Jump to content
 • 0

Γνωστοποίηση εκπτώσεων λόγω τζίρου στη ΔΟΥ


eyginia
 Share

Question

Θέλω να κάνω γνωστοποίηση στη ΦΑΕ για εκπτώσεις λόγω τζίρου.

Έχω λίγο μπερδευτεί. Πρώτα κάνω την γνωστοποίηση με την σχετική κλίμακα τζίρου και τις εκπτώσεις στη ΔΟΥ.

Μετά κάνω και μία συμφωνία με κάποιον πελάτη με την οποία στην ουσία του γνωρίζουμε τι έκπτωση θα έχει όταν ξεπεράσει κάποιον τζίρο. Αυτό πρέπει να το καταθέσουμε στο εισόδημα σαν συμφωνητικό; και αν ναι μέσα σε ποιο χρονικό περιθώριο.

Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Link to comment
Share on other sites

18 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Η πρώτη γνωστοποίηση κατατίθεται τουλάχιστον 4 μήνες προ της έκπτωσης δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο πελάτη και μπορεί να είναι κάπως γενική..

Από κει και πέρα αν επιλέξεις ειδική συμφωνία με κάποιον Πελάτη (στα πλαίσια της γενικής) και υπογραφεί συμφωνητικό .. τότε θα πρέπει να καταθέσεις πίνακα συμφωνητικών τριμήνου ( π.χ. Απριλίου-Μαϊου-Ιουνίου έως 20/07).

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Η πρώτη γνωστοποίηση κατατίθεται τουλάχιστον 4 μήνες προ της έκπτωσης δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο πελάτη και μπορεί να είναι κάπως γενική..

Από κει και πέρα αν επιλέξεις ειδική συμφωνία με κάποιον Πελάτη (στα πλαίσια της γενικής) και υπογραφεί συμφωνητικό .. τότε θα πρέπει να καταθέσεις πίνακα συμφωνητικών τριμήνου ( π.χ. Απριλίου-Μαϊου-Ιουνίου έως 20/07).

Ακόμα και αν αυτή η ειδική συμφωνία είναι εντός των πλαισίων της "γενικης";

Τότε να μη κάνουμε μέχρι 31/8 την "γενική" αλλά να υποβάλλουμε 20/1 κατάσταση με 2008 "ειδικά" συμφωνητικά που υπογράφτηκαν 31/12 !

Μήπως οι τριμηνιαίες καταστάσεις (γενική περίπτωση συμφωνητικού) δεν καλύπτουν τις "εκπτώσεις" τζίρου, για τις οποίες υπάρχει "ειδική" πρόβλεψη;;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΠΟΛ 1212/22.7.1996

.............

Ειδικότερα:

- Η γνωστοποίηση θα γίνεται με απλή δήλωση του υποχρέου ή, όπου συντρέχει περίπτωση, με κατάθεση της οικείας συμφωνίας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/90, όπως ισχύει.

- Η δήλωση, που δεν θα είναι λεπτομερειακή ούτε ονομαστική κατά πελάτη, θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου προμηθευτή, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης που χορηγείται κατά κλιμάκιο τζίρου, ανεξάρτητα αν αυτό είναι δραχμικό ή σε ποσότητα.

- Τα ποσοστά των χορηγουμένων εκπτώσεων μπορεί να διαφοροποιούνται κατά περιοχές της χώρας, κατ' είδος ή ακόμα και κατά πελάτη ανάλογα με την συμφωνία, εφόσον βέβαια, στην τελευταία αυτή περίπτωση, έχει κατατεθεί η σχετική σύμβαση σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Διευκρινίζεται ότι, η χορηγούμενη έκπτωση (δραχμική ή ποσοτική) δεν θα μπορεί να υπερβεί το δηλωθέν ποσοστό του οικείου κλιμακίου, ενώ το χορηγούμενο ποσοστό μπορεί να διαφοροποιείται (προς τα κάτω) από πελάτη σε πελάτη που βρίσκονται στο ίδιο κλιμάκιο τζίρου. Αντίθετα, δε θα αναγνωρίζεται προς έκπτωση ο ΦΠΑ που αναλογεί σε έκπτωση που πραγματοποιείται πέρα του ποσοστού που δηλώθηκε. Ετσι π.χ. ένας προμηθευτής που έχει ορίσει ποσοστό έκπτωσης 10% για τζίρο από 100.000.000 έως 200.000.000 είναι δυνατόν να χορηγήσει σε ένα πελάτη 10%, σε άλλο 8%, σε άλλο 7% και σε άλλο καθόλου, παρά το γεγονός ότι όλοι βρίσκονται στο ίδιο κλιμάκιο τζίρου. Αντίθετα, αν η ίδια επιχείρηση πραγματοποιήσει έκπτωση 15%, για το ίδιο κλιμάκιο τζίρου, δεν θα αναγνωριστεί προς έκπτωση, από το φόρο εκροών, ο ΦΠΑ που αναλογεί στο επιπλέον ποσοστό 5% της χορηγηθείσας έκπτωσης.

- Η δήλωση γνωστοποίησης θα υποβάλλεται μία φορά και θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι αυτή να αντικατασταθεί δια της υποβολής νεώτερης, αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής.

- Τα στοιχεία της δήλωσης είναι απόρρητα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ανακοινωθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο. Στην αντίθετη περίπτωση θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα περί παραβιάσεως του επαγγελματικού απορρήτου.

Με τη δήλωση που θα υποβάλλεται θα ορίζεται σε γενικά πλαίσια, και όχι ονομαστικά κατά πελάτη, το ύψος των αγορών πάνω από τις οποίες θα χορηγείται η έκπτωση λόγω τζίρου. Η έκπτωση αυτή μπορεί να είναι δραχμική ή ποσοτική και να κλιμακώνεται σε διάφορα ποσοστά. Σε κάθε περίπτωση η έκπτωση θα προκύπτει με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου ή με την αναγραφή της επί του τιμολογίου πώλησης.

Τέλος επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται αποκλειστικά στο ΦΠΑ και όχι στη φορολογία εισοδήματος, η οποία και δεν επηρεάζεται από τις συγκεκριμένες διατάξεις.

...........

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ok. Σας ευχαριστώ όλους.

Σούλη αν το κατάλαβα καλά θα πρέπει να τα κάνω και τα δύο.

Το πρώτο για να είμαι καλυμμένη για το ΦΠΑ

και το δευτερο για το εισόδημα ???

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συμφωνούμε λοιπόν, Θανάση, ότι χωρίς την δήλωση "εκπτώσεις τζίρου" δεν γίνεται. Πρέπει να την καταθέτουμε 4 μήνες πριν διενεργήσουμε τις εκπτώσεις και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε παρά μόνο με τροποποιητική της ή συμπληρωματική της.

Τα όποια (έκτακτα, "μεμονωμένα" και πάντως εξατομικευμένα ) ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία χορηγείται μεγαλύτερη έκπτωση (γιατί για μικρότερη, δεν θα 'χει νόημα) είναι εκτός (ή μάλλον "πέραν" ) του πεδίου εφαρμογής της δήλωσης "εκπτώσεις τζίρου", και η κατάσταση τους κατατίθεται στην ΔΟΥ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Ok. Σας ευχαριστώ όλους.

Σούλη αν το κατάλαβα καλά θα πρέπει να τα κάνω και τα δύο.

Το πρώτο για να είμαι καλυμμένη για το ΦΠΑ

και το δευτερο για το εισόδημα ???

Όχι. Για τους πελάτες οι οποίοι θα πάρουν έκπτωση όση λέμε στην δήλωση ή μικρότερη, δεν χρειάζονται ιδιωτικά συμφωνητικά. Και μια απλή επιστολή γνωστοποίησης προς αυτούς είναι αρκετή. Ακόμα και αν συνταχτούν δεν χρειάζεται η υποβολή κατάστασης στην ΔΟΥ.

Για όσους όμως θα πάρουν μεγαλύτερη έκπτωση, και θέλουμε να μας επιστραφεί ολόκληρος ο ΦΠΑ του Πιστωτικού, πρέπει να φτιάξουμε τα συμφωνητικά και να υποβάλουμε την κατάστασή τους.

Αν δεν έχουμε υποβάλλει κατάσταση συμφωνητικών, τότε δεν μπορούμε να εκπέσουμε τον ΦΠΑ από την παραπάνω έκπτωση.

Από το εισόδημα, δεν έχουμε πρόβλημα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ektos
Όχι. Για τους πελάτες οι οποίοι θα πάρουν έκπτωση όση λέμε στην δήλωση ή μικρότερη, δεν χρειάζονται ιδιωτικά συμφωνητικά. Και μια απλή επιστολή γνωστοποίησης προς αυτούς είναι αρκετή. Ακόμα και αν συνταχτούν δεν χρειάζεται η υποβολή κατάστασης στην ΔΟΥ.

Για όσους όμως θα πάρουν μεγαλύτερη έκπτωση, και θέλουμε να μας επιστραφεί ολόκληρος ο ΦΠΑ του Πιστωτικού, πρέπει να φτιάξουμε τα συμφωνητικά και να υποβάλουμε την κατάστασή τους.

Αν δεν έχουμε υποβάλλει κατάσταση συμφωνητικών, τότε δεν μπορούμε να εκπέσουμε τον ΦΠΑ από την παραπάνω έκπτωση.

Από το εισόδημα, δεν έχουμε πρόβλημα.

Σταύρο θα διαφωνήσω..

Αν έστω και με έναν πελάτη συμφωνήσουμε μεγαλύτερο ποσοστό, θα πρέπει να τροποποιήσουμε 4 μήνες πριν την ειδική δήλωση.

Πράγματι δεν χρειάζεται συμφωνητικό αλλά μια απλή γνωστοποίηση για τους άλλους..

Αν όμως χρειαστεί να υπογραφεί συμφωνητικό εξειδίκευσης κάποιων όρων.. τότε αναγκαστικά και κατάσταση συμφωνητικών.

έτσι το αντιλαμβάνομαι..

και επιπλέον αν αφορά είδη "αγορανομικά" και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Σταύρο θα διαφωνήσω..

Αν έστω και με έναν πελάτη συμφωνήσουμε μεγαλύτερο ποσοστό, θα πρέπει να τροποποιήσουμε 4 μήνες πριν την ειδική δήλωση χορήγηση της έκπτωσης.

Πράγματι δεν χρειάζεται συμφωνητικό αλλά μια απλή γνωστοποίηση για τους άλλους..

Αν όμως χρειαστεί να υπογραφεί συμφωνητικό εξειδίκευσης κάποιων όρων.. τότε αναγκαστικά και κατάσταση συμφωνητικών.

έτσι το αντιλαμβάνομαι..

και επιπλέον αν αφορά είδη "αγορανομικά" και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Σωστά διαφωνείς (για την πρώτη παράγραφο - γιατί για τις άλλες συμφωνείς, πάλι σωστά) πρέπει να αλλάζει και κάτι άλλο πέραν από την παραπάνω έκπτωση (και εδώ παίζονται πολλά)

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest τζίνα

Καλησπέρα,

θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.

αν υποβάλω την αίτηση για έκπτωση τζίρου είναι δεσμευτική?

ευχαριστώ πολύ

τζίνα

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα,

θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.

αν υποβάλω την αίτηση για έκπτωση τζίρου είναι δεσμευτική?

ευχαριστώ πολύ

τζίνα

1. Δεν πρόκειτα για αίτηση, αλλά για γνωστοποίση .

2. Δεν είναι δεσμευτική. Σχετικά πάντως με το ζήτημα αυτό διάβασε τις παραπάνω δημοσιεύσεις. Είναι κατατοπιστικές.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στην κατάσταση συμφωνητικών τί είδος βάζουμε...? το "προμήθειες πωλήσεων" ειναι σωστό..?

 

Εχει μια κατηγοριοποίηση από την οποία κάνεις επιλογή ,

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ναι το ειδα αλλα δεν μου ταιριαζει κατι αλλο...δεν ξερω ποιο ειναι το σωστο....

μήπως γνωρίζει κάποιος?

 

ευχαριστώ πολύ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα ο΄ταν η εκπτωση τζίρου είναι γενικά επί των πωλήσεων και όχι για συγκεκριμένους πελάτεσ μας τη γνωστοποιήση που την κάνουμε?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
12 λεπτά πριν , baios said:

Καλησπέρα ο΄ταν η εκπτωση τζίρου είναι γενικά επί των πωλήσεων και όχι για συγκεκριμένους πελάτεσ μας τη γνωστοποιήση που την κάνουμε?

εγώ ήξερα χειρόγραφα στην Δ.Ο.Υ. .

εξάλλου που να βάλεις τα κλιμάκια τζίρου και τα αντίστοιχα ποσοστά έκπτωσης στην κατάσταση συμφωνητικών ,στις παρατηρήσεις δεν χωράνε.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...