Jump to content

Α.Ε ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ


Recommended Posts

Α.Ε έχει δικαίωμα να μη διανείμει πρώτο μέρισμα; Διάβασα ότι εφόσον παρθεί

απόφαση με απαρτία 100% από Γ.Σ. μπορεί να μην προχωρήσει.Ισχύει αυτό;

Link to comment
Share on other sites

με απαρτία 100%

δεν θέλει αυξημένη απαρτία αλλά ομοφωνία

γι αυτό το θέμα

Θελει αποφαση με πλειοψηφια 70% τουλαχιστον του καταβεβλημενου μετοχικου κεφαλαιου.

Σχετικο το εγγραφο Κ2-16674/21-11-2007 της Δ/νσης Α.Ε. Πιστεως του Υπ. Αναπτυξης.

Το εγγραφο υπαρχει και το βιβλιο του Δημητρακα Πρακτικος Συμβουλος ΑΕ εκδοση 2008 σελ.725-726

Link to comment
Share on other sites

με απαρτία 100%

δεν θέλει αυξημένη απαρτία αλλά ομοφωνία

γι αυτό το θέμα

Αρθρον 3. A.N. 148/67

1. Αι ανώνυμοι εταιρείαι υποχρεούνται να διανέμουν εις μετρητά, κατά έτος εις τους μετόχους ποσοστόν τουλάχιστον τριάκοντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεσιν μόνον του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από την εκποίηση μετοχών οι οποίες κατέχονται τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συμμετοχήν ανωτέρω του 20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίοu θυγατρικής των εταιρείας, εφ' όσον το κατά το παρόν άρθρο διανεμητέον τμήμα κερδών είναι μεγαλύτερον από το προκύπτον εκ της εφαρμογής της διατάξεως της περιπτώσεως (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 2190/ 1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών , ως ούτως εκωδικοποιήθη δια του β.δ. 174/1963 περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του ν.2190/1920 και ισχύει.

Η παρούσα διάταξη ισχύει για ισολογισμούς οι οποίοι κλείουν από 31.12.1999 και εφεξής .

Το καθαρό κέρδος που απομένει από την αποτίμηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην εύλογη αξία τους μετά την αφαίρεση των ζημιών από την ίδια αιτία δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού μερίσματος που προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

2. Oι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν η γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψήφια τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει αυτό. Στην περίπτωση αυτήν, το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση.

Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η ανώνυμη εταιρία εντός τετραετίας από το χρόνο του σχηματισμού του να κεφαλαιοποιήσει,με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους

3. Oι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

4. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί των διανεμομένων κερδών των προερχομένων εξ ισολογισμών εγκρινομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου και εφεξής .

Link to comment
Share on other sites

Α.Ε έχει δικαίωμα να μη διανείμει πρώτο μέρισμα; Διάβασα ότι εφόσον παρθεί

απόφαση με απαρτία 100% από Γ.Σ. μπορεί να μην προχωρήσει.Ισχύει αυτό;

η Γ.Σ μπορεί να μην διανείμει με ειδική απαρτία και πλειοψηφία...

1. με απαρτία και πλειοψηφία κατά 65% του Μετοχικού κεφαλαίου να μη διανέμει ως μέρισμα το 35% με την προυπόθεση ότι η διαφορά του μερίσματος 35% των κερδών και του 6%, στο καταβεβλημένο κεφάλαιο μεταφέρεται σε λογαριασμό αποθεματικού και καεφαλαιοποιείται σε 4 χρόνια με έκδοση μετοχών .

2. με απαρτία και πλειοψηφία κατά 70 % να μη διανείμαι το 35% των κερδών αλλά το πρώτο μέρισμα στο 6 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. με απαρτία και πλειοψηφία κατά 100% δεν διανείμει ούτε πρώτο αλλά ούτε και πρόσθετο μέρισμα με την προυπόθεση ότι θα καλύψει ανάγκες της εταιρείας.(βλ. Ν.Σ.Κ 723/1972)

Link to comment
Share on other sites

......

3. με απαρτία και πλειοψηφία κατά 100% δεν διανείμει ούτε πρώτο αλλά ούτε και πρόσθετο μέρισμα με την προυπόθεση ότι θα καλύψει ανάγκες της εταιρείας.(βλ. Ν.Σ.Κ 723/1972)

Πρώτον .. καταλήξτε επιτέλους στο τι ακριβώς ισχύει..

Δεύτερον.. η αποφυγή πληρωμής του 10% εμπίπτει στην έννοια των αναγκών της εταιρείας? :D

Link to comment
Share on other sites

Πρώτον .. καταλήξτε επιτέλους στο τι ακριβώς ισχύει..

Δεύτερον.. η αποφυγή πληρωμής του 10% εμπίπτει στην έννοια των αναγκών της εταιρείας? :D

Αγαπητέ μου αρχηγέ,

το ανέκδοτο με το ψαρά που πούλαγε ψάρια και είχε μπλέξει με ένα στοίχημα το ξέρεις? (όσον αφορά για το τι ισχύει?)

όσο για το 10%, σωστά φόρεσες τα γυαλιά στη φατσούλα...

Link to comment
Share on other sites

η Γ.Σ μπορεί να μην διανείμει με ειδική απαρτία και πλειοψηφία...

2. με απαρτία και πλειοψηφία κατά 70 % να μη διανείμαι το 35% των κερδών αλλά το πρώτο μέρισμα στο 6 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η υποχρεωση για καταβολη του 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ως μερισμα καταργηθηκε μετα την τροποποιηση της περιπτωσης β της παραγραφου 2 του αρθρου 45 του Ν.2190/20 με το αρθρο 54 του Ν.3604/2007.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 Περί Ανωνύμων εταιριών (Κωδικοποίηση εώς νόμο 3604/2007)

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειράν:

α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμον ή το καταστατικόν κράτησις δια τακτικόν αποθεματικόν.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το 'Αρθρο 3 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

[Όπως η περίπτωση β τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του νόμου 3604/2007) η προηγούμενη παράγραφος είχε (β) κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος εξ 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου )]

γ) το υπόλοιπον διατίθεται κατά τους ορισμούς τους καταστατικού.

[Προσοχή !!!!Οι διατάξεις της παραγράφου 2 όπως τροποποιήθηκαν με τον νόμο 3604/2007, εφαρμόζονται στα διανεμόμενα κέρδη, που προέρχονται από ισολογισμούς που εγκρίνονται από την έναρξη ισχύος του νόμου 3604/2007 (8η Αυγούστου 2007)]

η Γ.Σ μπορεί να μην διανείμει με ειδική απαρτία και πλειοψηφία...

3. με απαρτία και πλειοψηφία κατά 100% δεν διανείμει ούτε πρώτο αλλά ούτε και πρόσθετο μέρισμα με την προυπόθεση ότι θα καλύψει ανάγκες της εταιρείας.(βλ. Ν.Σ.Κ 723/1972)

Ο Δημητρακας στο βιβλιο του 2008, γραφει οτι μετα την ερμηνεια που δοθηκε για την εφαρμογη των διαταξεων του αρθρου 3 του ΑΝ 148/1967 με το Κ2-16674/21-11-2007 εγγραφο της Δ/νσης Α.Ε. Πιστεως του Υπ. Αναπτυξης, δεν εχει ισχυ πλεον η Γνωμοδοτηση 732/72 του ΝΣΚ.

Link to comment
Share on other sites

Η υποχρεωση για καταβολη του 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ως μερισμα καταργηθηκε μετα την τροποποιηση της περιπτωσης β της παραγραφου 2 του αρθρου 45 του Ν.2190/20 με το αρθρο 54 του Ν.3604/2007.

ναι Τάσσο, από ισολογισμούς που εγκρίνονται από 08/08/2007 και μετά καταργήθηκε...

Ο Δημητρακας στο βιβλιο του 2008, γραφει οτι μετα την ερμηνεια που δοθηκε για την εφαρμογη των διαταξεων του αρθρου 3 του ΑΝ 148/1967 με το Κ2-16674/21-11-2007 εγγραφο της Δ/νσης Α.Ε. Πιστεως του Υπ. Αναπτυξης, δεν εχει ισχυ πλεον η Γνωμοδοτηση 732/72 του ΝΣΚ.

κάτι θα ξέρει παραπάνω...!

Link to comment
Share on other sites

Αν πρόκειται για μέρισμα πρώτης χρήσεως ας κοιτάξει ο συνάδελφος και το άρθρο 43δ του 2190.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Μπορεί η εταιρία να δώσει πρώτο μέρισμα μικρότερο του 35% αλλά όχι καθόλου (πχ 20%) με απαρτία και πλειοψηφία 100% της ΓΣ?

Link to comment
Share on other sites

Μπορεί η εταιρία να δώσει πρώτο μέρισμα μικρότερο του 35% αλλά όχι καθόλου (πχ 20%) με απαρτία και πλειοψηφία 100% της ΓΣ?

 

Καμιά ιδέα...??

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...