Jump to content
 • 0

ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΝΕΑ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ 16 Ν.3604/2007


Question

Ανώνυμη Εταιρεία που συστήθηκε κατά το έτος 2007 με αρχικό κεφάλαιο 60.000,00€ αγόρασε μετά, από ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνελεύσεως, τον Ιούλιο του 2008 ακίνητο ( αγροτεμάχιο ) αξίας 32.000,00€.

Στην εταιρεία συμμετέχουν τέσσερις μέτοχοι – συγγενείς πρώτου βαθμού ( γονείς και τέκνα ).

Το ακίνητο φάνηκε στους δύο μετόχους ( γονείς ).

Η αγορά του ακινήτου έγινε με συμβολαιογραφική πράξη, πληρώθηκε ο φόρος μεταβίβασης στη Δ.Ο.Υ. και εξοφληθήκαν οι πωλητές του ακινήτου, σύμφωνα με το συμβόλαιο, από την εταιρεία κανονικά.

Κατά την υποβολή του Πρακτικού Γενικής Συνελεύσεως, στο Τμήμα Εμπορίου ο αρμόδιος Υπάλληλος επικαλούμενος τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 3604/2004 μου ανέφερε ότι η αγορά είναι άκυρη και ότι δεν τηρήθηκε η σωστή διαδικασία όπως προβλέπεται : « Ν.3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α'/8.8.2007)'Άρθρο 16 1. Στο 'Άρθρο 10 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού». 2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του 'Άρθρου 10 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:«Για τους σκοπούς του παρόντος 'Άρθρου δεν λαμβάνονται υπ' όψιν αυξήσεις κεφαλαίου που έγιναν χωρίς καταβολή νέων εισφορών.»3. Η παράγραφος 2 του 'Αρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:«2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 'Αρθρου 9. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του 'Αρθρου 7β. Εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του 'Αρθρου 9α.»4. Η παράγραφος 4 του 'Αρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:«4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή στο πλαίσιο διαδικασιών που εποπτεύονται από τις αρχές αυτές, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται σε χρηματιστήριο.»5. Μετά την παράγραφο 4 του 'Αρθρου 10 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξή «5. Την ακυρότητα της παραγράφου 1 μπορεί να επικαλεσθεί όποιος έχει έννομο συμφέρον. Επίκληση της ακυρότητας δεν είναι επιτρεπτή μετά παρέλευση διετίας από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αποκτήθηκαν τα στοιχεία του ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1.»

Παρακαλώ πολύ για την άποψη σας στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Είναι άκυρη η αγορά και τι επιπτώσεις βαρύνουν την εταιρεία από αυτή την πράξη αγοράς εφόσον είναι άκυρη? Τι μπορώ να κάνω τώρα?

Σας Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την βοήθεια σας!

Link to post
Share on other sites

11 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

αρα σωστα δεν σας εκανε δεκτη την αγορα

επειδη δεν έχουν περασει δυο χρόνια απο την κατβολη του αρχικου κεφαλαιου και το ακινητο ανήκει σε μετοχους

θα έπρεπε να είχε γίνει αποτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 και με τα αποτελέσματα αυτης να γίνει η αγορα

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ακύρωση Συμβολαίου εντός ενός έτους και επιστροφή του μισού φόρου.. επιστροφή των χρημάτων στην ΑΕ από τους πωλητές κ.λ.π.

1014743/42/ΠΟΛ.1028/20.1.1995(ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 146/1994).

...Εάν εντός τεσσάρων ετών από της καταρτίσεως του οριστικού συμβολαίου μεταβιβάσεως ακυρωθεί τούτο ένεκεν ελαττώμματος αφορώντος εις τας νομικάς σχέσεις του πωλητού προς το ακίνητον ή ένεκεν (άλλων) εξαιρετικών λόγων, δεν επιβάλλεται φόρος μεταβιβάσεως δια την ακύρωσιν ο δε επί της αρχικής μεταβιβάσεως φόρος περιορίζεται εις το ήμισυ του αναλογούντος τοιούτου επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

Τυχόν επί πλέον καταβληθείς ή βεβαιωθείς φόρος επιστρέφεται......................

Link to post
Share on other sites
 • 0

..γισ εξετάστε και αυτό..

φτιάξτε μια απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για σύγληση της επιτροπής του άρθρου 9 προγενέστερη της πράξης μεταβίβασης..

καταχωρίστε στη νομαρχία τα πρακτικά.. (πληρώστε ένα μικρό πρόστιμο)

πάρτε την απόφαση της επιτροπής (ας είναι μεταγενέστερη)

τροποποιείστε μερικώς το συμβόλαιο με προσθήκη της απόφασης της επιτροπής

λίγο ..extreme .. αλλά μπορεί να παίξει..

Link to post
Share on other sites
 • 0

συναδελφε

καλή η πρόταση αλλά έχει ενα μικρό πρόβλημα

το αρχικο συμβόλαιο θα ειναι εκτος ημερομηνίας

και γι αυτο μιλάμε

το ιδιο και η απόφαση μιας και θα εχει ημερομηνία τουλαχιστον Αυγουστου

Link to post
Share on other sites
 • 0
συναδελφε

καλή η πρόταση αλλά έχει ενα μικρό πρόβλημα

το αρχικο συμβόλαιο θα ειναι εκτος ημερομηνίας

και γι αυτο μιλάμε

το ιδιο και η απόφαση μιας και θα εχει ημερομηνία τουλαχιστον Αυγουστου

.. η απόφαση θα έχει ημερομηνία προγενέστερη της μεταβίβασης.. συμβολαίου..

Link to post
Share on other sites
 • 0

Χωρίς να κατέχω το αντικείμενο..

Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και επανάληψη συμβολαίου μεταξύ των ίδιων .. (ΑΕ και φυσικά πρόσωπα) ..

στο οποίο συμβόλαιο θα αναγραφεί (αφού έχει προηγηθεί) η εκτίμηση της επιτροπής και πληρωθεί (αν προκύπτει ) και η διαφορά φόρου.

Link to post
Share on other sites
 • 0

για την απόφαση της επιτροπής μιλάμε

οχι για την εταιρία

το γραμμα και το πνεύμα του νόμου λέει να στηριχθεί η αγοραπωλησία πάνω στην απόφαση της επιτροπής

οχι στην απόφαση για να γίνει η επιτροπή

και επειδή το πόρισμα παίρνει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου αυτή που τελειώνουν οι εργασίες της επιτροπής

άρα έχουμε φάουλ στην όλη διαδικασία που προτείνεις

Link to post
Share on other sites
 • 0

..επίσης δείτε εαν μπορεί να τροποποιηθεί το συμβόλαιο μεταβίβασης από επαχθή αίτια (πώληση) σε ΔΩΡΕΑ.

..ο συμβολαιογράφος τι λέει?

στην περίπτωση ΔΩΡΕΑΣ δεν χρειάζεσται επιτροπή άρθρου 9. και άρα εγκυρότητα της πράξης..

Link to post
Share on other sites
 • 0

ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΝΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΩ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΩΣΤΕ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 1/10 ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ..... ΑΝ ΤΗ ΓΛΙΤΩΣΩ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

Link to post
Share on other sites
 • 0
ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΝΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΩ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΩΣΤΕ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 1/10 ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ..... ΑΝ ΤΗ ΓΛΙΤΩΣΩ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

ναι, παίζει σοβαρά η ιδέα αυτή.

φροντίστε να κάνετε την αύξηση προ της αγοράς του ακινήτου. όσο για τοι ετεροχρονισμένο των ανακοινώσεων θα πληρώσετε ένα μικρό πρόστιμο.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...