Jump to content
  • 0

Μέχρι ποιο ποσό απαλλάσεται σε μια σύμβαση έργου


Guest Lianou Maria
 Share

Question

Guest Lianou Maria

καλησπέρα, θα ήθελα να μάθω , αν γνωρίζει κάποιος, μέχρι ποιο ποσό απαλλάσεται σε μια σύμβαση έργου; κάτι έχω ακούσει ότι είναι στις 6.000,00 ευρώ. ισχύει?

Link to comment
Share on other sites

5 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
καλησπέρα, θα ήθελα να μάθω , αν γνωρίζει κάποιος, μέχρι ποιο ποσό απαλλάσεται σε μια σύμβαση έργου; κάτι έχω ακούσει ότι είναι στις 6.000,00 ευρώ. ισχύει?

Μάλλον έχεις μπερδέψει λίγο τα πράγματα.. Απο που να απαλλάσσεται μια σύμβαση έργου ?

Link to comment
Share on other sites

  • 0
Guest Lianou Maria

Συγνώμη λάθος διατύπωση.. Θέλω να μάθω αν σε κάποιον κάνουμε σύμβαση έργου μέχρι ποιο ποσό (αμοιβής του) δεν θα υποχρεούτε να κάνει έναρξη επαγγέλματος? ισχύει ότι είναι μέχρι 6.000,00 ευρώ?

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Καλησπέρα, μία πολύ γενική απάντηση είναι ότι για μέχρι ετήσια έσοδα 5000€ κάποιος μπορεί να πληρωθεί με απόδειξη δαπανών, όμως πρέπει να δεις το άρθρο 15 του ΚΒΣ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Link to comment
Share on other sites

  • 0
ευχαριστώ πάρα πολύ.. αυτό εψαχνα.

Ίσως κάνω λάθος ...... αλλά διακρίνω μια βιασύνη στην αντιμετώπιση του θέματος.

Θα σε συμβούλευα να προσέξεις ιδιαίτερα την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ΚΒΣ

Π.Δ. 186/1992 - Άρθρο 15 παράγραφος 1

Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν. 3522/2006.

Σχετικές Διατάξεις

Παράγραφος 1

1. Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησης του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης.

σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ίδιου

Αρθρο 2 Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων

1. Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.

Για το χαρακτηρισμό αλλοδαπού προσώπου κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, ως επιτηδευματία, αρκεί η ύπαρξη πραγματικής - φυσικής επαγγελματικής εγκατάστασης στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό αυτής ως μόνιμης ή μη από άλλες διατάξεις.

Επιτηδευματίας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος λογίζεται και κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον αναγείρει ακίνητο εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιεί σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις.

Tα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν για τα πρόσωπα της παραγράφου 3.

Δεν θεωρούνται επιτηδευματίες:

α) ο αγρότης και η αγροτική εκμετάλλευση που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), εφόσον δεν έχουν ενταχθεί για τη δραστηριότητα τους αυτή στο κανονικό καθεστώς του νόμου αυτού,

β) το φυσικό πρόσωπο πλην του ελεύθερου επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες περιστασιακά σε επιτηδευματία ή σε πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και το σύνολο των ετήσιων αμοιβών του δεν υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού για αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία,

γ) ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, ο συνταξιούχος για την πρώτη μετά τη συνταξιοδότηση του έκδοση βιβλίου και ο εισηγητής επιμορφωτικών σεμιναρίων δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία,

δ) το φυσικό πρόσωπο που σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) δεν θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητα υπαγόμενη στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία και παρέχει υπηρεσίες προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού,

ε) το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται γενικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία, το ποσό αυτών των αμοιβών του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου που ορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού για αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες και οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν αποκλειστικά το ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Για παράδειγμα η έκδοση Απ.Δαπάνης για αμοιβή λογιστή δεν προβλέπεται και καλό είναι να προσέχεις.

Συνδύασε στο μυαλό σου και το παρακάτω

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...view=getnewpost

και λάβε υπ΄ όψιν σου ότι και ο δικαιούχος θα έχει πρόβλημα στην κάλυψή του από το ΙΚΑ άν ασφαλίζεται ως προστατευόμενο μέλος.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...