Sign in to follow this  
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Interreg (Γράφω για Χανιά αλλά ισχύει έτσι και για την υπόλοιπη Ελλάδα )

Recommended Posts

------------------------------------------------ 165 -------------------------------------------------

Επιδοτήσεις σε Χανιώτες για συναλλαγές με Κύπρο και σε Θεσσαλονίκη και Πέλλα για συναλλαγές με τα ….Σκόπια !!!

Όσες επιχειρήσεις έχουν συναλλαγές από 5% και άνω του τζίρου τους με την Κύπρο (εισαγωγές ή εξαγωγές) μπορούν από τις 10 Απριλίου και μέχρι 9 Μαΐου, να υποβάλλουν στις αρμόδιες τράπεζες, αίτηση για επιδότηση έως και 50% για τυχόν επένδυση αγοράς εξοπλισμού που θέλουν να πραγματοποιήσουν.

Πρόκειται για τα λεγόμενα Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG 3, τα οποία επιδοτούν δραστηριότητες προώθησης εισαγωγών και εξαγωγών με συγκεκριμένες χώρες.

Για την Κρήτη το πρόγραμμα επιδότησης εντάσσει μόνο τις συναλλαγές της Κύπρου και έρχεται το 16% των συνολικών χρημάτων τέτοιου είδους προγραμμάτων.

Μεγάλο ποσοστό (65%) κατέχει η συνεργασία με την Βουλγαρία για την οποία όμως μπορούν να λάβουν επιδότηση μόνο οι επιχειρήσεις των Νομών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης Ροδόπης και Έβρου οι οποίες έχουν βέβαια το ελάχιστο 5% συναλλαγής.

Ομοίως με την Αλβανία οι Νομοί Καστοριάς, Φλώρινας Κέρκυρας, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Τέλος με την… FYROM οι Νομοί Θεσσαλονίκης (αχ βρε Ψωμιάδη τι έπαθες…!!!),Πέλλας (άκου Πέλλας.. αν είναι δυνατόν: Πέλλας !!!!!!!!!! Γενέτειρα του Μέγα Αλέξανδρου), Κιλκίς και Φλώρινας…

Τι περίεργα παιγνίδια παίζει η ζωή..

Για να τους δώ, όταν υπάρχουν επιδοτήσεις, αν αντιδράσουν και .. δεν εισπράξουν…

Για να δω…

Τέλος πάντων ας αφήσουμε τους Βόρειους Νομούς και ας ασχοληθούμε με τον δικό μας.

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτήν την επιδότηση είναι οι επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τριτογενή τομέα (εξαιρουμένων των αλιευμάτων και των τουριστικών καταλυμάτων). Μπορεί αν έχουν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και λειτουργούν με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης ή της ΑΕ ή της ΕΠΕ ή της ΟΕ ή της ΕΕ καθώς και οι συνεταιρισμοί. (Είναι έκπληξη που επιδοτούνται και συνεταιρισμοί….)

Oι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

• να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη δωδεκάμηνη και κλεισμένη διαχειριστική χρήση

• να απασχολούσαν λιγότερα από 250 άτομα κατά την χρήση αυτή

• ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ ή το μέσο ετήσιο σύνολο ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ ενώ πρέπει να είναι το λιγότερο 20.000 ευρώ

• να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαϊου 2003

• να προσκομίσουν κατά την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία τους

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο για αγορά εξοπλισμού (όχι όμως και για κτιριακές εγκαταστάσεις) το οποίο να κυμαίνεται από 20.000 έως 250.000 ευρώ, ενώ μπορεί να προτείνει και σχέδιο με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 250.000 ευρώ. Στην δεύτερη περίπτωση οι υπερβάλλουσες δαπάνες της πρότασης απλά δεν επιχορηγούνται.

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% επί του συνόλου του προϋπολογισμού, ενώ η ίδια συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25%. Το υπόλοιπο 25% μπορεί να είναι τραπεζικό δάνειο.

Οι επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για την αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων απαραίτητων για την λειτουργία τους, που αποσκοπούν στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό τους, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, στην αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας (έως 10%), στην πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (έως 10.000 ευρώ), καθώς επίσης και για την συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις ή σε συμβουλευτικές υπηρεσίες (έως 10%).

Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών, που δεν επιβαρύνει πραγματικά την επιχείρηση.

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης δεν λαμβάνονται υπόψη.

Κατά την υλοποίηση οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν προκαταβολή της επιχορήγησης ή ακόμα και το σύνολο της επιχορήγησης απλά και μόνο με την προσημείωση της σύμβασης που υπογράφουν με την τράπεζα και όχι δικού τους περιουσιακού στοιχείου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το :

http://www.interreg.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=237

Πιστεύω ότι υπάρχουν επιχειρήσεις εδώ στα Χανιά που έχουν τέτοιες συνεργασίες και δεν θα πρέπει να χάσουν αυτήν την ευκαιρία.

Και όχι για τίποτα άλλο αλλά σε λίγα χρόνια αντί να εισπράττουμε από την Ε.Ε. θα πληρώνουμε τα νέα μέλη της ..

Κι όπως λέει ο παππούς του Χρήστο «όντε διψούνε οι κήποι, πρώτα ποτίζουμε τον δικό μας και μετά του γείτονα»…

Σταυρουλάκης Αρτεμ. Κωνσταντίνος

Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σε συνεργασία με

Χονδράκης Χρήστος

Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρασκευή 11ης Απριλίου του 2008

Άρθρο υπ’ αρ. 165

epidotoumeno_programma_Interreg.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.