Jump to content
 • 0

Παει ........ τα πιάσανε και αυτά ............μπράβο σας .... μπράβο.


DAS
 Share

Question

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/4829

Σειρά μέτρων για την εξυγίανση του χώρου των σκαφών αναψυχής

Σειρά μέτρων για την εξυγίανση του χώρου των σκαφών αναψυχής προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στοχεύοντας ειδικότερα στην αναβάθμιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και στην αντιμετώπιση στρεβλώσεων που λειτουργούν σε βάρος της αγοράς και του ανταγωνισμού και ευνοούν τη φοροδιαφυγή.

Η έντονη ελεγκτική δραστηριότητα που αναπτύσσουν το τελευταίο διάστημα οι υπηρεσίες του ΥΠΟΙΟ, έχει αναδείξει σημαντικές ατέλειες του θεσμικού πλαισίου και προβλήματα στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτά αφορούν κυρίως:

Την κατάχρηση του νόμου περί Ν.Ε.Π.Α. (Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής) από ιδιώτες, προκειμένου να φοροδιαφεύγουν, εκμεταλλευόμενοι τις ευεργετικές διατάξεις που ισχύουν για τους επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού. Ειδικότερα, φορείς ιδιωτικών σκαφών τα εμφανίζουν ως δήθεν επαγγελματικά με εικονικά ναυλοσύμφωνα, με σκοπό να απαλλαγούν από τον ΦΠΑ κατά την αγορά του σκάφους και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα κατά τον εφοδιασμό τους. Η κατάσταση αυτή λειτουργεί σε βάρος των πραγματικών επαγγελματιών και προξενεί τεράστια απώλεια εσόδων στο Δημόσιο. Επιπλέον, οι Ν.Ε.Π.Α., επειδή έχουν πολύ μικρή φορολογία, πολλές φορές χρησιμοποιούνται για φοροδιαφυγή με τη μέθοδο των εικονικών χρεώσεων και επιβαρύνσεων με έξοδα άλλων εταιρειών.

Την εμφάνιση αναληθών στοιχείων ιδιοκτησίας των ιδιωτικών σκαφών, με τη χρήση παρένθετων προσώπων, συνήθως αλλοδαπών, χωρίς ελληνικό ΑΦΜ, με αποτέλεσμα οι πραγματικοί ιδιοκτήτες να διαφεύγουν των νόμιμων φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Την αποσπασματικότητα των ρυθμίσεων και την αδυναμία άσκησης ουσιαστικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται παράνομες πρακτικές και να ευνοούνται φαινόμενα διαφθοράς και συναλλαγής με τις αρμόδιες αρχές.

Την απουσία κινήτρων για ιδιωτικά σκάφη ελληνικής σημαίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προτιμώνται ξένες σημαίες και αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες, επί των οποίων υφίσταται ατελής έλεγχος. Επιπλέον, καταστρατηγείται με τον τρόπο αυτό η ελληνική νομοθεσία, που προβλέπει την ύπαρξη ελληνικού πληρώματος σε σκάφη άνω των 25 μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα που προωθούνται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στοχεύουν στις εξής βασικές κατευθύνσεις:

Την εξυγίανση του κρίσιμου χώρου των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής

Την ανάπτυξη της παρουσίας ελληνικών σκαφών αναψυχής στις ελληνικές θάλασσες

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

Καταργούνται όλα τα βάρη και φορολογικές υποχρεώσεις επί των σκαφών αναψυχής κάτω των 10 μέτρων και ιστιοφόρων κάτω των 12 μέτρων, που επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες τους.

Ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με τη χρήση των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής:

- Καθιερώνεται τεκμαρτό μίσθωμα ή ναύλος, με βάση το οποίο η Πολιτεία θα εισπράττει τον ΦΠΑ. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αντιμετώπιση του φαινομένου των εικονικών μισθωμάτων ή ναύλων από ιδιοκτήτες που καταχρηστικά εμφανίζονται ως επαγγελματίες.

- Καθιερώνεται ως τεκμήριο διαβίωσης για το μισθωτή ή ναυλωτή σκάφους αναψυχής το ποσό του καταβαλλόμενου ή του τεκμαρτού (αν είναι υψηλότερο) μισθώματος ή ναύλου ώστε να αποφεύγονται οι εικονικές ναυλώσεις.

- Η απαλλαγή των επαγγελματιών από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα γίνεται μόνο απολογιστικά, με υποβολή δικαιολογητικών, κατά το πρότυπο της επιστροφής του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, όλα τα σκάφη θα πληρώνουν τα καύσιμά τους στην κανονική, πλήρη τιμή και οι πραγματικοί επαγγελματίες θα λαμβάνουν επιστροφή του ειδικού φόρου, μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ναύλωσης του σκάφους.

- Η απαλλαγή των επαγγελματιών από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα θα χορηγείται μόνο για επαγγελματικά σκάφη που έχουν ναυτολογημένο πλήρωμα.

- Καθιερώνεται ειδικό εξωτερικό γνώρισμα για τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, που θα τα διακρίνει από τα ιδιωτικά. Στην πλώρη και στην πρύμνη του σκάφους θα αναγράφεται ο αριθμός του σκάφους στο μητρώο επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, μαζί με τα αρχικά στοιχεία Α.Μ.Ε.Π.Α.

- Αυστηροποιείται ο έλεγχος των Ν.Ε.Π.Α., ώστε να λειτουργούν ως εργαλείο ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού και όχι για να καλύπτουν ιδιωτική χρήση των σκαφών. Ειδικότερα, αυστηροποιείται ο έλεγχος των ναυλοσυμφώνων από τις αρμόδιες αρχές, ενώ θα προβλεφθεί η δυνατότητα εγκατάστασης των εταιρειών αυτών στην έδρα των ναυλομεσιτών και των γραφείων γενικού τουρισμού, μέσω των οποίων γίνεται η ναύλωση των επαγγελματικών σκαφών.

Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Νηολογίου και η διαφάνεια στο χώρο των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής:

- Προωθείται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η ίδρυση ειδικής μορφής νομικού προσώπου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση ιδιωτικού σκάφους αναψυχής, με νηολόγηση στο Ελληνικό Νηολόγιο και την αποφυγή νηολόγησης σε νηολόγια άλλων χωρών. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα σε όσους πραγματικά επιθυμούν να νηολογήσουν το σκάφος τους στην Ελλάδα, να το κάνουν και να αυξηθεί με αυτό τον τρόπο η παρουσία της ελληνικής σημαίας στις ελληνικές θάλασσες. Επίσης, εξυπηρετεί το σκοπό του πλήρους και σαφούς διαχωρισμού των επαγγελματιών από τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής.

- Καθίσταται υποχρεωτική η λήψη ΑΦΜ και από τους αλλοδαπούς χρήστες ιδιωτικών σκαφών αναψυχής

- Μπαίνει τάξη στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με ξένη σημαία, με την υποχρεωτική λήψη ΑΦΜ από τον ιδιοκτήτη, φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία και από το χρήστη του σκάφους. Έτσι καθίσταται δυνατός ο έλεγχος, η είσπραξη των τελών και των πάσης φύσεως λοιπών οφειλών προς το δημόσιο.

- Μελετάται από τις υπηρεσίες του ΥΠΟΙΟ η αναπροσαρμογή και εκλογίκευση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης, για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής χωρίς να επιβαρύνονται με ετήσια τεκμαρτή δαπάνη τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής μέχρι 10 μέτρα.

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της ΥπΕΕ σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα στις δημόσιες και ιδιωτικές μαρίνες, με στόχο να διασφαλιστεί η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Σκοπός μας είναι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η λειτουργία σύμφωνα με τη νομοθεσία των μαρίνων, των εταιρειών διαχείρισής τους και των σκαφών αναψυχής (ειδικότερα η σωστή τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών και στοιχείων κατά τον απόπλου και κατάπλου και η τήρηση των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων σύμφωνα με τη νομοθεσία).

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Αυτά που πιάσανε ειναι ......να μη σου πω τι!!

Ειναι ή δεν είναι αυτό , "μεγάλες κουβέντες"?

Πως μωρέ θα διασταυρώσουν όλα τα παραπάνω?

Το άλλο το καλό?

Θα ελέγξουν τα ποθεν έσχες στις αγορές ακινήτων , διασταυρώνοντας απο το τμήμα Κεφαλαίου τις μεταβιβάσεις ακινήτων?

Πως μωρέ?

Θα ανοίξουν τους φακέλους και θα διαβάσουν τα συμβόλαια?

Οι υπάλληλοι θα κάνουν τέτοια δουλειά?

Προφανώς θα προσλάβουν κάποιους ή θα συνεργαστούν με κάποιες εταιρείες.

Αυτούς τους "κερατάδες" ποιος θα τους πληρώσει?

Αει σιχτήρ....μπλιο!! (μπλιο=πια (στα κρητικα))

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/4829

Σειρά μέτρων για την εξυγίανση του χώρου των σκαφών αναψυχής

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα που προωθούνται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στοχεύουν στις εξής βασικές κατευθύνσεις:

Την εξυγίανση του κρίσιμου χώρου των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής

...

Την ανάπτυξη της παρουσίας ελληνικών σκαφών αναψυχής στις ελληνικές θάλασσες

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

...

- Καθιερώνεται ως τεκμήριο διαβίωσης για το μισθωτή ή ναυλωτή σκάφους αναψυχής το ποσό του καταβαλλόμενου ή του τεκμαρτού (αν είναι υψηλότερο) μισθώματος ή ναύλου ώστε να αποφεύγονται οι εικονικές ναυλώσεις.

:rolleyes:

...

-Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Νηολογίου και η διαφάνεια στο χώρο των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής:

- Προωθείται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η ίδρυση ειδικής μορφής νομικού προσώπου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση ιδιωτικού σκάφους αναψυχής, με νηολόγηση στο Ελληνικό Νηολόγιο και την αποφυγή νηολόγησης σε νηολόγια άλλων χωρών. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα σε όσους πραγματικά επιθυμούν να νηολογήσουν το σκάφος τους στην Ελλάδα, να το κάνουν και να αυξηθεί με αυτό τον τρόπο η παρουσία της ελληνικής σημαίας στις ελληνικές θάλασσες. Επίσης, εξυπηρετεί το σκοπό του πλήρους και σαφούς διαχωρισμού των επαγγελματιών από τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής.

:rolleyes:

- Καθίσταται υποχρεωτική η λήψη ΑΦΜ και από τους αλλοδαπούς χρήστες ιδιωτικών σκαφών αναψυχής

:rolleyes:

- Μπαίνει τάξη στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με ξένη σημαία, με την υποχρεωτική λήψη ΑΦΜ από τον ιδιοκτήτη, φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία και από το χρήστη του σκάφους. Έτσι καθίσταται δυνατός ο έλεγχος, η είσπραξη των τελών και των πάσης φύσεως λοιπών οφειλών προς το δημόσιο.

:D

Συγνώμη για τα γέλια, δεν μπόρεσα να κρατηθώ!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ax θα αρχισω να μιλαω σαν τους καταστροφολογους!

Δεν πατασσεται ετσι η φοροδιαφυγη απλα δινουν μερικα ακομα κινητρα για να γινουμε ρεζιλι πιο πολυ απ οτι εχουμε γινει ήδη διεθνως.

Ειναι ομως γνωρισμα χαρακτηριστικο στα κρατη με μεγαλη διαφθορα ( Ελλαδα, Ουγκαντα* κλπ ) να βγαινουν συνεχεια νεοι νομοι και αποφασεις και να μεγαλωνουν την διαφθορα

* Συγγνωμη προς την Ουγκαντα.Τα στοιχεια μου για την διαφθορα σε αυτο το κρατος ειναι πολυ παλαιά τωρα μπορεί να είναι μια χαρα εκει η κατασταση!

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης
Ax θα αρχισω να μιλαω σαν τους καταστροφολογους!

Δεν πατασσεται ετσι η φοροδιαφυγη απλα δινουν μερικα ακομα κινητρα για να γινουμε ρεζιλι πιο πολυ απ οτι εχουμε γινει ήδη διεθνως.

Ειναι ομως γνωρισμα χαρακτηριστικο στα κρατη με μεγαλη διαφθορα ( Ελλαδα, Ουγκαντα* κλπ ) να βγαινουν συνεχεια νεοι νομοι και αποφασεις και να μεγαλωνουν την διαφθορα

* Συγγνωμη προς την Ουγκαντα.Τα στοιχεια μου για την διαφθορα σε αυτο το κρατος ειναι πολυ παλαιά τωρα μπορεί να είναι μια χαρα εκει η κατασταση!

Συγνώμη, αλλά τέτοιες μέρες είναι υπογραφή αυτή; Θα βγει το κλιμάκιο και θα ζητάει το ΑΦΜ του σκάφους της Greenpeace :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης
Αυτά που πιάσανε ειναι ......να μη σου πω τι!!

Ειναι ή δεν είναι αυτό , "μεγάλες κουβέντες"?

Πως μωρέ θα διασταυρώσουν όλα τα παραπάνω?

Το άλλο το καλό?

Θα ελέγξουν τα ποθεν έσχες στις αγορές ακινήτων , διασταυρώνοντας απο το τμήμα Κεφαλαίου τις μεταβιβάσεις ακινήτων?

Πως μωρέ?

Θα ανοίξουν τους φακέλους και θα διαβάσουν τα συμβόλαια?

Οι υπάλληλοι θα κάνουν τέτοια δουλειά?

Προφανώς θα προσλάβουν κάποιους ή θα συνεργαστούν με κάποιες εταιρείες.

Αυτούς τους "κερατάδες" ποιος θα τους πληρώσει?

Αει σιχτήρ....μπλιο!! (μπλιο=πια (στα κρητικα))

σαρι μαριναααα το αει σιχτιρ και ενα απο τα βασικα στελεχη του ταξχειβεν

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Αυτά που πιάσανε ειναι ......να μη σου πω τι!!

Ειναι ή δεν είναι αυτό , "μεγάλες κουβέντες"?

Πως μωρέ θα διασταυρώσουν όλα τα παραπάνω?

Το άλλο το καλό?

Θα ελέγξουν τα ποθεν έσχες στις αγορές ακινήτων , διασταυρώνοντας απο το τμήμα Κεφαλαίου τις μεταβιβάσεις ακινήτων?

Πως μωρέ?

Θα ανοίξουν τους φακέλους και θα διαβάσουν τα συμβόλαια?

Οι υπάλληλοι θα κάνουν τέτοια δουλειά?

Προφανώς θα προσλάβουν κάποιους ή θα συνεργαστούν με κάποιες εταιρείες.

Αυτούς τους "κερατάδες" ποιος θα τους πληρώσει?

Αει σιχτήρ....μπλιο!! (μπλιο=πια (στα κρητικα))

πές τα πατριώτισσα, πες τα γιατι θα μας τρελάνουν.... νομίζουν ότι μιλάνε σε 5χρονα.....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ., ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ :

ΤΑ ΣΚΑΦΗ

 • ΑΝΑΨΥΧΗΣ : ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ &
 • ΤΑ Ε.Ι.Χ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ,

ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ κλπ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/4924

Εκτακτη εισφορά και ετήσιο ειδικό τέλος έως και 1.000 ευρώ το μέτρο επιβάλλει το υπουργείο Οικονομίας στους κατόχους ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής για να περιορίσει την «μαύρη τρύπα» των εσόδων του προϋπολογισμού που αγγίζει τα 3 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα θέτει σε «ομηρεία» χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που «γύρισαν την πλάτη» στη ρύθμιση της περαίωσης, παρατείνοντας μέχρι τα μέσα του 2010, το χρόνο παραγραφής των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων των χρήσεων 2000- 2003, για να προλάβει να τις ελέγξει.

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο που προωθεί στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με το οποίο παρέχεται φορολογικό κίνητρο στους φορολογούμενους προκειμένου να ζητούν αποδείξεις από γιατρούς και δικηγόρους. Τα βασικά σημεία του νέου νομοσχεδίου που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας περιγράφονται στο ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου. Ειδικότερα το νομοσχέδιο θα προβλέπει τα εξής:

1. Επιβολή ετήσιου ειδικού φόρου σε όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής τα οποία παραμένουν στην ελληνική επικράτεια άνω των 2 μηνών. Ο φόρος θα επιβάλλεται στα σκάφη αναψυχής με μήκος 10 μέτρα και άνω και στα ιστιοφόρα άνω των 15 μέτρων ενώ τα μικρότερα σκάφη μέχρι 10 μ. θα καταβάλλουν ένα τέλος 10 ευρώ το χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φόρος θα υπολογίζεται κλιμακωτά και θα ξεκινάει από τα 250 ευρώ ανά μέτρο για σκάφη μήκους 10 μέτρων και θα φθάνει τα 1.000 ευρώ το μέτρο για σκάφη 26 μέτρων και άνω. Για τα ιστιοφόρα το ύψος του φόρου θα κυμανθεί σε χαμηλότερα ποσά και συγκεκριμένα θα κυμαίνεται από 200 ευρώ - 950 ευρώ το μέτρο.

2. Επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς στα μεσαία και μεγάλα ιδιωτικά και επαγγελματικών πλοία αναψυχής (10 μέτρα και άνω) υπό ελληνική ή ξένη σημαία. Η εισφορά υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου το οποίο προκύπτει από το έγγραφο εθνικότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισφορά θα είναι διπλάσια του ειδικού φόρου.

3. Για τα επαγγελματικά σκάφη το ετήσιο τέλος θα μειώνεται κατά 50%. Η μείωση θα παρέχεται μόνο μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Οι επαγγελματίες θα κληθούν να πληρώσουν φέτος και την έκτακτη εισφορά η οποία όμως θα τους επιστραφεί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

4. Δημιουργείται νέος εταιρικός τύπος (εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής) με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά.

Το μονο που μου έχει μεινει προσωπικά να κάνω , είναι να παρακολουθώ τρομαγμένος , τα όσα συμβαινουν τουλάχιστον στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο .

Δεν με τρομάζει τόσο ή μεγάλη πιθανοτητα να χάσω τους 5 - 6 πελάτες με επαγγελματικά σκάφη που έχω, διότι την επόμενη σεζόν , απλά δεν θα υπάρχουν.

Με τρομάζει το γεγονός ότι μερικές χιλιάδων ναυτικών και άλλων επαγγελματιων του χώρου , την επόμενη σεζόν δεν θα υπάρχουν ούτε αυτοί (επαγγελματικά εννοώ).

Φυσικά αναφέρομαι στα πραγματικά επαγγελματικά σκάφη αναψυχής ,

τα οποία με αυτο το πακέτο μέτρων , απλά , πολύ απλά , τελείωσαν .

Τα μόνα σκάφη που θα μπορέσουν να παραμείνουν , αν το θελήσουν βέβαια , θα είναι τα ιδιωτικά , τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ώς επαγγελματικά .

Σκάφη βέβαια που απασχολούν ναυτικους και λοιπούς επαγγελματίες του χώρου , ανεξάρτητα απο την επαγγελματική τους ιδιότητα , η μή.

Νομίζω πως για αυτο το επίτευγμα , αξίζουν χιλιάδες συγχαρητήρια σε όλους όσους σκέφτηκαν και θα περάσουν στο θερινο τμήμα της Βουλής τα παραπάνω μέτρα.

Και ένα απλό παράδειγμα ........

Εστω ότι είμαι ο Γιάννος Αγγελάκης Δασκαλόπουλος και έχω ένα μαιμού επαγγελματικό σκάφος 50 μέτρων .

Θα κληθώ λοιπόν να πληρώσω σήμα 1000 * 50 μετρα = 50000,00 .

Μειωση 50% λόγω επαγγελματικού , = 25000,00

Εκτακτη εφάπαξ εισφορά 2000,00 *50 = 100000,00

Γενικό σύνολο 125000,00.

Εχω πελάτη με 5 πραγματικά επαγγελματικα σκάφη , όλα με δάνεια.

Συνολο μέτρων περίπου 160.

Περυσι πήγε σχετικά καλά , φέτος όριακά θα καλυπτε τις υποχρεώσεις.

Μετά το νεο πακέτο θα κληθεί να πληρώσει .

Σήματα 1000/2 = 500 * 160 μέτρα 80000,00

Εκτακτη εφάπαξ εισφορά 160 * 2000,00 = 320000,00

Γενικό σύνολο 400000,00 .

Στα σκάφη του παραδείγματος απασχολούνται περίπου 60 με 70 ναυτικοί .

Τα παραπάνω δεν είναι "κλάψα" , είναι απλά σκέψεις για τον τρόπο σκέψης

των κεφαλών του ΥΟ σε σχέση με τις δηλώσεις του πωρθυπουργού .

Κ. Καραμανλής: "Αν χρειαστεί θα πάρουμε και νέα μέτρα"

Στο παρελθόν λάβαμε μέτρα, όταν χρειάστηκε και αν χρειαστεί και στο μέλλον, θα το ξανακανουμε. Στόχος μας δεν είναι τα εισπρακτικά μέτρα, αλλά οι διαρθρωτικές αλλαγές.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΕ ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ.

ΣΚΕΨΟΥ ΟΤΙ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 40%.

SAN

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΥΤΟΙ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ

ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΕ ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ.

ΣΚΕΨΟΥ ΟΤΙ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 40%.

SAN

Σεμνά και μετρητά Αντώνη ,

έτσι εκριβώς .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΘΑ ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΘΑ ΤΑ ΦΑΝΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΕΤΑ .

ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΔΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ

ΠΩΣ ΜΕΙΝΑΝΕ ΟΙ ΛΑΟΙ ΞΕΒΡΑΚΩΤΟΙ ΓΜΤ ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

με λιγα λογια αρχισε το μαγειρεμα για τη καταργηση μεγαλου μερους(..η ολων) των ευεργετηματων που εχουν να κανουν με τα επαγγελματικα σκαφη κλ.

αιτιες ψαχνουν και τις προβαλουν ...

μαλλον καποιος εκει στο υπουργειο ειδε σαν ξερολουκουμο τα εσοδα απο τετια κινηση για να καλυψει τα "ακαλυπτα" του προυπολογισμου.

βεβαια πολλα γινοντε απο αυτα που λεει ...αλλα το θεμα ειναι οτι δυσκολα μπορει να παταχθει κατι τετιο χωρις να επηρεαστουν ..ολοι.

και να πεις πως εχουμε εμπιστοσυνη στους διοικουντες αυτου του τοπου ,οποιοι και αν ειναι,... εδω για ενα Ε9 κ ενα ΕΤΑΚ εχουν χασει τον μπουσουλα..δε μπορω να φανταστω τι μετρα θα παρθουν και τι μπαχαλο θα γινει .

"στο ιδιο εργο θεατες" οπως καποιος προειπε...

ειχαμε καλη ναυτιλια πανε να τη "παταξουν" και αυτη....

Link to comment
Share on other sites

 • 0
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/4924

Κ. Καραμανλής: "Αν χρειαστεί θα πάρουμε και νέα μέτρα"

Στο παρελθόν λάβαμε μέτρα, όταν χρειάστηκε και αν χρειαστεί και στο μέλλον, θα το ξανακανουμε. Στόχος μας δεν είναι τα εισπρακτικά μέτρα, αλλά οι διαρθρωτικές αλλαγές.

Ωστε η........διάβρωση στη τσέπη μου λέγεται διάρθρωση ; Ρε τι λέτε ρε.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ξεχασα βέβαια να αναφερθώ και σε αυτο το ανεπανάληπτο ......

4. Δημιουργείται νέος εταιρικός τύπος (εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής) με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά.

Νεος εταιρικός τύπος ιδιωτικών σκαφών .

Σαν να λέμε ότι θα μπορείς να κάνεις εταιρεία νέου τύπου για να έχεις το ΙΧ σου .

Τα πάντα όλα , τι να λεμε τωρα .

Να φανταστεί το πονηρό μυαλό μου , ότι με καμμία τέτοια εταιρική ιδιωτική μετάλλαξη θα ξεπερνάμε κανένα τεκμηριάκι , σαν το συνταξάκι του αυτιά ...........

Ποιός να ξέρει .........

Θα δείξει .......

Είναι πολλά τα μέτρα Αρηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΧΕΡΙ ΝΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΘΑ ΔΟΥΝ ΠΟΣΑ ΑΠΙΔΙΑ ΧΩΡΑΕΙ Ο ΣΑΚΟΣ

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Να φανταστεί το πονηρό μυαλό μου , ότι με καμμία τέτοια εταιρική ιδιωτική μετάλλαξη θα ξεπερνάμε κανένα τεκμηριάκι , σαν το συνταξάκι του αυτιά ...........

Παρεμπιπτόντως το εικονιζόμενο φέρει σημαία Panama tongue.gif . To......άλλο που εχω με Ελληνική για ξεκάρφωμα είναι KJ 14 Μαρίνα Ζέας laugh.gif . Τώρα που το σκέπτομαι και επειδή έχω κατατρομάξει με τα Δρακονταειδή μέτρα , λέω να τα δώσω στον Das με αντάλλαγμα τις αθώες μετοχούλες που μου πρότεινε από την επικείμενη αύξηση Κεφαλαίου γνωστού αθλητικού σωματείου biggrin.gif.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Παρεμπιπτόντως το εικονιζόμενο φέρει σημαία Panama tongue.gif . To......άλλο που εχω με Ελληνική για ξεκάρφωμα είναι KJ 14 Μαρίνα Ζέας laugh.gif . Τώρα που το σκέπτομαι και επειδή έχω κατατρομάξει με τα Δρακονταειδή μέτρα , λέω να τα δώσω στον Das με αντάλλαγμα τις αθώες μετοχούλες που μου πρότεινε από την επικείμενη αύξηση Κεφαλαίου γνωστού αθλητικού σωματείου biggrin.gif.

Εμένα το δικό μου φέρει σημαιούλα πειρατική ,

είναι k wood τυπου παπαδιά εις Μαρίνα Καρλοβάσου Σάμου :D :D

Θα ενωσουμε τις πλοιοκτητικές μας δυνάμεις και θα αγοράσουμε

την τεράστια μαύρη τρύπα . :D

Πως το λέει η ξανθιά .......

που βρηκε την λύση στο προβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη

θα ανάψουμε λέει όλα τα κλιματιστικά και θα ανοιξουμε και τα παραθυρα.

Ε κάπως έτσι και εμείς , τα λύσαμε τα προβληματά μας .

;):D

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης
Ξεχασα βέβαια να αναφερθώ και σε αυτο το ανεπανάληπτο ......

1. Επιβολή ετήσιου ειδικού φόρου σε όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής τα οποία παραμένουν στην ελληνική επικράτεια άνω των 2 μηνών. Ο φόρος θα επιβάλλεται στα σκάφη αναψυχής με μήκος 10 μέτρα και άνω και στα ιστιοφόρα άνω των 15 μέτρων ενώ τα μικρότερα σκάφη μέχρι 10 μ. θα καταβάλλουν ένα τέλος 10 ευρώ το χρόνο.

Νεος εταιρικός τύπος ιδιωτικών σκαφών .

Σαν να λέμε ότι θα μπορείς να κάνεις εταιρεία νέου τύπου για να έχεις το ΙΧ σου .

Τα πάντα όλα , τι να λεμε τωρα .

Να φανταστεί το πονηρό μυαλό μου , ότι με καμμία τέτοια εταιρική ιδιωτική μετάλλαξη θα ξεπερνάμε κανένα τεκμηριάκι , σαν το συνταξάκι του αυτιά ...........

Ποιός να ξέρει .........

Θα δείξει .......

Είναι πολλά τα μέτρα Αρηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη

Συγνώμη, το '1' είναι σύννομο; Πέραν του ότι οι εξαγγελίες στην αρχή του νήματος περί ΑΦΜ, τεκμηρίων και των άλλων αηδιών είναι εκτός από ανεφάρμοστες και παράνομες βάσει των διεθνών φορολογικών συνθηκών, το '1' εδώ ποιά νομική βάση έχει;

Έχουν ψάξει οι φωστήρες του υπουργείου αν πραγματικά έχουν το δικαίωμα να φορολογήσουν σκάφη που ανήκουν πχ σε εταιρείες ή πρόσωπα άλλων κρατών μελών ή και τρίτων χωρών;

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Εμένα το δικό μου φέρει σημαιούλα πειρατική ,

είναι k wood τυπου παπαδιά εις Μαρίνα Καρλοβάσου Σάμου :D:D

Αυτο είναι αφορολόγητο , σαν offshore μου μυρίζει . Το τρίτο που έχω , έχει σημαία Folegandros Island. Πως λέμε Marshall Islands ; Κάτι τέτοιο. Επίσης παπαδιά με μια Farryman Diesel 5-6 hp. Λες να τους την βαρέσει καμμιά ώρα και αρχίσουν να φορολογούν αθροιστικά τα μέτρα μας ; Δεν είναι άδικο ; Δεν πρέπει να έχουμε και εμείς απαλλαγή 1ης βάρκας ; Γιατί να έχει μόνο η 1η κατοικία . Οφείλει ο νομοθέτης να προστατεύσει και μένα που γεννήθηκα σε βάρκα mad.gif .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/4924

Το μονο που μου έχει μεινει προσωπικά να κάνω , είναι να παρακολουθώ τρομαγμένος , τα όσα συμβαινουν τουλάχιστον στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο .

Δεν με τρομάζει τόσο ή μεγάλη πιθανοτητα να χάσω τους 5 - 6 πελάτες με επαγγελματικά σκάφη που έχω, διότι την επόμενη σεζόν , απλά δεν θα υπάρχουν.

Με τρομάζει το γεγονός ότι μερικές χιλιάδων ναυτικών και άλλων επαγγελματιων του χώρου , την επόμενη σεζόν δεν θα υπάρχουν ούτε αυτοί (επαγγελματικά εννοώ).

Φυσικά αναφέρομαι στα πραγματικά επαγγελματικά σκάφη αναψυχής ,

τα οποία με αυτο το πακέτο μέτρων , απλά , πολύ απλά , τελείωσαν .

Τα μόνα σκάφη που θα μπορέσουν να παραμείνουν , αν το θελήσουν βέβαια , θα είναι τα ιδιωτικά , τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ώς επαγγελματικά .

Σκάφη βέβαια που απασχολούν ναυτικους και λοιπούς επαγγελματίες του χώρου , ανεξάρτητα απο την επαγγελματική τους ιδιότητα , η μή.

Νομίζω πως για αυτο το επίτευγμα , αξίζουν χιλιάδες συγχαρητήρια σε όλους όσους σκέφτηκαν και θα περάσουν στο θερινο τμήμα της Βουλής τα παραπάνω μέτρα.

Κίμωνα τα νεα αυτα μέτρα μηπως έχουν κωδική ονομασία "ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ"?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Κίμωνα τα νεα αυτα μέτρα μηπως έχουν κωδική ονομασία "ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ"?

Περίπου φίλε ,

για να δουμε που θα καταλήξουν .

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/4934

Το μόνο σιγουρο είναι , πως οι κλίμακες τους έχουν γίνει βίωμα .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Συγνώμη, αλλά τέτοιες μέρες είναι υπογραφή αυτή; Θα βγει το κλιμάκιο και θα ζητάει το ΑΦΜ του σκάφους της Greenpeace :angry:

To συγκεκριμμένο πλοίο έχει σημαια Ολλανδική....tsa :)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...