Jump to content

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Ο.Ε ΑΠΑΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΚ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ


Recommended Posts

ΜΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ο.Ε ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ

ΣΤΑΥΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΠΑΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΚ.

Link to comment
Share on other sites

Guest SOTHRIS
ΜΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ο.Ε ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ

ΣΤΑΥΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΠΑΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΚ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Με βάση την ΠΟΛ 1079/18-04-2008, έχεις συντελεστή 0,006 για το αγροτεμάχιο και 0,001 για το κτίσμα ,με τον επιπλέον περιορισμό για το κτίσμα του 1 ευρώ ανά μέτρο (άρθρο 11δ Ν 3634/08).

Link to comment
Share on other sites

Για τα νομικά πρόσωπα που είναι και το σημερινό μας θέμα σημειώνουμε τις ακόλουθες τρεις αλλαγές με τις τροπολογίες στους πρόσφατους νόμους : Η πρώτη αφορά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (οποιασδήποτε μορφής) όπου για τα έτη 2009 και 2010 η αξία των ιδιοχρησιμο - ποιούμενων ακινήτων τους υπάγεται σε τέλος με συντελεστή 0,33‰. Επιπλέον για την περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο των κτισμάτων. Προσοχή : Ο συντελεστής 0,33‰, εφαρμόζεται στα κτίσματα μαζί με τα γήπεδα τους. Έτσι δεν χρειάζεται χωριστός υπολογισμός αφού δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο των κτισμάτων. Η δεύτερη αλλαγή αφορά τα ακίνητα των νομικών προσώπων όπου στα πλαίσια ενίσχυσης της γεωργίας και κτηνοτροφίας δεν εφαρμόζεται ο υπολογισμός του Ε.Τ.ΑΚ με ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κτίσματα τα οποία είναι γεωργικά ή κτηνοτροφικά. Δηλαδή η εξαίρεση αυτή πέραν των ημιτελών κτισμάτων που ισχύει επεκτάθηκε και στα γεωργικά ή κτηνοτροφικά κτίσματα των νομικών προσώπων. Η τρίτη αλλαγή αφορά την “λυπητερή”, όπου όταν δεν υποβάλλεται αρχική δήλωση μετά από παρέλευση τριών μηνών από την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης, θα επιβάλεται αυτοτελές πρόστιμο 5.000€. Στη συνέχεια θα ανακεφαλαιώσουμε τα θέματα υπολογισμού του τέλους με χρήσιμες επισημάνσεις. XRISTOPOULOS.

<SPAN lang=EL>

Link to comment
Share on other sites

Αθήνα 22 Μαΐου 2009

Αρ. Πρωτ.: 1052212/258/0013

Θέμα: «Εξαίρεση από τον κανόνα του 1€/τμ των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων των νομικών προσώπων»

Σας, ενημερώνουμε ότι στο σχέδιο νόμου με θέμα «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» το οποίο ψηφίστηκε στις 7-5-2009 στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής προβλέπεται στη παράγραφο 5 του άρθρου 6 ότι από το έτος 2009, κατά τον υπολογισμό του ΕΤΑΚ των νομικών προσώπων δεν υπάγεται στον κανόνα του 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, η επιφάνεια των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτηρίων των νομικών προσώπων.

Για το λόγο αυτό κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης ΕΤΑΚ νομικών προσώπων η επιφάνεια των προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων κτισμάτων αυτών (γεωργικών ή/και κτηνοτροφικών κτηρίων) αναγράφεται στη στήλη 13 της δήλωσης και η αξία τους στις στήλες 22 – 24 κατά περίπτωση. Κατά τα λοιπά για τη συμπλήρωση της δήλωσης ισχύει η 1046152/467/0013/ΠΟΛ 1079/18-4-2008 εγκύκλιος.

Γεωργικά θεωρούνται τα κτήρια στα οποία φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα. Κτηνοτροφικά θεωρούνται τα κτήρια που στεγάζουν ζώα, στα οποία εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και γενικά φροντίδας ζώων. Δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες κτήρια μαζικής διαλογής, συσκευασίας ή μεταποίησης αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, τα σφαγεία τα εργαστήρια κατασκευής ή επισκευής αγροτικών μηχανημάτων και οι χώροι στους οποίους ψύχονται τα αποθηκευμένα προϊόντα.

Η αξία των ανωτέρω κτισμάτων.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικών

& Τελωνειακών Θεμάτων

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Αθανάσιος Σκορδάς

α.α. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ

Link to comment
Share on other sites

Guest sotosv

ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ..

ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΕ 0,33 ο/οο? ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΤΕΛΕΣ?

Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ 0,33 ο/οο ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΑΕΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΕΞΕΙΣ..

ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...