Jump to content

Μεταβίβαση Εταιρκής μερίδας και υπόλοιπο στον 53.14


Recommended Posts

Καλημέρα στους συναδέλφους!!

Εχω το εξής θέμα: μεταβίβαση εταιρικής μερίδας από πατέρα σε γιο λόγω συνταξιοδότησης, έχω τελειώσει με τις ΔΟΥ, ΙΚΑ κτλ...

Δεν έχω κάνει όμως τις εγγραφές της μεταβίβασης στον 40, και ρωτάω σε

Χ 40.06 ΠΑΤΕΡΑΣ 10000

Π 40.06 ΓΙΟΣ 10000

και για το υπόλοιπο που υφίσταται στον 53.14 του πατέρα και είναι σεβαστό και δεν υπάρχουν μετρητά να καταβληθει στον αποχωρήσαντα τι το κάνω; Το κρατάω μέχρι να εξοφλήσει η εταιρία τον εταίρο ή μήπως μπορώ να το μεταβιβάσω στον γιο

δλδ

Χ 53.14 ΠΑΤΕΡΑΣ 100000

Π 53.14 ΓΙΟΣ 100000

έχει λογική η σκέψη μου ή σε κανέναν έλεγχο θα έχω θέμα;

Ευχαριστώ για την όποια απάντηση!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Οταν μεταβιβάζεται (με οποιονδήποτε τρόπο) εταιρική μερίδα, μεταβιβάζονται και όλες οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις του μεταβιβάζοντος εταίρου.

όχι πάντα..............

αν η πίστωση του 53,14 οφείλεται σε διανομή προηγούμενων ετών πως θα τα πάρει ο νέος εταίρος;

Link to comment
Share on other sites

Γι'αυτο κάνω και το ερώτημα...

Υπάρχουν ποσά από διανομή προηγούμενων ετών, που η εταιρία δεν μπορεί να καταβάλλει στον αποχωρήσαντα.

Link to comment
Share on other sites

Μήπως έχεις και έλλειμμα ταμείου;

Μήπως ήδη τα έχει πάρει αλλά δεν εξεδόθησαν αποδείξεις;

΄

Οχι δεν τα έχει πάρει το υπόλοιπο του 53.14 είναι πραγματικό, όπως και του ταμείου.

Link to comment
Share on other sites

53.14 μερίσματα πληρωτέα. Ητοι η επιχείρηση οφείλει στον εταίρο Α ποσό έστω 1000 € από κέρδη.

Ο εταίρος Α μεταβιβάζει την μερίδα του (με αντάλλαγμα ή όχι είναι αδιάφορο) στον ενδιαφερόμενο Β, ο οποίος υπεισέρχεται στην θέση του Α. Προκύπτει υπεραξία και φόρος που πληρώνεται για το, τεκμαρτό έστω, αντάλλαγμα (στο παράδειγμά μας ο φόρος υπεραξίας προκύπτει μηδέν, όχι όμως και η υπεραξία).

Ο Α λαμβάνει αντάλλαγμα (έστω τεκμαρτό επαναλαμβάνω) για την αξία της μερίδας που μεταβιβάζει. Μέσα στην αξία της μερίδας που μεταβιβάζει περιέχεται κάθε υποχρέωση που είχε ο εταίρος (πχ μπορεί να είχε λάβει ποσά έναντι κερδών) και κάθε απαίτηση (πχ μερίσματα πληρωτέα από προηγούμενες χρήσεις).

Ετσι ο Α αποξενούται παντελώς και ο Β είναι καθολικός διάδοχος.

Link to comment
Share on other sites

΄

Οχι δεν τα έχει πάρει το υπόλοιπο του 53.14 είναι πραγματικό, όπως και του ταμείου.

Πώς θα το μεταβιβάσεις στον γιό ?

Θα παραμείνει ως υποχρέωση στον Πατέρα.

Link to comment
Share on other sites

Συγνώμη, αλλά οι απόψεις διίστανται και θα ήθελα παρακαλώ μια σαφή και τεκμηριωμένη απάντηση, αν αυτό είναι δυνατό.

Ευχαριστώ!!

Link to comment
Share on other sites

Αγαπητέ "ype", εχω τις εξής παρατηρήσεις :

α) Το οτι έχουν δηλωθεί κέρδη δεν σημαίνει οτι έχουν αναληφθεί κιόλας. Αυτό ισχύει όχι μόνο στο παράδειγμά μας, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. 'Η μήπως όχι ?

β) Αμεσα ο 53.14 δεν εμπλέκεται στον υπολογισμό υπεραξίας. Η ύπαρξη όμως 53.14 σημαίνει κέρδη προς διανομή και άρα μείωση των ιδίων κεφαλαίων. Τα ίδια κεφάλαια δεν παίζουν ρόλο στον υπολογισμό της υπαρεξίας ?

γ) Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας περιλαμβάνει όλα τα "+" και όλα τα "-" που εμπεριέχονται σε αυτήν.

δ) Τελείως διαφορετικά βέβαια είναι τα πράγματα αν στο συμφωνητικό μεταβίβασης αναφέρεται πως "... ο αποχωρών εταίρος έλαβε τα κέρδη που του αναλογούν ...", οπότε κατά την γνώμη μου παραμένει η υποχρέωση προς τον Α, όχι όμως ως "μερίσματα πληρωτέα", αλλά ως "πιστωτές διάφοροι" (ίσως εδώ γεννάται θέμα δανεισμού, χ/μου κλπ αλλά ας μην το τραβήξουμε τόσο μακρυά).

ε) Συμφωνώ στο θέμα της παραγραφής, ωστόσο έχω την γνώμη πως μπορεί να ξεπεραστεί με ειδικό χειρισμό.

Αγαπητή "xrisa_io" οι δικές σου σκέψεις ποιές είναι ?

Καλημέρα σε όλους !

Link to comment
Share on other sites

β) Αμεσα ο 53.14 δεν εμπλέκεται στον υπολογισμό υπεραξίας. Η ύπαρξη όμως 53.14 σημαίνει κέρδη προς διανομή και άρα μείωση των ιδίων κεφαλαίων. Τα ίδια κεφάλαια δεν παίζουν ρόλο στον υπολογισμό της υπαρεξίας ?

Ούτε άμεσα .. ούτε έμμεσα.. απ'την στιγμή που πιστώθηκε ο 53.14 η διανομή έχει γίνει..

Η άποψή μου για το όλο θέμα είναι ..

"χειριστήτε το ελεύθερα.. είτε μείνουν στον πατέρα ..είτε πάνε στον υιό.. ένα και το αυτό".

Link to comment
Share on other sites

Αγαπητέ "ype", εχω τις εξής παρατηρήσεις :

α) Το οτι έχουν δηλωθεί κέρδη δεν σημαίνει οτι έχουν αναληφθεί κιόλας. Αυτό ισχύει όχι μόνο στο παράδειγμά μας, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. 'Η μήπως όχι ?

β) Αμεσα ο 53.14 δεν εμπλέκεται στον υπολογισμό υπεραξίας. Η ύπαρξη όμως 53.14 σημαίνει κέρδη προς διανομή και άρα μείωση των ιδίων κεφαλαίων. Τα ίδια κεφάλαια δεν παίζουν ρόλο στον υπολογισμό της υπαρεξίας ?

γ) Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας περιλαμβάνει όλα τα "+" και όλα τα "-" που εμπεριέχονται σε αυτήν.

δ) Τελείως διαφορετικά βέβαια είναι τα πράγματα αν στο συμφωνητικό μεταβίβασης αναφέρεται πως "... ο αποχωρών εταίρος έλαβε τα κέρδη που του αναλογούν ...", οπότε κατά την γνώμη μου παραμένει η υποχρέωση προς τον Α, όχι όμως ως "μερίσματα πληρωτέα", αλλά ως "πιστωτές διάφοροι" (ίσως εδώ γεννάται θέμα δανεισμού, χ/μου κλπ αλλά ας μην το τραβήξουμε τόσο μακρυά).

ε) Συμφωνώ στο θέμα της παραγραφής, ωστόσο έχω την γνώμη πως μπορεί να ξεπεραστεί με ειδικό χειρισμό.

Αγαπητή "xrisa_io" οι δικές σου σκέψεις ποιές είναι ?

Καλημέρα σε όλους !

Καλήμερα συνάδελφε Κωστή!!

Οφείλω να πω πως συμφωνώ μαζί σου γιατί έτσι το καταλαβαίνω κι εγώ περί μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, ή ίσως έτσι να με βολεύει γιατί εν μέσω κρίσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα να καλύψω 350.000€ με οποιονδήποτε τρόπο και να τα καταβάλω στον αποχωρήσαντα εταίρο.

Φωτίστε με για το θέμα της παραγραφής αν ισχυει και για τις ομορρυθμες?

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον όλων..

Link to comment
Share on other sites

Αγαπητέ "ype", εχω τις εξής παρατηρήσεις :

α) Το οτι έχουν δηλωθεί κέρδη δεν σημαίνει οτι έχουν αναληφθεί κιόλας. Αυτό ισχύει όχι μόνο στο παράδειγμά μας, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. 'Η μήπως όχι ?

Ναι βέβαια αλλά αυτό απλά οδηγεί στο ζήτημα της παραγραφής..........

β) Αμεσα ο 53.14 δεν εμπλέκεται στον υπολογισμό υπεραξίας. Η ύπαρξη όμως 53.14 σημαίνει κέρδη προς διανομή και άρα μείωση των ιδίων κεφαλαίων. Τα ίδια κεφάλαια δεν παίζουν ρόλο στον υπολογισμό της υπαρεξίας ?

Τα ίδια κεφάλαια αναφέρονται στην ομάδα Α του ισολογισμού ενώ οι υποχρεώσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται ο 53.14) στην ομάδα Β. Άρα δεν έχουν σχέση με τον υπολογισμό της ελάχιστης αξίας.

γ) Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας περιλαμβάνει όλα τα "+" και όλα τα "-" που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Όχι ακριβώς γιατί οι υποχρεώσεις (και ο 53.14) αφορούν την εταιρεία κι όχι τον εταίρο. Αλλως δεν θα μιλάγαμε για εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης

δ) Τελείως διαφορετικά βέβαια είναι τα πράγματα αν στο συμφωνητικό μεταβίβασης αναφέρεται πως "... ο αποχωρών εταίρος έλαβε τα κέρδη που του αναλογούν ...", οπότε κατά την γνώμη μου παραμένει η υποχρέωση προς τον Α, όχι όμως ως "μερίσματα πληρωτέα", αλλά ως "πιστωτές διάφοροι" (ίσως εδώ γεννάται θέμα δανεισμού, χ/μου κλπ αλλά ας μην το τραβήξουμε τόσο μακρυά).

Δεν μπορεί να λέει κάτι τέτοιο αν δεν έχουν αναληφθεί γιατί απλά θα είναι ψέμματα.

Όλες οι λοιπές προεκτάσεις ισχύουν αλλά είναι ζήτημα ελέγχου

ε) Συμφωνώ στο θέμα της παραγραφής, ωστόσο έχω την γνώμη πως μπορεί να ξεπεραστεί με ειδικό χειρισμό.

Αγαπητή "xrisa_io" οι δικές σου σκέψεις ποιές είναι ?

Καλημέρα σε όλους !

Κι ο ειδικός χειρισμός έχει χρονικούς περιορισμούς....... :angry:

Υπάρχει όμως ένα θέμα ουσίας.

Αν ο νεοεισερχόμενος καταβάλλει τίμημα Χ (ας ξεχάσουμε την σχέση πατέρα-υιού) και ταυτόχρονα έχει να αναλάβει ποσά από την εταιρεία που δικαιούται ο αποχωρών τότε πρακτικά αγόρασε φθηνότερα.

Κι αν το τίμημα βάσει του συμφωνητικού είναι μεγαλύτερο από την ελάχιστη αξία ο αποχωρών καταβάλλει μεγαλύτερο φόρο υπεραξίας από όσο οφείλεται.

Link to comment
Share on other sites

Ούτε άμεσα .. ούτε έμμεσα.. απ'την στιγμή που πιστώθηκε ο 53.14 η διανομή έχει γίνει..

Η άποψή μου για το όλο θέμα είναι ..

"χειριστήτε το ελεύθερα.. είτε μείνουν στον πατέρα ..είτε πάνε στον υιό.. ένα και το αυτό".

Θανάση συμφωνώ μαζίσου οτι η διανομή έχει γίνει και έχει και φορολογηθεί , και δεν έχει να κάνει με υπεραξία.

Η ένστασή μου ειναι στην εμφάνιση στα βιβλία υποχρέωσης προς τον γιο χωρίς να έχει εκχωρήσει ο πατέρας την απαιτησή του.

Δηλαδή άν εμφανιστεί υποχρέωση στον γιο χωρις να του έχει εκχωρηθεί η απαίτηση απο τον πατέρα, και κάποια στιγμή ο γιός εισπράξει την απαίτηση , δεν μπορεί ο πατέρας να την διεκδικεί απο την Εταιρία ?

Link to comment
Share on other sites

Καλήμερα συνάδελφε Κωστή!!

Οφείλω να πω πως συμφωνώ μαζί σου γιατί έτσι το καταλαβαίνω κι εγώ περί μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, ή ίσως έτσι να με βολεύει γιατί εν μέσω κρίσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα να καλύψω 350.000? με οποιονδήποτε τρόπο και να τα καταβάλω στον αποχωρήσαντα εταίρο.

Φωτίστε με για το θέμα της παραγραφής αν ισχυει και για τις ομορρυθμες?

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον όλων..

Καλά πόσα χρόνια δεν έπαιρνε τα διανεμόμενα κέρδη του αυτός; υπάρχουν σε αυτά και επιχειρηματικές αμοιβές;

κάτι δεν μου αρέσει....... :angry:

Οχι, για ομόρρυθμες δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα.

Ζήτημα παραγραφής κατά την γνώμη μου υπάρχει. Είναι θέμα Αστικού κώδικα.

Δεν ξέρω αν τίθεται θέμα δικαιώματος του Δημοσίου επί αυτών

Θανάση συμφωνώ μαζίσου οτι η διανομή έχει γίνει και έχει και φορολογηθεί , και δεν έχει να κάνει με υπεραξία.

Η ένστασή μου ειναι στην εμφάνιση στα βιβλία υποχρέωσης προς τον γιο χωρίς να έχει εκχωρήσει ο πατέρας την απαιτησή του.

Δηλαδή άν εμφανιστεί υποχρέωση στον γιο χωρις να του έχει εκχωρηθεί η απαίτηση απο τον πατέρα, και κάποια στιγμή ο γιός εισπράξει την απαίτηση , δεν μπορεί ο πατέρας να την διεκδικεί απο την Εταιρία ?

Το πάω μακριά αλλά αυτό δεν είναι δωρεά-γονιική παροχή;

Link to comment
Share on other sites

Το πάω μακριά αλλά αυτό δεν είναι δωρεά-γονική παροχή;

Κατά την γνώμη μου , πάντα

Σωστό απο φορολογικής απόψεως

Αλλά την Εταιρία την ενδιαφέρει σε ποιόν οφείλει

Αν ο Πατέρας δεν εκχωρήσει την απαίτησή του στον γιό, η Εταιρία οφείλει στον Πατέρα .

Πως λοιπόν θα πληρώσει την υποχρέωση προς τον Πατέρα , στον γιό ?

Δηλαδή είναι σαν να οφείλει στον προμηθευτή Α και να πληρώσει τον προμηθευτή Β θεωρώντας ότι εξόφλησε τον Α.

Link to comment
Share on other sites

Μα πουλώντας το εταιρικό του μερίδιο αποξενώνεται από την εταιρεία. Τούτο σημαίνει πως εκχωρεί κάθε δικαίωμα που προέρχεται από την κατοχή εταιρικής μερίδας.

Ακόμα : Αν ο Α μεταβιβάσει το μερίδιό του έστω στις 1.8.2006 και έρθει σήμερα ο φορολογικός έλεγχος και για την χρήση 2005 βγάζει φόρους 5000 € και η εταιρεία (στο παράδειγμα μας ΟΕ) ΔΕΝ πληρώνει, θα στραφεί και κατά του Α? ή μόνο κατά της σημερινής διοίκησης ?

ΥΓ 1. Οσα έχω αναφέρει βασίζονται σε πρακτική μέχρι σήμερα, έχουν υπάρξει φορολογικοί έλεγχοι αναίμακτοι ως προς αυτό, και υπό τις οδηγίες σοβαρών και εξειδικευμένων δικηγόρων, οι οποίοι και μου έχουν επιδείξει και δικαστικές αποφάσεις (θα επιδιώξω να τις βρώ και να τις θέσω υπόψη όλων μας) ... ΟΜΩΣ ...

ΥΓ 2. Την ώρα που έγραφα αυτές τις γραμμές, συνάδελφος λογιστής (από αυτούς που ονομάζουμε αα σειράς), με ενημέρωσε πως υπάρχει και αντίθετη άποψη δικαστηρίου, μη καθαρογραφείσα ακόμα.

Συνεπώς ίσως χρειαστεί και η άποψη της Διοίκησης ή ακόμα και ανώτατων δικαστηρίων.

ΥΓ 3. Για τις ΟΕ ΔΕΝ υπάρχει νόμος και συνεπώς, πάντα κατά την γνώμη μου δεν μπαίνει θέμα παραγραφής.

Link to comment
Share on other sites

Εξακολουθώ να διαφωνώ............. :angry:

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Άρθρο 249

Εικοσαετής παραγραφή

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις παραγράφονται σε είκοσι χρόνια.

Άρθρο 250

Πενταετής παραγραφή

Σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι αξιώσεις: 1. των εμπόρων, των βιομηχάνων και των χειροτεχνών, για εμπορεύματα που χορήγησαν, για την εκτέλεση εργασιών και για την επιμέλεια υποθέσεων άλλων, καθώς και για τις δαπάνες που έκαναν. 2. εκείνων που ασκούν κατ' επάγγελμα τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη δασοκομία, για την χορήγηση των προϊόντων του επαγγέλματός τους. 3. εκείνων που ασκούν τη μεταφορά γενικά προσώπων ή πραγμάτων, για κόμιστρα και για τα έξοδά τους. 4. των ξενοδόχων, των πανδοχέων και αυτών που χορηγούν κατ' επάγγελμα τροφή, για την παροχή κατοικίας και τροφής καθώς και για κάθε άλλη παροχή για τις δαπάνες που έκαναν. 5. εκείνων που, χωρίς να ανήκουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στον αριθμό 1, ασκούν κατ' επάγγελμα την επιμέλεια ξένων υποθέσεων ή την παροχή υπηρεσιών, για τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους. 6. των υπηρεσιών και των εργατών για την πληρωμή των μισθών ή άλλων αμοιβών και εξόδων τους. 7. εκείνων που παρέχουν κάθε είδους διδασκαλία, για την αμοιβή και για τις δαπάνες τους. 8. των ιδρυμάτων που προορίζονται για τη διδασκαλία, την ανατροφή, την περίθαλψη ή τη νοσηλεία, για την παροχή διδασκαλίας, περίθαλψης ή νοσηλείας και για τις σχετικές δαπάνες. 9. εκείνων που δέχονται πρόσωπα για περίθαλψη ή για ανατροφή, για τις παροχές και δαπάνες που αναφέρονται στον προηγούμενο αριθμό. 10. των γιατρών και των μαιών, για την αμοιβή και για τις δαπάνες τους. 11. των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών, για τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους. 12. των προσώπων που διορίζονται από κάποια αρχή και διεξάγουν ορισμένες υποθέσεις, για τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους. 13. των διαδίκων, για τις προκαταβολές που έδωσαν στους δικηγόρους τους. 14. των μαρτύρων για τις δαπάνες τους. 15. των τόκων, χρεολύτρων και μερισμάτων. 16. των κάθε είδους μισθωμάτων. 17. των κάθε είδους μισθών, των καθυστερούμενων προσόδων, συντάξεων, διατροφής και κάθε άλλης παροχής που επαναλαμβάνεται περιοδικά. 18. των προσώπων στα οποία παρέχεται εργασία, για τις προκαταβολές τους έναντι των αξιώσεων από την παροχή της.

Ας κάνουμε μια υπόθεση βάσει του αρχικού ερωτήματος:

(παρεμπιπτόντως δεν ξέρω πως μου ήρθε αλλά νόμιζα ότι μιλούσαμε για ΈΠΕ.)

Ας πούμε πως αγοράζω την εταιρική μερίδα κάποιου εταίρου ΕΠΕ έναντι 10χλ (όπως αναφέρεται στο αρχικό ερώτημα) και μου μεταβιβάζεται (?) η απαίτηση του πωλητή στην εταιρεία (η οποία είναι 350χλ στο παράδειγμα).

κάποια στιγμή έστω η εταιρεία βρίσκει διαθέσιμα και αναλαμβάνω την απαίτηση των 350χιλ.

πουλώ μετά την μερίδα μου σε άλλον έναντι χ ποσού.

αυτά τα 350χιλ που πήρα τι είναι για μένα και που μπαίνουν στην δήλωση μου;

Ερώτημα:

αν αυτή η απαίτηση (υποχρέωση για την εταιρεία) έχει ήδη παραγραφεί και πρέπει να διαγραφεί, δεν θα πάει στον 81.01;

θα φορολογηθεί η εταιρεία γι αυτή; και μετά θα ξαναδιανεμηθει;

ΥΓ: Πάντως εξακολουθεί να μη μου κάθεται καλά αυτή απεικόνιση των λ/σμων...........

Πως προέκυψε τόση υποχρέωση από διανομή κερδών και δεν υπάρχει ταμείο; Τι γίνανε αυτά τα κέρδη;

Link to comment
Share on other sites

Μα τα 350 έχουν ήδη φορολογηθεί, αφού βρίσκονται στον 53.14.

Φίλε "ype", πίστεψέ με πως γίνεται να υπάρχει απαίτηση τρίτων (εταίρων) και αδυναμία διαθεσίμων.

Επί της ουσίας : μάλλον διατελούμε εν αναμονή.

Link to comment
Share on other sites

Μα τα 350 έχουν ήδη φορολογηθεί, αφού βρίσκονται στον 53.14.

Φίλε "ype", πίστεψέ με πως γίνεται να υπάρχει απαίτηση τρίτων (εταίρων) και αδυναμία διαθεσίμων.

Επί της ουσίας : μάλλον διατελούμε εν αναμονή.

Εχουν φορολογηθεί για τον πατέρα

Αν εκχωρηθουν στον γιό θα φορολογηθουν ανάλογα με τον τύπο της εκχώρησης πχ Δωρέα ή γονική παροχή.

Ο γιός με την ανάληψη της εταιρικής μερίδας ανέλαβε και όλες τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναλογούν σε αυτήν και συνεπώς και την αναλογία του επι της υποχρέωσης προς τον πιστωτή πατέρα.

Αυτό δεν είναι περίεργο

Τα κέρδη προκύπτουν ως διαφορά εσόδων και εξόδων και όχι ως διαφορά εισπράξεων και πληρωμών.

Δηλαδή αν δεν εισπράτονταν τά εσοδα και πληρώνονταν τά έξοδα , μπορεί να υπήρχαν κέρδη αλλά να μην υπήρχαν διαθέσιμα.

Link to comment
Share on other sites

Καλήμέρα και πάλι στους συναδέλφους!!

Την Παρασκευή προέκυψε service δικτύου και δεν πρόλαβα να ενημερώσω,

για τα 350χιλ λοιπόν τι απέγιναν;

1.Ιδρύθηκε ένα υποκατάστημα

2.Αποθέματα εμπορευμάτων για το υποκατάστημα

Κατά συνέπεια ο 53.14 αυξάνεται εφόσον τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την επέκταση της εταιρίας.

Αυτό που δεν καταλαβαίνω συνάδελφε ype είναι γιατί κάτι πρέπει να κρύβει το μεγάλο ποσό του 53.14.

Ισως η εμπειρία μου να είναι μικρή και οι γνώσεις μου λίγες, όμως τα βιβλία τηρούνται όπως πρέπει χωρίς να κρύβουν κάτι από πίσω, με ταμείο πραγματικό σε ακρίβεια λεπτού, υποχρεώσεις και απαιτήσεις πραγματικές, πληρωμές στην ώρα τους κτλ.

Δεν ξέρω η δική σας εμπειρία τι λέει και πραγματικά πολύ θα ήθελα να την ακούσω.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την καλή τους πρόθεση.

Link to comment
Share on other sites

..........

για τα 350χιλ λοιπόν τι απέγιναν;

1.Ιδρύθηκε ένα υποκατάστημα

2.Αποθέματα εμπορευμάτων για το υποκατάστημα

Κατά συνέπεια ο 53.14 αυξάνεται εφόσον τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την επέκταση της εταιρίας.

Αυτό που δεν καταλαβαίνω συνάδελφε ype είναι γιατί κάτι πρέπει να κρύβει το μεγάλο ποσό του 53.14.

Ισως η εμπειρία μου να είναι μικρή και οι γνώσεις μου λίγες, όμως τα βιβλία τηρούνται όπως πρέπει χωρίς να κρύβουν κάτι από πίσω, με ταμείο πραγματικό σε ακρίβεια λεπτού, υποχρεώσεις και απαιτήσεις πραγματικές, πληρωμές στην ώρα τους κτλ.

Δεν ξέρω η δική σας εμπειρία τι λέει και πραγματικά πολύ θα ήθελα να την ακούσω.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την καλή τους πρόθεση.

Αφού λοιπόν τα κέρδη χρησιμοποιήθηκαν για επέκταση της επιχείρησης .. γιατί αυτό δεν εμφανίστηκε και στα βιβλία σαν αύξηση κεφαλαίου?

Link to comment
Share on other sites

Καλήμέρα και πάλι στους συναδέλφους!!

Την Παρασκευή προέκυψε service δικτύου και δεν πρόλαβα να ενημερώσω,

για τα 350χιλ λοιπόν τι απέγιναν;

1.Ιδρύθηκε ένα υποκατάστημα

2.Αποθέματα εμπορευμάτων για το υποκατάστημα

Κατά συνέπεια ο 53.14 αυξάνεται εφόσον τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την επέκταση της εταιρίας.

Αυτό που δεν καταλαβαίνω συνάδελφε ype είναι γιατί κάτι πρέπει να κρύβει το μεγάλο ποσό του 53.14.

Ισως η εμπειρία μου να είναι μικρή και οι γνώσεις μου λίγες, όμως τα βιβλία τηρούνται όπως πρέπει χωρίς να κρύβουν κάτι από πίσω, με ταμείο πραγματικό σε ακρίβεια λεπτού, υποχρεώσεις και απαιτήσεις πραγματικές, πληρωμές στην ώρα τους κτλ.

Δεν ξέρω η δική σας εμπειρία τι λέει και πραγματικά πολύ θα ήθελα να την ακούσω.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την καλή τους πρόθεση.

Ισως είμαι καχύποπτος...........

μην δίνεις σημασία.

Εν πάσει περιπτώσει άποψή μου είναι ότι η συγκεκριμένη απάιτηση του εταίρου (αρα και η υποχρέωση της εταιρείας) δεν μεταβιβάζεται με την μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας.

Κατά τα λοιπά τα είπαμε και παραπάνω.

Θεωρώ πως η καλύτερη λύση θα ήταν να έχουν αποδοθεί στον δικαιούχο τα ποσά αυτά εγκαίρως και αν απαιτούνταν διαθέσιμα για την επέκταση που περιγράφετε, να είχε γίνει αύξηση ΜΚ ώστε η εικόνα να είναι πιό ακριβής.

Βεβαίως έτσι που έγινε υπήρχε ίσως η προσδοκία κάποια στιγμή να βρεθούν τα χρήματα και να αναληφθούν ενώ με την Α.Μ.Κ. αυτό δεν θα γινόταν............¨

Τώρα δεν έχω πλήρη εικόνα για να σας προτείνω χειρισμό............

Το πράγμα είναι λίγο αδιέξοδο.......................

προτείνω να ακολουθήσετε την συμβουλή του soulis.

Η άποψή μου για το όλο θέμα είναι ..

"χειριστήτε το ελεύθερα.. είτε μείνουν στον πατέρα ..είτε πάνε στον υιό.. ένα και το αυτό".

Χειρισμό κατά βούληση και με την καθοδήγηση του "αρμόδιου" λογιστή. :angry:

αν και δεν το βλέπω ακριβώς ως "ένα και το αυτό"

ΥΓ: SOULIS πάλι με πρόλαβες :D

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...