Jump to content

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ Φ.Π.Α ΜΕ ΤΟ Ε3 ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ


Recommended Posts

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ

ΕΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ Φ.Π.Α ΜΕ ΤΟ Ε3 ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ??

ΑΚΥΡΟΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ Η ΟΧΙ ??

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Υπάγεται κανονικά στην περαίωση...

Απλά στη διαφορά υπολογίζεις φπα προσαυξημένο κατά 30%...

Αρθρο 7

Περαίωση υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7, όπως πλέον ισχύουν, η περαίωση καθεμίας ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών φορολογικών αντικειμένων, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παρακάτω:

1. Για την περαίωση κάθε μιας εκκρεμούς υπόθεσης φόρου προστιθέμενης αξίας, εξετάζεται:

α) Αν σε κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις υφίσταται περίπτωση επαύξησης των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων κατά τα οριζόμενα στη παράγραφο 4 του άρθρου 6 ή τα δεδομένα των υποβληθεισών σχετικών δηλώσεων εμφανίζουν διαφορές σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και των εντύπων που τη συνοδεύουν, επί των επιπλέον ακαθάριστων εσόδων υπολογίζεται Φ.Π.Α. με την εφαρμογή ως συντελεστή του μέσου σταθμικού που προκύπτει από τη σχέση: συνολικός φόρος εκροών της εκκαθαριστικής δήλωσης της συγκεκριμένης χρήσης (κωδικός 637) προς σύνολο φορολογητέων εκροών (κωδικός 607), επί 100, προσαυξημένου κατά 30%.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ο μέσος σταθμικός συντελεστής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα ή αυτός που προσδιορίζεται είναι μηδενικός, τότε χρησιμοποιείται ο συντελεστής που ορίζεται στη παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 περί Φ.Π.Α., με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.

Δες την 1130/2008, είναι πολύ κατατοπιστική...

Link to comment
Share on other sites

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οδηγίες λειτουργίας της Διαδικτυακής Εφαρμογής Περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Άρθρο 28. Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, του Νόμου 3697/2008:

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

10. Συντελεστής Φ.Π.Α. (Μεσοσταθμικός) %: Συμπληρώνεται ο Μεσοσταθμικός Συντελεστής Φ.Π.Α. όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Ν.3259/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Νόμο 3697/2008, μόνο στις περιπτώσεις που έχω αποκρυβείσα Φορολογητέα Ύλη, δηλαδή είναι συμπληρωμένα τα πεδία που αναφέρονται παραπάνω ως 6 και 7 κατά περίπτωση. Αν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος Φ.Π.Α. στο πεδίο αυτό συμπληρώνουμε 0.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμπληρώνεται ο Συντελεστής Φ.Π.Α. (Μεσοσταθμικός) % όπως προκύπτει και όχι αυξημένος κατά 30%. Η προσαύξηση του συντελεστή γίνεται αυτόματα κατά την εκκαθάριση.

11. Διαφορές Φ.Π.Α. : Συμπληρώνεται το ποσό (αν υπάρχει) όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 7 παράγραφος 2 και 3 του Ν.3259/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Νόμο 3697/2008, εκτός από αυτό που προκύπτει λόγω αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Εάν τα δεδομένα των υποβληθεισών σχετικών δηλώσεων Φ.Π.Α. εμφανίζουν διαφορές σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και των εντύπων που την συνοδεύουν, καταχωρείται το ποσό Φ.Π.Α. που προκύπτει εφόσον επί των επιπλέον ακαθάριστων εσόδων εφαρμοστεί ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση συνολικού φόρου εκροών της εκκαθαριστικής δήλωσης στη συγκεκριμένη χρήση προς συνολικές φορολογητέες εκροές, προσαυξημένος κατά τριάντα τοις εκατό (30%), πλέον των λοιπών ποσών που προσαυξάνουν την οφειλή του Φ.Π.Α. της χρήσης αυτής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.

Ποσό Ακαθαρίστων Εσόδων Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α. 50.000,00 ευρω

Ποσό Ακαθαρίστων Εσόδων Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. 100.000,00 ευρω

Διαφορά Δήλωσης Εισοδήματος μείον Δηλώσεων Φ.Π.Α = 50.000,00

Διαφορά Πιστωτικού Υπολοίπου λόγω επαναπροσδιορισμού 10.000,00 ευρω

Μ.Σ.Σ.ΦΠΑ 19%

Θα καταχωρήσουμε

Α. (100.000,00 – 50.000,00) *(19%+(19%*30%))= 50.000,00 * 24,7% = 12.350,00

Β 10.000,00

ΑΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ Διαφορές Φ.Π.Α. : 12.350,00 + 10.000,00= 22.350,00

Link to comment
Share on other sites

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ......ΑΛΛΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ..ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΤΟ Ε3 ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΤΕ ???????

Μα η ΠΟΛ δεν μιλάει για μεγαλύτερο και μικρότερο....

Αν προκύπτουν διαφορές λέει...

Δεν ψάχνει, φορολογεί!!!!

Link to comment
Share on other sites

για ενα λεπτο

γιατιυπάρχουν περιπτωσεις και περιπτωσεις

το μικροτερο ειναι ενδοκοινοτικές????

αν προερχεται απο εκει δεν υπάρχει προβλημα

αν ειναι απο επιδοτήσεις που στις περιοδικες περαστικάν σαν εσοδο και στην εκκαθαριστικη τις αφήσατε ως εσοδο

δυστυχώς χάσατε

παρ ολο που δεν εχουν ΦΠΑ

θα πληρώσετε και με προσαύξηση μαλιστα

Link to comment
Share on other sites

τι δηλαδη??????

κατα πρώτο θα πρ΄πει ο κωδικός φορολογητέα εσοδα να συμφωνεί με το Ε3

δευτερο αν δεν τον εχετε συμπληρώσει μπορεί να λέτε σαν εσοδα 500.000 αλλα απο αυτά για το ΦΠΑ τα 200.000 να ειναι απο ενδοκοινοτικες αποκτήσεις αρα εχουμε εσοδα 300.000 τα οποια εχετε βάλει στο Ε3 αρα συμφωνείτε

τέλος

εχετε παρει επιδότηση απο τον ΟΑΕΔ 10.000 για νέες θέσεις εργασίας

αν το έχετε βάλει σαν εσοδο στην εκκαθαριστική και το έχετε αφαίρεσει απο την μισθοδοσία στο Ε3 θα πληρωσετε ΦΠΑ επι αυτού

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

αφου η περαιωση θα παει μεχρι 28/2/2009 με το νεο φορολογικό

καντε μια ερωτηση στην διεύθυνση φορολογικών ελέγχων γι αυτο το θέμα

να δουμε τι θα απαντηση

Link to comment
Share on other sites

................

δεν βλέπω πουθενά εκκαθαριστική

μου διαφεύγει κάτι ?

............

Απλά στη διαφορά υπολογίζεις φπα προσαυξημένο κατά 30%...

Αρθρο 7

Περαίωση υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7, όπως πλέον ισχύουν, η περαίωση καθεμίας ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών φορολογικών αντικειμένων, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παρακάτω:

1. Για την περαίωση κάθε μιας εκκρεμούς υπόθεσης φόρου προστιθέμενης αξίας, εξετάζεται:

α) Αν σε κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις υφίσταται περίπτωση επαύξησης των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων κατά τα οριζόμενα στη παράγραφο 4 του άρθρου 6 ή τα δεδομένα των υποβληθεισών σχετικών δηλώσεων (δλδ του φπα ==> εκκαθαριστική) εμφανίζουν διαφορές σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και των εντύπων που τη συνοδεύουν, επί των επιπλέον ακαθάριστων εσόδων υπολογίζεται Φ.Π.Α. με την εφαρμογή ως συντελεστή του μέσου σταθμικού που προκύπτει από τη σχέση: συνολικός φόρος εκροών της εκκαθαριστικής δήλωσης της συγκεκριμένης χρήσης (κωδικός 637) προς σύνολο φορολογητέων εκροών (κωδικός 607), επί 100, προσαυξημένου κατά 30%.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ο μέσος σταθμικός συντελεστής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα ή αυτός που προσδιορίζεται είναι μηδενικός, τότε χρησιμοποιείται ο συντελεστής που ορίζεται στη παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 περί Φ.Π.Α., με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.

Δες την 1130/2008, είναι πολύ κατατοπιστική...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...