• 0
Sign in to follow this  
canio1983

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ

Question

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΧΕΙ 300 ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΙΚΑ.ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΩΡΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 51 ΕΜΣΗΜΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.ΜΠΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΟΥ Η ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΜΗΝΑΣ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Share this post


Link to post
Share on other sites

81 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΧΕΙ 300 ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΙΚΑ.ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΩΡΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 51 ΕΜΣΗΜΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.ΜΠΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΟΥ Η ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΜΗΝΑΣ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό βιβλιάριο εκδίδεται για τα μέλη της οικογένειάς του.

Ατομικό:

Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας απαιτείται από 01/03/09 η πραγματοποίηση 60 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Οι προϋποθέσεις αυτές θα αυξάνονται ανά δέκα (10) κατ' έτος και μέχρι 100 ημέρες εργασίας το 2013. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο δεν λογαριάζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες. Οι ίδιες προυποθέσεις απαιτούνται και για την παράταση της ισχύος του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

Δικαιούνται ατομικό βιβλιάριο οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι ασφαλισμένοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων που καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ για παροχές σε είδος.

Οικογενειακό:

Για τους άμεσα ασφαλισμένους παρατείνονται κάθε φορά για ένα χρόνο, από 1/3 μέχρι 28/2 του επομένου έτους.

Για τους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας αόριστης διάρκειας και τις / τους συζύγους αυτών άνω των (65) ετών, τα βιβλιάρια υγείας θεωρούνται για αόριστο χρόνο, ενώ στα λοιπά μέλη, καθώς και στις / στους συζύγους κάτω των (65) χρόνων, η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο.

Για τους συνταξιούχους αναπηρίας ορισμένου χρόνου, η θεώρηση γίνεται για ορισμένο χρόνο, ενώ στα μέλη οικογένειάς τους κάθε χρόνο.

Για τους συνταξιούχους θανάτου μέχρι (65) χρόνων η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο, για τους άνω των 65 ετών για αόριστο χρόνο.

Για στρατευθέντες ασφαλισμένους και μέλη οικογενείας ισχύει καθ' όλο το χρόνο της στράτευσης και μέχρι έξι μήνες μετά την απόλυσή τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τον Σεπτέμβρη κάθε έτους για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την ανανέωση του Βιβλιαρίου Υγείας τους με βάση τις εγγραφές της ασφαλιστικής τους ιστορίας ως τη δεδομένη χρονική στιγμή, εκδίδεται "ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας" η οποία τους αποστέλλεται τον Οκτώβριο όπως ακριβώς και το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, προκειμένου να επικολληθεί στο Βιβλιάριο Υγείας. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται τον Δεκέμβριο προκειμένου να καλυφθούν και οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις εντός του διαστήματος Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος δεν παραλάβει την αυτοκόλλητη ετικέτα θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του.

Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας

Αμεσα ασφ/νοι

Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παράρτημα του εργοδότη, όπου θα εμφαίνονται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης (ή όπως θα διαμορφώνονται δέκα (10) κατ' έτος μέχρι 100 ημέρες το 2013) το προηγούμενο έτος ή 15μηνο. Το έντυπο αυτό, μπορεί να το προμηθευτεί ο ασφ/νος από τον εργοδότη του.

Μία φωτογραφία ταυτότητας

Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (Διαβατήριο κλπ).

Εγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).

Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86.

Εμμεσα ασφ/νοι (Προστατευόμενα μέλη)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δημοτική Αρχή ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για σύζυγο ή ταυτότητα και Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης όσον αφορά τα τέκνα.

Φωτογραφία (πρόσφατη).

Για τέκνα άνω των 18 ετών που είναι άνεργα, Υ.Δ., με δυνατότητα κάλυψης μέχρι την ηλικία των 24 ετών.

Για τέκνα άνω των 24 ετών που είναι άνεργα και σπουδάζουν, βεβαίωση της οικείας σχολής, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι της ηλικίας των 26 ετών.

Για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους, το πτυχίο, με δυνατότητα κάλυψης για δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους.

Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της συγκατοίκησης και συντήρησης, εκκαθαριστικές φορολογικές δηλώσεις του άμεσα ασφαλισμένου και του μέλους οικογένειας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει αυτές τις προϋποθέσεις.

Σημ.: Για την θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας των προστατευομένων μελών πρέπει να υπάρχει ασφ/κή ικανότητα για παροχή περίθαλψης στο πρόσωπο του άμεσα ασφ/νου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΦΙΛΤΑΤΕ-Η ΜDASK ΤΟ ΕΧΩ ΔΕΙ ΑΥΤΟ ΑΠΤΟ SITE ΤΟΥ ΙΚΑ

ΠΑΡΟΛΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΥΠΠΑΛΗΛΟΣ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙ.ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ?ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΜΗΝΑ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
ΦΙΛΤΑΤΕ-Η ΜDASK ΤΟ ΕΧΩ ΔΕΙ ΑΥΤΟ ΑΠΤΟ SITE ΤΟΥ ΙΚΑ

ΠΑΡΟΛΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΥΠΠΑΛΗΛΟΣ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙ.ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ?ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΜΗΝΑ.

Αν έχει τις προϋποθέσεις μπορεί και σήμερα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης   
Guest Επισκέπτης

Ισχύει το 15μηνο αφου έχει δουλέψει και παλιότερα. Αρα πρέπει να πάει σε 3 μήνες οπότε θα έχει συνολικά 5 μήνες. Θα αφαιρεθούν οι τρείς και θα μείνουν τα 50 ένσημα. Επειδή σε τρείς μήνες θα έχει μπεί το 2009 και τοτε θα θέλουν 60 ένσημα για να το βγάλουν, ας πάει σε 4 μήνες.

Επειδή όμως δεν θα είναι το συστημα τους ενημέρωμένο για τα τελευταία ένσημα, παίρνεις μια βεβαίωση γι αυτά (τα ένσημα) από τον εργοδότη τη σφραγίζεις στο ΙΚΑ και μετα πας για το βιβλιάριο με αυτά μαζι, και οτι άλλο χρειάζεται.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

goodevening,θελω να ρωτησω αν καποια που ασφαλιζεται στο ΙΚΑ,αλλα χρησιμοποει το βιβλιαριο των γονιων τους ,αν ειναι υποχρεωτικο να βγαλει βιβλιαριο υγειας και ποες οι προυποθεσεις ..σε τηλεφωνο που πηρα se IKA μου λεει να παει η ιδια και οτι υπαρχουν πολλες προυποθεσεις και εξαιρεσεις,,,,,(κλαιν μαιν δηλαδη)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
goodevening,θελω να ρωτησω αν καποια που ασφαλιζεται στο ΙΚΑ,αλλα χρησιμοποει το βιβλιαριο των γονιων τους ,αν ειναι υποχρεωτικο εφοσον εχει τις προυποθεσεις ειναι υποχρεωτικο αντε φετος μπορει να μην το παρουν χαμπαρι του χρονου ομως με τα δικαιολογιτικα που ζητανε απο τον γονεα θα το δουν να βγαλει βιβλιαριο υγειας και ποες οι προυποθεσεις ..σε τηλεφωνο που πηρα se IKA μου λεει να παει η ιδια και οτι υπαρχουν πολλες προυποθεσεις και εξαιρεσεις,,,,,(κλαιν μαιν δηλαδη)

εσεις πηγαινετε με τα πιο κατω και ζητηστε βιβλιαριο ασθενειας και αστους να σας λενε οτι θελουν

Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παράρτημα του εργοδότη, όπου θα εμφαίνονται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης για το 2009

Μία φωτογραφία ταυτότητας ή οποια δηποτε σαν ταυτοτητας εγω π.χ ειχα κοψει μια μεγαλη οταν το ειχα χασει πριν 2-3 χρονια

Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (Διαβατήριο κλπ).

Εγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).

Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης betty   
Guest Επισκέπτης betty

ξερω οτι γραφω σε λαθος θεμα αλλα αν μπορει καποιος ας μου απαντησει αν με 1,5 ωρα δουλειας παιρνεις ενσημο.δουλευω ως καθηγητρια αγγλικων

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Παπαργύρης Στέφανος   
Guest Παπαργύρης Στέφανος

Καλησπέρα . Δεν ξέρω αν κάνω καλά που γράφω εδώ αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι . Δουλεύω από πέρσι απο 24 απριλίου . Έχω σφραγίσει το βιβλιάριο μου μέχρι τον φεβρουάριο του 2010 , για να το ξανασφραγίσω τώρα μπορώ να πάω κατευθείαν στο ΙΚΑ που ανήκω ή θέλει να τους πάω και τα ένσημα μου όπως είχα κάνει για την προηγούμενη φορά ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Καλησπέρα . Δεν ξέρω αν κάνω καλά που γράφω εδώ αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι . Δουλεύω από πέρσι απο 24 απριλίου . Έχω σφραγίσει το βιβλιάριο μου μέχρι τον φεβρουάριο του 2010 , για να το ξανασφραγίσω τώρα μπορώ να πάω κατευθείαν στο ΙΚΑ που ανήκω ή θέλει να τους πάω και τα ένσημα μου όπως είχα κάνει για την προηγούμενη φορά ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Θα σας το στείλει το ΙΚΑ στον εργοδότη και θα σας το δώσει αυτός. Αν δεν σας έχει έρθει μέχρι 20-25 Φεβρουαρίου πηγαίνετε εσείς στο ΙΚΑ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Γιώργης   
Guest Γιώργης

Καλημέρα παιδιά.

Θέλω να βγάλω βιβλιάριο υγείας διότι το ζητούν στη σχολή οδηγών για δίπλωμα μηχανής.

Το πρόβλημα είναι οτι το 2009 δούλεψα 2 μήνες μονο που ηταν Νοέμβρης - Δεκέμβρης.

Μπορώ να βγάλω βιβλιάριο υγείας?

Ρωτάω εδω γιατι εδω http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/insurance/bibhygine.cfm με μπερδεψε παρα με βοηθεισε.

Ευχαριστώ προκαταβολικά.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest lina   
Guest lina

καλησπερα θα θελα να κανω καποιες ερωτησεις.Τους τελευταιους 7 μηνες ειναι ασφαλισμενη στην μαμα μου πριν ημουν ανασφαλιστη 2 χρονια.Μπηκα στο βιβλιαριο της μαμας μου λογω εγκυμοσυνης (7 1/2 μηνων ειμαι)και ο αντρας μου ειναι ανασφαλιστος.Το βιβλιαριο της μαμας μου ισχυει μεχρι να γεννησω.Θα 'θελα να ρωτησω αν δικαιουμαι καποιο επιδομα απο το ικα ή απο το οαεδ.Αν ναι τι διαδικασιες χρειαζεται.(Επίσης εχω ανοιξει επιχειριση στο ονομα μου κ αρχισε να λειτουργει οπως φαινεται κ στα χαρτια στις 10 Ιουλιου αλλα για να βγω απ την μαμα μου κ να κανω δικο μου ατομικο βιβλιαριο τεβε ειπανε οτι πρεπει να συμπληρωσω 2 διμηνα που δεν προλαβαινω μεχρι τοτε,οποτε ισχυει το ικα μεχρι να γεννησω)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

καλησπερα θα θελα να κανω καποιες ερωτησεις.Τους τελευταιους 7 μηνες ειναι ασφαλισμενη στην μαμα μου πριν ημουν ανασφαλιστη 2 χρονια.Μπηκα στο βιβλιαριο της μαμας μου λογω εγκυμοσυνης (7 1/2 μηνων ειμαι)και ο αντρας μου ειναι ανασφαλιστος.Το βιβλιαριο της μαμας μου ισχυει μεχρι να γεννησω.Θα 'θελα να ρωτησω αν δικαιουμαι καποιο επιδομα απο το ικα ή απο το οαεδ.Αν ναι τι διαδικασιες χρειαζεται.(Επίσης εχω ανοιξει επιχειριση στο ονομα μου κ αρχισε να λειτουργει οπως φαινεται κ στα χαρτια στις 10 Ιουλιου αλλα για να βγω απ την μαμα μου κ να κανω δικο μου ατομικο βιβλιαριο τεβε ειπανε οτι πρεπει να συμπληρωσω 2 διμηνα που δεν προλαβαινω μεχρι τοτε,οποτε ισχυει το ικα μεχρι να γεννησω)

Δυστυχώς δεν δικαιούσθε τίποτα από το ΙΚΑ ή τον ΟΑΕΔ: http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/benefits/money/home.cfm

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Nίκη   
Guest Nίκη

Διαβάζω ότι στους εργαζόμενους που καλύπτονται από σύμβαση ή σχέση εργασίας με μερική απασχόληση παρέχονται οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη διάθεση των άλλων εργαζόμενων στην επιχείρηση και γενικότερα διασφαλίζονται τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Η απορία μου είναι σε τι διαφοροποιείται ένας εργαζόμενος μερικής απασχόλησης (π.χ. 2 ωρών ημερησίως ) με έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ως προς τις παροχές του ΙΚΑ (αναφέρομαι στις υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ).

Συγκεκριμένα, οι παροχές που προκύπτουν με την έκδοση βιβλιαρίου υγείας είναι ίδιες(δεδομένου ότι οι καταβληθείσες εισφορές δεν είναι)?

Νομίζω πως ναι,αλλά είναι οι 2 ώρες που με μπερδεύουν.

Ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ελενη κ.   
Guest ελενη κ.

καλησπερα, εργαζομαι σε ξενοδοχειο απο τον Αυγουστο, τελος Νοεμβριου συμπληρωνω 100 ενσημα αλλα τοτε κλεινει και το ξενοδοχειο. μπορω να βγαλω βιβλιαριο ασθενειας? απο το ΙΚΑ μου ειπαν για 80 ενσημα και 2 μηνες μετα τι εννοουν????

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

καλησπερα, εργαζομαι σε ξενοδοχειο απο τον Αυγουστο, τελος Νοεμβριου συμπληρωνω 100 ενσημα αλλα τοτε κλεινει και το ξενοδοχειο. μπορω να βγαλω βιβλιαριο ασθενειας? απο το ΙΚΑ μου ειπαν για 80 ενσημα και 2 μηνες μετα τι εννοουν????

80 ενσημα μη συμπεριλαμβανομενων των δυο τελευταιων μηνων,αρα πρεπει να δουλεψης 5 μηνες και λιγο και μετα να βγαλης το βιβλιαριο ασθενειας σου.ητοι σε σενα ετσι και αλλιως τον Ιανουαριο του 2011.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ελενη κ.   
Guest ελενη κ.

80 ενσημα μη συμπεριλαμβανομενων των δυο τελευταιων μηνων,αρα πρεπει να δουλεψης 5 μηνες και λιγο και μετα να βγαλης το βιβλιαριο ασθενειας σου.ητοι σε σενα ετσι και αλλιως τον Ιανουαριο του 2011.

σε ευχαριστω για την απαντηση. αλλα εγω ομως θα εχω δουλεψει μονο 4 μηνες οπως ειπα σταματαω τελος Νοεμβριου. τον Ιανουαριο δηλαδη θα μπορεσω να βγαλω βιβλιαριο?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

σε ευχαριστω για την απαντηση. αλλα εγω ομως θα εχω δουλεψει μονο 4 μηνες οπως ειπα σταματαω τελος Νοεμβριου. τον Ιανουαριο δηλαδη θα μπορεσω να βγαλω βιβλιαριο?

αν δεν εχες αλλα ενσημα δεν μπορεις να βγαλεις μονο μεσα στο 2010 μπορεις ομως μπαινοντας στο 2011 που θα αλλαξη το ετος, διοτι τοτε θα πας στην αλλη διαταξη που λεει οτι απαιτουνται 80 ενσημα τον προηγουμενο χρονο και οχι αυτη που λεμε τωρα δηλαδη 80 ενσημα οποτεδηποτε μη συμπεριλαμβανομενων των τελευταιων δυο μηνων.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

αν δεν εχες αλλα ενσημα δεν μπορεις να βγαλεις μονο μεσα στο 2010 μπορεις ομως μπαινοντας στο 2011 που θα αλλαξη το ετος, διοτι τοτε θα πας στην αλλη διαταξη που λεει οτι απαιτουνται 80 ενσημα τον προηγουμενο χρονο και οχι αυτη που λεμε τωρα δηλαδη 80 ενσημα οποτεδηποτε μη συμπεριλαμβανομενων των τελευταιων δυο μηνων.

Δεν νομιζω οτι ειναι ετσι.

Η θεωρηση με βαση το ημερολογιακο ετος ισχυει απο 1 Μαρτιου καθε ετους.

Θα παει με τις διαταξεις του 15μηνου.

Αν για τους μηνες 8/2010-11/2010 εχει 80 ενσημα, μπορει να θεωρησει το βιβλιαριο

απο 1/2/2011.

Θα αφαιρεθει ο μηνας προσελευσης (Φεβρουαριος) και οι 2 προηγουμενοι (Ιανουαριος και Δεκεμβριος).

Σχετικη η εγκυκλιος 46/2008 του ΙΚΑ

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_46_2008.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν νομιζω οτι ειναι ετσι.

Η θεωρηση με βαση το ημερολογιακο ετος ισχυει απο 1 Μαρτιου καθε ετους.

Θα παει με τις διαταξεις του 15μηνου.

Αν για τους μηνες 8/2010-11/2010 εχει 80 ενσημα, μπορει να θεωρησει το βιβλιαριο

απο 1/2/2011.

Θα αφαιρεθει ο μηνας προσελευσης (Φεβρουαριος) και οι 2 προηγουμενοι (Ιανουαριος και Δεκεμβριος).

Σχετικη η εγκυκλιος 46/2008 του ΙΚΑ

http://www.ika.gr/gr.../EG_46_2008.pdf

Ατομικό:

Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας απαιτείται από 01/03/09 η πραγματοποίηση 60 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Οι προϋποθέσεις αυτές θα αυξάνονται ανά δέκα (10) κατ' έτος και μέχρι 100 ημέρες εργασίας το 2013. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο δεν λογαριάζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες. Οι ίδιες προυποθέσεις απαιτούνται και για την παράταση της ισχύος του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

Δικαιούνται ατομικό βιβλιάριο οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι ασφαλισμένοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων που καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ για παροχές σε είδος.

ο ερωτων εδω δεν εχει τις προυποθεσεις του ετους?τι ερμηνευω λαθος ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ατομικό:

Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας απαιτείται από 01/03/09 η πραγματοποίηση 60 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Οι προϋποθέσεις αυτές θα αυξάνονται ανά δέκα (10) κατ' έτος και μέχρι 100 ημέρες εργασίας το 2013. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο δεν λογαριάζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες. Οι ίδιες προυποθέσεις απαιτούνται και για την παράταση της ισχύος του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

Δικαιούνται ατομικό βιβλιάριο οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι ασφαλισμένοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων που καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ για παροχές σε είδος.

ο ερωτων εδω δεν εχει τις προυποθεσεις του ετους?τι ερμηνευω λαθος ?

Την εγκυκλιο της εριξες μια ματια;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest vasoulini   
Guest vasoulini

Γειά σας...

Είμαι αναπληρώτρια εκπ/κος και θελω να βγάλω βιβλιάριο υγείας ικα.Δουλεύω από 18/10/2010 έως και σήμερα(Μάρτιος 2011), θα ήθελα να ρωτήσω:

1)πότε μπορω να βγάλω βιβλιάριο και

2)στα χαρτιά που ζητά το ικα είναι και το εκκαθαριστικό της εφορίας,που δυστυχώς δεν διαθέτω διότι πέρυσι δεν υπέβαλλα φορολογική δήλωση αφού δεν είχα εισόδημα(επίσης δεν διαθέτω λογαριασμούς από ΔΕΗ,ΟΤΕ κλπ.) , σε αυτή την περίπτωση, τι κάνω?

Ευχαριστώ εκ των προτέρω για την απάντηση......

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Γειά σας...

Είμαι αναπληρώτρια εκπ/κος και θελω να βγάλω βιβλιάριο υγείας ικα.Δουλεύω από 18/10/2010 έως και σήμερα(Μάρτιος 2011), θα ήθελα να ρωτήσω:

1)πότε μπορω να βγάλω βιβλιάριο και

2)στα χαρτιά που ζητά το ικα είναι και το εκκαθαριστικό της εφορίας,που δυστυχώς δεν διαθέτω διότι πέρυσι δεν υπέβαλλα φορολογική δήλωση αφού δεν είχα εισόδημα(επίσης δεν διαθέτω λογαριασμούς από ΔΕΗ,ΟΤΕ κλπ.) , σε αυτή την περίπτωση, τι κάνω?

Ευχαριστώ εκ των προτέρω για την απάντηση......

1)Απο τωρα και στο εξης μπορεις να βγαλης βιβλιαριο υγειας,αφου με νεα διαταξη θελεις μονο 50 ενσημα.

2)αντι εκκαθαριστικου , θα πας στην εφορια να σου δωσουν βεβαιωση οτι δεν υποχρεουσουν να κανης φορολογικη δηλωση, και θα πας αυτη στο ΙΚΑ αντι εκκαθαριστικου .

3)θα πας οτιδηποτε αποδεικνυει οτι μενεις σε αυτη την διευθυνση.δεν μπορει να μην φαινεται απο καπου.... οτι μενεις εκει πχ λογαριασμο κινητου δεν εχεις? ή π.χ κατι απο τραπεζα που να σου ερχεται σε αυτη την διευθυνση ή εστω ..καποια αγορα να φαινεται στο ονομα σου.... και τελος παντων ρωτα τους αν τους κανει υπευθυνη δηλωση ενος μαρτυρα που να το βεβαιωνει.τι αλλο να σου πω.με τις αηδειες τους ,λες και αν τους δωσεις μια διευθυνση σημερα ,δεν μπορει να αλλαξη αυριο..

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Aν κάποιος δούλεψε μέσα στο 2010 και έχει πάνω από 50 ένημα μπορεί να βγάλει ατομικό βιλιάριο υγείας πλέον?

Με ποιο νόμο άλλαξε?

Τα δικαιολογητικά είναι αυτά?

 1. Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παράρτημα του εργοδότη, όπου θα εμφαίνονται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης (ή όπως θα διαμορφώνονται δέκα (10) κατ' έτος μέχρι 100 ημέρες το 2013) το προηγούμενο έτος ή 15μηνο. Το έντυπο αυτό, μπορεί να το προμηθευτεί ο ασφ/νος από τον εργοδότη του.
 2. Μία φωτογραφία ταυτότητας
 3. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (Διαβατήριο κλπ).
 4. Εγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).
 5. Βεβαίωση διαγραφής από άλλο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.