Jump to content
Sign in to follow this  
T84

Λογιστική εγγραφή για αγορά λογισμικού (antivirus)

Recommended Posts

θα ήθελα τα φώτα σας...

σε ποιόν λογαριασμό να καταχωρήσω την αγορά λογισμικού (προγράμματος antivirus, προστασια απο ιούς) που έγινε σε υποκατάστημα της επιχ/σης και θα χρησιμοποιείτε σε Η/Υ που εκδίδει παραστατικά....

ευχαριστώ προκαταβολικά για τον χρόνο σας!

Share this post


Link to post
Share on other sites

επειδη αυτα σθνηθως εχουν χρονο ζωης 12 μηνες και οχι ιδιαιτερα μεγαλη αξια και εξοδα να τα βαλεις δεν νομιζω οτι ειναι θεμα

Share this post


Link to post
Share on other sites

ναί όντως το antivirus είναι για 1 χρόνο...

άρα να το περάσω σε λογ.

- 64.05 συνδρομες - εισφορες

-64.05.03 συνδρομες - εισφορες λογισμικού Η/Υ

-64.05.03.19 ................................................. με φπα 19%

ή ...........01 ................................................. υποκ/ματος

ή μήπως σε λογ.

-64.13 αγορά λογισμικου Η/Υ

-64.13.01 .............................υποκ/ματος

-64.13.01.19 ............................................με φπα 19%

σε ποιό ταιριάζει καλύτερα.

το 16.17 δεν με βολεύει γιατί δεν θέλω να κάνω αποσβέσεις κ.λ.π.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ναί όντως το antivirus είναι για 1 χρόνο...

άρα να το περάσω σε λογ.

- 64.05 συνδρομες - εισφορες

-64.05.03 συνδρομες - εισφορες λογισμικού Η/Υ

-64.05.03.19 ................................................. με φπα 19%

ή ...........01 ................................................. υποκ/ματος

ή μήπως σε λογ.

-64.13 αγορά λογισμικου Η/Υ

-64.13.01 .............................υποκ/ματος

-64.13.01.19 ............................................με φπα 19%

σε ποιό ταιριάζει καλύτερα.

το 16.17 δεν με βολεύει γιατί δεν θέλω να κάνω αποσβέσεις κ.λ.π.

Η αγορά ή το δικαίωμα χρήσης λογισμικού δεν είναι το ίδιο πράγμα με την συνδρομή στον "Λογιστή" ούτε με τη συνδρομή σου στο Επιμελητήριο κλπ.

Ξέχνα λοιπόν τον 64.05

Όσο για τον 64.13 δεν υπάρχει και, εκτός αν είσαι η ίδια η ΕΛΤΕ, δεν έχεις δικαίωμα να τον δημιουργήσεις.

Μάθε να κάνεις αποσβέσεις και βολέψου με τον 16.17

Αυτόν διαθέτει τούτο 'δω μαγαζί, αυτόν μπορείς να ψωνίσεις!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συμφωνώ με Lands.

Αν όμως θέλεις οπωσδήποτε να αποφύγεις την ΟΜΑΔΑ 1

κατ΄ εμέ πήγαινέ τα καλύτερα στον

62-07-0004 Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Share this post


Link to post
Share on other sites
Η αγορά ή το δικαίωμα χρήσης λογισμικού δεν είναι το ίδιο πράγμα με την συνδρομή στον "Λογιστή" ούτε με τη συνδρομή σου στο Επιμελητήριο κλπ.

Ξέχνα λοιπόν τον 64.05

Όσο για τον 64.13 δεν υπάρχει και, εκτός αν είσαι η ίδια η ΕΛΤΕ, δεν έχεις δικαίωμα να τον δημιουργήσεις.

Μάθε να κάνεις αποσβέσεις και βολέψου με τον 16.17

Αυτόν διαθέτει τούτο 'δω μαγαζί, αυτόν μπορείς να ψωνίσεις!

Γνωμ. 142/1948/1993

Λογαριασμός του Γ.Λ.Σ. στον οποίο καταχωρούνται τα λογισμικά προγράμματα Η/Υ.

Η αξία αγοράς των λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ, η οποία αποσβένεται με ετήσιο συντελεστή 25% (άρθρο 3 § 3 Π.Δ. 88/1973 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 §4 του Ν. 1947/1991), καταχωρείται στο λογαριασμό του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 16.17 "Έξοδα αναδιοργανώσεως" (και στον τριτοβάθμιο του 16.17.00 "λογισμικά προγράμματα Η/Υ").

Μήπως να δούμε την μετέπειτα 310/05 απόφαση του Σ.ΛΟ.Τ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest MANDRIK

Απο την δική μου πλευρά θα πρότεινα λογ. 16.05.

Συμφωνώ με την Boula σχετικά με την Γνωμ του ΣΛΟΤ 310/16.05.2005 που αντικατέστησε την 142/1993 του ΕΣΥΛ.

Φιλικά

Μ.Α

Share this post


Link to post
Share on other sites
Η αγορά ή το δικαίωμα χρήσης λογισμικού δεν είναι το ίδιο πράγμα με την συνδρομή στον "Λογιστή" ούτε με τη συνδρομή σου στο Επιμελητήριο κλπ.

Ξέχνα λοιπόν τον 64.05

Όσο για τον 64.13 δεν υπάρχει και, εκτός αν είσαι η ίδια η ΕΛΤΕ, δεν έχεις δικαίωμα να τον δημιουργήσεις.

Μάθε να κάνεις αποσβέσεις και βολέψου με τον 16.17

Αυτόν διαθέτει τούτο 'δω μαγαζί, αυτόν μπορείς να ψωνίσεις!

1. ευχαριστώ για τον χρόνο κ για την απάντηση σου.

2. δεν μου άρεσαι και πολύ το ύφος σου στο τέλος αλλα το παραβλέπω

3. ξέρω να κάνω αποσβέσεις αλλά για ενα ποσό της τάξης των 30 ευρώ και διάρκειας ενός έτους δεν νομίζω οτι είναι κακό να αποφύγω την απόσβεση.

4. κατα τα άλλα είσαι σωστός και στα 2 που μου είπες... επείδη είμαι φρέσκος στην δουλειά κάνω λάθη.

----------------------------------

ευχαριστώ και τους υπόλοιπους για τις απαντήσεις σας και ελπίζω να καταλήξω κάπου :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Γνωμ ΣΛΟΤ 310/16.05.05

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 παράγραφος 3δ του Κ.Ν. 2190/1920 απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης), εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών των εξόδων είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου κερδών εις νέο. Ερωτάται εάν μεταξύ των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) περιλαμβάνονται και οι δαπάνες αγοράς / ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, δεδομένης της γνωμάτευσης 142/1948/1993 του Ε.ΣΥ.Λ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η δαπάνη για την αγορά ή ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων τα οποία δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μηχανολογικού εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (hardware) δημιουργεί άυλα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία πρέπει να αποτιμώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Τα στοιχεία αυτά διαφέρουν εννοιολογικά από τα "έξοδα ίδρυσης" (formation expenses) που προβλέπει το άρθρο 34 της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920 ως "έξοδα εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης)". Τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο κονδύλι Γ.1.5 Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις του υποδείγματος του Ισολογισμού που έχει υιοθετηθεί από την ισχύουσα νομοθεσία και συνεπώς, λαμβανομένου υπόψη και των διατάξεων των περιγράφων 2 και 3 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παράγραφος 3δτου Κ.Ν. 2190/1920 περί διανομής κερδών.

Η γνωμάτευση 142/1948/1993 του Ε.ΣΥ.Λ. παύει να ισχύει.

Ωραία...

από τα ανωτέρω δηλαδή πρέπει να συμπεράνει κανείς ότι αντί του 16.17 πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο 16.05;

Γιατί εγώ εκτός από το διαχωρισμό των δαπανών λογισμικού και των εξόδων ίδρυσης, δε βλέπω κάποια άλλη διαφοροποίηση :D

Θα χρησιμοποιούσα και τον 16.17 και τον 16.19 ή και κάποιον δικό μου δευτεροβάθμιο...

Υ.Σ.: Μην κολλήσουμε στα 30 ευρώ , γενικά μιλάω...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ωραία...

από τα ανωτέρω δηλαδή πρέπει να συμπεράνει κανείς ότι αντί του 16.17 πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο 16.05;

Γιατί εγώ εκτός από το διαχωρισμό των δαπανών λογισμικού και των εξόδων ίδρυσης, δε βλέπω κάποια άλλη διαφοροποίηση :D

Θα χρησιμοποιούσα και τον 16.17 και τον 16.19 ή και κάποιον δικό μου δευτεροβάθμιο...

Υ.Σ.: Μην κολλήσουμε στα 30 ευρώ , γενικά μιλάω...

Οχι...

Ειναι δική σου απόφαση το πως θα το χειρισθείς....

Απλά παραθέσαμε γνωμοδοτήσεις....(τύποις)

Ο έλεγχος δεν θα "κάτσει" στο 16.17 ή 16.05.....και οπωσδήποτε δεν θα "κάτσει" στα 30 ευρώ αν μπουν σαν έξοδο....

Υ.Γ Η γενική χρησιμοποιήθηκε χάριν ευκολίας...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Συμφωνώ με Lands.

Αν όμως θέλεις οπωσδήποτε να αποφύγεις την ΟΜΑΔΑ 1

κατ΄ εμέ πήγαινέ τα καλύτερα στον

62-07-0004 Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης

Η άποψή μου είναι ότι τέτοιου είδους δαπάνες για λογισμικό (περιοδικές χρεώσεις για δικαιώματα χρήσης και όχι αγορά αυτή καθαυτή) θα έπρεπε να καταχωρίζονται σε λογαριασμό εξόδων. Μόνο που δεν υπάρχει ρητή γνωμάτευση για κάτι τέτοιο.

Μία αγορά του Office ή κάποιου από τα προγράμματα που διαφημίζονται στην αρχική σελίδα του κόμβου, ναι να πάει στον 16.17 (oops 16.05) όχι όμως και η σαν συνδρομή αγορά antivirus (την online ενημέρωση πληρώνεις, δεν πληρώνεις το πρόγραμμα) ή το συμβόλαιο συντήρησης του super - duper ERP.

Το τελευταίο μας οδηγεί στην χρήση του 62.07. Γιατί όμως του υποχρεωτικού 62.07.04; (και όχι του 62.07.0004 που παραπέμπει μέσω του υποχρεωτικού 62.07.00 στη συντήρηση εδαφικών εκτάσεων) Πρόκειται για συντήρηση των Η/Υ όπως η αντικατάσταση μιας καμένης μητρικής; Γιατί να μη χρησιμοποιήσουμε έναν άλλο (μη υποχρεωτικό) τριτοβάθμιο; π.χ. "62.07.98 Λοιπές Συντηρήσεις & Επισκευές" ή π.χ. "62.07.91 Συντηρήσεις Ενημερώσεις Αναβαθμίσεις Λογισμικού" όπου έχουμε κάθε δικαίωμα;

Υπάρχει αντίρρηση στα παραπάνω; Ναι, και λέει ότι είναι πολύ ασαφής ο διαχωρισμός μεταξύ "λογισμικού" και "ενημέρωση/αναβάθμιση Λογισμικού"

Έτσι, κάποιος σαν και εμένα, δικαιούται (με την έννοια ότι αναλαμβάνει την ευθύνη) μεν να χρησιμοποιεί τον "62.07.91 Συντηρήσεις Ενημερώσεις Αναβαθμίσεις Λογισμικού" αλλά για να προτείνει αυτό σε άλλους απαιτείται ολόκληρη δημοσίευση/μελέτη που να το τεκμηριώνει.

Έτσι το μόνο που του μένει, αν θέλει να είναι σοβαρός, είναι να κολλήσει στο "γράμμα του νόμου" και να πει "16.17 (oops 16.05) "

Και για να εξηγούμαστε:

Η χρήση στη συγκεκριμένη περίπτωση του 64.05 είναι λάθος, που όμως συγχωρείται!

Η χρήση στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιου ανύπαρκτου δευτεροβάθμιου όπως ο 64.13 συνιστά αυθαιρεσία που δεν συγχωρείται (σε επαγγελματία)

Και τέλος, δεν αποφασίζουμε με βάση "τι μας βολεύει", αλλά με βάση τις ανάγκες της σύμφωνης με τις αρχές της Λογιστικής επιχειρηματικής πληροφόρησης!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Γιατί όμως του υποχρεωτικού 62.07.04; (και όχι του 62.07.0004 που παραπέμπει μέσω του υποχρεωτικού 62.07.00 στη συντήρηση εδαφικών εκτάσεων) Πρόκειται για συντήρηση των Η/Υ όπως η αντικατάσταση μιας καμένης μητρικής; Γιατί να μη χρησιμοποιήσουμε έναν άλλο (μη υποχρεωτικό) τριτοβάθμιο; π.χ. "62.07.98 Λοιπές Συντηρήσεις & Επισκευές" ή π.χ. "62.07.91 Συντηρήσεις Ενημερώσεις Αναβαθμίσεις Λογισμικού" όπου έχουμε κάθε δικαίωμα;

Γιατί το μόνο λογιστικό σχέδιο που μου βρίσκεται είναι αυτό του taxheaven σε excell και το έκανα copy-paste! :D

Πάντως κατά τα άλλα με βρίσκετε απόλυτα σύμφωνη.

Πρέπει όμως να αναφέρω ότι πολλές φορές που καταχώρησα τιμολόγια αγοράς μικρών παγίων αξίας από 100 μέχρι και 400 ευρώ, ο λογιστής το έκανε ολόκληρο θέμα που τα πήγα στην ομάδα 1 και όχι απευθείας στα έξοδα, με το πρόσχημα ότι "αφού θα κάνουμε εξ ολοκλήρου αποσβεση τι θες και το παιδευεις;"

Δε μπαίνω στη διαδικασία να του παραθέσω την άποψή μου αλλά αν ήταν στη δική μου κρίση θα τα πέρναγα από μητρώο και ομάδα 1 και ας έκανα 100% αποσβεση στο τέλος του έτους.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης

Η άποψή μου είναι ότι τέτοιου είδους δαπάνες για λογισμικό (περιοδικές χρεώσεις για δικαιώματα χρήσης και όχι αγορά αυτή καθαυτή) θα έπρεπε να καταχωρίζονται σε λογαριασμό εξόδων. Μόνο που δεν υπάρχει ρητή γνωμάτευση για κάτι τέτοιο.

Μία αγορά του Office ή κάποιου από τα προγράμματα που διαφημίζονται στην αρχική σελίδα του κόμβου, ναι να πάει στον 16.17 (oops 16.05) όχι όμως και η σαν συνδρομή αγορά antivirus (την online ενημέρωση πληρώνεις, δεν πληρώνεις το πρόγραμμα) ή το συμβόλαιο συντήρησης του super - duper ERP.

Το τελευταίο μας οδηγεί στην χρήση του 62.07. Γιατί όμως του υποχρεωτικού 62.07.04; (και όχι του 62.07.0004 που παραπέμπει μέσω του υποχρεωτικού 62.07.00 στη συντήρηση εδαφικών εκτάσεων) Πρόκειται για συντήρηση των Η/Υ όπως η αντικατάσταση μιας καμένης μητρικής; Γιατί να μη χρησιμοποιήσουμε έναν άλλο (μη υποχρεωτικό) τριτοβάθμιο; π.χ. "62.07.98 Λοιπές Συντηρήσεις & Επισκευές" ή π.χ. "62.07.91 Συντηρήσεις Ενημερώσεις Αναβαθμίσεις Λογισμικού" όπου έχουμε κάθε δικαίωμα;

Υπάρχει αντίρρηση στα παραπάνω; Ναι, και λέει ότι είναι πολύ ασαφής ο διαχωρισμός μεταξύ "λογισμικού" και "ενημέρωση/αναβάθμιση Λογισμικού"

Έτσι, κάποιος σαν και εμένα, δικαιούται (με την έννοια ότι αναλαμβάνει την ευθύνη) μεν να χρησιμοποιεί τον "62.07.91 Συντηρήσεις Ενημερώσεις Αναβαθμίσεις Λογισμικού" αλλά για να προτείνει αυτό σε άλλους απαιτείται ολόκληρη δημοσίευση/μελέτη που να το τεκμηριώνει.

Έτσι το μόνο που του μένει, αν θέλει να είναι σοβαρός, είναι να κολλήσει στο "γράμμα του νόμου" και να πει "16.17 (oops 16.05) "

Και για να εξηγούμαστε:

Η χρήση στη συγκεκριμένη περίπτωση του 64.05 είναι λάθος, που όμως συγχωρείται!

Η χρήση στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιου ανύπαρκτου δευτεροβάθμιου όπως ο 64.13 συνιστά αυθαιρεσία που δεν συγχωρείται (σε επαγγελματία)

Και τέλος, δεν αποφασίζουμε με βάση "τι μας βολεύει", αλλά με βάση τις ανάγκες της σύμφωνης με τις αρχές της Λογιστικής επιχειρηματικής πληροφόρησης!

Αγαπητέ συνάδελφε ξέροντας το πάθος σου.....το'χα έναν καημό! :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Γιατί το μόνο λογιστικό σχέδιο που μου βρίσκεται είναι αυτό του taxheaven σε excell και το έκανα copy-paste! :D

Πάντως κατά τα άλλα με βρίσκετε απόλυτα σύμφωνη.

Πρέπει όμως να αναφέρω ότι πολλές φορές που καταχώρησα τιμολόγια αγοράς μικρών παγίων αξίας από 100 μέχρι και 400 ευρώ, ο λογιστής το έκανε ολόκληρο θέμα που τα πήγα στην ομάδα 1 και όχι απευθείας στα έξοδα, με το πρόσχημα ότι "αφού θα κάνουμε εξ ολοκλήρου αποσβεση τι θες και το παιδευεις;"

Δε μπαίνω στη διαδικασία να του παραθέσω την άποψή μου αλλά αν ήταν στη δική μου κρίση θα τα πέρναγα από μητρώο και ομάδα 1 και ας έκανα 100% αποσβεση στο τέλος του έτους.

Στη διαφωνία σου με τον Λογιστή, εσύ έχεις το δίκιο.

Εξ' άλλου, όπως δεχτήκαμε και παραπάνω, αυτή την λύση οφείλουμε να προτείνουμε γιατί αυτή βγαίνει αβίαστα από το Λογιστικό Σχέδιο

Το οποίο Λογιστικό Σχέδιο είναι, ως γνωστόν, διαφορετικό (περιέχει και άλλα πράγματα) πράγμα από ένα απλό Σχέδιο Λογαριασμών

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, κατά το μεγαλύτερο του μέρος, καθώς και ολόκληρο το "εγκεκριμένο" από ΕΣΥΛ και ΣΛΟΤ Σχέδιο Λογαριασμών βρίσκεται στον κόμβο εδώ

Το "του taxheaven σε excell " από το οποίο έκανες copy-paste δεν το γνωρίζω. Αν όμως έχει λογαριασμό "62.07.0004 Επισκευές και Συντηρήσεις Επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμού" είναι λάθος και θέλει διόρθωση.

Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να τονίσω (καυστικά στη περίπτωση του συνάδελφου που αποτόλμησε να εισαγάγει δικό του δευτεροβάθμιο) είναι ότι πριν αρχίσουμε να παίζουμε με αριθμούς και τελίτσες πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά με ποιες άλλες δαπάνες (έσοδα) ταιριάζει η δαπάνη (το έσοδο) που εξετάζουμε, γιατί στο κάτω κάτω με αυτές (αυτό) θα το συσσωρεύσουμε. Και, όταν έχεις ένα άλογο και τρία πορτοκάλια, έχεις ένα άλογο και τρία πορτοκάλια, και όχι τέσσερα αλογοπορτόκαλα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αλλά..?

 14.03 κατά την άποψη μου , 16.05 κατά την άποψη των ειδικών ή στο 62.07.04 με επιμερισμό σε κάθε χρήση αν αφορά περισσότερες χρήσεις

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...