Jump to content
 • 0

ΥΨΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.


VANMAS
 Share

Question

Recommended Posts

 • 0

Δηλαδή ο νόμος 3661/2008 (ΦΕΚ Α 89/19.5.08) όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του 3190/55, ο οποίος υπάρχει στην αρχική σελίδα του site, έχει ψηφιστεί αλλά δεν ισχύει ακόμα? Συγνώμη που επιμένω στην αρχική ερώτηση, αλλά προσπαθώ να καταλάβω γιατί υπάρχει η σχετική αναφορά στο άρθρο 4.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

To ελάχιστο είναι το 18.000.

Σε πρόσφατες δημσιεύσεις σε εφημερίδες γίνεται αναφορά για μελλοντική (σύντομα) τροποποίηση του ορίου προς τα κάτω. Αυτήν την στιγμή όμως είναι 18.000

Κωστήήήήήήή.....

Έχει αλλάξει....

Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Nόμος 3661/2008 [ΦΕΚ 89/Α/19.5.2008]

2.α. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του 'Aρθρου 4 του ν.3190/1955 (ΦΕΚ 91/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«To κεφάλαιο της εταιρίας δεν δύναται να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.»

Και ισχύει μια χαρά...

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...c=37461&hl=

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ναι αλλά εκεί που έχωσαν την αλλαγή.. δεν το είδε ο Κωστής .. είχε και την έγνοια της μπουμπούς.. :rolleyes:

Αρθρο 4

Εταιρικόν κεφάλαιον

1.Το κεφάλαιο της εταιρίας δεν δύναται να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.

[Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 παρ.2α Ν.3661/2008 ,ΦΕΚ Α 89/19.5.2008.]

Το ήμισυ τουλάχιστον του ποσού αυτού πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά.

2. Η μερίς συμμετοχής του εταίρου δεν δύναται να ορισθή κατωτέρω των δραχμών 10.000 (από 1.1.2002 «τριάντα (30) ευρώ», βλ. άρθρο 13 § 1γ και § 2 Ν. 2842/2000) ή πολλαπλασίου του ποσού τούτου.

Έκαστος εταίρος μετέχει της εταιρεία ς μόνο δια μίας μερίδος συμμετοχής και δια πλειόνων δε εταιρικών μεριδίων αποτελούντων τη μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά αυτού είναι πολλαπλάσια του κατά το καταστατικόν ελαχίστου ποσού μερίδος συμμετοχής.

3. Επί εισφορών εις είδος, εάν η αποτίμησις της εισφοράς είναι κατωτέρα των 10.000 δρχ. (από 1.1.2002 «τριάντα (30) ευρώ», βλ. άρθρο 13 § 1γ και § 2 Ν. 2842/2000) ή πολλαπλασίου αυτών, συμπληρούται δια δραχμών μέχρι των ποσών τούτων.

4. το εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου ποσόν δύναται να αυξάνηται και να μειούται δια Δ/τος μετά γνώμην της Επιτροπής του άρθρου 4 του νόμου 2190 ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως. Εν περιπτώσει αυξήσεως ή μειώσεως του ποσού τούτου αυξάνονται ή μειούνται αναλόγως και τα εν παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου ποσά.

5. Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει απαραίτητο να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας καθώς και η έδρα της.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Δηλαδή ο νόμος 3661/2008 (ΦΕΚ Α 89/19.5.08) όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του 3190/55, ο οποίος υπάρχει στην αρχική σελίδα του site, έχει ψηφιστεί αλλά δεν ισχύει ακόμα? Συγνώμη που επιμένω στην αρχική ερώτηση, αλλά προσπαθώ να καταλάβω γιατί υπάρχει η σχετική αναφορά στο άρθρο 4.

Από την δημοσίευση του Ν.3661/2008 δλδ 19/05/2008 το κεφάλαιο της ΕΠΕ δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 4,500.00 Ευρώ. Σχετική είναι και η ΠΟΛ.1102/15.07.2008

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/7011

Το άρθρο 41 του Ν. 3190/55 μάλλον έπεσε θύμα της κωδικοποίησης... :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Θανάση, συγγνώμη φίλε,δεν πρόσεξα ότι έχεις ήδη απαντήσει.

Μα ούτε εγώ απάντησα πλήρως..

Το άρθρο 41 του Ν. 3190/55 μάλλον έπεσε θύμα της κωδικοποίησης... :rolleyes:

μάλλον οι "κωδικοποιητές" είναι αρμόδιοι να απαντήσουν.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συγνώμη παιδιά....

Μου ξέφυγε...

Το παρατήρησα στις εφημερίδες και νόμιζα ότι θα ήταν επόμενη αλλαγή ενώ ήταν στον 3661..

Ισως θα πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός κυρίως εάν απαντάω μέσα στο forum. :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Ισως θα πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός κυρίως εάν απαντάω μέσα στο forum...

Κωστή .. εδώ και να μας ξεφύγει κάτι.. όλο και κάποιος θα μας διορθώσει ..

εκεί έξω είναι τα δύσκολα.. :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

 • 0

1. Επίκειται αλλαγή σε σχέση με το μητρώο των ΕΠΕ και αυτό θα έχει αποτέλεσμα την υποχρεωτική πλέον δημοσίευση ισολογισμών και για τις ΕΠΕ

2. Η σύσταση των ΕΠΕ θα γίνεται πλέον και με ιδιωτικό έγγραφο. Αρα όχι πλέον Συμβολαιογράφος

3. Η σύσταση στο επιμελητήριο. Εκεί επωνυμία-Καταστατικό σε έτοιμο έντυπο-όχι παράβολα υπέρ δικηγόρων-ΑΦΜ εκεί από αποσπασμένους της ΔΟΥ στο επιμελητήριο-(Δεν έμαθα για αυτοψία τι θα κάνουν.\

4. Αν λάβεις υπ΄όψην και την φορολόγηση των μερισμάτων στις ΑΕ με τον 3697, πάμε πλέον σε ΕΠΕ με .... μονοκαλλιέργεια

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Συγνώμη παιδιά....

Μου ξέφυγε...

Το παρατήρησα στις εφημερίδες και νόμιζα ότι θα ήταν επόμενη αλλαγή ενώ ήταν στον 3661..

Ισως θα πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός κυρίως εάν απαντάω μέσα στο forum. :rolleyes:

Κωστή, μην το ψάχνεις... καλό κάνεις...

Το έχω σκεφτεί πολλές περισσότερες φορές από εσένα για τον εαυτό μου...

Ξέρεςι πόσες φορές έχω μάθει πράγματα επειδή απάντησα λάθος..??? Κάτι βγαίνει και από εκεί... οπότε, μη το σκέφτεσαι...

Κανείς άσφαλτος που λέει και η Δημητρίου... :P

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Κωστή .. εδώ και να μας ξεφύγει κάτι.. όλο και κάποιος θα μας διορθώσει ..

εκεί έξω είναι τα δύσκολα.. :rolleyes:

Να αγιάσει το στόμα σου,τα περισσότερα μαθήματα τα παίρνουμε από τα σφάλματά μας.

......................ή τις βιασύνες μας.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
1. Επίκειται αλλαγή σε σχέση με το μητρώο των ΕΠΕ και αυτό θα έχει αποτέλεσμα την υποχρεωτική πλέον δημοσίευση ισολογισμών και για τις ΕΠΕ

2. Η σύσταση των ΕΠΕ θα γίνεται πλέον και με ιδιωτικό έγγραφο. Αρα όχι πλέον Συμβολαιογράφος

3. Η σύσταση στο επιμελητήριο. Εκεί επωνυμία-Καταστατικό σε έτοιμο έντυπο-όχι παράβολα υπέρ δικηγόρων-ΑΦΜ εκεί από αποσπασμένους της ΔΟΥ στο επιμελητήριο-(Δεν έμαθα για αυτοψία τι θα κάνουν.\

4. Αν λάβεις υπ΄όψην και την φορολόγηση των μερισμάτων στις ΑΕ με τον 3697, πάμε πλέον σε ΕΠΕ με .... μονοκαλλιέργεια

Aλεκο ,

Ξερουμε και εαν θα υλοποιηθουν συντομα οι αλλαγες?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

δεν δίνω και πολλές πιθανότητες να το αφήσουν έτσι οι Έλληνες συνάδελφοί μου... ετοιμάζεται η πλήρης απελευθέρωση των νομικών επαγγελμάτων, αν τους στερήσουν και τα "χρυσόβουλα" των ΕΠΕ, θα έχουμε σκηνές ανθρωποφαγίας στις τάξεις των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
O "μπαμπάς των goodys" και "θείος" ταυτοχρόνως, ετοιμάζει σχέδιο νόμου

Αποσπασμα απο σημερινο αρθρο :

......"Κατατίθεται άμεσα στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο βελτιώνεται και αναβαθμίζεται περαιτέρω η διαδικασία σύστασης εταιρειών", υπενθύμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Γ. Βλάχος, σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο Επιμελητήριο Αχαΐας.

.............

και γνωστοποίησε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η νομοπαρασκευαστική διαδικασία, με την οποία προωθούνται μια ευρεία μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της απλοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης εταιριών, και ότι συγκροτείται ένα ενιαίο σύστημα δομών για την έγκυρη και αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών σε επιχειρηματίες και επενδυτές στη λογική του "one stop shop

Αρα το μονο που πιστευω οτι εχει μεινει ειναι το ερωτημα εαν θα το υπογραψει ο "μπαμπας" η ο αντικαταστατης του :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Από την δημοσίευση του Ν.3661/2008 δλδ 19/05/2008 το κεφάλαιο της ΕΠΕ δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 4,500.00 Ευρώ. Σχετική είναι και η ΠΟΛ.1102/15.07.2008

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/7011

Το άρθρο 41 του Ν. 3190/55 μάλλον έπεσε θύμα της κωδικοποίησης... :rolleyes:

Δυστυχώς δεν έχει πέσει θύμα της κωδικοποίησης .

Το συγκεκριμένο άρθρο δεν έχει αλλάξει.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Και επειδή το άρθρο 41 αναφέρεται στην ΜΕΙΩΣΗ κεφαλαίου πιθανών ο νομοθέτης θέλει να αποφύγει την μείωση κάτω από 18.000 για τις ΕΠΕ που είχαν συσταθεί πρίν από τον νόμο.

Πιθανών όμως και να είναι αβλεψία του νομοθέτη.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Και επειδή το άρθρο 41 αναφέρεται στην ΜΕΙΩΣΗ κεφαλαίου πιθανών ο νομοθέτης θέλει να αποφύγει την μείωση κάτω από 18.000 για τις ΕΠΕ που είχαν συσταθεί πρίν από τον νόμο.

Πιθανών όμως και να είναι αβλεψία του νομοθέτη.

Λες να έχουμε και Ε.Π.Ε. δύο ταχυτήτων? Απίθανο.. :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Και επειδή το άρθρο 41 αναφέρεται στην ΜΕΙΩΣΗ κεφαλαίου πιθανών ο νομοθέτης θέλει να αποφύγει την μείωση κάτω από 18.000 για τις ΕΠΕ που είχαν συσταθεί πρίν από τον νόμο.

Πιθανών όμως και να είναι αβλεψία του νομοθέτη.

Μήπως πρέπει να υποβληθεί καμμιά ερώτηση για διευκρίνηση ?

Γιατί διαφορετικά θα συμβεί αυτό που γράφει ο SOULIS...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Κωδικοποιημένα μεχρι σημερα

4/Ν.3190/1955

Άρθρον 4

ΕΤΑΙΡΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

1. To κεφάλαιο της εταιρίας δεν δύναται να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.(1)

Σε περίπτωση κατά την οποία το πιο πάνω κατώτατο όριο δεν επαρκεί για την συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 τούτο αυξάνεται κατά το αναγκαίο ποσό.(2)

2. Η μερίς συμμετοχής του εταίρου δεν δύναται να ορισθή κατωτέρα των τριάντα (30) ευρώ(3) ή πολλαπλασίου του ποσού τούτου. Έκαστος εταίρος μετέχει της εταιρείας μόνον δια μιας μερίδος συμμετοχής και δια πλειόνων δε εταιρικών μεριδίων αποτελούντων την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά αυτού είναι πολλαπλασία του κατά το καταστατικόν ελαχίστου ποσού μερίδος συμμετοχής.

3. Επί εισφορών εις είδος, εάν η αποτίμησις της εισφοράς είναι κατωτέρα των τριάντα (30) ευρώ(3) ή πολλαπλασίου αυτών συμπληρούται (δια δραχμών) μέχρι των ποσών τούτων.

4. Το εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου ποσόν δύναται να αυξάνηται και να μειούται δια Διατάγματος, μετά γνώμην της Επιτροπής του άρθρου 4 του νόμου 2190, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως. Εν περιπτώσει αυξήσεως ή μειώσεως του ποσού τούτου αυξάνονται ή μειούνται αναλόγως και τα εν παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου ποσά.

5.(4) Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της Εταιρείας, καθώς και η έδρα της.

41/Ν.3190/1955

Αρθρον 41

ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνη μόνον δια τροποποιήσεως της εταιρικής συμβάσεως, κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης τουλάχιστον δια της εν άρθρω 38 παρ. 1 πλειοψηφίας. Εν τη αποφάσει αναγράφεται ο σκοπός της μειώσεως, το ποσόν αυτής ως και ο τρόπος καθ’ ον η μείωσις θα πραγματοποιηθή.

2. Ως μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου λογίζεται η κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου καταβολή εις εξερχόμενον ή αποκλειόμενον εταίρον της αξίας της μερίδος συμμετοχής αυτού.

3.(1) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ,(2) ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.(2)

ετοιμάζεται ερώτηση για το αναπτυξης

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...