Jump to content

Το γέλιο χρειάζεται στην ζωή μας Νο 6. Γελάστε γιατί χανόμαστε........


Recommended Posts

στ) η παροχή της χρήσης εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που γίνεται στους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές και μέλη διοίκησης κατά το μέρος που υπερβαίνει το κόστος των προγραμμάτων χρήσης και υπό την προϋπόθεση ότι το υπερβάλλον ποσό του προγράμματος χρήσης χρησιμοποιείται για προσωπικούς τους σκοπούς και όχι για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις καλύπτουν τη συγκεκριμένη παροχή στα προαναφερόμενα πρόσωπα με σκοπό την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών τους, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών (επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες, κ.λπ.) ακόμα και πέραν του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου. Ο διαχωρισμός της παροχής που εξυπηρετεί την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη από την παροχή που εξυπηρετεί προσωπικούς σκοπούς των ανωτέρω προσώπων είναι εφικτός διότι κατά την έκδοση του λογαριασμού από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παρέχεται ανάλυση ανά αριθμό. 

Σε κάθε περίπτωση, ο διαχωρισμός μπορεί να βασιστεί και σε βεβαίωση του εργοδότη, με την οποία βεβαιώνεται σε ετήσια βάση το ποσό που αφορά σε επαγγελματική χρήση ή άλλη χρήση της εταιρικής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός ή ο εργοδότης δεν προβεί στον διαχωρισμό αυτό για οποιοδήποτε λόγο και δεν χορηγήσει σχετική βεβαίωση, τότε το υπερβάλλον ποσό του κόστους του προγράμματος χρήσης θεωρείται ως παροχή σε είδος. Στην παροχή αυτή που προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδημα των ανωτέρω προσώπων εντάσσονται και οι φόροι και τα τέλη που αντιστοιχούν σε αυτήν (Φ.Π.Α., λοιπά τέλη).

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: Επιχείρηση χορήγησε μέσα στο 2014 σε εργαζόμενό της κινητό τηλέφωνο πληρώνοντάς του όλους τους λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά για το έτος αυτό ανήλθαν σε 2.000 ευρώ. Το πρόγραμμα χρήσης είναι 100 ευρώ ανά μήνα, ήτοι 1.200 ευρώ ετησίως.

Περίπτωση α': Από την ανάλυση ανά αριθμό προέκυψε ότι από τη διαφορά των 800 ευρώ (δηλαδή το υπερβάλλον ποσό του προγράμματος χρήσης), 300 ευρώ αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη και τα 500 ευρώ αφορούν προσωπικούς σκοπούς του εργαζόμενου. Κατά συνέπεια ως παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο θεωρείται το ποσό των 500 ευρώ.

Περίπτωση β': Εφόσον από τον αναλυτικό λογαριασμό δεν προκύπτει ή δεν έγινε ο διαχωρισμός επιχειρηματικής ή προσωπικής χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της παροχής βεβαίωσης της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω), τότε το σύνολο της διαφοράς (ήτοι τα 800 ευρώ) θεωρείται ως παροχή σε είδος για τον εργαζόμενο. Διευκρινίζεται ότι όταν η επιχείρηση καλύπτει για το ίδιο εκ των ανωτέρω πρόσωπο και την παροχή της χρήσης περισσότερων της μίας συσκευής και εταιρικής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, τότε η συνολική αξία των επιπρόσθετων συσκευών και εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας θεωρείται παροχή σε είδος και προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου.

Τέλος, η αξία των παραχωρούμενων προς τα ανωτέρω πρόσωπα εργαλείων εργασίας π.χ. tablets, φορητοί υπολογιστές ακόμα και πέραν του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου δεν προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου δεδομένου ότι η παραχώρηση αυτή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, την αύξηση της παραγωγικότητάς της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Το ανωτέρω ισχύει για ένα εργαλείο εργασίας ανά είδος (π.χ. έναν φορητό υπολογιστή, ένα tablet κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι ομοίως δεν θεωρούνται παροχές σε είδος οι δαπάνες πρόσβασης στο διαδίκτυο ως προς τα ανωτέρω εργαλεία εργασίας (π.χ. Mobile internet).

 

Tώρα αν αυτό είναι για γέλια ή για κλάματα , δεν γνωρίζω.

 

Οι Ανθρωποι είναι απίστευτοι

Αυτοί δεν είναι άνθρωποι 

Είναι  Υπεράνθρωποι !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΜΜΙΣΘΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

 

Τυπώνω ΕΝ.Φ.Ι.Α. σωρό , παράβολα , δηλώσεις

χρέη από το πουθενά  σ’ όσες  θέλουνε δόσεις ,

μισθώματα και ΕΕΤΗΔΕ ,  να εξηγώ το ανεξήγητο ,

και δέκατο Ε-9  για το ίδιο το ακίνητο.

Γενοκτονίας εκλαϊκευτής , κλητήρας ,  παρηγορητής ,

εκτυπωτής,  διεκπεραιωτής   κι ας σπούδασα για λογιστής

κι έτσι  δυο τιμολόγια κανένας δεν με πείθει

πως ως το βράδυ πάνω τους θα΄χουν ΚΑΤΕΧΩΡΗΘΗ

 

 

Μια νύχτα κλείσαν σωρηδόν  ογδόντα τόσες Δ.Ο.Υ.

και νόμισαν οι λογιστές πως θα σηκώσουν μπόι

μας λέγανε στην ΠΟΦΕΕ θα μεγαλώσει η πίτα

το  ‘’π’’  μας το’ δειξαν  για  ‘’τ’’ και φάγαμε την … ήττα.

 

 

Κι η  πίτα είναι σαν mignon φιλέτο από τα λίγα

δουλάκι στις ελεγκτικές  με θέλαν , κι αν δεν πήγα,

έρχονται  ISO , εγγυητικές, όροι για πολυεθνικές

με μεροκάματο που  λες όσο τσιγάρα και καφές,

και όπως  είχα πρωτοπεί κι έχει πολλάκις ειπωθεί

προβατο ένα λύκοι τρεις ψηφίζουν ποιος θα φαγωθεί

 

 

09/10/2014

Link to comment
Share on other sites

μπήκε η μάνα μου στο δωμάτιο..μόνο εμένα δε δίπλωσε..

 

είμαι σε ηλικία που ποτέ δε θα γυρίσει να με κοιτάξει η γερμανού..

 

όταν βαριέμαι πηγαίνω στα περίπτερα και ρωτάω αν έχουν να μου χαλάσουν ένα χατήρι..

 

αν θέλετε καμιά συμβουλή για το πρώτο ραντεβού..εδώ είμαι γω..

για το δεύτερο δε ξέρω..δεν μου έχει τύχει..

 

Εδω ρε μωρο μου δεν μου καθονται οι ντοπιες,τι με ρωτας αν ξενοπηδαω;Ελα παναγια μου..

 

θα βγει καινούργιο 500ευρω και δε θα έχουμε αγγίξει καν το παλιό ρε φίλε..

 

Καταστροφή λέγεται το φτέρνισμα την ώρα που κατουράς..

 

Για τη γνώμη των άλλων εφαρμόζω τη θεωρία της χεστηκότητας..

 

O άλλος μου λέει ότι το αμάξι μου βρωμάει,εντάξει ρε,εκατό άλογα είναι αυτά όλο και κάποιο θα χέσει..

 

και μη ξεχνάμε..

 

ο χειμώνας δε θέλει κουβέρτες..αγκαλιές θέλει..

Link to comment
Share on other sites

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ άθικτη τραπεζαρία λόγω αντικοινωνικότητας...

-Σε ένα χωρισμό φταίνε πάντα και οι δύο. Και αυτή και η μάνα της.

-Άμα τσακωθείς μαζί της, πήγαινε και σφίξε όλα τα καπάκια από τα βάζα για να
μπορείς μετά να πεις "α, τώρα με χρειάζεσαι εεεε;".

-Θυμάμαι πιτσιρικάδες πηγαίναμε στα νησιά με 200 προφυλακτικά! Και με τόσα
γυρνάγαμε...

-Όταν μου λένε πως κάποιος είναι μισός Έλληνας μισός Σουηδός, φαντάζομαι
έναν να σταματάει για να περάσει πεζός ενώ ταυτόχρονα τον μουντζώνει.

-Δεξιά βλέπουμε περιστερώνες, καγιεν, ελενιτ, δορυφορικές, στενά σοκάκια,
ξέκωλα, κλασσικά δείγματα κυκλαδικού πολιτισμού.

-Σε κάθε διάλογο με σχεδόν κάθε Ελληνίδα μάνα θα έπρεπε να υπάρχει η επιλογή
skip intro.

-Αν η κοπέλα σου παραπονιέται ότι δεν την πάς ποτέ κάπου ακριβά, πήγαινέ την
σε ένα βενζινάδικο.

-Tο μεγαλύτερο δείγμα έλλειψης αυτοπεποίθησης, αν το σκεφτείς, είναι το
καμπαναριό με αλεξικέραυνο.

-Τα κίτρινα και τα πράσινα λουκουμάκια υπάρχουν, μονάχα για να τσακωνόμαστε
ποιος θα φάει τα κόκκινα!

-Ατάκα από το τούρκικο χθες: "Ονούρ είσαι στεναχωρημένος ? Πρόσεξα ότι δεν
άγγιξες τον μελιτζανοντολμά"

-Πάντως δε χρειάζονταν τόσες προειδοποιητικές ταμπέλες κινδύνου στην
Κορίνθου-Πατρών. Αρκούσε μία στην αρχή που να λέει "ΠΟΥ ΠΑΣ ΜΩΡΕ ΜΑΛΑΚΑ;"

-Άγνοια κινδύνου είναι όταν στις ανδρικές τουαλέτες επιλέγεις εκείνη με το
κλειστό καπάκι.

-Ζω για την ώρα που έλληνας οδηγός φόρμουλα 1 θα αδειάσει το τασάκι του
μονοθεσίου στην πίστα.

-Συμπαραστέκομαι ολόψυχα σε όσους μπαίνουν με το αυτοκίνητο σε τούνελ και
σκύβουν για να μην βρουν.

-Βγάζεις εσώρουχό, πέφτει πάτωμα, αλλά δεν το σηκώνεις, το μαζεύεις με τα
δάχτυλα του ποδιού, το πετάς στον αέρα και το πιάνεις. Περηφάνια.

-Οι πιθανότητες να ξαναδιπλώσεις σωστά το φύλλο οδηγιών φαρμάκου, είναι
μηδέν στις όσες κι αν προσπαθήσεις.

-Τελικά ισχύει: Η γυναίκα και το αυτοκίνητο δε δανείζονται. Και το
κυριότερο, δεν δανείζονται το ένα στο άλλο.

-Καλοκαίρι είναι να σηκώνεσαι και να σηκώνεται μαζί σου κ η καρέκλα.

-Πώς χαιρετιούνται οι κάτοικοι της Σπιναλόγκας; "'Έλα μωρή αρρώστια".

-Όταν λέν οι αριστούχοι των 19.999 μορίων "είχα κάνει προγραμματισμό έτσι
ώστε να βγαίνω κιόλας", εννοούν "να βγαίνω απτό δωμάτιο για να χέσω"

-Ας πει κάποιος στον παπά απέναντι ότι αλλιώς βαράμε την καμπάνα όταν πάει
18:00, κι αλλιώς όταν ξανακατεβαίνει ο Κύριος.

-Αυτό το αστείο που ο διακόπτης για το κοινόχρηστο φως είναι δίπλα στο ξένο
κουδούνι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει.

-Οι μανάδες έχουν την υπερδύναμη να ξεκινούν το καθάρισμα πάντα απ'το μέρος
στο οποίο έχεις κρύψει τις τσόντες, όσες φορές κι αν το αλλάξεις

-Η γιαγιά στον 4ο βλέπει ειδήσεις. Οι υπόλοιποι τις ακούμε.

-Αυτό που στον Μυστικό Δείπνο όλοι κάθισαν από τη μία μεριά του τραπεζιού
για να βγει καλή η φωτογραφία. Πόσο μπροστά!

Link to comment
Share on other sites

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΜΜΙΣΘΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

 

Τυπώνω ΕΝ.Φ.Ι.Α. σωρό , παράβολα , δηλώσεις

χρέη από το πουθενά  σ’ όσες  θέλουνε δόσεις ,

μισθώματα και ΕΕΤΗΔΕ ,  να εξηγώ το ανεξήγητο ,

και δέκατο Ε-9  για το ίδιο το ακίνητο.

Γενοκτονίας εκλαϊκευτής , κλητήρας ,  παρηγορητής ,

εκτυπωτής,  διεκπεραιωτής   κι ας σπούδασα για λογιστής

κι έτσι  δυο τιμολόγια κανένας δεν με πείθει

πως ως το βράδυ πάνω τους θα΄χουν ΚΑΤΕΧΩΡΗΘΗ

 

 

Μια νύχτα κλείσαν σωρηδόν  ογδόντα τόσες Δ.Ο.Υ.

και νόμισαν οι λογιστές πως θα σηκώσουν μπόι

μας λέγανε στην ΠΟΦΕΕ θα μεγαλώσει η πίτα

το  ‘’π’’  μας το’ δειξαν  για  ‘’τ’’ και φάγαμε την … ήττα.

 

 

Κι η  πίτα είναι σαν mignon φιλέτο από τα λίγα

δουλάκι στις ελεγκτικές  με θέλαν , κι αν δεν πήγα,

έρχονται  ISO , εγγυητικές, όροι για πολυεθνικές

με μεροκάματο που  λες όσο τσιγάρα και καφές,

και όπως  είχα πρωτοπεί κι έχει πολλάκις ειπωθεί

προβατο και λύκοι τρεις ψηφίζουν ποιος θα φαγωθεί

 

 

09/10/2014

Καρυωτάκης?

Link to comment
Share on other sites

Διάβαζα πρωί πρωί για την βραδινή "μονομαχία" και το χιούμορ του πρωθυπουργού ..

μπήκα λοιπόν στο βιντεάκι που κυκλοφόρησε να δω κι εγώ πως και τι..

Έ στα πρώτα 18 δευτερόλεπτα .. λύθηκα στα γέλια..

απ' τον πάτο στην κορφή... άπαιχτο... :lol:

 

Link to comment
Share on other sites

Οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα....

 

Και δεν είναι σωστό να κοροϊδεύουμε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες Σούλη......

 

Δεν είναι σωστό.................

 

 

Και μιας και τα παρακολουθείς, ο Κακλαμάνης τόσο καιρό παρεξηγημένος ήτανε με το Σαμαρά....???? Τι παίχτηκε, ο γάιδαρος του έφαγε τα σύκα από τη συκιά του Σαμαρά (εκείνη ντε στο χωριό του) και παρεξηγηθήκανε...?????

Link to comment
Share on other sites

Παιδιά, σωθήκαμε............

 

Υπάρχει Θεός, ναι.............

 

Μας υπολογίζουνε τελικά.................

 

 

 

Παράταση περιόδου υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων για το Ε.Τ.Ε.Α.
[11.10.2014]
 

 

ΕΤΕΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

10/10/2014

Η Διοίκηση του ΕΤΕΑ ανακοινώνει ότι παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων μέχρι 31-12-2014, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εργοδότες στην αποστολή των ζητούμενων αρχείων.

Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ

 

 

Πάλι καλά γιατί δεν προλάβαινα με την καμία..............

 

Ευτυχώς λέμε, ευτυχώς..............................................

 

 

malakes.jpg

 

images.jpg

 

428346_544538642232721_780639371_n.jpg

 

polloi-malakes.jpg

 

 

1385522_10151792150512620_1162281336_n.j

Link to comment
Share on other sites

post-22379-0-13185600-1413182864_thumb.j

post-22379-0-13185600-1413182864.jpg

 

Ζαγορίτης=αγνός επαρχιώτης με βλέμμα αρπάχτρα και γράσα στη γραβάτα. Του την έπιασε το αγροτικό λίγο πριν ξεκινήσει και δεν είχε άλλη.

Μοιάζει σαν να είναι από διαφημιστικό χαρτόνι με τη φωτογραφία του κολλημένη, που το ακούμπησαν στον τοίχο.

Μαλλί Beavis. Mυαλό, Βutthead. Mάλλον Βutt, σκέτο.

 

Σαμαράς=σπασίκλας που νομίζει ότι μοιάζει με Ιταλό με αυτό το κουστούμι.

Το σακάκι το έπλυνε η μάνα του στο χέρι για να γλυτώσει το καθαριστήριο, αλλά τελικά μπήκαν τα μανίκια και μπροστά, ξεχείλωσε.

 

Καμμένος=Τεκνό.

Προσεγμένο αθλητικό ντύσιμο με σύγχρονες (του '80) πινελιές. Η λευκή ζώνη, must.

Το βράδυ χτύπαγε ποτά και σουηδέζες που θαύμαζαν την τριχοφυΐα του (μαλλί-μασχάλη-και-αλλού) σε ντίσκο στην Ανδραβίδα.

 

Ζήτω τα '80s !!!!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Διάβαζα πρωί πρωί για την βραδινή "μονομαχία" και το χιούμορ του πρωθυπουργού ..

μπήκα λοιπόν στο βιντεάκι που κυκλοφόρησε να δω κι εγώ πως και τι..

Έ στα πρώτα 18 δευτερόλεπτα .. λύθηκα στα γέλια..

απ' τον πάτο στην κορφή... άπαιχτο... :lol:

 

 

 

Πόσο γελοίος παίζει να είναι ο τύπος???

 

Ερωτηση Ημέρας...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...