Jump to content

ΕΤΑΚ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ


Recommended Posts

καλημέρα!

Κατασκευαστική εταιρεία αναλαμβάνει το 2006 να κατασκευάσει μια οικοδομή επι τμήματος οικοπέδου ενός ιδιώτη και εις αντάλλαγμα θα λάμβανε τα 4/5 του οικοπέδου.

Η οικοδομή παραδόθηκε στον ιδιώτη στις αρχές του 2008 οπότε και μεταβιβάστηκε στην εταιρεία το υπόλοιπο του οικοπέδου.

Η ΔΟΥ μου ζητά (με πρόστιμο) ΕΤΑΚ για πέρυσι.

Οφειλα να έχω καταθέσει έστω μηδενικό έντυπο?

Link to comment
Share on other sites

καλημέρα!

Κατασκευαστική εταιρεία αναλαμβάνει το 2006 να κατασκευάσει μια οικοδομή επι τμήματος οικοπέδου ενός ιδιώτη και εις αντάλλαγμα θα λάμβανε ? τα 4/5 του οικοπέδου.

Η οικοδομή παραδόθηκε στον ιδιώτη στις αρχές του 2008 οπότε και μεταβιβάστηκε στην εταιρεία το υπόλοιπο του οικοπέδου.

Η ΔΟΥ μου ζητά (με πρόστιμο) ΕΤΑΚ για πέρυσι.

Οφειλα να έχω καταθέσει έστω μηδενικό έντυπο?

ή μήπως έλαβε ?

Δηλαδή κατασκεύαζε χωρίς να έχει λάβει τίποτα ?

Link to comment
Share on other sites

ή μήπως έλαβε ?

Δηλαδή κατασκεύαζε χωρίς να έχει λάβει τίποτα ?

Aυτο παει να πει αντιπαροχη!

αφου παράσχω ......θα λάβω!

ειδάλως θα ήταν ανταλλαγή.

αυτή είναι η συμφωνία στις αντιπαροχές........θα πραγματοποιήσω ένα έργο και σε αντάλλαγμα θα λάβω ένα τίμημα ή ένα αντικείμενο.

Ομως αφού πραγματοποιήσω το έργο.

Αν γίνει πρίν, είναι...........προκαταβολή!

Link to comment
Share on other sites

Aυτο παει να πει αντιπαροχη!

αφου παράσχω ......θα λάβω!

ειδάλως θα ήταν ανταλλαγή.

αυτή είναι η συμφωνία στις αντιπαροχές........θα πραγματοποιήσω ένα έργο και σε αντάλλαγμα θα λάβω ένα τίμημα ή ένα αντικείμενο.

Ομως αφού πραγματοποιήσω το έργο.

Αν γίνει πρίν, είναι...........προκαταβολή!

Mήπως ..... λέω μήπως επειδή δεν έχω ιδιαίτερα ασχοληθεί

υπάρχει κάτι τέτοιο ?

2. Επίσης, υπόχρεοι σε τέλος είναι:

α) Ο εκ προσυμφώνου αγοραστής ακινήτου, στις περιπτώσεις σύνταξης προσυμφώνου με αυτοσύμβαση.

Πάλι ....

Αφου δεν ήταν κύριος την 01.01.2008 πως θα υπέβαλε Δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. ?

Το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν φορολογήθηκε για το 2008 στο όνομα του ιδιοκτήτη ο οποίος λογικά θα το είχε συμπεριλάβει στο Ε9?

Και πάλι επειδή όπως προανέφερα δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα και δεν μπορώ να εκφέρω σχετικώς ασφαλή γνώμη, μήπως έχουν δίκιο?

Καλόν θα ήταν να ρωτήσεις που το βασίζουν, και αφου μάθεις να μας ενημερώσεις.

Επίσης και άν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει κάτι σχετικό , ας μας ενημερώσει.

Link to comment
Share on other sites

Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Νομικών Προσώπων

1058588/604/0013/ΠΟΛ.1086/28.5.2008

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, που τέθηκαν στην υπηρεσία μας και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1042151/396/0013/ΠΟΛ.1075/10.4.2008, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Με δεδομένο ότι, με βάση το Σύνταγμα, το κράτος οφείλει να μεριμνά για: α) την υγεία των πολιτών του και να παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας και του γήρατος (παρ. 3 άρθρο 21 και παρ. 5 άρθρο 5), β) την παιδεία κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης (παρ. 2-8 άρθρο 16) και να προστατεύει τον αθλητισμό (παρ. 9 άρθρο 16), απαλλάσσονται του ΕΤΑΚ τα ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όταν αυτά προορίζονται σε εξυπηρέτηση δημόσιων σκοπών εκπαίδευσης, υγείας, νεότητας, πρόνοιας και τρίτης ηλικίας.

Συγκεκριμένα, τα παραχωρημένα ακίνητα θα πρέπει να προορίζονται στην εξυπηρέτηση των αναγκών:

α) Κάθε αναγνωρισμένης δημόσιας βαθμίδας εκπαίδευσης.

β) Δημόσιων νοσοκομειακών συγκροτημάτων που εξυπηρετούν τη δημόσια υγεία και δημόσιων μονάδων κοινωνικής φροντίδας.

γ) Δημόσιων παιδικών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, αθλητικών εγκαταστάσεων και

δ) Δημόσιων γηροκομείων και ΚΑΠΗ.

Δεν περιλαμβάνονται, ωστόσο, στις απαλλασσόμενες δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις εκείνες όπου επιβάλλονται αποκλειστικά δικαιώματα και συνδρομές μελών, π.χ. γκολφ, τένις κ.λπ.

Τονίζεται ότι, η απαλλαγή παρέχεται αποκλειστικά για το μέρος των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για την επιτέλεση των ανωτέρω δημόσιων σκοπών και δεν περιλαμβάνει λοιπές χρήσεις του ίδιου ακινήτου (π.χ. κυλικεία, αναψυκτήρια, καταστήματα κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις ανέγερσης δημόσιων κτιρίων απαιτούνται δύο πράξεις. Ο αφορισμός του χώρου για ανέγερση δημόσιου κτιρίου με το σχέδιο πόλεως και η πράξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του χώρου. Έτσι, από τη στιγμή που συντελούνται οι δύο αυτές πράξεις, ακόμη και πριν την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του κτιρίου, το ακίνητο θα απαλλάσσεται του ΕΤΑΚ.

Ωστόσο, τα σχολεία που ανήκουν σε γνωστές θρησκείες και δόγματα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος, δεν απαλλάσσονται του ΕΤΑΚ, παρά μόνο αν έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση των μελλοντικών λειτουργών του αντίστοιχου θρησκεύματος ή δόγματος.

2. Επίσης, καθώς με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος, κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα, τα ακίνητα που παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα από νομικό πρόσωπο γνωστής θρησκείας ή δόγματος σε νομικό πρόσωπο ίδιας κατηγορίας (γνωστή θρησκεία ή δόγμα), για την επιτέλεση των θρησκευτικών σκοπών τους, απαλλάσσονται του ΕΤΑΚ (π.χ. Ιερός Ναός που έχει στην κυριότητά του ακίνητο το οποίο παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα σε άλλον Ιερό Ναό, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για να στεγάσει τα γραφεία της ενορίας του, απαλλάσσεται για το συγκεκριμένο ακίνητο από το ΕΤΑΚ).

Επιπλέον, τα ημιτελή κτίσματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των λατρευτικών σκοπών κάθε γνωστής θρησκείας ή δόγματος, απαλλάσσονται του ΕΤΑΚ.

3. Η ομαλή διεξαγωγή των μεταφορών και η διασφάλιση επαρκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας όχι μόνο αποτελούν πρωτεύοντα αναπτυξιακό στόχο, αλλά επιπροσθέτως αποτελούν και το αναγκαίο μέσο για την επιτέλεση του αντίστοιχου ειδικού δημόσιου σκοπού. Επομένως, οι λωρίδες γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, που κινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς (συρμοί) και λειτουργούν χάριν κοινής ωφέλειας, απαλλάσσονται του ΕΤΑΚ. Τα τετραγωνικά μέτρα αυτών των λωρίδων γης καταγράφονται συνολικά στη δήλωση ΕΤΑΚ ως γραμμή διαδρομής (αφετηρία και τερματισμός). Το ίδιο ισχύει και για τα εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία απαλλάσσονται του ΕΤΑΚ. Τα τετραγωνικά μέτρα, ωστόσο, που καταλαμβάνουν τα εδαφοτεμάχια αυτά καταγράφονται συνολικά σε μία γραμμή στη δήλωση ΕΤΑΚ με επισήμανση στην τελευταία σελίδα των σημειώσεων του υπόχρεου.

4. Με συντελεστή 1‰ φορολογούνται και τα κτίσματα επιχειρήσεων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας της μισθώτριας εταιρείας και για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση. Αυτό επιβάλλεται τόσο λόγω της νομικής φύσης της σύμβασης της χρηματοδοτικής μίσθωσης όσο και για λόγους ενιαίας και ομοιόμορφης αντιμετώπισης επιχειρήσεων με ομοειδείς παραγωγικές δραστηριότητες.

5. Για τα απαλλασσόμενα ακίνητα των νομικών προσώπων δεν απαιτείται η αναγραφή αξίας. Ειδικά τα νομικά πρόσωπα που δεν υποχρεούνται στην αναγραφή των απαλλασσόμενων ακινήτων τους -δηλαδή Ελληνικό Δημόσιο, ΟΤΑ, γνωστές θρησκείες- και έχουν στην κατοχή τους μόνο τέτοιου τύπου ακίνητα, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης με την αναγραφή της σχετικής παρατήρησης στις σημειώσεις υπόχρεου. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.3634/2008, με την οποία ορίζεται ότι κάθε νομικό πρόσωπο που έχει ακίνητο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους υποχρεούται να υποβάλει δήλωση ΕΤΑΚ.

6. Ως μουσείο, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.3059/2002, νοείται η υπηρεσία ή ο οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, που αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως εκθέτει και προβάλλει στο κοινό συλλογές αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών ή άλλων υλικών μαρτυριών του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Ως μουσεία μπορούν να θεωρηθούν επίσης υπηρεσίες ή οργανισμοί που έχουν παρεμφερείς σκοπούς και λειτουργίες, όπως τα μουσεία ανοικτού χώρου.

Για την ίδρυση και λειτουργία μουσείου από το Δημόσιο, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Όμοια απόφαση εκδίδεται και για την αναγνώριση μουσείου που ιδρύεται από ή ανήκει σε άλλο νομικό πρόσωπο, μετά από αίτηση αυτού. Ως εκ τούτου, προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη απαλλαγή απαιτείται η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ.

7. Ο ορισμός του κοινωφελούς ιδρύματος δίνεται στο άρθρο 95 του Ν.2039/1939). Συνεπώς, προκειμένου ένα ίδρυμα να υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπονται στην περ. ια’ του άρθρου 8 του Ν.3634/2008, θα πρέπει στον ιδρυτικό του νόμο να γίνεται ρητή αναφορά στο ότι αυτό συστήνεται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

8. Τονίζεται ότι, οι ορισμοί και το νομικό πλαίσιο που διέπει τα αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας και τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία δίνονται στον Ν.2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α’/30.12.1999), όπως ισχύει, και συγκεκριμένα στα άρθρα 1-20 και 21-31 αντίστοιχα. Συνεπώς, οι εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων δεν μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή.

9. Στις περιπτώσεις που η αξία των κύριων και βοηθητικών χώρων ενός κτίσματος προσδιορίζεται με το ίδιο φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου, στην αντίστοιχη στήλη της επιφάνειας των κτισμάτων (στήλες 11 ή 12) αναγράφεται το σύνολο της επιφάνειας του κτίσματος, δηλαδή το άθροισμα των τ.μ. κύριων και βοηθητικών χώρων.

10. Τέλος, επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση που προκύπτει αρνητική αξία για το ιδιοχρησιμοποιούμενο κτίσμα, μετά την αφαίρεση της αξίας του αναλογούντος οικοπέδου, το εν λόγω κτίσμα θα αναγραφεί ενδεικτικά με αξία 1 ευρώ και το οικόπεδο θα φορολογηθεί στην αξία που υπολογίζεται με βάση τον Πίνακα Η1 του εντύπου του οικοπέδου, με συντελεστή 6‰.

Έστω και μηδενική..

Το θέμα είναι, είχε στη κατοχή της (Ε9) η εταιρεία το ακίνητο..?? Αν ναι, υπόκειται σε ΕΤΑΚ, εκτός αν απαλλάσεται....

Link to comment
Share on other sites

καλημέρα!

Κατασκευαστική εταιρεία αναλαμβάνει το 2006 να κατασκευάσει μια οικοδομή επι τμήματος οικοπέδου ενός ιδιώτη και εις αντάλλαγμα θα λάμβανε τα 4/5 του οικοπέδου.

Η οικοδομή παραδόθηκε στον ιδιώτη στις αρχές του 2008 οπότε και μεταβιβάστηκε στην εταιρεία το υπόλοιπο του οικοπέδου.

Η ΔΟΥ μου ζητά (με πρόστιμο) ΕΤΑΚ για πέρυσι.

Οφειλα να έχω καταθέσει έστω μηδενικό έντυπο?

Αν τα συμβολαια εγιναν μεσα στο 2008, μονο ο ιδιωτης οικοπεδουχος ειχε υποχρεωσει να δηλωσει όλο το οικοπεδο που του ανηκε και να πληρωσει ΕΤΑΚ για αυτο και την ημιτελη οικοδομη. Δες ομως καλα τα συμβολαια.

Επίσης μπορεις να ρωτησεις και στο υπουργειο ( 210-3375360, 3375890, 3375878 )

Link to comment
Share on other sites

Για να λήξει το θεμα..........το 2008 τα ημιτελή ακίνητα και το σύνολο του οικοπέδου δηλώθηκαν στο όνομα του ιδιώτη.

Το που στηρίζει η ΔΟΥ την απαίτηση της για κατάθεση εστω μηδενικής δήλωσης ΕΤΑΚ..............ειλικρινά μου διαφεύγει!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...