Jump to content

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ - ΔΑΝΕΙΟ


Recommended Posts

Συνάδελφοι καλησπέρα.

Μετά απο καποια διαμεσολαβήση για στεγαστικό δάνειο στην EUROBANK ελαβα προμηθεια απο αυτην.

Η τραπεζά δεν μου ζητησε να εκδωσω κάποιο στοιχειο για αυτήν μου την αμοιβή και ως εκ τούτου δεν την καταχώρησα πουθενά στα βιβλία μου. Πριν λιγες μέρες ομως μου εστειλάν βεβαίωση για φορολογικη χρηση οπου αναγράφεται και η παρακρατηση 20%.

Ερωτημα 1. Δεν εχω δηλωσει καποιον σχετικο ΚΑΔ στην ΔΟΥ, θα πρεπει να το κανω εκπρόθεσμα με πρόστιμο?

2. Πως καταχωρειται αυτη η αμοιβη εφόσον δεν εχω καποιο παραστατικο? Επίσης τι γίνεται με την εκτυπωση του βιβλίου (εχω εκτυπωσει φυσικα για το προηγουμενο ετος) καθως και με την εκκαθ. ΦΠΑ? Τροποποιητικη υποθέτω.

Παρακαλω για τα φώτα σας.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
Guest επισκέπτης

Θα υποβάλλω εδώ την ερώτησή μου και ελπίζω στην απάντησή σας.

Εφέτος τον Φεβρουάριο έλαβα εκκαθάριση αμοιβών προμηθειών διαμεσολάβησης με ημερομηνία 10/2/2011

Αναφέρει ότι είναι αθεώρητη βάσει ΠΟΛ1083/2003 και έχει ημερομηνία έκδοσης 10/2/2011

Στην αιτιολογία ως περίοδο έχει αμοιβές κλπ από 01/01/2010 εως 31/12/2010

Το καταχώρησα βάσει της ημερομηνίας έκδοσης (στο 2011 σαν έσοδο)αφού βάσει της ΠΟΛ 1141 25/4/1996 διαβάζοντας λέει ότι παρέλκει η υποχρέωσή μου να κόψω ΑΠΥ (και δεν μου ζητήθηκε) και η καταχώρηση στα βιβλία μου να γίνει με την λαμβανόμενη εκκαθάριση.

Αριθ. 1038317/281/0015 ΠΟΛ.1141/ΦΕΚ Β` 384/1996 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις αμοιβές προσώπων που διαμεσολαβούν στην πώληση τραπεζικών προϊόντων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

`Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γε` και γη` της περίπτωσης γ` και της περίπτωσης δ` του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α 84).

2. Τις διατάξεις της περίπτ. κβ` κγ` και κστ` της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 1642/86, όπως ισχύει.

3. Την 411/24.1.1996 (ΦΕΚ Β` 5 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

4. Το γεγονός ότι, οι τράπεζες για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων, μέσω του δικτύου πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων και αμοιβαίων κεφαλαίων, καταβάλλουν αμοιβές σε πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην παρουσίαση των προϊόντων αυτών και ότι οι συνθήκες συνεργασίας των προσώπων αυτών με τις υπόψη επιχειρήσεις δεν διαφέρουν φορολογικά απ` αυτές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πρακτόρων, παραγωγών ασφαλειών και ασφαλειομεσιτών, για τους οποίους τα θέματα έκδοσης φορολογικών στοιχείων ρυθμίστηκαν κατ` ειδικό τρόπο με τη διαταγή μας Α` 9934/197/ΠΟΛ. 176/23.6.1977 (παραγρ. 6 περιπτ. στ`), καθώς και την Α.Υ.Ο. 1141971/1098/ΠΟΛ. 1319/17.11.1993 για τις αμοιβές σε πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι οι αμοιβές αυτές απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.

5. Επίσης, ότι όπως ορίζεται στο έγγραφο 413/14.7.1994 της τράπεζας της Ελλάδος τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν δεν έχουν δικαίωμα να συμβληθούν, να συναλλαχθούν, να διενεργούν πράξεις, εισπράξεων πληρωμών ή να αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση για λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος, ότι οι υπηρεσίες που επιτρέπεται να διενεργούνται εκτός των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων πρέπει να αναφέρονται στην παρουσίαση και πρόταση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και διευκρινήσεων για τη συμπλήρωση των σχετικών αιτήσεων, τις οποίες μπορούν λαμβάνουν τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν για λογαριασμό των τραπεζών.

6. `Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την έκδοση θεωρημένων εκκαθαρίσεων από τις τράπεζες για τις αμοιβές που καταβάλλουν σε πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι εκκαθαρίσεις αυτές εκδίδονται το αργότερον εντός του μηνός Φεβρουαρίου, για τις αμοιβές που αναλογούν στα προαναφερόμενα πρόσωπα, για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τα πρόσωπα αυτά κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Καθόσον αφορά το περιεχόμενο και τον τρόπο έκδοσης των πιό πάνω εκκαθαρίσεων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του Κ.Β.Σ.(π.δ. 186/1992).

2. Για τις προαναφερόμενες αμοιβές υποχρεούνται οι αντισυμβαλλόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για διασταύρωση (συγκεντρωτικές καταστάσεις), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

3. Για τις πιο πάνω περιπτώσεις παρέλκει η έκδοση τιμολογίων από τους δικαιούχους των προμηθειών, η εμφάνιση δε των αμοιβών αυτών στα τηρούμενα βιβλία τους θα γίνεται με βάση τις λαμβανόμενες εκκαθαρίσεις.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 1996

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Επρεπε να το καταχωρήσω στο 2010 και η τράπεζα θα κάνει συγκεντρωτική όχι βάσει της ημερομηνίας εκκαθάρισης δηλαδή θα το συμπεριλάβει στο 2010;

κάποια άποψη ;

Link to comment
Share on other sites

Σε παρόμοια περίπτωση που είχα , πήρα τηλέφωνο στην τράπεζα και μου είπαν ότι αυτοί θα το συμπεριλάβουν στην συγκεντρωτική κατάσταση του έτους 2010 και ότι έπρεπε να με είχε ενημερώσει ο πελάτης μου και να κάνω την εγγραφή με την χρέωση του λογαριασμού του.Εκανα τροποποιητική φπα οκτωβριου 2010 και το συμπεριέλαβα το ποσό τόσο στην εκκαθαριστική φπα όσο και στο ε3.

Link to comment
Share on other sites

Guest Επισκέπτης

Οταν εννοείς χρεωση του λογαριασμού του εννοείς πότε μπήκαν τα χρήματα μέσα στην όψεώς του ;

Γιατι τα χρήματα μπήκαν φεβρουαριο του 2011 στον λογαριασμό του.

Link to comment
Share on other sites

Η Προμήθεια δίνεται με την έγκριση του δανείου. Αν η έγκριση είχε γίνει το 2010, σωστά η τράπεζα το συμπεριλαμβάνει στη συγκεντρωτική του 2010. Η ΠΟΛ 1141 δεν αναφέρει πουθενά ότι γίνεται με την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες εκκαθαρίσεις, όπως εφημερίδες κλπ. Καταχωρούνται τέλος χρήσης με την εκκαθάριση.

Υπάρχει και prorata ξέρεις... :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...