Jump to content
 • 0

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΟ ΣΕ ΕΠΕ


Guest Επισκέπτης-MANOLIS-
 Share

Question

Guest Επισκέπτης-MANOLIS-

Καλησπερα,

Θα ηθελα τη βοηθεια σας σχετικα με το δανεισμο σε μια ΕΠΕ απο τον εταιρο της. Συγκεκριμενα για το τελος του μηνα υπαρχει αξια επιταγων 15000 ευρω αλλα το ταμειο δε μπορει να τα καλυψει δανειο απο τραπεζα ειναι λιγο δυσκολο και σκεφτηκα σαν λυση το δανεισμο στην εταιρεια απο τον εταιρο μιας και εχει οικονομικη ανεση. Συμφωνα με οσα διαβασα το χαρτοσημο ειναι 2,4% μαζι με τον ΟΓΑ. Η καταθεση των χρηματων πρεπει να γινει στην τραπεζα (ποσο 12000 ευρω) η μπορουμε να κοψουμε και αποδειξη εισπραξης? Πρεπει να γινει καποιο συμφωνητικο μεταξυ ΕΠΕ και εταιρου οπου να επισημαινετε οτι στο δανειο δεν επηρεαζει την επραγματω ασφαλεια αγαθων της εταιρικης περιουσιας? Πρεπει να γινει συνελευση των εταιρων της ΕΠΕ για να εγκριθει ο δανεισμος? Το εντυπο αποδοσης χαρτοσημου το εχει καποιος? Ευχαριστω :wacko:

Link to comment
Share on other sites

13 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Καλησπερα,

Θα ηθελα τη βοηθεια σας σχετικα με το δανεισμο σε μια ΕΠΕ απο τον εταιρο της. Συγκεκριμενα για το τελος του μηνα υπαρχει αξια επιταγων 15000 ευρω αλλα το ταμειο δε μπορει να τα καλυψει δανειο απο τραπεζα ειναι λιγο δυσκολο και σκεφτηκα σαν λυση το δανεισμο στην εταιρεια απο τον εταιρο μιας και εχει οικονομικη ανεση. Συμφωνα με οσα διαβασα το χαρτοσημο ειναι 2,4% μαζι με τον ΟΓΑ. Η καταθεση των χρηματων πρεπει να γινει στην τραπεζα (ποσο 12000 ευρω) Οχι η μπορουμε να κοψουμε και αποδειξη εισπραξης? Ναι Πρεπει να γινει καποιο συμφωνητικο μεταξυ ΕΠΕ και εταιρου οπου να επισημαινετε οτι στο δανειο δεν επηρεαζει την επραγματω ασφαλεια αγαθων της εταιρικης περιουσιας?Αν το επιθυμείτε Πρεπει να γινει συνελευση των εταιρων της ΕΠΕ για να εγκριθει ο δανεισμος? Ακόμα καλλίτερα. Το εντυπο αποδοσης χαρτοσημου το εχει καποιος? Ευχαριστω :wacko:

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΜΑΝΟΣ ΦΕΛΟΥΤΖΗΣ

Καλησπερα,

Θα ηθελα τη βοηθεια σας σχετικα με το δανεισμο σε μια ΕΠΕ απο τον εταιρο της. Συγκεκριμενα για το τελος του μηνα υπαρχει αξια επιταγων 15000 ευρω αλλα το ταμειο δε μπορει να τα καλυψει δανειο απο τραπεζα ειναι λιγο δυσκολο και σκεφτηκα σαν λυση το δανεισμο στην εταιρεια απο τον εταιρο μιας και εχει οικονομικη ανεση. Συμφωνα με οσα διαβασα το χαρτοσημο ειναι 2,4% μαζι με τον ΟΓΑ. Η καταθεση των χρηματων πρεπει να γινει στην τραπεζα (ποσο 12000 ευρω) η μπορουμε να κοψουμε και αποδειξη εισπραξης? Πρεπει να γινει καποιο συμφωνητικο μεταξυ ΕΠΕ και εταιρου οπου να επισημαινετε οτι στο δανειο δεν επηρεαζει την επραγματω ασφαλεια αγαθων της εταιρικης περιουσιας? Πρεπει να γινει συνελευση των εταιρων της ΕΠΕ για να εγκριθει ο δανεισμος? Το εντυπο αποδοσης χαρτοσημου το εχει καποιος? Ευχαριστω <img src="http://www.taxheaven.gr/acforum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":P" border="0" alt="rolleyes.gif" />

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Απάντηση

α) Είναι δυνατόν να προβλέπεται από το Καταστατικό επιπλέον υποχρέωση των εταίρων της Ε.Π.Ε. σε συμπληρωματικές εισφορές με σκοπό την κάλυψη ζημιών που βεβαιώνονται στον ισολογισμό. Οι περί συμπληρωματικών εισφορών διατάξεις του καταστατικού είναι ισχυρές, μόνον εάν προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών στο καταστατικό, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο του αρχικού κεφαλαίου (άρθρο 36 παρ. 2 του Ν.3190/1955). Για την επιβολή τους απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένης κατ’ αυξημένη πλειοψηφία. Οι συμπληρωματικές εισφορές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής εκάστου, εντός μηνός από την έγγραφη προς έκαστον εξ αυτών πρόσκληση. Ο εταίρος που δεν κατέβαλε την συμπληρωματική εισφορά του αποκλείεται από την εταιρεία με την ταυτόχρονη εκποίηση του εταιρικού του μεριδίου, με δικαστική απόφαση, κατόπιν αιτήσεως του διαχειριστή ή παντός εταίρου.

(β) Αν το δάνειο εταίρου προς Ε.Π.Ε. δεν στηρίζεται σε καταστατική πρόβλεψη (συμπληρωματική εισφορά), αποτελεί εξωεταιρική υποχρέωση που πηγάζει από σχέσεις του κοινού ενοχικού δικαίου, δηλαδή από τη σύμβαση δανείου που καταρτίζεται ανάμεσα στην εταιρεία και στον εταίρο στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων. Το δάνειο επιστρέφεται στον εταίρο που το παρέσχε κατά το άρθρο 806 ΑΚ, σε αντίθεση με την συμπληρωματική εισφορά, η οποία συνήθως δεν επιστρέφεται.

Σύμφωνα με το άρθρο 806 ΑΚ, δάνειο είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας από τους συμβαλλομένους (δανειστής) μεταβιβάζει στον άλλον συμβαλλόμενο (οφειλέτη) κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας. Συνεπώς, αναγκαίο στοιχείο του δανείου είναι η κατάρτιση της σύμβασης, με την έννοια της πρότασης σύναψης δανείου και την αποδοχή της πρότασης αυτής (185 και 189 ΑΚ), χωρίς όμως να απαιτείται έγγραφος τύπος.

Περαιτέρω, το άρθρο 32 του Ν. 190/1955 ορίζει ότι: «1. Απαγορεύονται δάνεια υπό των εταίρων προς την εταιρείαν επί εμπραγμάτω ασφαλεία αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευσιν ταύτην σύστασιν εμπραγμάτου ασφαλείας είναι άκυρος. 2. Η υπό της εταιρείας εξόφλησις των προς αυτήν δανείων των εταίρων λογίζεται ως μη γενομένη, εφόσον δια της εξοφλήσεως ταύτης ματαιούται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίησις των κατά τον χρόνο τούτον απαιτήσεων τρίτων. 3. Εν περιπτώσει λύσεως της εταιρείας εξ οιουδήποτε λόγου, πλήν της κηρύξεως αυτής εις κατάστασιν πτωχεύσεως, αι εκ δανείων απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφλησιν των λοιπών χρεών της εταιρείας».

(γ) Φορολογία εισοδήματος

Φορολογία τόκων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του Κ.Φ.Ε. «Κάθε δάνειο που συνομολογείται μεταξύ ιδιωτών ή παρέχεται από εταιρεία προς τα μέλη της ή τρίτους, λογίζεται ότι συνάπτεται με ελάχιστο επιτόκιο αυτό που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου».

Από την γραμματική διατύπωση της παραπάνω διάταξης, κατά την άποψη μας και τουλάχιστον ως προς την φορολογία εισοδήματος, δεν προκύπτει υποχρέωση τεκμαρτών (αν δεν συμφωνηθεί αλλιώς) τόκων για δάνειο από φυσικό πρόσωπο - ιδιώτη προς εταιρεία, και δη με το ελάχιστο επιτόκιο των τρίμηνης διάρκειας εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (σχετικό και το εγγρ. 1047569/991/Α0012/18-9-2003, «Φορολογία Εισοδήματος» των Αντωνόπουλου – Κατούδη, εκδ. 2008, Θ.25.8).

Τεκμήρια

Κατά τις ισχύουσες διατάξεις θεωρείται τεκμήριο η «χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, εκτός αυτών προς εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες από τα μέλη ή τους μετόχους των» (περιπτ. δ’ άρθρου 17 Κ.Φ.Ε.).

Συνεπώς, για το εταίρο που δανειοδοτεί την εταιρεία δεν τίθεται θέμα εφαρμογής τεκμηρίου (με επιφύλαξη όμως προ των επερχόμενων μεταβολών στην φορολογία εισοδήματος).

(δ) Φορολογία χαρτοσήμου

Δάνεια μεταξύ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και οποιουδήποτε τρίτου υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον 20% εισφορά Ο.Γ.Α), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 παρ. 1α του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Εξαιρετικά, με την παρ. 5γ’ του άρθρου 15 του ίδιου κώδικα ορίζεται ότι «Πάσα εν γένει εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων ή άλλων προσώπων προς ή από εμπορικάς εν γένει εταιρείας ή επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις σύμβασιν, πράξιν κ.λπ., υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών τούτων, υπόκεινται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου εν επί τοις εκατόν (1%). Εις ην περίπτωσιν, εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. υποκειμένην εις μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου, οφείλεται το δια την σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. προβλεπόμενον τέλος».

Δηλαδή, η ταμειακή διευκόλυνση της εταιρείας που δεν ανάγεται σε σύμβαση υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον 20% εισφορά Ο.Γ.Α).

(ε) Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3190/1955, δεν εντάσσεται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης η δανειοδότησή της από εταίρο. Αντιθέτως, η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στον διαχειριστή. Συνεπώς, εάν δεν υπάρχει σχετικός όρος στο Καταστατικό που να ρυθμίζει το ζήτημα σύναψης δανείου με εταίρο, κατά κανόνα, η σύναψη του δανείου αποτελεί αρμοδιότητα του διαχειριστή, εφόσον καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας. Δεδομένου, όμως, ότι η γενική συνέλευση εγκρίνει με απόφασή της τον ισολογισμό (άρθρο 14 παρ. 2 του Ν.3190/1955) σε συνδυασμό με την ευθύνη του διαχειριστή σε αποζημίωση για κάθε πταίσμα του από την διαχείριση (άρθρο 26 παρ. 1) και τον κίνδυνο ανακλήσεώς του, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του μεγέθους της διαχειριστικής πράξης (σύμβαση δανείου), η οποία δεν ανάγεται στις πράξεις τακτικής διαχείρισης, επιτάσσουν την προηγούμενη απόφαση γενικής συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα εγκρίνει το δάνειο, χαρακτηριζόμενο ως ταμειακή διευκόλυνση-κατάθεση χρημάτων. Πάρα ταύτα, η απόφαση αυτή θα μπορεί να αποτελέσει απόδειξη της καταρτισθείσας σύμβασης δανείου, οπότε το δάνειο θα υπαχθεί στο αυξημένο τέλος χαρτοσήμου, κατά τα κατωτέρω.

Πιο συγκεκριμένα, το αυξημένο τέλος χαρτοσήμου από σύναψη δανείου μεταξύ εταίρου και εταιρείας, καταβάλλεται, εφ’ όσον η σύμβαση δανείου ή η εξόφληση ή η απόδειξη η σχετική με τη σύμβαση είναι έγγραφη.

Ως στοιχεία για την διαδικασία ταμειακής διευκόλυνσης και την υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου 1% μπορεί να θεωρηθούν (αθροιστικά) :

• η συμβατική σχέση μεταξύ καταθέτη –εταίρου και ΕΠΕ, αλλά χωρίς την σύνταξη εγγράφου,

• η κατάθεση χωρίς αναφορά της αιτίας κατάθεσης ούτε του χρόνου επιστροφής του χρηματικού ποσού που κατατίθεται,

• η εγγραφή στα επίσημα θεωρημένα βιβλία της ΕΠΕ της κατάθεσης, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ανάγεται σε σύμβαση ή πράξη (δανείου),

Ο βασικός κίνδυνος που γεννάται σχετίζεται με το ζήτημα της απόδειξης της ατύπως συναφθείσας σύμβασης δανείου μεταξύ εταίρου και εταιρείας από τον εταίρο, σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εξοφλήσει αυτό.

(στ) Λογιστικές εγγραφές

Η υποχρέωση της εταιρείας προς το φυσικό πρόσωπο θα καταχωρηθεί σε πίστωση υπολογαριασμού του λογ. 45.98 «Λοιπές Μακροπρόθρεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ», π.χ. «45.98.00 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς εταίρους» (εφόσον πρόκειται για υποχρέωση μετά το πέρας της επόμενης διαχειριστικής περιόδου) ή σε υπολογαριασμό του λογ. 53.98 «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ», π.χ. 53.98.00 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε εταίρους» σε χρέωση των διαθεσίμων της εταιρείας. Στην περίπτωση που η συναλλαγή υπόκειται σε χαρτόσημο (βλ. δ και ε) χρεώνεται και υπολογαριασμός του λογαριασμού 63.98. Αν υπάρχει σχετική σύμβαση, το ποσό των τόκων που ορίζεται θα χρεώνεται στο λογαριασμό 65 σε πίστωση του αντίστοιχου λογαριασμού υποχρεώσεων.

Δεν επηρεάζει τον λογιστικό χειρισμό ο χαρακτηρισμός ως δανείου η ταμειακής διευκόλυνσης.

Από komvos …….. e-forologia.gr (απάντηση σε ερωτημα)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τεκμήρια

Κατά τις ισχύουσες διατάξεις θεωρείται τεκμήριο η «χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, εκτός αυτών προς εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες από τα μέλη ή τους μετόχους των» (περιπτ. δ’ άρθρου 17 Κ.Φ.Ε.).

Συνεπώς, για το εταίρο που δανειοδοτεί την εταιρεία δεν τίθεται θέμα εφαρμογής τεκμηρίου (με επιφύλαξη όμως προ των επερχόμενων μεταβολών στην φορολογία εισοδήματος).

Από komvos …….. e-forologia.gr (απάντηση σε ερωτημα)

Προσοχή γιατί η συγκεκριμένη απάντηση δόθηκε πριν την ισχύ του ν 3842/2010.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΜΑΝΟΣ ΦΕΛΟΥΤΖΗΣ

<!--quoteo(post=293444:date=Jan 26 2009, 04:40 PM:name=Επισκέπτης-MANOLIS-)--><div class='quotetop'>QUOTE(Επισκέπτης-MANOLIS- @ Jan 26 2009, 04:40 PM) <a href="index.php?act=findpost&pid=293444"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Καλησπερα,

Θα ηθελα τη βοηθεια σας σχετικα με το δανεισμο σε μια ΕΠΕ απο τον εταιρο της. Συγκεκριμενα για το τελος του μηνα υπαρχει αξια επιταγων 15000 ευρω αλλα το ταμειο δε μπορει να τα καλυψει δανειο απο τραπεζα ειναι λιγο δυσκολο και σκεφτηκα σαν λυση το δανεισμο στην εταιρεια απο τον εταιρο μιας και εχει οικονομικη ανεση. Συμφωνα με οσα διαβασα το χαρτοσημο ειναι 2,4% μαζι με τον ΟΓΑ. Η καταθεση των χρηματων πρεπει να γινει στην τραπεζα (ποσο 12000 ευρω) <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Οχι<!--colorc--></span><!--/colorc--> η μπορουμε να κοψουμε και αποδειξη εισπραξης? <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Ναι<!--colorc--></span><!--/colorc--> Πρεπει να γινει καποιο συμφωνητικο μεταξυ ΕΠΕ και εταιρου οπου να επισημαινετε οτι στο δανειο δεν επηρεαζει την επραγματω ασφαλεια αγαθων της εταιρικης περιουσιας?<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Αν το επιθυμείτε <!--colorc--></span><!--/colorc-->Πρεπει να γινει συνελευση των εταιρων της ΕΠΕ για να εγκριθει ο δανεισμος? <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Ακόμα καλλίτερα.<!--colorc--></span><!--/colorc--> Το εντυπο αποδοσης χαρτοσημου το εχει καποιος? Ευχαριστω <img src="http://www.taxheaven.gr/acforum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" /><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->

Link to comment
Share on other sites

 • 0

(σχετικό και το εγγρ. 1047569/991/Α0012/18-9-2003)

Αυτό το έγγραφο που μνημονε'υεται στην παραπάνω απάντηση μήπως και το ε΄χει κανείς γιατί δεν μπορώ να το βρώ;;;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Υπάρχει κάποιος περιορισμός στο μια Ο.Ε να προβεί σε ταμειακή διευκόλυνση προς μια ΕΠΕ?

Ποια είναι η διαδικασία?Πέρα απο τη κατάθεση των χρημάτων σε λογαριασμό της ΕΠΕ χρειάζεται να γίνει κάποια έγγραφη συμφωνία?

Το χαρτόσημο παραμένει 1%?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Υπάρχει κάποιος περιορισμός στο μια Ο.Ε να προβεί σε ταμειακή διευκόλυνση προς μια ΕΠΕ?ΟΧΙ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ποια είναι η διαδικασία?Πέρα απο τη κατάθεση των χρημάτων σε λογαριασμό της ΕΠΕ χρειάζεται να γίνει κάποια έγγραφη συμφωνία? ΙΔ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Το χαρτόσημο παραμένει 1%? ΕΙΝΑΙ 2,4 (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ)

Ευχαριστώ εκ των προτέρων..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Σ ευχαριστώ..

Ποια είναι η προθεσμία κατάθεσης της σύμβασης δανεισμού?

Επίσης το χαρτόσημο καταβάλεται μέχρι 50 ημέρες απο το πέρας κάθε τριμήνου?

Επίσης αν πρόσεξες δεν ανέφερα κάτι στις αρχικές ερωτήσεις για δανεισμό ΑΛΛΑ για ταμειακή διευκόλυνση..υπάρχει διαφορά στην όλη διαδικασία?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Σ ευχαριστώ..

Ποια είναι η προθεσμία κατάθεσης της σύμβασης δανεισμού?

Επίσης το χαρτόσημο καταβάλεται μέχρι 50 ημέρες απο το πέρας κάθε τριμήνου?

Επίσης αν πρόσεξες δεν ανέφερα κάτι στις αρχικές ερωτήσεις για δανεισμό ΑΛΛΑ για ταμειακή διευκόλυνση..υπάρχει διαφορά στην όλη διαδικασία?

 

για ταμειακή διευκόλυνση

 

χαρτοσήμο 1,2%,

 

δεν γίνεται αναφορά σε σύμβασης δανεισμού (αλλιώς αλλάζει το χαρτόσημο),

 

καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του μήνα του επόμενου της εγγραφής των πράξεων της κατάθεσης ή της ανάληψης στα λογιστικά βιβλία των ως άνω εταιρειών ή επιχειρήσεων πιθανώς με μια επιστολή της επιχ/σης ότι το ποσό είναι τάδε… και η κατάθεση έγεινε τάδε του μήνα…

Link to comment
Share on other sites

 • 0

για ταμειακή διευκόλυνση

 

χαρτοσήμο 1,2%,

 

δεν γίνεται αναφορά σε σύμβασης δανεισμού (αλλιώς αλλάζει το χαρτόσημο),

 

καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του μήνα του επόμενου της εγγραφής των πράξεων της κατάθεσης ή της ανάληψης στα λογιστικά βιβλία των ως άνω εταιρειών ή επιχειρήσεων πιθανώς με μια επιστολή της επιχ/σης ότι το ποσό είναι τάδε… και η κατάθεση έγεινε τάδε του μήνα…

   Η επιστολή τί χρεάζεται ?

   Αναγραφή του μηνός εγγραφής στα βιβλία  , στο έντυπο απόδοσης του Χαρτοσήμου αρκεί .

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...