• 0
Sign in to follow this  
Soc

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΟΥ

Question

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ:

ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ "ΚΑΚΩΣ" ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΟΝΟΜΑ ΤΡΙΤΟΥ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

14 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

μάλλον το θέμα ειναι νομικό και οχι λογιστικό

απο πλευρας λογιστικής μπορείτε αν υπάρχουν στοιχεία διακίνησης

να εκδώσετε εσείς ένα τιμολόγιο αγοράς και να το κοινοποίησε τέ στην ΔΟΥ του αντισυμβαλλόμενου

με την παρατήρηση οτι εκδίδεται λόγο άρνησης έκδοσης παραστατικού

προσοχή να υπάρχουν αποδεικτικά διακίνησης (Δελτία Αποστόλης κλπ)_

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
μάλλον το θέμα ειναι νομικό και οχι λογιστικό

απο πλευρας λογιστικής μπορείτε αν υπάρχουν στοιχεία διακίνησης

να εκδώσετε εσείς ένα τιμολόγιο αγοράς και να το κοινοποίησε τέ στην ΔΟΥ του αντισυμβαλλόμενου

με την παρατήρηση οτι εκδίδεται λόγο άρνησης έκδοσης παραστατικού

προσοχή να υπάρχουν αποδεικτικά διακίνησης (Δελτία Αποστόλης κλπ)_

Ευχαριστώ a.a. αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο στοιχειο διακίνησης! Δυστυχώς σε τέτοιες συμφωνίες, το αποτέλεσμα έτσι καταλήγει....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Η επιταγή έχει εισπραχθεί ή θα εισπραχθεί?

Αν προλαβαίνεις ας την πληρώσεις μετρητά (χωρίς να φανεί) και κόψε μια απόδειξη παραλαβής(επιστροφής).

Αν έχεις Γ' κατηγορίας και τελικά βγει από τον όψεως.. ρίχτα στο ταμείο.

Η επιταγή ακυρώνεται κανονικά όταν την έχεις στο χέρι σου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Η επιταγή έχει εισπραχθεί ή θα εισπραχθεί?

Αν προλαβαίνεις ας την πληρώσεις μετρητά (χωρίς να φανεί) και κόψε μια απόδειξη παραλαβής(επιστροφής).

Αν έχεις Γ' κατηγορίας και τελικά βγει από τον όψεως.. ρίχτα στο ταμείο.

Η επιταγή ακυρώνεται κανονικά όταν την έχεις στο χέρι σου.

το πρόβλημά μου δεν είναι λογιστικής φύσεως. Πρακτικά ρωτάω πως μπορεί να αποφευχθεί η πληρωμή της επιταγής.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
το πρόβλημά μου δεν είναι λογιστικής φύσεως. Πρακτικά ρωτάω πως μπορεί να αποφευχθεί η πληρωμή της επιταγής.

γι αυτό σου εγραψα πιο πάνω οτι ειναι θέμα νομικό και όχι λογιστικο

άρα οτι σας πει ο δικηγόρος σας

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Τόπος: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Απόφασης: 6253

Ετος: 2002

--------------------------------------------------------------------------------

Περίληψη

Επιταγή τραπεζική - Ανάκληση επιταγής - Διαταγή πληρωμής -. Επιταγή τραπεζική. Τα πρόσωπα που ενάγονται από αυτήν μπορούν να αντιτάξουν κατά του κομιστή τις ενστάσεις που στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις τους με τον εκδότη ή τους προηγούμενους κομιστές, μόνον εάν ο κομιστής κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του οφειλέτη. Στο δικόγραφο της ανακοπής πρέπει να αναφέρονται και τα δύο και δεν αρκεί μόνο το ένα από αυτά. Εάν δεν αναφέρονται στο δικόγραφο της ανακοπής και τα δύο αυτά στοιχεία, η ανακοπή είναι αόριστη και απορριπτέα, ως απαράδεκτη. Ανάκληση της επιταγής. Ισχύει μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας εμφανίσεως. Μπορεί να γίνει και πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την εμφάνισή της προς πληρωμή (αφετηρία της οποίας είναι η χρονολογία εκδόσεως που αναγράφεται στην επιταγή), ισχύει όμως μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής. Eπομένως, εάν ακολουθήσει εμπρόθεσμη εμφάνιση της επιταγής στον πληρωτή, η ανάκληση αποβαίνει ανίσχυρη και ισοδυναμεί με έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Διαταγή πληρωμής. Eίναι απαραίτητο να αναγράφονται σ' αυτήν οι θετικές προϋποθέσεις για την έκδοσή της (απαίτηση αιτούντος, ύψος αυτής, αριθμός σχετικού εγγράφου). Κατά την κρίση του Δικαστηρίου όμως, δεν είναι απαραίτητο στοιχείο για το κύρος της να αναγράφεται ρητά σ' αυτήν ότι ελέγχθηκε από τον εκδίδοντα δικαστή η μη συνδρομή των αρνητικών προϋποθέσεων (π.χ. όρος, αίρεση, προθεσμία, ορισμένο του ποσού, κατοικία του καθού στην αλλοδαπή).

--------------------------------------------------------------------------------

Κείμενο Απόφασης

Από τη διάταξη του άρθρου 22 του ν. 5960/33 προκύπτει ότι τα πρόσωπα που ενάγονται από την επιταγή μπορούν να αντιτάξουν κατά του κομιστή τις ενστάσεις που στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις τους με τον εκδότη ή τους προηγούμενους κομιστές, μόνον εάν ο κομιστής κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει του προς βλάβη του οφειλέτη. Στο δικόγραφο της ανακοπής πρέπει να αναφέρονται και τα δύο και δεν αρκεί μόνο το ένα από αυτά. Εάν δεν αναφέρονται στο δικόγραφο της ανακοπής και τα δύο αυτά στοιχεία, η ανακοπή είναι αόριστη και απορριπτέα, ως απαράδεκτη (βλ. Μ. Δελούκα, Αξιόγραφα, έκδ. 2, παρ. 207, σημ. 2, ΜονΠρΘεσ 526/89 Αρμ ΜΓ'(1989), ΕφΘεσ 2556/1992 Αρμ ΜΖ' 364). Περαιτέρω, κατά το άρθρ. 32 παρ. 1 ν. 5960/1933, η ανάκληση της επιταγής ισχύει μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας εμφανίσεως. Από τη διάταξη αυτή, που περιέχει κανόνα δημοσίας τάξης και καθιερώνει το σύστημα της σχετικής αδυναμίας ανακλήσεως της επιταγής, συνάγεται ότι η ανάκληση της επιταγής από τον εκδότη μπορεί να γίνει και πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την εμφάνισή της προς πληρωμή (αφετηρία της οποίας, κατά το άρθρ. 29 παρ. 4 του ίδιου νόμου, είναι η χρονολογία εκδόσεως που αναγράφει η επιταγή), ισχύει όμως μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής. Επομένως, αν ακολουθήσει εμπρόθεσμη εμφάνιση της επιταγής στον πληρωτή, η ανάκληση αποβαίνει ανίσχυρη και ισοδυναμεί με έκδοση ακάλυπτης επιταγής (βλ. ΑΠ 49/1984 ΝοΒ 32.896, ΕφΠειρ 260/1987 Ελλ Δνη 30.174, Δελούκα, Αξιόγραφα, παρ. 216, 218-219, Αργυριάδης, σε ΝοΒ 32.233 επ.).

Τέλος για την έκδοση μιας διαταγής πληρωμής απαιτείται να συντρέχουν οι θετικές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρ. 623 ΚΠολΔ και, ταυτόχρονα, να μη συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρ. 624 ΚΠολΔ. 'Ομως, ενώ είναι απαραίτητο να αναγράφονται στη Διαταγή Πληρωμής οι θετικές προϋποθέσεις (π.χ. απαίτηση του αιτούντος, ύψος αυτής, ο αριθμός του σχετικού εγγράφου), κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν είναι απαραίτητο στοιχείο για το κύρος της Διαταγής Πληρωμής να αναγράφεται ρητά σ' αυτήν ότι ελέγχθηκε από τον εκδίδοντα δικαστή η μη συνδρομή των αρνητικών προϋποθέσεων (π.χ. όρος, αίρεση, προθεσμία, ορισμένο του ποσού, κατοικία του καθού στην αλλοδαπή), γιατί σαφώς εννοείται ότι ο έλεγχος αυτός έγινε κατά την εξέταση του νομίμου της αίτησης προς έκδοση Διαταγής Πληρωμής (γι' αυτό και στις Διαταγές Πληρωμής συνήθως αναγράφεται ότι το νόμιμο της αίτησης στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρ. 623 επ.ΚΠολΔ, οπότε περιλαμβάνεται και το άρθρ. 624 ΚΠολΔ).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ανακόπτοντες, ομόρρυθμα μέλη της ομόρρυθμης εταιρίας σε βάρος της οποίας εκδόθηκε η ανακοπτόμενη Διαταγή Πληρωμής, ζητούν με την ανακοπή να ακυρωθεί αυτή, για τους λόγους α') διότι η επιταγή, ύψους 2.750.000 δρχ., με βάση την οποία εκδόθηκε, είχε εκδοθεί από την ομόρρυθμη εταιρία τους σε διαταγή της εταιρίας "Δ.Μ. ΑΕ", έναντι της πληρωμής εμπορευμάτων, τα οποία όμως δεν της παρέδωσε η ανωτέρω ΑΕ, β') διότι η καθής τελευταία κομίστρια (Τράπεζα) ενημερώθηκε από τους ίδιους στις 26.8.2001 με εξώδικη δήλωση ανάκλησης της επιταγής, η οποία έφερε ημερομηνία εκδόσεως 30.9.2001 και γ') διότι δεν αναγράφεται στη Διαταγή Πληρωμής ότι η απαίτηση δεν εξαρτάται από όρο, προθεσμία, αίρεση ή αντιπαροχή, κατ' άρθρ. 624 ΚΠολΔ. Σύμφωνα προς όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της απόφασης αυτής, οι ανωτέρω λόγοι της ανακοπής είναι απορριπτέοι, ο μεν πρώτος ως μη νόμιμος, εφόσον προβάλλεται λόγος εκ των προσωπικών σχέσεων του εκδότη με προγενέστερο υπογραφέα σε βάρος τρίτου κομιστή (άρθρ. 22 ν. 5960/33), ο δεύτερος ως απαράδεκτος λόγω αθεράπευτης αοριστίας, εφόσον δεν ορίζεται ότι ο τρίτος κομιστής ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του εκδότη, κατά το χρόνο απόκτησης της επιταγής, ο οποίος ούτε καν ορίζεται στην ανακοπή (εξάλλου, η ανάκληση της επιταγής είναι άνευ νομίμου αποτελέσματος, εφόσον έγινε πριν από τη λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση), ο δε τρίτος λόγος της ανακοπής είναι μη νόμιμος, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα.

Συνακόλουθα, πρέπει να απορριφθεί η ανακοπή.

--------------------------------------------------------------------------------

Πρόεδρος: Γεώργιος Μίντσης

Δικαστήριο: ΕΦΕΤΕΙΟ

Τόπος: Χανίων

Αριθ. Απόφασης: 29

Ετος: 2005

--------------------------------------------------------------------------------

Περίληψη

Έφεση κατά απόφασης που απορρίπτει ανακοπή για ακύρωση διαταγής πληρωμής - Έκδοση μεταχρονολογημένης επιταγής για αιτία που δεν επακολούθησε - Ανάκληση επιταγής - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Επαναφορά των πραγμάτων στην πρό της εκτέλεσης κατάσταση - Εφαρμογή άρ. 914 ΚΠολΔ και στην περίπτωση διαταγής πληρωμής -. Η επαναφορά των πραγμάτων στην προ της εκτελέσεως της εξαφανισθείσης ή μεταρρυθμισθείσης αποφάσεως κατάσταση διατάσσεται επί εκτελέσεως όχι μόνο αναγκαστικής αλλά και εκούσιας της κηρυχθείσης προσωρινώς εκτελεστής δικαστικής αποφάσεως, η οποία κατά το άρθρο 904 παρ. 2 περ.α' ΚΠολΔ αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Ο νόμος για τη διαταγή πληρωμής δεν ορίζει τίποτα. Όμως ενόψει του επιδιωκόμενου σκοπού με το άρθρο 914 ΚΠολΔ, που είναι η ταχύτερη και ορθότερη με μία απόφαση απονομή της δικαιοσύνης από το δικάζον την υπόθεση δικαστήριο και η απαλλαγή του νικήσαντος διαδίκου από την ταλαιπωρία να ασκήσει νέα αγωγή εναντίον του αντίδικου του και να διεξαγάγει νέα δίκη υποβαλλόμενος σε νέες δαπάνες, το κενό αυτό του νόμου πρέπει να πληρωθεί με την ανάλογη εφαρμογή του ως άνω άρθρου και στην περίπτωση που γίνεται δεκτή η ανακοπή και ακυρώνεται η προσβαλλομένη διαταγή πληρωμής, η οποία ναι μεν δεν είναι δικαστική απόφαση, είναι όμως δικαστική επιταγή και αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Η προαπόδειξη της εκτέλεσης αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την παραδεκτή υποβολή του αιτήματος στο δικαστήριο που δικάζει το ένδικο μέσο, αλλιώς η έλλειψη αυτής απολήγει σε απαράδεκτο.

--------------------------------------------------------------------------------

Κείμενο Απόφασης

(Απόσπασμα) .... Η κρινομένη έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 524/2003 οριστικής απόφασης (αρθρ. 513 παρ. 1β ΚΠολΔ.) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους και κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων, ασκήθηκε νομότυπα (αρθ. 495 παρ. 1 ΚΠολΔ.) και εμπρόθεσμα (αρθ. 499, 518 ΚΠολΔ.), από τον ηττηθέντα στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας ανακόπτοντα κατά της καθής η ανακοπή (αρθ. 19 ΚΠολΔ.).

Επομένως πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων αυτής (αρθ. 533 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Η συζήτηση θα γίνει ερήμην της εφεσίβλητης, η οποία, αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας (βλ. την *1994 έκθεση επίδοσης του δικαστού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Α. Α.), δεν εμφανίστηκε, όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του πινακίου. Ωστόσο η διαδικασία θα προχωρήσει σαν να ήταν και αυτή παρούσα, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 524 παρ.4 εδ.α ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 591 παρ.1 ΚΠολΔ (βλ. Αιτιολογική έκθεση του ν.2915/2001 στον ΚΝοΒ 2001 σελ. 1329, Συμπλήρωμα εις Ερμηνεία ΚΠολΔ Κεραμέα, Κονδύλη, Νίκα σελ.66, Σ. Σαμουήλ, Η Έφεση, έκδ. Ε αρ. 1080). Με την από 2-9-2002 ανακοπή του, που απηύθυνε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, ο ανακόπτων και ήδη εκκαλών ζήτησε, για τους αναφερόμενους σ' αυτήν λόγους, να ακυρωθεί η 214/2002 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείο Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε με βάση την αναφερόμενη τραπεζική επιταγή και με την οποία διαταγή πληρωμής υποχρεώνεται να καταβάλει στην καθής το ποσό των 7.995 ευρώ, πλέον των νομίμων τόκων. Επί της ανακοπής αυτής εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε η ανακοπή. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται ο ανακόπτων και ήδη εκκαλών με τους αναφερόμενους στο εφετήριο λόγους, οι οποίοι ανάγονται σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί την εξαφάνιση της, ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή. Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1,12 § 1, 14, 22, 28, 40 του ν. 5960/1933 «περί επιταγής», η ελαττωματική βασική σχέση δεν επιδρά μεν στο κύρος της υποχρεώσεως από την επιταγή, γεννά όμως απαίτηση για απόδοση του αδικαιολόγητου πλουτισμού, η οποία μπορεί να προβληθεί με την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε με βάση την επιταγή (άρθρο 632 επ. Κ.ΠολΔ.)- Με την ανακοπή αυτή ειδικότερα ο εκδότης της επιταγής μπορεί να αντιτάξει το γεγονός ότι ο κομιστής της επιταγής κατά του οποίου στρέφεται η ανακοπή απέκτησε περιουσιακό στοιχείο, με το οποίο πλούτισε αδικαιολόγητα σε βάρος του και να αντισταθεί έτσι στην ενάσκηση του από την επιταγή δικαιώματος (βλ. ΑΠ 155/1999 ΕΕμπΔ Ν. 538, ΑΠ 1128/1994, ΕλλΔνη 37.646, ΕφΑΘ 3295/2001 ΕλλΔνη 44.529, ΕφΑΘ. 2800/1998, ΕλλΔνη 40.397, Εφ.Λαρ.368 /2002). Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο εξέτασης του ανακόπτοντος και της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα ανταπόδειξης, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη πρακτικά συνεδρίασης και των εγγράφων που ο εκκαλών προσκομίζει και επικαλείται αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ανακόπτων διατηρεί κατάστημα πώλησης ετοίμων ενδυμάτων στο Λιμένα * Ηρακλείου. Μεταξύ των προμηθευτών του καταστήματος του ήταν η καθής ομόρρυθμη εταιρία, με την οποία συνεργαζόταν από το έτος 1997, χωρίς ποτέ να υπάρξει πρόβλημα στις συναλλαγές τους. Από το έτος 1999 και εντεύθεν καθιερώθηκε στην εμπορική τους συνεργασία η πρακτική να προκαταβάλει ο ανακόπτων το Φθινόπωρο κάθε έτους μέρος του τιμήματος των εμπορευμάτων που είχε παραγγείλει στην καθής, τα οποία θα του παρέδιδε την επόμενη περίοδο, συνήθως τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του επόμενου έτους, το δε υπόλοιπο του τιμήματος των εμπορευμάτων που θα του απέστελνε, θα εξοφλείτο την επόμενη περίοδο. Την πρακτική αυτή που ακολουθείτο στις μεταξύ των διαδίκων συναλλαγές, αναφορικά με τον τρόπο παραγγελίας των εμπορευμάτων και καταβολής του τιμήματος αυτών, επιβεβαίωσε και ο αντιπρόσωπος της καθής Β.Ρ., που εξετάστηκε πρωτοδίκως ως μάρτυρας από την πλευρά της. Στα πλαίσια της πρακτικής αυτής, ο ανακόπτων το Νοέμβριο του έτους 2001 εξέδωσε σε διαταγή του, οπισθογράφησε και παρέδωσε στον άνω αντιπρόσωπο της καθής, την υπ' αριθμ. * τραπεζική επιταγή της *, ποσού 7.995 ευρώ, ο οποίος την παρέλαβε για λογαριασμό της τελευταίας.

Η επιταγή αυτή ήταν μεταχρονολογημένη και έφερε ημερομηνία έκδοσης 30-5-2002 και δόθηκε στην καθής για να καλύψει μέρος του τιμήματος των εμπορευμάτων που, κατά τη συμφωνία τους, θα του απέστελνε η καθής την επόμενη περίοδο. Τον Ιανουάριο του 2002 ο ανακόπτων πληροφορήθηκε ότι η καθής ενδιαφερόταν να λειτουργήσει από τη νέα τουριστική περίοδο κατάστημα στην περιοχή της Χ. με εμπορεύματα ίδια με εκείνα που τον προμήθευε. Ο ανακόπτων θεώρησε ότι αυτό θα ήταν ιδιαίτερα δυσμενές για την επιχείρηση του και θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στον όγκο των πωλήσεων της, αφού η καθής, ως χονδρέμπορος και προμηθευτής των ενδυμάτων θα πλεονεκτούσε έναντι αυτού και ως προς το ύψος των τιμών και ως προς την ποιότητα αυτών. Ευθύς ο ανακόπτων ήλθε σε επικοινωνία με τον διαχειριστή της καθής Θ.Κ. και του δήλωσε ότι, συνεπεία της παραπάνω αρνητικής γι' αυτόν εξέλιξης, επιθυμεί πλέον την διακοπή της συνεργασίας τους και ζήτησε να επιστραφεί η ανωτέρω επιταγή, η οποία όπως προαναφέρθηκε είχε δοθεί ως προκαταβολή του τιμήματος των εμπορευμάτων που θα του απέστελνε την επόμενη περίοδο. Συγχρόνως ο ανακόπτων, με δήλωση του στην πληρώτρια τράπεζα, στις 5-2-2002, προέβη σε ανάκληση της εντολής πληρωμής της επιταγής, αν και στο λογαριασμό του υπήρχε επαρκές υπόλοιπο.

Η καθής η ανακοπή, παρά το γεγονός ότι ήταν σε γνώση του γεγονότος αυτού και ο εκπρόσωπος και διαχειριστής της είχε λάβει γνώση της πρόθεσης του ανακόπτοντος να διακόψει τη συνεργασία μαζί της και δεν είχε φέρει αντίρρηση, εν τούτοις αυτή προχώρησε σε οπισθογράφηση της επιταγής στην Τράπεζα * στις 12-2-2002.

Η επιταγή αυτή εμφανισθείσα προς πληρωμή στις 30-5-2002. δεν πληρώθηκε λόγω της γενομένης ανάκλησης, αν και υπήρχε επαρκές υπόλοιπο. Ακολούθως, αν και από τις 11-7-2002 είχε επιδοθεί στην καθής η από 5-7-2002 εξώδικη δήλωση και διαμαρτυρία του ανακόπτοντος για επιστροφή σ' αυτόν της επίδικης επιταγής, αυτή (η καθής) υπέβαλε την από 16-7-2002 αίτηση της, συνεπεία της οποίας εκδόθηκε από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής. Προκύπτει έτσι από τα παραπάνω ότι η επίδικη επιταγή εκδόθηκε για αιτία που δεν επακολούθησε, αφού είχε εκδοθεί για προκαταβολή τιμήματος ενδυμάτων, τα οποία όμως δεν αποστάλθηκαν στον ανακόπτοντα λόγω της εν τω μεταξύ διακοπής της συνεργασίας των διαδίκων και της εντεύθεν ανάκλησης της επιταγής από τον ανακόπτοντα. Έτσι η καθής πλούτισε αδικαιολόγητα εις βάρος του ανακόπτοντος και γεννάται υπέρ αυτού αξίωση εναντίωσης έναντι της άνω διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε συνεπεία της επίδικης επιταγής. Συνεπώς η άνω διαταγή πληρωμής πρέπει να ακυρωθεί, για το λόγο αυτό, δεκτού γενομένου του μοναδικού λόγου της ανακοπής. Σημειώνεται ότι από την κατάθεση του μάρτυρα ανταποδείξεως, ο οποίος παρά το ότι δέχεται ότι δινόταν προκαταβολές του τιμήματος από τον ανακόπτοντα στην καθής, εν τούτοις ισχυρίζεται ότι η επίδικη επιταγή είχε δοθεί για εξόφληση οφειλομένου τιμήματος πωληθέντων εμπορευμάτων προηγουμένης περιόδου, δεν παράγεται απόδειξη περί τούτου, λόγω της αοριστίας της. Πέραν δε αυτής της αόριστης κατάθεσης δεν υφίσταται άλλο στοιχείο που να συνηγορεί υπέρ αυτής της εκδοχής. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο απέρριψε την ανακοπή, εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις και πρέπει να γίνει δεκτός ο μοναδικός λόγος της έφεσης, περί εσφαλμένης εκτίμησης των αποδείξεων και ακολούθως η έφεση ως κατ' ουσίαν βάσιμη, να εξαφανιστεί εκκαλούμενη, να κρατηθεί και να δικαστεί κατ' ουσίαν η υπόθεση (άρθρο 535 ΚΠολΔ), να γίνει δεκτή η ανακοπή και να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής. Πρέπει, επίσης, για την περίπτωση που η εφεσίβλητη ασκήσει αιτιολογημένη ανακοπή ερημοδικίας κατά της απόφασης αυτής, να οριστεί το νόμιμο παράβολο (άρθρα 501, 502 παρ. 1, 505 παρ.2 ΚΠολΔ) Τα δικαστικά έξοδα αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας πρέπει να επιβληθούν εις βάρος της καθής, επειδή η ανακοπή έγινε δεκτή (άρθρα 176, 183 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ). Κατά το άρθρο 914 ΚΠολΔ « Αν το δικαστήριο δεχτεί την ανακοπή ή την έφεση οριστικά και κατ'ουσίαν και απορρίψει, ολικά ή εν μέρει την αγωγή, την ανταγωγή ή την κυρία παρέμβαση, εφόσον αποδειχθεί ότι η απόφαση που προσβάλλεται εκτελέστηκε, διατάζει, αν το ζητήσει εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, την επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση που βρίσκονταν, πριν εκτελεστεί η απόφαση που εξαφανίστηκε ή μεταρρυθμίστηκε.

Η αίτηση υποβάλλεται είτε με τα δικόγραφα της ανακοπής ή της έφεσης και των προσθέτων λόγων είτε με τις προτάσεις είτε με χωριστό δικόγραφο που κοινοποιείται στον αντίδικο.

Η εκτέλεση της απόφασης πρέπει να προαποδεικνύεται». Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει εκτός των άλλων, ότι η επαναφορά των πραγμάτων στην προ της εκτελέσεως της εξαφανισθείσης ή μεταρρυθμισθείσης αποφάσεως κατάσταση διατάσσεται επί εκτελέσεως όχι μόνο αναγκαστικής αλλά και εκούσιας (πρβλ. Μπρίνια, Αναγκ. εκτ. τ. AΪ, παρ. 67, σελ 187,ΑΠ 73/73 ΕΕΔ 32. 521, ΕφΑθ 11246/79 ΝοΒ 28.840) της κηρυχθείσης προσωρινώς εκτελεστής δικαστικής αποφάσεως, η οποία κατά το άρθρο 904 παρ. 2 περ.α' ΚΠολΔ αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Ο νόμος για τη διαταγή πληρωμής δεν ορίζει τίποτα. Όμως ενόψει του επιδιωκόμενου σκοπού με το άρθρο 914 ΚΠολΔ, που είναι η ταχύτερη και ορθότερη με μία απόφαση απονομή της δικαιοσύνης από το δικάζον την υπόθεση δικαστήριο και η απαλλαγή του νικήσαντος διαδίκου από την ταλαιπωρία να ασκήσει νέα αγωγή εναντίον του αντίδικου του και να διεξαγάγει νέα δίκη υποβαλλόμενος σε νέες δαπάνες (πρβλ. Σχεδ. ΠολΔ III, σελ. 355 Μπέη, ΠολΔ 550 II, σελ. 2063 και 579, II, 1 σελ. 2390, Μπρίνια, Αναγκ. Εκτ. τ. AΪ υπ' άρθ. 914 παρ. 66 και 67α σελ. 179 επ. και 184 αντιστοίχως) το κενό αυτό του νόμου πρέπει να πληρωθεί, κατά την ορθότερη γνώμη, την οποία και το Δικαστήριο τούτο ακολουθεί, με την ανάλογη εφαρμογή του ως άνω άρθρου και στην περίπτωση που γίνεται δεκτή η ανακοπή και ακυρώνεται η προσβαλλομένη διαταγή πληρωμής, η οποία ναι μεν δεν είναι δικαστική απόφαση (πρβλ. Μπέη, Αι διαδικασίαι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, τ.AΪ, σελ. 214, ΑΠ 1069/75 ΑρχΝ 1976, 407, ΑΠ 454/74 ΝοΒ, 23, 17) είναι όμως δικαστική επιταγή και αποτελεί κατά τα άρθρα 631 και 904 παρ. 2 περ. ε' ΚΠολΔ εκτελεστό τίτλο (πρβλ.Μπέη, ενημερωτικό σημείωμα Δ9 σελ374, Θεοδωρόπουλος ΕρμΚΠολΔ έκδ. 1990 υπ' άρθ. 914 σελ. 740 ΕφΑθ3298/1994 ΕλλΔνη 36.889).

Περαιτέρω όμως από το τελευταίο εδάφιο του άνω άρθρου προκύπτει ότι η προαπόδειξη της εκτέλεσης αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την παραδεκτή υποβολή του αιτήματος στο δικαστήριο που δικάζει το ένδικο μέσο, αλλιώς η έλλειψη αυτής απολήγει σε απαράδεκτο (βλ.Β.Βαθρακοκοίλη Ερμ.ΚπολΔ υπό άρθρο914 αρ.10. Ι Μπρίνια ό.π. παρ.67). Εν προκειμένω ο εκκαλών με το δικόγραφο της έφεσης ισχυρίστηκε ότι κατ' επιταγή της επικυρωθείσας πρωτοδίκως επίδικης διαταγής πληρωμής κατέβαλε στις 22-9-2003 το ποσό των 9.000 ευρώ, το οποίο ζητεί να του επιστραφεί μετά την ευδοκίμηση της έφεσης του και την ακύρωση της διαταγής πληρωμής.

Η αίτηση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι δεν προαποδεικνύεται η τοιαύτη καταβολή, που, κατά τα ανωτέρω, αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της.

--------------------------------------------------------------------------------

Πρόεδρος: Γεώργιος Λιόλιος

Μέλη: Ευριπίδης Λαγουδιανάκης, Εμμανουήλ Βασιλάκης

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest PARMENION   
Guest PARMENION
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ:

ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ "ΚΑΚΩΣ" ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΟΝΟΜΑ ΤΡΙΤΟΥ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ). Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Η επιταγη δεν ακυρωνεται οταν φυγει απο το μπλοκ .

Για να εισαι οκ , και για μην μπεις στον Τειρεσια πρεπει

1. Να βαλεις το ποσο της επιταγης στον λογ/σμο της τραπεζας

2. Να δωσεις εντολη στην τραπεζα να μπλοκαρει την επιταγη επι τη εμφανισει

η επιταγη σφραγιζεται μεν, οχι ομως λογω ελειψεως υπολοιπου, οπως ειναι ο συνηθης λογος, αλλα λογω αρνησης του εκδοτη, με επαρκες υπολοιπο και δεν μπαινεις στον Τειρεσια.

Για περαιτερω πληροφοριες στην τραπεζα σου

Φιλικά

Παρμενιων

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
SEA    0

Επαναφέρω το θέμα.

Πως χρεώνω τόκους σε επιταγή που την επιστρέφω στον

εκδότη και παίρνω άλλη με πιο μακρινή λήξη?

Ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
SEA    0

Δεν έθεσα σωστά την ερώτηση.

Πως να υπολογίσω τους τόκους?

Δηλαδή με ποια σχέση βάσει των ημερομηνιών,

επιτοκίου κλπ.

Ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ημερα παλιας λήξης με ημερα νέας λήξης

και το επιτόκιο που υπάρχει την μέρα υπολογισμου

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Επαναφέρω το θέμα.

Για επιταγή πληρωτέα που δεν την πληρώνω

και την ακυρώνω, τι παραστατικό πρέπει να κοπεί?

Αν ο προμηθευτής δεν έχει πινάκιο επιστροφής επιταγών,

μπορώ εγώ να κόψω κάτι?

Ευχριστώ και καλή χρονιά σε όλους μας.:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.