για την

αμοιβή τους από 16% σε 28%, από 13% σε 21% και από 11% σε 18%, για τις χρονικές

περιόδους από τη Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την 9η ημέρα μετά το Πάσχα και από 16

Δεκεμβρίου μέχρι 15 Ιανουαρίου επομένου χρόνου, ειδικά δε για τις κοσμικές

ταβέρνες, κέντρα διασκεδάσεως, εξοχικά κέντρα και ψητοπωλεία, από το Μεγάλο

Σάββατο μέχρι και την 13η ημέρα μετά το Πάσχα και από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 22

Ιανουαρίου επομένου έτους.

Το προιόν της ανωτέρω αυξήσεως των ποσοστών περιέρχεται στον οικείο εργοδότη, ο

οποίος υποχρεούται, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 της παρούσης, να

καταβάλει σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με το 25πλάσιο και σαν

επίδομα εορτών Πάσχα, ποσό ίσο με το 15πλάσιο, του τεκμαρτού ημερομισθίου της

ασφαλιστικής κλάσεως (του ΙΚΑ), στην οποία κάθε ένας σερβιτόρος ή βοηθός

ανήκει, ή ανάλογο κλάσμα.

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τους σερβιτόρους και βοηθούς των κοσμικών

ταβερνών, κοσμικών κέντρων, κέντρων διασκέδασεως, εξοχικών κέντρων μετά

ορχήστρας και ψητοπωλείων, της περιοχής Νομού Αττικής, εκτός των Νήσων, το

προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως των ποσοστών μοιράζεται μεταξύ των εργαζομένων κατά

τις περιόδους που αναφέρονται παραπάνω και κατά την αυτή αναλογία, κατά την

οποία μοιράζεται και η τακτική από τα ποσοστά αμοιβή τους.

2. Με τα ίδια ποσοστά και για το ίδιο χρονικό διάστημα δηλαδή από το Μεγάλο

Σάββατο μέχρι και την 13η ημέρα μετά το Πάσχα και από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 22

Ιανουαρίου επομένου χρόνου, αυξάνονται τα δικαιώματα υπηρεσίας του προσωπικού

της Διεθνούς Εταιρίας Κλιναμαξών που απασχολείται με την περιποίηση.

Σε περίπτωση όμως, κατά την οποία το ποσό αυτό με τον μισθό που καταβάλλεται

στο ανωτέρω προσωπικό σε χρήμα και το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως δεν καλύπτει

τους μισθούς ασφαλείας που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα γι' αυτούς

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Απόφαση Διαιτησίας, υποχρεούται ο εργοδότης να

καταβάλει σε κάθε ένα την προκύπτουσα διαφορά. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται

ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης.

3. Για να λάβει επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα και το προσωπικό των κουρείων

και κομμωτηρίων, που αμείβεται με ποσοστά μόνο, αυξάνονται κατά 30% για 15

ημέρες πριν από το Πάσχα και από 6 Δεκεμβρίου μέχρι 5 Ιανουαρίου του επόμενου

χρόνου, οι τιμές των κουρευτικών και λοιπών υπηρεσιών, που παρέχονται στα

ανωτέρω καταστήματα.

Το ποσό που προκύπτει από την αύξηση αυτή, μετά την παροχή από αυτό, ποσού ίσου

με το 8πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων και το 4πλάσιο για το επίδομα Πάσχα

του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου σε κάθε βοηθό κουρείου και

κομμωτηρίου, μοιράζεται σε ίσα μέρη, σε όλους τους τεχνίτες και τεχνίτριες,

κάθε κουρείου ή κομμωτηρίου και αποκλείονται οι προσωπικά εργαζόμενοι

εργοδότες, εφόσον αυτοί απασχολούν περισσότερους από ένα τεχνίτες.

Σε περίπτωση συμμετοχής των εργοδοτών στο προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως, τα

επιδόματα για τους βοηθούς αφαιρούνται από το μερίδιό τους. Κουρεία ή

κομμωτήρια, τα οποία δεν αυξάνουν, κατά τα ανωτέρω, τις τιμές, υποχρεούνται να

καταβάλουν σε κάθε ένα που εργάζεται σ'αυτά με ποσοστά, σύμφωνα με τις

προϋποθέσεις του άρθρου 1, παράγραφος 2 της παρούσης, σαν επίδομα εορτών Πάσχα

ποσό ίσο με το 15πλάσιο και σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με το

25πλάσιο του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου για τους τεχνίτες -

τεχνίτριες και ποσό ίσο με το 10πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων και το

6πλάσιο για το επίδομα του Πάσχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου για

τους βοηθούς κουρείων και κομμωτηρίων.

4. Για να λάβει επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του προσωπικό που

αμείβεται με ποσοστά και εργάζεται στις επιχειρήσεις λουτρών καθαριότητος,

ιαματικών και θαλασσίων, που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα, αυξάνονται κατά

ποσοστό 25% οι τιμές των εισιτηρίων από 8 Δεκεμβρίου μέχρι 25 Ιανουαρίου

επομένου χρόνου και από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι την 9η ημέρα μετά το Πάσχα.

Το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως περιέχεται στον οικείο εργοδότη, ο οποίος

υποχρεούται να καταβάλει σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ποσά ίσα

με το 25πλάσιο ή 15πλάσιο, αντίστοιχα, του γενικού κατωτάτου ορίου

ημερομισθίου, τηρουμένων βέβαια των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσης.

5. Επίσης, για την παροχή των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που

προβλέπονται από την παρούσα, στο προσωπικό των στιλβωτηρίων, αυξάνονται από

την Μεγάλη Τρίτη και μέχρι την 9η ημέρα μετά το Πάσχα και από 15 Δεκεμβρίου

μέχρι 14 Ιανουαρίου του επομένου χρόνου, σε ποσοστό 30%, οι τιμές του

στιλβώματος.

Το ποσό που συγκεντρώνεται από την αύξηση αυτή, μοιράζεται σε ίσα μέρη μεταξύ

όλων των στιλβωτών που εργάζονται σε κάθε κατάστημα.

6. Το αμειβόμενο με ποσοστά προσωπικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και

Ιδιωτικού Δικαίου και των Επαγγελματικών Οργανώσεων, οι αμειβόμενοι με ποσοστά

(εισπράκτορες και πλασιέ) των κάθε μορφής επιχειρήσεων που απασχολούνται σε ένα

μόνο εργοδότη, καθώς και οι ζυγιστές των Δημοτικών Στατήρων, δικαιούνται, σαν

επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ποσό ίσο με το μέσο όρο των απολαβών

που προκύπτουν από τα ποσοστά, στις χρονικές περιόδους που προσδιορίζονται στην

παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης.

7. Για να λάβουν επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων οι απασχολούμενοι σε

μη μόνιμο εργοδότη και με τιμολόγιο ή κατά μονάδα εργασίας αμειβόμενοι, όπως οι

οψοκομιστές, συντηρητές ζώων, ελαιομετρητές, καρραγωγείς, ραπτεργάτες,

φορτοεκφορτωτές, που δεν διέπονται από την κειμένη νομοθεσία περί

φορτοεκφορτωτών λιμένων ή ξηράς κ.λπ., αυξάνονται τα νόμιμα τιμολόγια αμοιβής

των που έχουν εγκριθεί ή συμφωνηθεί, κατά 30% από 7 ημέρες πριν και μέχρι την

7η ημέρα μετά το Πάσχα και από 18 Δεκεμβρίου μέχρι την 17η Ιανουαρίου του

επομένου χρόνου.

Αρθρο 6

Το συνολικό ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και του επιδόματος

Χριστουγέννων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον ένα ή μισό

μισθό, αντίστοιχα για τους αμειβομένους με μηνιαίο μισθό και τα 25 ή 15

ημερομίσθια, αντίστοιχα, για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο, όπως

προσδιορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσης.

Αρθρο 7

Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Συλλογικών Συμβάσεων,

Διαιτητικών Αποφάσεων, Εσωτερικών Κανονισμών και λοιπών σχετικών πράξεων, οι

οποίες προβλέπουν ευνοϊκότερους από την παρούσα όρους παροχής επιδομάτων εορτών

Χριστουγέννων και Πάσχα, υπερισχύουν.

Αρθρο 8

1. Επιχειρήσεις, οι οποίες εξ αιτίας οικονομικών δυσχερειών είχαν αργήσει από 1

Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου ή από 1η Μαϊου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου,

μπορούν να καταβάλουν τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που

προβλέπονται από την παρούσα μειωμένα: α) στο μισό, αν είχαν αργήσει συνέχεια

και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από ένα μήνα όχι όμως και από δύο και β)

2/3 αυτού, εάν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από

δύο μήνες.

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των ανωτέρω

επιχειρήσεων, το οποίο εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του παρά την αργία

της επιχειρήσεως, ούτε στο προσωπικό των επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχιακά.

Αρθρο 9

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, υπόκεινται, όπως και οι τακτικές

αποδοχές, σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους

ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιπούς Οργανισμούς ή Λογιαριασμούς Κοινωνικής

Πολιτικής.

Αρθρο 10

1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, που σε καμία περίπτωση δεν

επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλονται την 21η

Δεκεμβρίου και τη Μεγάλη Τετάρτη αντίστοιχα. Ο εργοδότης όμως μπορεί να

παρακρατήσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ή την 30ή Απριλίου, το ποσό που αναλογεί

στο επίδομα, χωρίς να μπορεί να το καταβάλει αργότερα από τις ημερομηνίες

αυτές.

2. Τα ανωτέρω επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων, μπορούν να περιορισθούν για

τους υπαλλήλους και για τους εργάτες και των δύο φύλων, σε ποσά ίσα με το

50πλάσιο για το επίδομα Πάσχα και το 100πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων,

του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου. Τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα για

απασχόληση μικρότερη των χρονικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του

άρθρου 1 της παρούσης.

3. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στίς περιπτώσεις στις

οποίες τα επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων (δώρα) κατεβάλλοντο μέχρι τώρα,

είτε από συμβατική υποχρέωση ή συνήθεια, είτε από υποχρεωτικό κανόνα δικαίου,

με βάση υψηλότερα ποσά αποδοχών ή αν, από την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

ή Απόφαση Διαιτησίας ή άλλη διάταξη, προκύπτει κατά την έννοια των άρθρων 3 και

4 της παρούσης, μισθός ή ημερομίσθιο υψηλότερο.

Αρθρο 11

Οι διατάξεις της παρούσης δεν έχουν εφαρμογή στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) Στους εργάτες των λοιπών, εκτός από τις γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες

που αναφέρονται στο άρθρο 2.

β) Στους εργαζομένους κατ' οίκον σε κωμοπόλεις (δήμους ή κοινότητες) πληθυσμού

κάτω από έξι χιλιάδες (6.000) κατοίκους.

γ) Στους μισθωτούς, που αμείβονται με ποσοστά, εκτός από τις εξαιρέσεις που

αναφέρονται ανωτέρω.

δ) Στους φορτοεκφορτωτές λιμένων και ξηράς, που διέπονται από τη νομοθεσία που

τους αφορά.

Από την ισχύ της παρούσης παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των υπ' αριθ.

19430/1.12.1980 και 12921/3.4.1981 αποφάσεών μας".

Η Υπουργική αυτή απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 742/Β'/19.12.1981.

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Mην πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό

Τον μισό ακριβώς χρόνο της περιόδου υπολογισμού , εργάσθηκε ο άνθρωπος.

Αρα το μισό Δώρο 12,50 ημερομίσθια 

Θέλετε και την λεπτομέρεια της μίας παραπάνω ημέρας που προκύπτει απο το γεγονός των 3 μηνών με 31 ημέρες ?

12,55 ημερομίσθια ή 12,55/25 μισθού

 

Θεός! 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

επειδή δέν το πολυκατάλαβα μπορείς να μου πείς πόσες μέρες υπολογίζεις για να βρείς το 12,55? :blink:

 

25 ημ/σθια που είναι το πλήρες δώρο / 245 ημερολογιακές ημέρες που είναι η περίοδος για το πλήρες Δώρο Χ 123 ημερολογιακές ημέρες που είναι οι εργασθείσες .

 

25/245*123

 

Ελπίζω τώρα να το καταλάβατε.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

γιατί το υπολογίζετε έτσι δεδομένου οτι υπάρχει έτοιμος ο τύπος με τις ημέρες και επίσης 123 θα ήταν οι ημέρες εάν ήταν αορίστου χρόνου, τώρα που είναι ορισμένου υπολογίζεται μόνο οι πραγματοποιηθείσες.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

γιατί το υπολογίζετε έτσι δεδομένου οτι υπάρχει έτοιμος ο τύπος με τις ημέρες και επίσης 123 θα ήταν οι ημέρες εάν ήταν αορίστου χρόνου, τώρα που είναι ορισμένου υπολογίζεται μόνο οι πραγματοποιηθείσες.

Αυτά μας έχουν "Φάει" συνάδελφε . Επισημάνθηκαν σε πολύ προσφατη συζήτηση.

Οι έτοιμοι τύποι , τα έτοιμα προγράμματα , τα συστήματα , κλπ

Ο σωστός Λογιστής πρέπει να μπορεί να διαβάζει την νομοθεσία και να κάνει απο μόνος του τους υπολογισμούς.

Τά έτοιμα είναι βοηθήματα , δεν είναι Λογιστές.

Χρήσιμα μέν γιατί εξοικονομούν χρόνο , αλλά πρέπει ο Λογιστής που τα χρησιμοποιεί να έχει την γνώση και την ικανότητα να τά ελέγχει , διότι κυκλοφορούν και λανθασμένα.

 

 

Επίσης δεν καταλαβαίνω  γιατί επιμένεις στο ορισμένου χρόνου , δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο.

Για τον υπολογισμό του Δώρου μετράμε ημερολογιακές ημέρες , οι οποίες για το χρονικό διάστημα 01.05.2015-31.08.2015 είναι 123 τόσον για τον αορίστου , όσον και για τον ορισμένου χρόνου εργαζόμενο.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

επί του πρώτου σκέλους να πώ ότι έχετε δίκιο και ότι αν δείτε η αναζήτησή μου είναι οτι δέν συμφωνώ με τα όσα λέει το έτοιμο πρόγραμμα αλλά τη ψάχνω παραπάνω και παραπάνω ακόμη κι από βιβλίο εργατικών που διάβασα επί του θέματος (όπου και πήρα και εγω τους τύπους) θα ήταν πιο απλό να μείνω με την απορία και να αφήσω ότι βγάλει το πρόγραμμα.

 

επί του δεύτερου :

5. Οι απασχολούμενοι στα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Εργα, τις εποχιακά
εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται:
α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε οκτώ (8)
ημερομίσθια που πραγματοποίησαν

κι αν δείτε παρακάτω τις δημοσιεύσεις 37-40 λένε ακριβώς αυτό οτι αφαιρο΄θνται γι αυτούς οι μή εργάσιμες

Link to comment
Share on other sites

 • 0

επί του πρώτου σκέλους να πώ ότι έχετε δίκιο και ότι αν δείτε η αναζήτησή μου είναι οτι δέν συμφωνώ με τα όσα λέει το έτοιμο πρόγραμμα αλλά τη ψάχνω παραπάνω και παραπάνω ακόμη κι από βιβλίο εργατικών που διάβασα επί του θέματος (όπου και πήρα και εγω τους τύπους) θα ήταν πιο απλό να μείνω με την απορία και να αφήσω ότι βγάλει το πρόγραμμα.

 

επί του δεύτερου :

5. Οι απασχολούμενοι στα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Εργα, τις εποχιακά

εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση

εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται:

α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε οκτώ (8)

ημερομίσθια που πραγματοποίησαν

κι αν δείτε παρακάτω τις δημοσιεύσεις 37-40 λένε ακριβώς αυτό οτι αφαιρο΄θνται γι αυτούς οι μή εργάσιμες

Tό ίδιο λέει κ. συνάδελφε  . 

1 ημ. δώρο για κάθε 8 ημ. εργασίας ήτοι το 1/8 των μέχρι τότε αμοιβών 

Για 8 μήνες  (01.05.2015 - 31.12.2015) αναλογεί 1 μηνός αμοιβή ως δώρο

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ερώτηση :

Σε μουσικό που δούλεψε για 1 ημέρα 4 ώρες εκ περιτροπής, αμοίβεται με ημερομίσθιο 17,42 ευρώ και ασφαλίζεται με τεκμαρτό ημερομίσθιο 40,45 ευρώ, οι εισφορές για το δώρο πάσχα θα υπολογιστούν :

1) 40,45 Χ 2/13 Χ 1 ΗΜΕΡΑ Χ 1,04166 = 6,48

ή

2) 40,45 Χ 2/13 Χ 1 ΗΜΕΡΑ = 6,22

 

Ποιό από τα δύο είναι το σωστό?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...