Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
KAROLOS

ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Question

Με αφορμή άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Επιχείρηση τεύχος Μαίου 2009 σελ. 559 :

Ευάγγελος Θ. Θεοδωράς, Οικονομολόγος - Επιθεωρητής Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Το Σχέδιο Νόμου για την Αναδιοργάνωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας - Κριτικές παρατηρήσεις

……

Το συγκεκριμένο άρθρο δεν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές σε ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την τήρηση του ειδικού βιβλίου αδειών, απλά ξεκαθαρίζεται η μορφή τήρησής του και προσαρμόζεται η νομοθεσία στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής όπου πλέον σε υψηλό ποσοστό οι επιχειρήσεις τηρούν τα αρχεία τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά ότι το ειδικό βιβλίο αδειών υποβάλεται για θεώρηση στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή όταν δεν υπάρχει τέτοια, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

-------------

Βρήκα το παρακάτω έγγραφο του Υ.Εργασίας :

Πληροφορίες για την τήρηση του ειδικού βιβλίου αδειών

Έγγραφο Υπ. Εργασίας αριθμ. 1290/10.4.96 άρθρου 4 του ΑΝ 539/45 «Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών» για τη διευκόλυνση ή την πραγματική εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού καθένας εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο αδειών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Εργασίας.

Με βάση τη διάταξη αυτή εκδόθηκαν οι αριθμ. 62639/1.12.56 και 12976/26.2.1957 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας, με τις οποίες προβλέπεται ότι στις σχετικές στήλες του βιβλίου αδειών, κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να αναγράφει τα παρακάτω στοιχεία :

1. Το ονοματεπώνυμο κάθε μισθωτού, 2. την ειδικότητα, 3. το χρόνο γεννήσεως (για τους μισθωτούς που είναι κάτω από 18 χρόνων), 4. την ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία του εργοδότη στον οποίο υπηρετούν και τις αποδοχές του καθενός (μισθός, ημερομίσθιο κ.λπ.), 5. τη χρονική διάρκεια της άδειας, που δικαιούται καθένας, 6. την ημερομηνία, κατά την οποία χορηγήθηκε η άδεια, 7. την υπογραφή του μισθωτού, η οποία μπαίνει στο βιβλίο όταν πάρει την άδεια και καταβληθούν σ’ αυτόν οι αποδοχές της.

Αυτό το ειδικό βιβλίο αδειών πρέπει σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, άμα συμπληρωθούν τα στοιχεία αριθμ. 1, 2, 3, 4 και 5 και προτού αρχίσει η άδεια καθενός μισθωτού, να υποβάλλεται για θεώρηση στην αρμόδια Επιθ/ση Εργασίας ή όταν δεν υπάρχει τέτοια στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, με ένα αντίγραφο της σχετικής σελίδας.

Οποιαδήποτε μεταβολή στην ημερομηνία ενάρξεως της άδειας κάποιου μισθωτού πρέπει να ανακοινώνεται αμέσως στη αρμόδια Επιθ/ση Εργασίας ή Αστυνομική Αρχή, στην οποία έχει υποβληθεί η παραπάνω αναφερόμενη σελίδα.

Το βιβλίο αδειών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ΑΝ 539/45, πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των Επιθεωρητών και Εποπτών Εργασίας και των αρμοδίων αστυνομικών οργάνων που ασκούν την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής του νόμου.

Με την προϋπόθεση ότι θα συμπληρωθούν πλήρως όλα τα στοιχεία και θα τηρηθούν και οι λοιποί όροι, που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις και εγκυκλίους, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ της Τράπεζας έχει το χαρακτήρα του προβλεπόμενου από το νόμο ειδικού βιβλίου αδειών.

---------

Υπάρχει όμως και η απόφαση 2245/1965 του Σ.τ.Ε. σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται υποχρέωση για θεώρηση του βιβλίου αδειών από την κατά τόπο αρμόδια επιθεώρηση Εργασίας.

Μέχρι τώρα δε μας έχει τύχει ποτέ σε ελέγχους απο τις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας να ζητούν θεωρημένο το βιβλίο αδειών. Απλά το δείχνουμε.Επίσης να τονίσω ότι έως τώρα γνώριζα ότι δε θεωρείται το βιβλίο αδειών , απλά τηρείται.

Η γνώμη σας επί του θέματος ποιά είναι ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Κώστα αυτό που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι τηρείται αθεώρητο.

ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η θεώρηση του βιβλίου αδειών από την οικεία επιθεώρηση Εργασίας ή άλλη αρχή

(Σ.τ.Ε.2245/65, εγγρ.Υπ.Εργ.43540/16.5.66).

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Κώστα αυτό που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι τηρείται αθεώρητο.

ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η θεώρηση του βιβλίου αδειών από την οικεία επιθεώρηση Εργασίας ή άλλη αρχή

(Σ.τ.Ε.2245/65, εγγρ.Υπ.Εργ.43540/16.5.66).

Αυτό γνώριζα κι εγώ Θανάση, Αλλά το άλλο έγγραφο άλλα λεει .....Είναι και νεότερο το άτιμο

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης-FROZEN-

Ο 3762 δεν αναφέρει τίποτα για θεώρηση.

Και εφ΄όσον, όπως επί λέξει αναφέρει, αντικαθιστά, και δεν τροποποιεί, ή συμπληρώνει, ή οτιδήποτε άλλο, τη σχετική διάταξη του 539, συμπεραίνουμε ότι θέτει εκ νέου τις διατάξεις που αφορούν στο συγκεκριμένο βιβλίο.

Άρα γνώμη μου είναι ότι δεν πλέον δεν προβλέπεται θεώρησή του.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αυτό που με ανησυχεί είναι το γεγονός ότι ο κ. Θεοδωράς είναι επιθεωρητής ΣΕΠΕ .

Κάτι θα ξέρει για να λέει " Υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά ότι το ειδικό βιβλίο αδειών υποβάλεται για θεώρηση στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή όταν δεν υπάρχει τέτοια, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή." ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ποιες εγκυκλίους επικαλείται και ποιο έγγραφο?

Αυτό το ειδικό βιβλίο αδειών πρέπει σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, άμα συμπληρωθούν τα στοιχεία αριθμ. 1, 2, 3, 4 και 5 και προτού αρχίσει η άδεια καθενός μισθωτού, να υποβάλλεται για θεώρηση στην αρμόδια Επιθ/ση Εργασίας ή όταν δεν υπάρχει τέτοια στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, με ένα αντίγραφο της σχετικής σελίδας.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Το έγγραφο λοιπόν επικαλείται εγκυκλίους .. χωρίς να τις απαριθμεί.

Άστο να λέει λοιπόν .. εκτός και αν έχει ανατραπεί η απόφαση του ΣΤΕ με νέα απόφαση και νέο Νόμο.

Άλλωστε ποτέ δεν προβλέφθηκε από Νόμο η θεώρηση .. ούτε από τον αρχικό (539/45).

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Το έγγραφο λοιπόν επικαλείται εγκυκλίους .. χωρίς να τις απαριθμεί.

Άστο να λέει λοιπόν .. εκτός και αν έχει ανατραπεί η απόφαση του ΣΤΕ με νέα απόφαση και νέο Νόμο.

Άλλωστε ποτέ δεν προβλέφθηκε από Νόμο η θεώρηση .. ούτε από τον αρχικό (539/45).

Αυτό σκέφτομαι κι εγω Θανάση, Απλά δε ξέρω τι γίνεται αν πέσεις πάνω σε κανένα στραβόξυλο....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Η τήρηση του βιβλίου αδειών

Επιμέλεια:

Τιμόθεος Σιγάλας

D.E.S., D.E.A. Δικηγόρος

Ι. Η νομική ρύθμιση

Το άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήμερα, ορίζει: «Δια να διευκολύνηται η πραγματική εφαρμογή του παρόντος νόμου, έκαστος εργοδότης οφείλει να εγγράφη εις ειδικόν βιβλίον, τηρούμενον κατά τας υποδείξεις του Υπουργού Εργασίας:

α) την ημερομηνίαν εισόδου εις την υπηρεσίαν του των παρ' αυτώ απασχολουμένων μισθωτών και την χρονικήν διάρκειαν της αδείας, της οποίας έκαστος τούτου δικαιούται,

β) τας χρονολογίας κατά τας οποίας εχορηγήθη εις έκαστον τούτον η άδεια και

γ) τας αποδοχάς, αι οποίαι κατεβλήθησαν εις έκαστον μισθωτόν, δια τον χρόνον της χορηγηθείσης εις αυτόν αδείας.

Το εν λόγω βιβλίον δέον να είναι εις την διάθεσιν των Επιθεωρητών και Εποπτών Εργασίας και των αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων, των ασκούντων την εποπτείαν και τον έλεγχον της εφαρμογής του παρόντος».

Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αδειών βαρύνει κάθε εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Το βιβλίο αδειών δεν απαιτείται να έχει θεωρηθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας ή άλλη δημόσια αρχή. Επίσης το βιβλίο αδειών μπορεί να τηρείται και με τη μορφή μηχανογραφημένων καταστάσεων, εφόσον βεβαίως αυτές περιέχουν τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος.

Το βιβλίο αδειών αφορά μόνο την ετήσια κανονική άδεια που δικαιούνται οι μισθωτοί. Άλλες ειδικές άδειες που λαμβάνουν οι μισθωτοί (π.χ. άδεια μητρότητας, άδεια γάμου, άδεια λόγω θανάτου συγγενούς κ.ο.κ.) δεν καταγράφονται στο ειδικό βιβλίο αδειών.

Ο νόμος χορηγεί στον Υπουργό Εργασίας νομοθετική εξουσιοδότηση να καταρτίσει υποδείξεις ως προς την τήρηση του βιβλίου αδειών. Η νομοθετική αυτή εξουσιοδότηση δεν περικλείει τη δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας να προσθέσει περαιτέρω στοιχεία, που πρέπει να περιλαμβάνονται στο βιβλίο αδειών, πέραν εκείνων που ορίζει ο νόμος.

Σύμφωνα με το νόμο, το βιβλίο αδειών πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμο του μισθωτού.

β) Την ημερομηνία πρόσληψης του μισθωτού.

γ) Τη χρονική διάρκεια της άδειας που δικαιούται ο μισθωτός, δηλαδή πόσες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας δικαιούται ο μισθωτός το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος για το οποίο γίνεται η καταχώρηση.

δ) Τα χρονικά διαστήματα που χορηγήθηκε στον μισθωτό η ετήσια κανονική άδεια και

ε) Τις αποδοχές που καταβλήθηκαν στον μισθωτό κατά το χρόνο της άδειας.

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε τις υπ’ αριθ. 62639/1.12.1956 και 12976/26.2.1957 εγκυκλίους του με τις οποίες (σε συνδυασμό και με το άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν.539/1945) γίνεται δεκτό ότι στο βιβλίο αδειών κάθε εργοδότης πρέπει να αναγράφει τα παρακάτω στοιχεία:

1. Το ονοματεπώνυμο κάθε μισθωτού.

2. Την ειδικότητα κάθε μισθωτού.

3. Την ημερομηνία γέννησης (για τους μισθωτούς που είναι κάτω των 18 ετών).

4. Την ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία του εργοδότη κάθε μισθωτού (ημερομηνία πρόσληψης).

5. Τις αποδοχές που λαμβάνει κάθε μισθωτός (μισθός, ημερομίσθιο κ.ο.κ.).

6. Τη χρονική διάρκεια της άδειας που δικαιούται κάθε μισθωτός.

7. Την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η άδεια.

8. Τη διάρκεια της ετήσιας κανονικής άδειας (δηλαδή πόσες εργάσιμες ημέρες ετήσια κανονική άδεια έλαβε ο μισθωτός).

9. Τις αποδοχές και το επίδομα άδειας που καταβλήθηκαν στο μισθωτό.

10. Την υπογραφή του μισθωτού.

Σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία, έχουν εγερθεί αντιρρήσεις όσον αφορά την υποχρέωση καταγραφής ορισμένων από αυτά στο βιβλίο αδειών.

Ειδικότερα, η ειδικότητα του εργαζόμενου καθώς και η ημερομηνία γέννησής του, έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν το αρμόδιο όργανο να διαπιστώσει ευχερώς αν ορισμένοι μισθωτοί δικαιούνται περισσότερες ημέρες ετήσια κανονική άδεια, λόγω της ειδικότητάς τους ή της ανηλικότητάς τους, καθώς και τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις που υφίστανται ως προς το χρόνο χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας (π.χ. ως προς τους ανήλικους μισθωτούς). Ωστόσο τα στοιχεία αυτά δεν απαιτούνται να περιλαμβάνονται στο βιβλίο αδειών από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Α.Ν.539/1945.

Το επίδομα άδειας αποτελεί πρόσθετη χρηματική παροχή που καταβάλλεται μαζί με την ετήσια κανονική άδεια και είναι διακριτή από τις αποδοχές άδειας. Ειδικότερα, ενώ οι αποδοχές άδειας αποσκοπούν στο να μην απολέσει ο μισθωτός το εισόδημά του κατά το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε ετήσια κανονική άδεια, το επίδομα άδειας αποσκοπεί στη χορήγηση ενός πρόσθετου χρηματικού ποσού, το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο μισθωτός για την αναψυχή και ανάπαυσή του κατά τη διάρκεια της ετήσιας κανονικής άδειας. Το άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν.539/1945 αναφέρεται καταρχήν μόνο στις αποδοχές άδειας. Ωστόσο είναι σκόπιμο στο βιβλίο αδειών να περιλαμβάνεται ειδική στήλη στην οποία να εμφαίνεται και το προβλεπόμενο επίδομα άδειας.

Η υπογραφή του μισθωτού δεν απαιτείται από το νόμο. Ωστόσο είναι σκόπιμο να τίθεται, καθώς με τον τρόπο αυτό ο μισθωτός βεβαιώνει ότι έλαβε την ετήσια κανονική άδεια, τις αποδοχές και το επίδομα άδειας.

Ο νόμος απαιτεί το ειδικό βιβλίο αδειών να βρίσκεται στη διάθεση των Επιθεωρητών και Εποπτών Εργασίας καθώς και των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων που ελέγχουν και εποπτεύουν την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Οι ως άνω εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας απαιτούν το βιβλίο αδειών να υποβάλλεται, αφού συμπληρωθούν τα με στοιχεία 1 έως 6 σημεία και προτού αρχίσει η άδεια κάθε μισθωτού, προς την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή, όταν δεν υπάρχει τέτοια, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, συνοδευόμενο από αντίγραφο της σχετικής σελίδας. Επιπροσθέτως οποιαδήποτε μεταβολή στην ημερομηνία έναρξης της ετήσιας κανονικής άδειας του μισθωτού θα πρέπει να ανακοινώνεται αμέσως στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή, όταν δεν υπάρχει τέτοια, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, στην οποία έχει υποβληθεί η σελίδα που μόλις αναφέρθηκε. Οι απαιτήσεις αυτές υπερβαίνουν προδήλως τα όρια της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 4 παρ. 3 του Α.Ν.539/1945 και για το λόγο τούτο κατά τη γνώμη μας δεν ισχύουν.

Επιπροσθέτως οι ως άνω εγκύκλιοι απαιτούν τα στοιχεία 7 και 8 να καταχωρούνται μόλις αρχίσει η χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας, ενώ το στοιχείο 10 (η υπογραφή του μισθωτού) να τίθεται αφότου ο μισθωτός έχει λάβει την ετήσια κανονική άδεια και του έχουν καταβληθεί οι χρηματικές παροχές που τη συνοδεύουν.

II. Η πρακτική εφαρμογή της νομικής ρύθμισης

Το βιβλίο αδειών είναι σκόπιμο να έχει τις εξής στήλες:

1. Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου: Στη στήλη αυτή καταγράφονται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στην επιχείρηση, επομένως και οι νεοπροσλαμβανόμενοι. Στην πράξη τα ονόματα που περιέχονται στη στήλη αυτή πρέπει να ταυτίζονται με τα ονόματα που περιέχονται στο βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενων με εξαίρεση εκείνους που έχουν απολυθεί ή αποχωρήσει από την επιχείρηση μέχρι τις 31/12 του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

2. Ημερομηνία πρόσληψης: Στη στήλη αυτή αναγράφεται η ημερομηνία πρόσληψης κάθε μισθωτού. Αν ο ίδιος μισθωτός έχει προσληφθεί και αποχωρήσει περισσότερες φορές στην ίδια επιχείρηση, τότε ως ημερομηνία πρόσληψης καταγράφεται η πιο πρόσφατη.

3. Ημερολογιακό έτος που αντιστοιχεί η άδεια - Προϋπηρεσία: Στη στήλη αυτή αναγράφεται αφενός το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου πρέπει να χορηγηθεί η ετήσια κανονική άδεια καθώς και η προϋπηρεσία που έχει ο εργαζόμενος στην ίδια επιχείρηση, καθώς επίσης και η γενική του προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, υπολογισμένη μέχρι τις 31/12 του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Υπενθυμίζουμε τον κανόνα του άρθρου 2 του Ν.2683/1999 σύμφωνα με τον οποίο οκτώ (8) ώρες υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης αντιστοιχούν με μία (1) ημέρα προϋπηρεσίας υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

4. Καταβαλλόμενες αποδοχές: Στη στήλη αυτή αναγράφονται οι συμφωνηθείσες αποδοχές που καταβάλλονται στον εργαζόμενο λόγω της παροχής της εργασίας του για το συμβατικό ωράριο απασχόλησής του.

Εφιστούμε την προσοχή σε δύο σημεία: (α) Σκόπιμο είναι να διευκρινίζεται, οι καταβαλλόμενες αποδοχές που αναγράφονται σε ποια ακριβώς χρονική περίοδο αντιστοιχούν, δεδομένου ότι εντός του έτους οι καταβαλλόμενες αποδοχές μπορεί να μεταβάλλονται, π.χ. λόγω των αυξήσεων που χορηγούνται από τις εφαρμοζόμενες Σ.Σ.Ε. Σύμφωνα με το σκοπό του νόμου, οι καταβαλλόμενες αποδοχές που αναγράφονται θα πρέπει να είναι εκείνες που καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο το αμέσως προηγούμενο της χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί ευχερώς να ελέγχεται αν οι αποδοχές άδειας που καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο αντιστοιχούν στις συνήθεις αποδοχές του εργαζόμενου. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι σκόπιμο να διευκρινίζεται, οι καταβαλλόμενες αποδοχές που αναφέρονται στο βιβλίο αδειών σε ποια χρονική περίοδο αντιστοιχούν. (β) Επίσης είναι σκόπιμο να διευκρινίζεται το ωράριο απασχόλησης του εργαζόμενου, αν δηλαδή πρόκειται για ωράριο πλήρους απασχόλησης ή για ωράριο μερικής απασχόλησης και στην τελευταία περίπτωση ποιο ακριβώς είναι αυτό.

5. Σύστημα απασχόλησης: Στη στήλη αυτή μνημονεύεται αν ο εργαζόμενος απασχολείται με πενθήμερο ή εξαήμερο σύστημα απασχόλησης.

6. Ημέρες άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος: Στη στήλη αυτή αναγράφονται οι ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος.

Σε σχέση με τη συμπλήρωση της στήλης αυτής, δύο ερμηνευτικές εκδοχές μπορεί να προταθούν:

Σύμφωνα με την πρώτη ερμηνευτική εκδοχή, η στήλη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τις ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας που δικαιούται να λάβει ο μισθωτός κατά την ημερομηνία χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας. Σύμφωνα με τη δεύτερη ερμηνευτική εκδοχή, στη στήλη αυτή πρέπει να αναφέρονται οι ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος για απασχόληση καθ' όλο το τρέχον ημερολογιακό έτος στο οποίο αντιστοιχεί η ετήσια κανονική άδεια.

Η παραπάνω διαφοροποίηση έχει πρακτική σημασία, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση των στηλών αυτών για τους εργαζόμενους που διανύουν το πρώτο ή το δεύτερο ημερολογιακό έτος της σχέσης εργασίας τους.

Κατά τη γνώμη μας ορθότερη είναι η δεύτερη ερμηνευτική εκδοχή.

7. Ημερομηνία χορήγησης της άδειας: Ως ημερομηνία χορήγησης της άδειας μπορεί να νοείται είτε η ημέρα εκείνη κατά την οποία ο εργοδότης δέχθηκε να χορηγήσει άδεια στον μισθωτό είτε η ημερομηνία εκείνη κατά την οποία άρχισε η ετήσια κανονική άδεια, με άλλα λόγια, η πρώτη ημέρα κατά την οποία ο μισθωτός απουσίασε από την εργασία του κάνοντας χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας. Ορθότερο κατά τη γνώμη μας είναι στη στήλη αυτή να αναγράφεται η ημερομηνία εκείνη κατά την οποία άρχισε η ετήσια κανονική άδεια, με άλλα λόγια, η πρώτη ημέρα κατά την οποία ο μισθωτός απουσίασε από την εργασία του κάνοντας χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας. Πράγματι, για την επίτευξη του σκοπού του νόμου, που είναι ο έλεγχος ορθής χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας, η ημερομηνία η οποία έχει προδήλως βαρύνουσα σημασία είναι εκείνη κατά την οποία έχει αρχίσει να χορηγείται η ετήσια κανονική άδεια και όχι εκείνη κατά την οποία οριστικοποιήθηκε το πότε θα αρχίσει να χορηγείται η ετήσια κανονική άδεια. Παράδειγμα: Στις 5.7.2007 ο εργοδότης συμφωνεί με τον μισθωτό να λάβει ο τελευταίος την ετήσια κανονική του άδεια από 1.8.2007 (πρώτη ημέρα απουσίας του μισθωτού από την εργασία του λόγω λήψης της ετήσιας κανονικής άδειας). Ως ημερομηνία χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας πρέπει να εγγραφεί στη στήλη αυτή του βιβλίου αδειών η 1.8.2007 και όχι η 5.7.2007.

8. Ημέρες άδειας που έλαβε ο εργαζόμενος: Στη στήλη αυτή αναφέρεται ο αριθμός των εργασίμων ημερών που έλαβε πραγματικά ο μισθωτός ως ετήσια κανονική άδεια.

Ο αριθμός αυτός για τους εργαζόμενους που διανύουν το τέταρτο κι επόμενα ημερολογιακά έτη της σχέσης εργασίας τους πρέπει καταρχήν να ταυτίζεται με τον αριθμό των ημερών αδείας που δικαιούται ο εργαζόμενος (σημείο 6 παραπάνω). Μόνη περίπτωση να μην ταυτίζεται είναι αν έχει συντελεστεί νόμιμη κατάτμηση της ετήσιας κανονικής άδειας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 του Ν.549/1977, που κύρωσε και προσέδωσε ισχύ νόμου σε αντίστοιχη διάταξη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1977.

Για τους εργαζόμενους που διανύουν το τρίτο ημερολογιακό έτος της σχέσης εργασίας τους ο αριθμός που αναγράφεται στη στήλη «Ημέρες άδειας που έλαβε» μπορεί να μην ταυτίζεται με τον αριθμό που αναγράφεται στη στήλη «Ημέρες άδειας που δικαιούται», εκτός από την περίπτωση της κατάτμησης της ετήσιας κανονικής άδειας και στην περίπτωση που η ημερομηνία χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας είναι προγενέστερη του χρονικού σημείου στο οποίο έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη προϋπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση [καθώς τότε η δικαιούμενη ετήσια κανονική άδεια προσαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα]. Στην περίπτωση αυτή στο βιβλίο αδειών θα υπάρχει άλλη μία μεταγενέστερη καταχώρηση για την επιπρόσθετη ημέρα ετήσιας κανονικής άδειας που δικαιούνται οι μισθωτοί αυτοί.

Για τους εργαζόμενους που διανύουν το πρώτο ή δεύτερο ημερολογιακό έτος της σχέσης εργασίας τους ο αριθμός που αναγράφεται στη στήλη «Ημέρες άδειας που έλαβε» καταρχήν δεν ταυτίζεται με τον αριθμό που αναγράφεται στη στήλη «Ημέρες άδειας που δικαιούται», για το λόγο ότι ενώ ο πρώτος αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό ημερών άδειας που δικαιούνται οι μισθωτοί αυτοί για απασχόληση καθ' όλο το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος, ο δεύτερος αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό ημερών άδειας που δικαιούνται οι μισθωτοί αυτοί για τον μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της άδειας χρόνο απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή στο βιβλίο αδειών θα υπάρχουν και άλλες μεταγενέστερες καταχωρήσεις για τις επόμενες φορές που θα λάβουν ετήσια κανονική άδεια οι μισθωτοί αυτοί εντός του ημερολογιακού έτους, ώστε να λάβουν το σύνολο της ετήσια κανονικής άδειας που δικαιούνται.

9. Αποδοχές άδειας που έλαβε ο μισθωτός: Στη στήλη αυτή αναγράφονται οι αποδοχές άδειας που προκαταβλήθηκαν στον μισθωτό κατά το χρόνο λήψης της ετήσιας κανονικής άδειας.

10. Επίδομα άδειας που έλαβε ο μισθωτός: Στη στήλη αυτή αναγράφεται το επίδομα άδειας που προκαταβλήθηκε στον μισθωτό κατά το χρόνο λήψης της ετήσιας κανονικής άδειας.

Κοινή σημείωση για τις στήλες 9 και 10: Σε πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζεται η πρακτική να χορηγείται το επίδομα άδειας εφάπαξ με τη μισθοδοσία του Ιουλίου, ανεξαρτήτως του πραγματικού χρόνου κατά τον οποίο λαμβάνει ο μισθωτός την ετήσια κανονική του άδεια. Η πρακτική αυτή, μολονότι υπαγορεύεται από λόγους ευρυθμότερης λειτουργίας των επιχειρήσεων, δεν συνάδει με τις επιταγές του νόμου. Κάθε φορά που χορηγούνται ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας στους μισθωτούς, θα πρέπει να χορηγούνται οι αντίστοιχες αποδοχές και το αντίστοιχο επίδομα άδειας.

11. Υπογραφή μισθωτού: Η υπογραφή του μισθωτού υποδηλώνει ότι α) ο εργοδότης τού χορήγησε ως ετήσια κανονική άδεια τις εργάσιμες ημέρες που αναφέρονται στη στήλη του βιβλίου αδειών ότι έλαβε ο μισθωτός, β) ότι ο εργοδότης τού χορήγησε τις αποδοχές άδειας που αναφέρονται στην αντίστοιχη στήλη και γ) ότι ο εργοδότης τού χορήγησε το επίδομα άδειας που αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη. Ο μισθωτός δεν επιτρέπεται να υπογράψει στο βιβλίο αδειών προτού λάβει τις ανωτέρω παροχές. Επειδή οι χρηματικές παροχές προκαταβάλλονται κατά το χρόνο έναρξης της ετήσιας κανονικής άδειας, είναι φανερό ότι ο μισθωτός μπορεί να κληθεί να υπογράψει στο βιβλίο αδειών π.χ. την προτεραία της έναρξης της ετήσιας κανονικής άδειας, όταν λάβει τις αποδοχές και το επίδομα άδειας που αντιστοιχούν στην ετήσια κανονική άδεια που λαμβάνει.

12. Παρατηρήσεις: Στις παρατηρήσεις μνημονεύεται οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται σκόπιμο για να αποσαφηνιστούν οι καταχωρήσεις του βιβλίου αδειών. Σκόπιμο είναι να επισημαίνονται οι προγενέστερες καταχωρήσεις που αφορούν τον ίδιο εργαζόμενο και να διευκρινίζεται π.χ. για ποιο λόγο σε συγκεκριμένη καταχώρηση δεν περιλαμβάνεται π.χ. το επίδομα άδειας, ότι δηλαδή τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι το σύνολο του επιδόματος άδειας είχε καταβληθεί μαζί με τις αντιστοιχούσες αποδοχές άδειας σε προγενέστερο χρονικό σημείο και συνεπώς περιλαμβάνεται σε προγενέστερη καταχώρηση στο βιβλίο αδειών, στην οποία γίνεται παραπομπή.

Σε ό,τι αφορά τη σειρά με την οποία πρέπει να γίνονται οι καταχωρήσεις στο βιβλίο αδειών, πρέπει να υπομνησθούν τα εξής:

Μολονότι ο νόμος δεν αναφέρει συγκεκριμένη σειρά με την οποία πρέπει να γίνονται οι καταχωρήσεις, σκόπιμο είναι στο βιβλίο αδειών στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους να καταχωρούνται σε αυτό όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στην επιχείρηση και να συμπληρώνονται οι στήλες με αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και 6, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Στη συνέχεια οι μεταγενέστερες καταχωρήσεις θα πρέπει να γίνονται με απόλυτη χρονολογική σειρά. Οι μεταγενέστερες καταχωρήσεις μπορεί να είναι μόνο δύο ειδών: είτε να αφορούν νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους είτε να αφορούν δεύτερη χορήγηση ετήσιας κανονικής άδειας στον ίδιο εργαζόμενο εντός του ημερολογιακού έτους. Αυτές οι μεταγενέστερες καταχωρήσεις σκόπιμο είναι κατά τη γνώμη μας να γίνονται με απόλυτη χρονολογική σειρά με βάση την ημερομηνία πρόσληψης για τους νεοπροσλαμβανόμενους και την ημερομηνία χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας για τις λοιπές περιπτώσεις.

απο Εργατικά θέματα - Τιμόθεος Σιγάλας- έκδοση 2007

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Απόστολε όλα αυτά, είναι γνωστά. Ολοι οι συγγραφείς γράφουν πάνω κάτω τα ίδια . Ο Λαναράς έχει άλλη άποψη όμως, όπως επίσης και ο Δεσπότης

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
1. Το ονοματεπώνυμο κάθε μισθωτού, 2. την ειδικότητα, 3. το χρόνο γεννήσεως (για τους μισθωτούς που είναι κάτω από 18 χρόνων), 4. την ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία του εργοδότη στον οποίο υπηρετούν και τις αποδοχές του καθενός (μισθός, ημερομίσθιο κ.λπ.), 5. τη χρονική διάρκεια της άδειας, που δικαιούται καθένας, 6. την ημερομηνία, κατά την οποία χορηγήθηκε η άδεια, 7. την υπογραφή του μισθωτού, η οποία μπαίνει στο βιβλίο όταν πάρει την άδεια και καταβληθούν σ’ αυτόν οι αποδοχές της.

Αυτό το ειδικό βιβλίο αδειών πρέπει σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, άμα συμπληρωθούν τα στοιχεία αριθμ. 1, 2, 3, 4 και 5 και προτού αρχίσει η άδεια καθενός μισθωτού, να υποβάλλεται για θεώρηση στην αρμόδια Επιθ/ση Εργασίας ή όταν δεν υπάρχει τέτοια στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, με ένα αντίγραφο της σχετικής σελίδας.

Οποιαδήποτε μεταβολή στην ημερομηνία ενάρξεως της άδειας κάποιου μισθωτού πρέπει να ανακοινώνεται αμέσως στη αρμόδια Επιθ/ση Εργασίας ή Αστυνομική Αρχή, στην οποία έχει υποβληθεί η παραπάνω αναφερόμενη σελίδα.

Εγω παντως ετσι οπως διαβαζω την εγκυκλιο καταλαβαινω οτι δεν μιλαει μονο για θεωρηση του βιβλιου.

Θελει και υποβολη αντιγραφου της σελιδας με τις ημερομηνιες της αδειας.

Αλλιως δεν θα ζητουσε υποβολη της σελιδας σε περιπτωση μεταβολης εναρξεως της αδειας .

Δηλαδη ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Με αφορμή άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Επιχείρηση τεύχος Μαίου 2009 σελ. 559 :

Υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά ότι το ειδικό βιβλίο αδειών υποβάλεται για θεώρηση στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή όταν δεν υπάρχει τέτοια, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Υπάρχει όμως και η απόφαση 2245/1965 του Σ.τ.Ε. σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται υποχρέωση για θεώρηση του βιβλίου αδειών από την κατά τόπο αρμόδια επιθεώρηση Εργασίας.

Μέχρι τώρα δε μας έχει τύχει ποτέ σε ελέγχους απο τις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας να ζητούν θεωρημένο το βιβλίο αδειών. Απλά το δείχνουμε.Επίσης να τονίσω ότι έως τώρα γνώριζα ότι δε θεωρείται το βιβλίο αδειών , απλά τηρείται.

Η γνώμη σας επί του θέματος ποιά είναι ?

Oταν δεν υπάρχει τέτοια .... η αρμόδια αγροφυλακή κάνει ?

Και εγώ αυτά γνώριζα

Μάλιστα αρχες του έτους μου έγινε έλεγχος και δεν είχα κανένα πρόβλημα

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Κώστα, ούτε στο άρθρο 4 (παρ.3) του Α.Ν. 539/45, αλλά ούτε και στον πρόσφατο Ν.3762/2009 (άρθρο 6) προβλέπεται θεώρηση του βιβλίου αδειών (και μάλιστα με τον τελευταίο νόμο και την δυνατότητα μηχανογραφικής τήρησής του η θεώρηση είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη).

Μάλιστα, ακόμη και η υπογραφή του μισθωτού δεν προβλεπόταν από τον Ν.539/45 αλλά από διάφορες εγκυκλίους και μόλις με τον Ν.3762/2009 κυρώθηκε διά νόμου. Επίσης, όσον αφορά το επίδομα αδείας και επειδή αυτό θεσπίστηκε με τον Ν.4504/66 (παρ.16 άρθρο 3), 21 χρόνια δηλαδή μετά τον Ν.539/45 (ο οποίος φυσικά δεν προέβλεπε για το βιβλίο αδειών την αναγραφή των αποδοχών του επιδόματος αδείας) η αναγραφή των αποδοχών αυτού στο βιβλίο αδειών, καθώς και η υπογραφή του μισθωτού γινόταν καλή τη πίστει και καμία ποινή δεν θα μπορούσε να σταθεί, αφού κανένας νόμος δεν την προέβλεπε.

Οι υποχρεώσεις όλων των προσώπων (φυσικών, νομικών) διέπονται από το «nullum crimen nulla poena sine lege scripta» (κανένα έγκλημα και καμία ποινή χωρίς γραπτό νόμο).

Οι πάσης μορφής εγκύκλιοι και έγγραφα εκδίδονται είτε κατ’ερμηνείαν των νόμων ή για την καλύτερη εφαρμογή τους και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους νόμους που ψηφίζει το ελληνικό κοινοβούλιο και είναι τραγικό σφάλμα να περιάγουμε την κάθε μία γνωμοδότηση του κάθε ισταμένου σε κανόνα δικαίου. Ο Αραβαντινός, η εξέχουσα μορφή του νομικού μας κόσμου, έλεγε ότι «οι γνωμοδοτήσεις και οι εγκύκλιοι δεν αποτελούν πηγή δικαίου».

Από δημοσίευση (και κείμενο ένστασης προς το ΙΚΑ) του συναδέλφου Αλέκου: "Κατά το Σύνταγμα οι εγκύκλιοι [...] δεν αποτελούν πηγή δικαίου (άρθρα 70-77,42-44,48 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 26)".

Συνεπώς, ένα Έγγραφο (ούτε καν Εγκύκλιος) του Υπουργείου Απασχόλησης το οποίο μπορεί να συγγράψει και ένας απλός τμηματάρχης του Υπουργείου, όταν αντί να ερμηνεύσει τον Νόμο, τον υποκαθιστά, θεσπίζοντας αυθαιρέτως πράγματα, τότε απλά είναι παράνομο και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πηγή δικαίου.

Εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει ποτέ μου και δεν μου έχει τύχει σε κανέναν από τους εκατοντάδες ελέγχους που έχω διαχειριστεί από τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ να ζητηθεί θεωρημένο βιβλίο αδειών.

Συνεπώς, ακόμη κι αν κάποιος ελεγκτής προβεί στον καταλογισμό προστίμου για μη θεωρημένο βιβλίο αδειών, στο δικαστήριο το πρόστιμο θα ακυρωθεί. Θα υποβάλω έγγραφο ερώτημα στο Υπουργείο Απασχόλησης πάντως διότι δεν με εκπλήσσει ένα άστοχο έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης (παρεμπιπτόντως Κώστα νομίζω ότι είναι του 1994 και όχι του 1996) αλλά η εμμονή ενός εν ενεργεία Επιθεωρητή του ΣΕΠΕ ο οποίος μάλιστα μας κουνάει και το δάχτυλο σαν τον Παυλίδη, σαν δάσκαλος της δεκαετίας του 60 και μας "υπενθυμίζει για ...πολλοστή φορά ότι το βιβλίο αδειών υποβάλλεται για θεώρηση στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας"...

doctor

Υ.Γ. Κώστα, μπορείς να ανεβάσεις όλο το άρθρο του κ. Θεοδωρά;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Δημήτρη, και η δική μου άποψη για τις εγκυκλίους είναι ταυτόσημη με τη δική σου και την έχω εκφράσει πολλάκις στο site. Εθεσα το θέμα μόνο και μόνο γιατί με προβλημάτισε το άρθρο του κ. Θεοδωρα. Απο κεί ορμώμενος σκάλισα λίγο τα παλιότερα αλλά και τα νεότερα βιβλία και ανακάλυψα το συγκεκριμένο έγγραφο. Είναι 10.4.1996 η ημερομηνία του εγγράφου, το έχω μπροστά μου τώρα.. :P

Το άρθρο του κ. Θεοδωρά δε μπορώ να το ανεβάσω.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σχετικά με τα όσα είπαμε περί της ισχύος των εγκυκλίων παραθέτω από δικαστική απόφαση (την Πρωτ.Αθ.2190/2005):

[...]

Επειδή, ήδη με την κρινομένη προσφυγή του κατά της ως άνω αποφάσεως ο

Διευθυντής του Ι.Κ.Α. ζητεί την ακύρωσή της, ισχυριζόμενος ότι, εσφαλμένως

έγινε με αυτή δεκτή η ένσταση της εργοδότριας εταιρείας, διότι η έκδοση των

καρτών εργασίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τις δύο εργαζόμενες που βρέθηκαν

απασχολούμενες στην επιχείρησή της, δεν αναπληρώνει την εγγραφή τους στο

βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων. Από την πλευρά της η

εργοδότρια, η οποία παραστάθηκε στη προκειμένη δίκη, ισχυρίζεται με το

σχετικό από 14.4.2003 υπόμνημά της ότι δεν είχε δόλο και η μη καταχώρηση των

εν λόγω εργαζομένων στο σχετικό βιβλίο οφείλεται μόνο σε πρακτικούς λόγους

και όχι σε σκοπιμότητα για αποφυγή καταβολής των νομίμων εισφορών. Επίσης,

τόσον ο προσφεύγων, όσον και η εργοδότρια αναφέρονται σε εγκύκλιο του Ι.Κ.Α.

την οποία η τελευταία επικαλέσθηκε στην ένστασή της πλην οι αναφορές αυτές

είναι νόμω αβάσιμες και αλυσιτελείς, εφ` όσον κατά το Σύνταγμα οι εγκύκλιοι

δεν αποτελούν πηγή δικαίου (άρθρα 70-77, 42-44, 48 παρ. 1 σε συνδυασμό με άρθρο

26) και οποιαδήποτε κι αν είναι η έννοια των αναφερομένων σ` αυτήν, δεν

επηρεάζεται η κρίση για την νομιμότητα της ένδικης Π.Ε.Π.Α.Ε. ή της

προσβαλλομένης απόφασης της Τ.Δ.Ε.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Κύριοοοοοος... Κι εγώ μαζί σου είμαι.Το ζήτημα είναι ότι καλούμαστε να πάμε στα δικαστήρια για να αποδείξουμε τα αυτονόητα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Είχα 11 επισκέψεις σε υποκαταστήματα από Επιθ.Εργασίας στο διάστημα από 20-30/05/09.

(ναι, ναι, από καταγγελία ήτανε)... <_<

Είδαν το βιβλίο αδειών & ούτε που ανέφεραν τίποτε για θεώρηση κλπ... Ολα καλά!

Κάτι θα ξέρουν & αυτοί...!!!

Υ.Γ. Αν σας ξε-αγχώνει αυτό καθόλου... :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Είχα 11 επισκέψεις σε υποκαταστήματα από Επιθ.Εργασίας στο διάστημα από 20-30/05/09.

(ναι, ναι, από καταγγελία ήτανε)... <_<

Είδαν το βιβλίο αδειών & ούτε που ανέφεραν τίποτε για θεώρηση κλπ... Ολα καλά!

Κάτι θα ξέρουν & αυτοί...!!!

Υ.Γ. Αν σας ξε-αγχώνει αυτό καθόλου... :(

Αν διάβασες παραπάνω όλοι μας έχουμε πει τα ίδια . Σε ελέγχους δεν μας έχουν πεί έως τώρα κάτι για θεώρηση. Το ζήτημα ήταν ότι ο αρθρογράφος είναι επιθεωρητής εργασίας ... και αυτός κάτι ξέρει :D:D .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Με αφορμή άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Επιχείρηση τεύχος Μαίου 2009 σελ. 559 :

Ευάγγελος Θ. Θεοδωράς, Οικονομολόγος - <U>Επιθεωρητής Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Το Σχέδιο Νόμου για την Αναδιοργάνωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας - Κριτικές παρατηρήσεις

……Το συγκεκριμένο άρθρο δεν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές σε ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την τήρηση του ειδικού βιβλίου αδειών, απλά ξεκαθαρίζεται η μορφή τήρησής του και προσαρμόζεται η νομοθεσία στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής όπου πλέον σε υψηλό ποσοστό οι επιχειρήσεις τηρούν τα αρχεία τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά ότι το ειδικό βιβλίο αδειών υποβάλεται για θεώρηση στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή όταν δεν υπάρχει τέτοια, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Unqote]

Κώστα σίγουρα ο κ.Θεοδωράς κάτι μπορεί να ξέρει παραπάνω αππό εμάς , ωστόσο ανάλογο άρθρο είχε δημοσιευθεί τον Μαίο 2007 στο περιοδικό Επιχείρηση με επιμέλεια πάλι του κ. Θεοδωρά.

Σε κάποιο σημείο αναφέρει επί λέξει:

"Σε αντίθεση με άλλα βιβλία που θεωρούν οι εργοδότες στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας, όπως λόγου χάρη το βιβλίο υπερωριών (ΝΔ 515/1970), ξεκαθαρίζουμε ότι δεν υφίσταται ανάλογη υποχρέωση θεώρησης και για το βιβλίο αδειών (σύμφωνα πάντα με την 2245/1965 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας). Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι είναι φρόνιμο το βιβλίο αδειών να τηρείται στο χώρο εργασίας, ακόμα και όταν υπάρχουν υποκαταστήματα, ώστε τα ελεγκτικά όργανα να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό. Δικαιολογίες του τύπου «το έχει ο λογιστής μας» δεν είναι επαρκείς, όταν θα διενεργηθεί ο έλεγχος από τον Επιθεωρητή Εργασίας."

Iσως θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να μας πει ο κ.Θεοδωράς τι ακριβώς εννοεί με τις εκφράσεις ''υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά" και "ξεκαθαρίζουμε" αφού είναι εκ διαμέτριου αντίθετες ....????????

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Δημήτρη, μάλλον στο τρίτο άρθρο θα ξεκαθαρίσει τη θέση του. <_<

Μετα απο το τριτο ομως, μαλλον εμεις θα χρειαζομαστε ψυχαναλυση..... :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Όποιος έχει θεωρημένο βιβλίο αδειών, ας ανεβάσει την εικόνα της θεώρησης (την πράξη ή όπως αλλιώς λέγεται) ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Χθεςεπικοινώνησα με το περιοδικό επιχείρηση για το θέμα. Μου ανέφεραν πως πρόκειται για τυπογραφικό λάθος στο τελευταίο τεύχος του 5/2009, δηλαδή το βιβλίο αδειών εν ολίγοις δεν θεωρείται κατά την άποψη του κ. Θεοδωρά.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Χθεςεπικοινώνησα με το περιοδικό επιχείρηση για το θέμα. Μου ανέφεραν πως πρόκειται για τυπογραφικό λάθος στο τελευταίο τεύχος του 5/2009, δηλαδή το βιβλίο αδειών εν ολίγοις δεν θεωρείται κατά την άποψη του κ. Θεοδωρά.

Ναι.. σιγά μην ήταν και lapsus linguae .. <_<

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×