Jump to content

POL1156 VS N.3697 Η ΠΟΛ ΤΗΣ ΠΟΛ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ


Recommended Posts

ΠΟΛ 1156

....

7.Προκειμένου να περαιωθούν με βάση τη ρύθμιση του ν. 3259/2004 υποθέσεις για τις οποίες α) έχουν υποβληθεί δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 17 του ν. 3296/2004 οι οποίες έχουν περιληφθεί στο δείγμα για έλεγχο σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1130/6.11.2007 ή β) έχουν υποβληθεί δηλώσεις σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του ν. 3296/2004 αλλά δεν επήλθε τελικώς περαίωσή τους κατά τις διατάξεις αυτές για οποιοδήποτε λόγο, λαμβάνονται υπόψη τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και όχι τα τυχόν μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη που προέκυψαν κατ' εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων του ν. 3296/2004, δεδομένου ότι αυτά δηλώθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Ν.3259/04 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3697/08 και ΠΟΛ 1130/2008

4. Δηλούμενα καθαρά κέρδη

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2, δηλούμενα καθαρά κέρδη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 ή Ε5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τις επιχειρήσεις που τήρησαν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για δε τους τηρήσαντες βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τα καθαρά κέρδη του ισολογισμού όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την προσθήκη ή αφαίρεση λογιστικών διαφορών στη δήλωση φόρου εισοδήματος.

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ - ΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΠΟΥ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝ Η ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΗ ΜΠΑΛΑ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ.

ΕΓΩ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΖΗΣΩ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ .. ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΡΥΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.

Link to comment
Share on other sites

Guest Επισκέπτης-BROSTER-

Αν και δεν χαρακτηρίζω ανθρώπους που δεν γνωρίζω , το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι άνθρωποι εκεί στο Υπουργείο είναι τουλάχιστον ΑΣΤΕΙΟΙ .

Αφού λοιπόν έγιναν μόνο για την εφαρμογή του 3296 να ανακληθούν όλες οι υπεραξίες που έγιναν με βάσει τα ποσά που δηλώθηκαν ή κάνω λάθος αγαπητοί κύριοι στο Υπουργείο ??????? (δεν αναφέρω άλλα παραδείγματα)

Αλλά ξέχασα , τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας πάλι δικά μας !!!!!

Δεν αναφέρω τη βάρβαρη καταπάτηση της φορολογικής αρχής της αποφυγής της διπλής φορολόγησης για το ίδιο αντικείμενο και από την ίδια πηγή και βεβαίως την αντισυνταγματικότητα που εννοείται ότι υπάρχει και σε αυτό τον νόμο .......

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ !!!!!!!

broster οφ λαϊν

ΥΓ Δείτε ποιόι έχουν κλείσει έως τώρα με την περαίωση και μετά ελάτε να μου πείτε γιατί να μην λέω στους πελάτες να κλέβουν όσο μπορούν .

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

ΠΟΛ : 1156

Θέμα:Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-11 του ν. 3259/04 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν. 3697/08.

8.Όπως έχει διευκρινιστεί στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1027/22.2.2005, τυχόν δηλωθέντα ποσά ζημίας που προκύπτουν από προηγούμενες χρήσεις που δεν υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 μεταφέρονται προς συμψηφισμό, κατά τις κείμενες διατάξεις, στις επόμενες χρήσεις, ανεξάρτητα αν για τις επόμενες αυτές χρήσεις οι οικείες δηλώσεις περαιώνονται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του ν. 3296/2004, με την επιφύλαξη τροποποίησης των μεταφερθέντων ποσών ζημίας από ενδεχόμενο έλεγχο των χρήσεων από τις οποίες προέκυψαν.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις που προηγούμενες, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκκρεμείς χρήσεις περαιώνονται με βάση τη ρύθμιση του ν. 3259/2004 και η μεταφερόμενη με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις των χρήσεων αυτών ζημία περιορίζεται ή ακόμα και μηδενίζεται στο πλαίσιο της περαίωσης αυτής (σχετ. η παρ. 6 του άρθ. 6 του ν. 3259/2004, όπως ισχύει), η περαίωση με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 που έχει ήδη επέλθει σε επόμενες αυτών χρήσεις δεν θίγεται και συνεχίζει να είναι ισχυρή, εφόσον βεβαίως ισχύουν και όλες οι σχετικές προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών. Για τα ήδη όμως μεταφερθέντα ποσά ζημιών στις επόμενες αυτές περαιωθείσες χρήσεις, τα οποία περιορίστηκαν ή και μηδενίστηκαν κατά τα ανωτέρω, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 68, παράγραφος 4 του ν. 2238/1994 (έκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου), εκτός αν ο υπόχρεος υποβάλει σχετική συμπληρωματική- τροποποιητική δήλωση κατά το μέρος αυτό, δεδομένου ότι η μεταφορά ζημίας προηγούμενων χρήσεων δεν αποτελεί αντικείμενο της περαίωσης με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, αλλά παραμένει εκκρεμής υποκείμενη σε έλεγχο (σχετ. εγκ. ΠΟΛ.1027/22.2.2005, οδηγίες άρθ. 13 ν. 3296/2004).

........ Αν καταλαβαίνω καλά ένα μικρό παράδειγμα:

Στο οικονομικό έτος 2005 υπάρχει ζημία 25.400,00 ευρώ και υπάγεται στην περαίωση του Ν. 3259/2004

Στο οικονομικό έτος 2006 έχει υπαχθεί στον αυτοέλεγχο του Ν. 3296/2004 και δεν υπάγεται στην περαίωση του Ν. 3259/2004

Στο οικονομικό έτος 2007 υπάρχει ζημία 47.800,00 ευρώ και υπάγεται στην περαίωση του Ν. 3259/2004

Μετά το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης προκύπτουν τα εξής:

Στο οικονομικό έτος 2005 η ζημία που μεταφέρεται μειώνεται κατά 2.000,00 ευρώ

Θα γίνει τροποιητική δήλωση με μικρότερη μεταφερόμενη ζημιά για το οικονομικό έτος 2006 κατά 2.000,00 ευρώ σύμφωνα με τα πιο πάνω υπογραμμισμένα; Και αν στο οικονομικό έτος 2006, μετά τον συμψηφισμό των κερδών (λόγω αυτοελέγχου) με τις μεταφερόμενες ζημίες του προηγούμενου έτους μειωμένες κατά τα της περαίωσης του Ν. 3259/2004, μένει υπόλοιπο ζημιάς θα γίνει τροποποιητική δήλωση και για το επόμενο έτος με τη μειωμένη ζημιά μέχρι να φτάσουμε στην πρώτη ανέλεγκτη χρήση;

Με πρόστιμα και προσαυξήσεις όλα αυτά κατά τις κείμενες διατάξεις ή έχει εφαρμογή η ΠΟΛ. 1093/2004;

Αν κάποιος μπορεί να με διαφωτίσει στα πιο πάνω ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Γιάννης

Link to comment
Share on other sites

προστιμα και προσαυξήσεις κανονικά

το οτι θα κάνετε τροποποιητικές δηλώσεις δεν αναιρεί την αυτοπεραιωση του ν. 3296/04 γιατι απλα δεν πειράξετε την χρηση αλλα το φορολογητέο συνολικο αποτέλεσμα

δεν υπάρχει η προθεσμία 30 ημερών γι αυτη την φ΄ση της περαιωσης

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...