Jump to content
Sign in to follow this  
a.a.

ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΠΡΑΤΑΣΗ ΣΕ ΕΤΑΚ 1048938/254/0013/ΠΟΛ.1064/14.5.2009 ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και στοιχείων ακινήτωv έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου

Recommended Posts

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και στοιχείων ακινήτωv έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρεία κ.λπ.

Με την 1048843/928/Α0012/14.5.2009 απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, παρατείνονται κατά δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας υποβολής τους.

ΚΑΙ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2009

Με την υπ' αριθ. 1048938/254/0013/ΠΟΛ.1064/14.5.2009 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών παρατείνονται οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων για το έτος 2009, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ξεκινώντας στις 22.5.2009 για ΑΦΜ που λήγει στο ψηφίο 1 και τελειώνοντας στις 4.6.2009 για ΑΦΜ που λήγει στο ψηφίο 0.

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΛΙΓΟ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αυτό..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων όλων των κατηγοριών, των υποχρέων που προβλέπονται από τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄, γγ΄, δδ΄ και εε΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, παρατείνονται κατά δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας υποβολής τους.

2. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, ορίζονται στις ίδιες ημερομηνίες με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 της παρούσης σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

ερμηνεύεται από την χθεσινή Ελευθεροτυπία..

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&da...18&id=45309

Παρατάθηκαν μέχρι και τις 5 Ιουνίου οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων εισοδήματος με λήγοντα ΑΦΜ από 1 έως 5, καθώς και των δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων από τα νομικά πρόσωπα.

Με αποφάσεις του αρμόδιου υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Αντώνη Μπέζα, παρατείνονται:

* Ηλεκτρονικές δηλώσεις εισοδήματος με ΑΦΜ από 1 έως 5 που έληγαν μέχρι 15 Μαΐου. Οι νέες προθεσμίες υποβολής είναι μέχρι 26 Μαΐου για ΑΦΜ σε 1, 28 Μαΐου σε 2, 1 Ιουνίου σε 3, 3 Ιουνίου σε 4 και 5 Ιουνίου σε 5, ενώ παραμένουν ως έχουν οι υπόλοιπες προθεσμίες από 19/5 έως 2/6 για ΑΦΜ από 6 έως και 00.

Ξέρουν κάτι που δεν ξέρω? :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites
1. Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων όλων των κατηγοριών, των υποχρέων που προβλέπονται από τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄, γγ΄, δδ΄ και εε΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, παρατείνονται κατά δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας υποβολής τους.

Τόσο δύσκολο είναι μια φορά να βγάλουν μια κατανοητή σε όλο τον κόσμο απόφαση;

Κάθε φορά σαν την πυθία...........

άρα παρατείνεται η προθεσμία υποβολής για φορολογούμενους......

γ) ................................ όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογουμένου περιλαμβάνεται:

αα) Εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή αν αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτές συμμετέχουν σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εφόσον η διαχειριστική περίοδος λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή της διάταξης της υποπερίπτωσης αυτής και σε ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, των οποίων ο προσδιορισμός του εισοδήματος εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την εκκαθάριση δοσοληπτικών λογαριασμών μεταξύ αυτών και επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στα οποία εμφανίζονται αυτοί οι λογαριασμοί.

ββ) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

γγ) Εισόδημα που προέκυψε στο εξωτερικό.

δδ) Εισόδημα από αμοιβές ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων.

εε) Εισόδημα που προέκυψε στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτήν.

στστ) Εισόδημα που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Ερώτηση:

Η φράση

κατά δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας υποβολής τους

σημαίνει 15 εργάσιμες από την 02/06/2009 που θα ήταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών ή παρατείνεται κατά 15 μέρες κάθε προθεσμία (ανά ΑΦΜ) όποτε αυτή έληγε κανονικά;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Τόσο δύσκολο είναι μια φορά να βγάλουν μια κατανοητή σε όλο τον κόσμο απόφαση;

Κάθε φορά σαν την πυθία...........

άρα παρατείνεται η προθεσμία υποβολής για φορολογούμενους......

Ερώτηση:

Η φράση

σημαίνει 15 εργάσιμες από την 02/06/2009 που θα ήταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών ή παρατείνεται κατά 15 μέρες κάθε προθεσμία (ανά ΑΦΜ) όποτε αυτή έληγε κανονικά;

Απάντηση ..

τυπικά 15 μέρες βάσει ΑΦΜ..

ουσιαστικά μέχρι να κλείσει η πόρτα ..κάπου στις 23/06.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Απάντηση ..

τυπικά 15 μέρες βάσει ΑΦΜ..

ουσιαστικά μέχρι να κλείσει η πόρτα ..κάπου στις 23/06.

Έτσι όπως κάθε χρόνο.... :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Αν θυμάμαι καλά το 2008 ήταν κάπου 7-10 Ιουνίου..........

προσέξτε

Το 2007 ήταν 20τόσο Ιουνίου

Αλέκο τουλάχιστον έως 17 Ιουνίου θα είναι σίγουρα μιας και 02/06/09 λήγει το 60-00 συν τις 15 ημέρες παράτασης πάμε 17 Ιούνη .

Προσωπική γνώμη είναι ότι καλό θα ήταν να άφηναν ανοιχτό το σύστημα έως 30/06 (τουλάχιστον :angry: ) έτσι και οι ΔΟΥ δεν είχαν το ίδιο όγκο δουλειάς και εμείς θα είμασταν πιο άνετοι (λέμε τώρα) .

Διάβαζα τον συνονόματο στο edidorial στο περιοδικό της Πρόσβασης που έλεγε για πολλά τηλεφωνήματα από γραφεία για παράταση των δηλώσεων των φυσικών προσόπων (οσονούπω βλέπω να πέρνουμε και εμείς :angry: ). Δεν ξέρω τι γίνεται φέτος αλλά έχουμε έρθει πάρα πολλοί συνάδελφοι πίσω , πχ εμείς ενώ τέτοια εποχή πέρυσι είχαμε στείλει (και είχαμε πάρα αντίγραφα) τουλάχιστον από το 80% των δηλώσεων που κάνουμε , φέτος πάλι στα ίδια ποσοστά είμαστε αλλά ανάποδα :angry: έχουμε στείλει μόνο (και αν) το 20% των δηλώσεων και να σκεφτείτε ότι είμαστε κάθε μέρα από το πρώι έως το βράδυ και ΣαββατοΚύριακα για δουλειά ..............

Share this post


Link to post
Share on other sites
Απάντηση ..

τυπικά 15 μέρες βάσει ΑΦΜ..

ουσιαστικά μέχρι να κλείσει η πόρτα ..κάπου στις 23/06.

Αν στείλω μεσω taxis μια δήλωση που δεν έχει καθόλου εισοδήματα ή έχει μόνο μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ και τυπικά είναι εκπρόθεσμη τι νομίζετε ότι θα συμβεί;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μέχρι να κλεισει η πόρτα ....... και η κερκόπορτα

τραγουδάρα..............

Ονειρο

Στίχοι: Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Μουσική: Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Πρώτη εκτέλεση: Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Τράβηξα δειλά-δειλά

της Κερκόπορτας το σύρτη

και πήραν φωτιά τα μάτια μου

μάγκα μου απ' όσα είδαν.

Πόλιτεία απέραντη

από γυαλί και κεχριμπάρι,

τα χρώματα της ίριδας

της έπλεκαν στεφάνι.

Στα στενά της σέρνονταν

άγιοι σκοτεινοί κι αγύρτες

και στο λιμάνι αθίγγανοι

μοιρίζανε παλάμες.

Ο Ανέστος τρυφερά

γέμιζε καρφιά τα χέρια

κι ο Μεβλανά Τζελαλεδίν

γυρνούσε και γυρνούσε.

Κι έτσι όπως χάζευα

δερβισάδες, μπεκτασίδες,

άλαλοι με κυκλώσανε

μα ακόμα τους ακούω.

Σεμ ολντού ασίκ λαρί

άνθρωπέ μου τί ξεφτύλα,

να σου χαλάνε το όνειρο

κι εσύ να τους αφήνεις.

Πίσω ξαναγύρισα

χίλια εννιακόσια ενενήντα,

με τα δίδυμα αγκαλιά

κοιμάται η κυρά μου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...