Jump to content

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΚ-ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΔΟΥ


Recommended Posts

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΣΕ ΔΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ ΑΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ .ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ .

ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΛΕΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ?

Link to comment
Share on other sites

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΣΕ ΔΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ ΑΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ .ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ .

ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΛΕΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tι να λέει η εγκύκλιος ξεκάθαρα. Για την ΑΕ η προθεσμία των 30 ημερών αρχίζει να τρέχει από την αλλαγή των προς καταχώρηση στο μητρώο της ΔΟΥ στοιχείων και αλλαγή χωρίς δημοσίευση (καταχώρηση) στο ΜΑΕ δεν γίνεται. Δεν πέρνετε ένα τηλέφωνο στο ΥΠ. ΟΙΚ. , στην διεύθυνση του μητρώου ?

Link to comment
Share on other sites

Η μόνη περίπτωση που μετράει η ημερομηνία του Πρακτικού .. είναι για την καταβολή του φόρου συγκέντρωσης.

Link to comment
Share on other sites

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tι να λέει η εγκύκλιος ξεκάθαρα. Για την ΑΕ η προθεσμία των 30 ημερών αρχίζει να τρέχει από την αλλαγή των προς καταχώρηση στο μητρώο της ΔΟΥ στοιχείων και αλλαγή χωρίς δημοσίευση (καταχώρηση) στο ΜΑΕ δεν γίνεται. Δεν πέρνετε ένα τηλέφωνο στο ΥΠ. ΟΙΚ. , στην διεύθυνση του μητρώου ?

Αγαπητέ συνάδελφε,

Πράσφατα είχα αύξηση Μ.Κ. Το μητρώο της εφορίας ενημερώθηκε εντός 30 ημερών απο την απόφαση της νομαρχίας χωρίς κανένα πρόβλημα.

Αυτό που αναφέρεις μου θυμίζει οτι ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου πρέπει να πληρωθεί εντός 15 ημερών απο την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μήπως τους μπερδεύει αυτό;

Δυστυχώς δεν έχω εύκαιρο να σου στείλω κάτι.

Link to comment
Share on other sites

Ας πάμε λίγο πίσω .. στην εποχή που η προθεσμία δήλωσης των μεταβολών ήταν 10 ημέρες..

Έγγραφο 1040907/10561/ΒΟΟ12/21-4-2000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ: Β

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Β

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Κ. Αγκιναρασταχάκης

Τηλέφωνο: 3375.312 Αθήνα 21 Απριλίου 2000

Αρ. πρωτ. 1040907/10561/ΒΟΟ12

ΠΟΛ: 1145

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Προθεσμία αύξησης του κεφαλαίου ΕΠΕ, χωρίς την επιβολή κυρώσεων

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31Α, /17-2-1998), οι υφιστάμενες ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, που είχαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο κατώτερο των 20.000.000 δρχ. και 6.000.000 δρχ. αντίστοιχα, υποχρεούντο να το αυξήσουν μέχρι το ως άνω όριο, έως και την 17-2-2000.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2579/1998 ορίζεται ότι, σε βάρος των υφιστάμενων ΕΠΕ που δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο 1.000.000 δρχ. από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρία κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η πιο πάνω παράλειψη. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 και σε περίπτωση εξώδικης λύσης της διαφοράς δεν επέρχεται καμία μείωση αυτού.

3. Ήδη, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ. 84/Α/15-3-2000), η κατά τα ως άνω προθεσμία για την αύξηση του κεφαλαίου των ανωνύμων και περιορισμένης ευθύνης εταιριών, παρατείνεται από τότε που έληξε (17-2-2000), μέχρι και την 30-9-2000.

4. Για την κατά τα ανωτέρω αύξηση του μετοχικού ή του εταιρικού κεφαλαίου των Α.Ε. και ΕΠΕ αντίστοιχα και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 5 της ΑΥΟ 1068526/2620/ΔΜ/9-6-1998/ΠΟΛ. 1169/98 (ΦΕΚ 634/Β/24-6-98), υποβάλλεται στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, το έντυπο της δήλωσης μεταβολής εργασιών, εντός δέκα (10) ημερών από την πραγματοποίησή της.

Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της μεταβολής θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης του καταστατικού στο ΦΕΚ. Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται το αποδεικτικό είσπραξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρίας, στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί σε δύο (2) αντίτυπα το σχετικό ΦΕΚ, αμέσως μετά την κυκλοφορία του και ειδικά για τις ΑΕ, η εγκριτική απόφαση της οικείας νομαρχίας και η ανακοίνωση αυτής.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, οι υφιστάμενες κατά την 17-2-1998 εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, πρέπει να έχουν αυξήσει το εταιρικό τους κεφάλαιο μέχρι του κατωτάτου ορίου των 6.000.000 δρχ. έως και την 30-9-2000, η δε τροποποίηση του καταστατικού να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι την ημερομηνία αυτή. Επομένως, από την ημερομηνία αυτή και μετά θα πρέπει να επιβάλλεται σε βάρος των ΕΠΕ που δεν θα έχουν αυξήσει το κεφάλαιο τους σύμφωνα με τα πιο πάνω, το πρόστιμο του 1.000.000 δρχ. που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2579/1998, κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η παράλειψη. Περαιτέρω όμως, για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης του εν λόγω θέματος από όλες τις υπηρεσίες του υπουργείου, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι, για την απόδειξη της εμπρόθεσμης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου των ΕΠΕ, αρκεί η έκδοση μέχρι την 30-9-2000, του αποδεικτικού είσπραξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ).

Με Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ

Link to comment
Share on other sites

Eυχαριστώ πολύ όλους .Οπως ανέφερα το Υπουργειο συμφωνεί με την ανακοίνωση στην Νομαρχια αλλα ο υπάλληλος στην ΔΟΥ υποστηρίζει τα δικά του . Πιθανον να μπερδεύει την προθεσμία για πληρωμή του φόρου συγκεντρωσης κεφαλαίου στο τμημα ΦΠΑ........ αλλα αυτο εχει να κάνει με το τμήμα μητρώου σε καποια περίπτωση ?

Δηληδή παρόλο που πληρώνω τον ΦΣΚ σε 15 μερες απο το πρακτικό στο τμημα ΦΠΑ , στο τμήμα Μητρωου δηλώνω την αύξηση κεφαλαίου σε 30 μερες απο την ανακοίνωση της Νομαρχίας .

Τα παραπάνω οσον αφορά την αύξηση κεφαλαίου ,

οσον αφόρα την δήλωση του νεου ΔΣ (που δεν εχει να κανει με την πληρωμή ΦΣΚ) γιατί μου λέει οτι ειναι απο την ημερομηνία του πρακτικού ως μοναδική περίπτωση ?

Δεν μπόρω να καταλάβω γιατί πρέπει να μπαίνουμε σε αυτη την διαδικασία να προσπαθούμε και να χάνουμε χρόνο για τα αυτονόητα .Αλλωστε ενα πράκτικο είναι ανισχυρο αν δεν καταχωρηθεί στην Νομαρχία .Ετσι δεν είναι ?

Link to comment
Share on other sites

Έτσι είναι και για να ξεμπερδεύεις, βάλε τον υπάλληλο της ΔΟΥ να μιλήσει ο ίδιος με το Υπουργείο.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Μια περαιτερω διευκρινηση :

ανεξάρτητα απο την προθεσμία που μετράει απο την ημερομηνία της ανακοινωσης , η ημερομηνια εναρξης της σχεσης του φυσικου προσωπου ως προεδρου της ΑΕ που θα συμπληρωσει ο υπαλληλος στο μητρωο θα είναι και αυτη η ημερομηνια της ανακοινωσης ή η ημερομηνία του πρακτικού ?

(ΥΓ. ΕΧΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30/06/08 , ΗΜΕΡΟΜ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 08/08/08)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Μια περαιτερω διευκρινηση :

ανεξάρτητα απο την<b> προθεσμία </b>που μετράει απο την <b>ημερομηνία της ανακοινωσης </b>, η ημερομηνια <b>εναρξης </b>της σχεσης του φυσικου προσωπου ως προεδρου της ΑΕ που θα συμπληρωσει ο υπαλληλος στο μητρωο θα είναι και αυτη η ημερομηνια της ανακοινωσης ή η ημερομηνία του πρακτικού ?

(ΥΓ. ΕΧΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30/06/08 , ΗΜΕΡΟΜ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 08/08/08)

Θα βαλεις την ημερομηνια της ανακοινωσης...δηλαδη 08/08/08

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Ζωντανεύω το θέμα γιατί έχω το ίδιο πρόβλημα στη Β' ΔΟΥ Ηρακλείου(Λ. Χερσονήσου).

Ο υπάλληλος θέλει να βάλει πρόστιμο γιατί υποστηρίζει ότι η μεταβολή έπρεπε να γίνει 30 μέρες από την ΚΑΤΑΘΕΣΗ στη νομαρχία.

Μου ζητάει μάλιστα το νόμο που λεέι οτι έιναι από την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Νομαρχίας...τον έχει κανείς?

Link to comment
Share on other sites

Ζωντανεύω το θέμα γιατί έχω το ίδιο πρόβλημα στη Β' ΔΟΥ Ηρακλείου(Λ. Χερσονήσου).

Ο υπάλληλος θέλει να βάλει πρόστιμο γιατί υποστηρίζει ότι η μεταβολή έπρεπε να γίνει 30 μέρες από την ΚΑΤΑΘΕΣΗ στη νομαρχία.

Μου ζητάει μάλιστα το νόμο που λεέι οτι έιναι από την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Νομαρχίας...τον έχει κανείς?

 

Να πεις του υπαλλήλου να διαβάσει το άρθρο 7β του Ν. 2190

Link to comment
Share on other sites

Ας σου δειξει ο υπαλληλος βασει ποιας διαταξης ειναι 1 μηνα απο την   ΚΑΤΑΘΕΣΗ στη νομαρχία...

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Τώρα που εμπλέκεται στη μέση το ΓΕΜΗ, η προθεσμία δήλωσης της αλλαγής στη ΔΟΥ είναι 30 ημέρες από την ημ/νία Ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ, η οποία παραλαμβάνεται από το ΓΕΜΗ και δεν στέλνεται ταχυδρομικώς, όπως γινόταν με τη Νομαρχία.

Αλλά αν η ΑΕ απασχολεί και προσωπικό, θα πρέπει να δηλωθεί η αλλαγή ΔΣ και στο ΙΚΑ αλλά και στο ΣΕΠΕ.

 

Κατόπιν επικοινωνίας μου με το ΙΚΑ, κάτι που μου είπαν και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν: "Δεν έχετε συγκεκριμένη προθεσμία για να δηλώσετε την αλλαγή στο ΙΚΑ". Ισχύει κάτι τέτοιο?

Αν όχι, τότε πόσες μέρες είναι η προθεσμία για ΙΚΑ και πόσεςγια ΣΕΠΕ?

Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος?

Link to comment
Share on other sites

Τώρα που εμπλέκεται στη μέση το ΓΕΜΗ, η προθεσμία δήλωσης της αλλαγής στη ΔΟΥ είναι 30 ημέρες από την ημ/νία Ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ, η οποία παραλαμβάνεται από το ΓΕΜΗ και δεν στέλνεται ταχυδρομικώς, όπως γινόταν με τη Νομαρχία.

Αλλά αν η ΑΕ απασχολεί και προσωπικό, θα πρέπει να δηλωθεί η αλλαγή ΔΣ και στο ΙΚΑ αλλά και στο ΣΕΠΕ.

 

Κατόπιν επικοινωνίας μου με το ΙΚΑ, κάτι που μου είπαν και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν: "Δεν έχετε συγκεκριμένη προθεσμία για να δηλώσετε την αλλαγή στο ΙΚΑ". Ισχύει κάτι τέτοιο?

Αν όχι, τότε πόσες μέρες είναι η προθεσμία για ΙΚΑ και πόσεςγια ΣΕΠΕ?

Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος?

σωστα σου ειπε το ικα

δεν εχει προθεσμια

σεπε 15  ημερες

http://www.eaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4313%3A2011-09-27-12-28-19&catid=244%3A-2009&Itemid=285&lang=el

Link to comment
Share on other sites

σωστα σου ειπε το ικα

δεν εχει προθεσμια

σεπε 15  ημερες

http://www.eaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4313%3A2011-09-27-12-28-19&catid=244%3A-2009&Itemid=285&lang=el

Λέει 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία που έγινε η όποια αλλαγή.

Το Πρακτικό ΔΣ αλλαγής εκπροσώπου έγινε με ημ/νια 30/11/2012.

Η Ανακοίνωση από το ΓΕΜΗ ακόμη δεν έχει βγει.

Είναι 15 μέρες από την ημ/νία του Πρακτικού ή της Ανακοίνωσης?

Link to comment
Share on other sites

Λέει 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία που έγινε η όποια αλλαγή.

Το Πρακτικό ΔΣ αλλαγής εκπροσώπου έγινε με ημ/νια 30/11/2012.

Η Ανακοίνωση από το ΓΕΜΗ ακόμη δεν έχει βγει.

Είναι 15 μέρες από την ημ/νία του Πρακτικού ή της Ανακοίνωσης?

απο γεμη

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ! Αλλά, σε περίπτωση που ζητηθεί ημ/νία αλλαγής εμείς θα ανφέρουμε την ημ/νία της ανακοίνωσης από το ΓΕΜΗ? Η αλλαγή όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί από την ημ/νία του Πρακτικού Ανασυγκρότησης ΔΣ?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...