Jump to content
  • 0

ΥΨΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.


VANMAS
 Share

Question

Recommended Posts

  • 0

Απόστολε προσοχή

3.(1) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ,(2) ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Τριάντα ευρώ είναι

Link to comment
Share on other sites

  • 0
1. Επίκειται αλλαγή σε σχέση με το μητρώο των ΕΠΕ και αυτό θα έχει αποτέλεσμα την υποχρεωτική πλέον δημοσίευση ισολογισμών και για τις ΕΠΕ

2. Η σύσταση των ΕΠΕ θα γίνεται πλέον και με ιδιωτικό έγγραφο. Αρα όχι πλέον Συμβολαιογράφος

3. Η σύσταση στο επιμελητήριο. Εκεί επωνυμία-Καταστατικό σε έτοιμο έντυπο-όχι παράβολα υπέρ δικηγόρων-ΑΦΜ εκεί από αποσπασμένους της ΔΟΥ στο επιμελητήριο-(Δεν έμαθα για αυτοψία τι θα κάνουν.\

4. Αν λάβεις υπ΄όψην και την φορολόγηση των μερισμάτων στις ΑΕ με τον 3697, πάμε πλέον σε ΕΠΕ με .... μονοκαλλιέργεια

Απο Ναυτεμπορικη :

Την έγκριση της Κυβερνητικής Επιτροπής έλαβε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας, για την κατάθεση στη Βουλή νομοσχέδιου, με το οποίο προωθείται περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση ΕΠΕ και Α.Ε.

04a.jpgΟ υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας, κατά την έξοδό του από το Μέγαρο Μαξίμου, μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Με το νομοσχέδιο, καθιερώνεται ταχύτατη εξυπηρέτηση του επιχειρηματία, σε ένα μόνο σημείο υποδοχής (one stop shop), το οποίο θα είναι η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου των Επιμελητηρίων - ΓΕΜΗ.

Ειδικότερα, με τις θεσμοθετούμενες ρυθμίσεις, η εταιρική σύμβαση θα καταρτίζεται με προτυποποιημένο συμφωνητικό, το οποίο θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Το συμβολαιογραφικό έγγραφο θα διατηρείται, καθώς προβλέπεται να υπάρχει συμβολαιογράφος στην υπηρεσία του ΓΕΜΗ, ενώ, για την ακριβή εφαρμογή του μέτρου, υπάρχει επικοινωνία του υπουργείου με το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο για την επεξεργασία της σχετικής διάταξης. Εν τέλει επιδιώκεται το κόστος της παροχής υπηρεσίας του συμβολαιογράφου να μειωθεί από 300 ευρώ σήμερα σε 150 περίπου.

Επίσης, με το νομοσχέδιο επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές:

* Κατάργηση της καταχώρισης του καταστατικού στο Πρωτοδικείο.

* Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής του γραμματίου προείσπραξης στο Δικηγορικό Σύλλογο Καταργείται δηλαδή η επίσκεψη στις υπηρεσίες του Δικ. Συλλόγου ως διαδικασία και όχι η καταβολή του τέλους.

* Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Νομικών και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

­* Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Προνοίας και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

­* Πρόβλεψη ενιαίου τέλους που θα καταβάλλεται στα ταμεία του ΓΕΜΗ και θα περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα τέλη.

­* Ηλεκτρονική δημοσίευση σε ειδική ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ της περίληψης του καταστατικού και, συνεπώς, κατάργηση της δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και αντίστοιχη κατάργηση των τελών του Εθνικού Τυπογραφείου.

Ωστόσο, εκκρεμεί η ρύθμιση επιμέρους θεμάτων με τους υπουργούς Οικονομίας και Εργασίας, για θέματα αρμοδιότητάς τους, όπως η πρόβλεψη για κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, που αποτελεί και κοινοτική υποχρέωση, η χορήγηση αριθμού ΑΦΜ στον επιχειρηματία που επιθυμεί να συστήσει εταιρεία ή η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία.

Ηδη, το υπουργείο Ανάπτυξης προτείνει την παρουσία αποσπασμένου υπαλλήλου ΔΟΥ στο ΓΕΜΗ για υποβολή των απαραίτητων εντύπων και θεώρηση βιβλίων και στοιχείων και Χορήγηση αριθμού μητρώου ασφαλιστικού φορέα απευθείας από το ΓΕΜΗ.

Ανώνυμες Εταιρείες

Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και μια σημαντική τροποποίηση, που αφορά στη διαδικασία σύστασης Α.Ε., η οποία σήμερα περιλαμβάνει και τις Νομαρχίες, σε ό,τι αφορά στην υποβολή του καταστατικού. Συγκεκριμένα, η καταχώρηση θα γίνεται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου.

Η διαβίβαση των εγγράφων θα γίνεται αυθημερόν και με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση διοικητικών πράξεων και άσκηση εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Tελικά ψηφίστικε αυτό το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των ΕΠΕ ?

Link to comment
Share on other sites

  • 0

συνάδερφοι 1 1/2 χρόνια μετά , ακόμα δεν έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την απλοποίησης των διαδικασιών σύστασης????

Είναι η πολυπόθητη αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας το θέμα για το οποίο μιλάμε??

Δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να περιμένουμε η να προχωρήσουμε σε σύσταση εταιρειών με αυτή την κατάσταση.

Ακόμα και ο Καραγιάννης στο βιβλίο του "Συστάσεις - μετατάξεις - μετατροπές - συγχωνεύσεις - απορροφήσεις λύσεις και εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων στην πράξη"

αναφέρει : σ.51 " προσοχή : αναμένονται (αργά η γρήγορα) αλλαγέδ στη διαδικασία ίδρυσης μιας ΕΠΕ

Δηλαδή πόσο ακόμα θα περιμένουν, την αναθεωρητική βουλή ??????????

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...