Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
broster

Τίθεται θέμα υπεραξίας μεταβίβασης σε παραχώρηση χρήσης ?

Question

Έχω το εξής θέμα :

Επιχείρηση Α (εταιρεία με Β κατηγορίας) που λειτουργεί σε μισθωμένο ακίνητο αποφασίζει να παραχωρήσει τη χρήση λειτουργίας του καταστήματος δωρεάν σε άλλη επιχείρηση Β με παραπλήσιο αντίκειμενο στην οποία θα συμμετάσχει και αυτή με ποσοστό 35% .

Στο αρχικό συμφωνητικό μίσθωσης δίδεται στην επιχείρηση Α αυτό το δικαίωμα , σύμφωνα και με το άρθρο 593 του ΑΚ αλλά και με το ΠΔ 34/1995 με μόνη υποχρέωση την έγκυρη ενημέρωση του εκμισθώτη .

Τίθεται θέμα υπεραξίας ?

Θεωρώ πως όχι μιας και το άρθρο 13 αναφέρει ρητά για μεταβίβαση από επαχθή αιτία .

Και αν δε κάνω λάθος ο εκμισθωτής συνεχιζει να "βλέπει" ως υπεύθυνο τον αρχικό μισθωτή άρα λοιπόν θεωρώ πως η επιχείρηση Α δεν θα πρέπει να κάνει και διακοπή .

ΥΓ Δεν είμαι Λογιστής της Α .

Share this post


Link to post
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Αποστόλη

Καλημέρα

Ξεκίνα από τα βασικά

Τι μορφής επιχείρηση είναι η Α και η Β ?

Ατομικές ? εταιρείες ? και τι εταιρεία ?

Η Α που είναι ο αρχικός μισθωτής και παραχωρεί τη χρήση είναι Ο.Ε. με βιβλία Β κατηγορίας και η νεά εταιρεία Β που θα συμετάσχει και η Α με ποσοστό 35% είναι Ε.Ε. και αυτή με βιβλία Β κατηγορίας .

Νομικά στέκει το έχω ψάξει !!! :)

Απλώς μας ζητείται υπεραξία (η οποία είναι μηδενική σύμφωνα με τα δεδομένα που μας έχουν δωθεί) αλλά προσωπικά έχω αντίθετη γνώμη .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Απόστολε αν κατάλαβα καλά θα γίνει συστέγαση εταιριών σωστά?

Αν είναι έτσι απο πότε στη συστέγαση τίθεται θέμα υπεραξίας.

Οχι τιποτα άλλο να αρχίσω τα υπογλώσσια μιας και εχω συστέγαση 10 εταιριων σε ένα χώρο :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αποστόλη

(νομίζω ότι) μιας και υπάρχει αντάλλαγμα για την παραχώρηση της χρήσης του καταστήματος (το 35% στο κεφάλαιο της ΕΕ) τότε υπάρχει και υπεραξία

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2007

Αρ. Πρωτ.: 1116026/2251/Α0012

ΘΕΜΑ: Φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση κυλικείου στεγαζόμενου σε σχολείο.

Απαντώντας στο 1484/9.10.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, θεωρείται μεταβίβαση με επαχθή αιτία και η περίπτωση διακοπής εργασιών επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

3. Τα κέρδη από την εκμετάλλευση καφενείου, κυλικείου μέσα στα κτήρια και καταστήματα στα οποία στεγάζονταν δημόσιες γενικά υπηρεσίες ή δημοτικές ή κοινοτικές, εκκλησιαστικές ή υπηρεσίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία πραγματοποιούνται από ανάπηρους και θύματα πολέμου στους οποίους χορηγήθηκε σχετική άδεια, εφόσον η εκμετάλλευση αυτών ενεργείται από τους ίδιους, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις. Επίσης απαλλάσσεται και το δικαίωμα που παίρνουν τα πρόσωπα αυτά από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του καφενείου αυτού σε τρίτους, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε..

4. Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης. Με εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα.

5. Περαιτέρω, από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι στις περιπτώσεις που εκμισθώνεται η χρήση κυλικείου, καφενείου κ.τ.λ. μέσα σε κτήρια που στεγάζονται δημόσιες - δημοτικές - κοινοτικές υπηρεσίες, σχολεία κτλ. με καθορισμένο μίσθωμα, ύστερα από μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργεί το δημόσιο, ΟΤΑ κ.τ.λ. δεν πρόκειται για μεταβίβαση επιχείρησης οπότε δε συντρέχει θέμα εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 (σχετ. το 1105959/1720/Α0012/22.1.02 έγγραφο).

6. Στην αίτησή σας και κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας μας πληροφορήσατε ότι μισθωτής που εκμεταλλεύονταν κυλικείο σχολείου προέβη με δική του πρωτοβουλία σε διακοπή της μίσθωσης (πριν από τη λήξη του). Στη συνέχεια διενεργήθηκε διαγωνισμός βάσει του οποίου το κυλικείο δόθηκε προς εκμετάλλευση σε νέο μισθωτή.

7. Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι ο νέος μισθωτής του κυλικείου του σχολείου καθορίζεται ύστερα από διαγωνισμό που διενεργείται από τη σχολική επιτροπή δεν πρόκειται για μεταβίβαση επιχείρησης με αντάλλαγμα και δε συντρέχει θέμα εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Απόστολε αν κατάλαβα καλά θα γίνει συστέγαση εταιριών σωστά?

Αν είναι έτσι απο πότε στη συστέγαση τίθεται θέμα υπεραξίας.

Οχι τιποτα άλλο να αρχίσω τα υπογλώσσια μιας και εχω συστέγαση 10 εταιριων σε ένα χώρο :P

Γρηγόρη , συστέγαση με την έννοια ότι (κατά τη γνώμη μου) η εταιρεία Α δεν θα πρέπει να κάνει διακόπη μιας κια για τον εκμισθώτη αυτή συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις του μισθωτή .

Αποστόλη

(νομίζω ότι) μιας και υπάρχει αντάλλαγμα για την παραχώρηση της χρήσης του καταστήματος (το 35% στο κεφάλαιο της ΕΕ) τότε υπάρχει και υπεραξία

Αυτό με προβλημάτισε :) ....... αλλά Γιάννη για να μπορέσει να παραχωρήσει τη χρήση (που εδώ γίνεται δωρεάν) υποχρεούται από το προεδρικό διάταγμα να συμμετάσχει με 35% .

Προσωπικά πιστεύω πως αν κάτι στέκει νομικά αυτό είναι το χρησηδάνειο , υπεραξία εξακολουθώ να πιστεύω πως δεν υπάρχει .......

Γιάννη αν θες μου το εξηγείς αυτό που έγραψες παραπάνω γιατί δεν το πολυκατάλαβα να πω την αλήθεια ... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
....................................

4. Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης. Με εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα.

................................

Συνάδελφε δεν υπάρχει υπομίσθωση αλλά παραχώρηση χρήσης .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Συνάδελφε δεν υπάρχει υπομίσθωση αλλά παραχώρηση χρήσης .

Η << ΔΩΡΕΑΝ >> ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ << ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ >> ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙ << ΑΤΥΠΗ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ >> ΚΑΙ ΧΡΕΩΝΕΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ . ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑ ΠΡΟ 5ΕΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ , ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΝ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΤΑΝ ΑΣΗΜΑΝΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΣΑ ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Η << ΔΩΡΕΑΝ >> ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ << ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ >> ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙ << ΑΤΥΠΗ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ >> ΚΑΙ ΧΡΕΩΝΕΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ . ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑ ΠΡΟ 5ΕΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ , ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΝ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΤΑΝ ΑΣΗΜΑΝΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΣΑ ....

Μάλιστα........ αν είναι έτσι πάω πάσο .

Πάντως η δική σας γνώμη σε αυτή την περίπτωση ποία είναι ? Ανεξαρτήτως τι ζητάει το Υπουργείο .

Επειδή με απασχόλησε πιο πολύ εγκυκλοπαιδικά(ειναι πιασάρικο θέμα) μιας και όπως είπα δεν με πειράζει να φτιάξω την υπεραξία έχω ξεκινήσει και φτιάχνω μιε ψιλομελετούλα , όταν και αν ποτέ τα καταφέρω και τελειώσω θα την ανεβάσω , η αλήθεια όμως είναι πως με ενδιαφέρει να είναι και σωστό αυτό που θα κάνω .

Εδώ είναι η αρχή της :

_________________.doc

ΥΓ Προσωπική γνώμη είναι πάντως πως δεν υπάρχει θέμα υπαραξίας . :) (Ηπειρώτικο κεφάλι!!! :) )

Edited by broster

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Έχω το εξής θέμα :

Επιχείρηση Α (εταιρεία με Β κατηγορίας) που λειτουργεί σε μισθωμένο ακίνητο αποφασίζει να παραχωρήσει τη χρήση λειτουργίας του καταστήματος ΕΔΩ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΝΟΕΙΣ ; ΤΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΑ ΚΤΛ δωρεάν σε άλλη επιχείρηση Β με παραπλήσιο αντίκειμενο στην οποία θα συμμετάσχει και αυτή με ποσοστό 35% . ΚΑΙ ΕΔΩ ΘΕΛΕΙ ΔΙΕΥΚΡΗΝΗΣΗ ΑΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΠΧ ΜΕΤΡΗΤΑ ή .....Στο αρχικό συμφωνητικό μίσθωσης δίδεται στην επιχείρηση Α αυτό το δικαίωμα , σύμφωνα και με το άρθρο 593 του ΑΚ αλλά και με το ΠΔ 34/1995 με μόνη υποχρέωση την έγκυρη ενημέρωση του εκμισθώτη .

Τίθεται θέμα υπεραξίας ?

ΑΝ Η Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Θεωρώ πως όχι μιας και το άρθρο 13 αναφέρει ρητά για μεταβίβαση από επαχθή αιτία .

Και αν δε κάνω λάθος ο εκμισθωτής συνεχιζει να "βλέπει" ως υπεύθυνο τον αρχικό μισθωτή άρα λοιπόν θεωρώ πως η επιχείρηση Α δεν θα πρέπει να κάνει και διακοπή . ΦΥΣΙΚΑ

ΥΓ Δεν είμαι Λογιστής της Α .

, την εισφορά χρήσης του μισθίου σε εταιρεία , ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ Ο ΦΣΚ ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
a12345

1 - ΕΔΩ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΝΟΕΙΣ ; ΤΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΑ ΚΤΛ

2 - ΚΑΙ ΕΔΩ ΘΕΛΕΙ ΔΙΕΥΚΡΗΝΗΣΗ ΑΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΠΧ ΜΕΤΡΗΤΑ ή .....

3 - ΑΝ Η Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

4 - ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ Ο ΦΣΚ ;

5 - Και αν δε κάνω λάθος ο εκμισθωτής συνεχιζει να "βλέπει" ως υπεύθυνο τον αρχικό μισθωτή άρα λοιπόν θεωρώ πως η επιχείρηση Α δεν θα πρέπει να κάνει και διακοπή . ΦΥΣΙΚΑ

1) Παραχωρεί η εταιρεία Α το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το μίσθιο αλλά πάντα με την ίδια δραστηριότητα η ετειρεία Β . Όλα τα πράγματα που θα μπουν στην καινούργια εταιρεία Β(πάγια κλπ) θα είναι καινούργια , τίποτα από την Α .

2) Η εταιρεία Α θα συνεισφέρει μετρητά στο συστατικό .

3) Εντάξει προσωπικά δεν θα το ήθελα αυτό .....

4) Το καταστατικό το έχει φτιάξει Νομικός και ο ΦΣΚ υπολογίζεται κανονικά στο κεφάλαιο (μετρητά) .

5) Συμφωνείς ότι δεν πρέπει να κάνει διακοπή ? Δεν καταλαβαίνω το φυσικά . :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Διακοπή και κατά την γνώμη μου φυσικά όχι.

Αν τα ελληνικά μου είναι σωστά και συνεπώς μέσα στην ευρύτερη έννοια της "παραχώρησης" υπάγεται και η "δωρεάν παραχώρηση" (εδώ ίσως μπαίνει θέμα τεκμαρτού ενοικίου, ίσως λέω ...), σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1196/20.6.2000, καταλήγω πως δεν προκύπτει κέρδος ή ωφέλεια και συνεπώς οχι υπεραξία.

Καλό κουράγιο συνάδελφοι...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...