Jump to content
 • 0

Σύσταση ΑΕ από δημοτικές επιχειρήσεις


Guest

Question

Θα ήθελα να ρωτήσω άν γίνεται με αποφάσεις από τα διοικητικά συμβούλια δύο αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων να συσταθεί τρίτη επιχείρηση που θα είναι δημοτική αλλά θα υπάγεται στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190 περί ανωνύμων εταιρειών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορούν οι δημοτικές επιχειρήσεις με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων να συμμετάχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ανωνύμων εταιριών ή να εξαγοράζουν μετοχές και χαρτοφυλάκια από την κεφαλαιοαγορά;

Link to post
Share on other sites

11 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Σύμφωνα με το άρθρο 291 του ΔΚΚ (Π.Δ 410/95) μπορούν.Μάλιστα για λόγους ταυτότητας του νομικού λόγου θεωρούνται και αυτές δημοτικές εάν διατηρούν την πλειοψηφία φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

Άξια αναφοράς η Γνωμ ΝΣΚ 230/2001

.....Υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις, μπορούν να συμμετέχουν και σε άλλες μορφές εταιρικής δραστηριότητας, πέρα από της ενδεικτικώς μνημονευόμενης στην παρ.7 του άρθρου 291 του ΠΔ 410/95 (ΔΚΚ), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 277 παρ.1 του ίδιου νομοθετήματος.

β) Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, εκτός από τις αμιγείς, θεωρούνται και εκείνες των άρθρων 288, 289, 290 καθώς και εκείνες στους οποίους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης διατηρούν την πλειοψηφία του κεφαλαίου και τη διοίκησή τους. α

Ως προς τοδεύτερο ερώτημα

Πάλι με Γνωμ ΝΣΚ 340/2001

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) καθώς και τα ιδρύματα και τα λοιπά νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορούν να αγοράζουν μετοχές Τραπεζών ή άλλων εταιρειών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, μετά από απόφαση του δημοτικού τους συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου αντίστοιχα, η οποία πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς τον προσδοκώμενο επωφελή χαρακτήρα της επένδυσης

Εάν θέλεις τα πλήρη κείμενα των Γνωμοδοτήσεων είναι στη διάθεσή μου πλην όμως υποπτεύομαι πως δεν είναι σωστό να δοθεί `e-mail`

Link to post
Share on other sites
 • 0

Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Είμαι σχετικά νέος στο επάγγελμα (έναρξη 2001) και πρώτη φορά που ασχολούμαι με θέματα δημοτικών επιχειρήσεων. Θα μου ήταν πολύ χρήσιμα αυτά τα κέιμενα των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ή δώσε μου την παραπαμπή να τα βρώ από μόνος μου. `e-mail` για να επικοινωνήσεις μαζί μου [email protected]

Link to post
Share on other sites
 • 0

Προς Αλέκο

Εάν εννοείς ως συνάδελφο έναν οικονομολόγο , τότε ναι είμαι συνάδελφος.Πλην όμως δεν ασχολούμαι με τα λογιστικά.

Η δουλειά μου ως σύμβουλος -ειδικός συνεργάτης δήμων μου επιτρέπει να γνωρίζω απλά τα θέματα.

Και πιστεύω μετά από πολλά χρόνια ενάσχόλησης πως σε οποιαδήποτε ερώτημα αφορά δημοτικές επιχειρήσεις και δήμους μπορώ να απαντήσω τεκμηριωμένα.

Σε κάθε περίπτωση θα χαρώ να βοηθήσω και πιο πολύ θα χαρώ να βοηθηθώ.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Συνάδελφε nanix κάνε εγγραφή σαν μέλος για να έχεις πρόσβαση στις περισσότερες υπηρεσίες του forum που σαν επισκέπτης δεν μπορείς.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Μπράβο και από μένα ξανά Nanix!!

Θα ήθελα βέβαια να επικοινωνήσουμε γιατί τυγχάνει να είμαι και γω ειδικός σύμβουλος σε οικονομικά θέματα σε μεγάλο δήμο της Αττικής.

Επίσης και συ ότι χρειασθείς, και μπορώ φυσικά, είμαι στη διάθεση σου για οποιαδήποτε βοήθεια.

Σε ευχαριστώ και πάλι,

Με εκτίμηση labrosko

Link to post
Share on other sites
 • 0

Σύμφωνα με το άρθρο 277 του ΔΚΚ παρ. 6 ορίζεται ξεκάθαρα ότι:

"6. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε επιχείρηση που δεν είναι αμιγής δημοτική ή κοινοτική, γίνεται ύστερα από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, με απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων".

Συνεπώς η απάντηση στο ερώτημα του επισκέπτη είναι οτι δεν μπορούν εάν δεν υπάρχει πρώτα σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα συμφωνώ και εγώ με το συνάδελφο nanix με την προυπόθεση ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο.

Ευχαριστώ geko

Link to post
Share on other sites
 • 0

Προς gego

Το συγκεκριμένο άρθρο που αναφέρεσε αφορά τη διαδικασία συμμετοχής των δήμων σε δημοτική επιχείρηση. Η ερώτηση όμως αφορά την διαδικασία συμμετοχής των δημοτικών επιχειρήσεων σε άλλες επιχειρήσεις και εδώ ισχύει το άρθρο 291 παρ.7.Άλλωστε δεν πρόκειται περί προσωπικής άποψης αφού πλην της διάταξης παραπέμπω και σε Γνωμ ΝΣΚ 230/01

Ως προς το δεύτερο ερώτημα με βάση το άρθρο 282 του ΔΚΚ είναι συγκεκριμένες οι απόφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο και σε αυτές δεν περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο κ.α.

Αν πάμε στην ουσία του θέματος νομίζω πως είναι η εξής: ο νομοθέτης με τις ρυθμίσεις που έως σήμερα ισχύουν , θέλησε να καταστήσει ευέλικτη και αποτελεσματική τη δράση των δημοτικών επιχειρήσεων , ώστε, απαλλαγμένες από χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες να εκπληρούν τους σκοπούς για τους οποίους συνεστήθησαν , περισσότερο επωφελώς για τους δημότες και το κοινωνικό σύνολο. Εάν για τις αποφάσεις που δεν προβλέπονται να ελεγχθούν από τον Δημοτικό Κώδικα ζητούμαι την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου τότε φοβάμαι πως θίγεται η πρωτοβουλία των δημοτικών επιχειρήσεων αλλά και εν γένει μπορεί να τεθεί θέμα ελεύθερης δράσης νομικών προσώπων που διέπονται από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και της ιδιωτικής οικονομίας- δηλαδή τίθεται και θέμα συνταγματικό-

Σε κάθε περίπτωση θέλω να πιστεύω πως όλα γράφονται καλοπροαίρετα για την βοήθεια ενός συναδέλφου.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΣΗ Α.Ε ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΠΕΡΥΣΙ ΠΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ 98%ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΑΛΛΟ 2% ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΕΤΑΞΕΙΣ Η ΠΑΛΙ ΚΡΕΜΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ ΤΟ ΛΕΩ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ ΤΑ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 22ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΓΙΟΡΤΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΙΩΘΟ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΕΙΣΕΙ ΑΣ ΓΡΑΨΕΙ ΠΟΥ ΝΑ ΨΑΞΩ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΕ ΝΟΜΟΥΣ Η ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΣΗ Α.Ε ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΠΕΡΥΣΙ ΠΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ 98%ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΑΛΛΟ 2% ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΕΤΑΞΕΙΣ Η ΠΑΛΙ ΚΡΕΜΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ ΤΟ ΛΕΩ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ ΤΑ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 22ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΓΙΟΡΤΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΙΩΘΟ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΕΙΣΕΙ ΑΣ ΓΡΑΨΕΙ ΠΟΥ ΝΑ ΨΑΞΩ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΕ ΝΟΜΟΥΣ Η ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΣΗ Α.Ε ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΠΕΡΥΣΙ ΠΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ 98%ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΑΛΛΟ 2% ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΕΤΑΞΕΙΣ Η ΠΑΛΙ ΚΡΕΜΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ ΤΟ ΛΕΩ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ ΤΑ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 22ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΓΙΟΡΤΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΙΩΘΟ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΕΙΣΕΙ ΑΣ ΓΡΑΨΕΙ ΠΟΥ ΝΑ ΨΑΞΩ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΕ ΝΟΜΟΥΣ Η ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...