Jump to content

Λύση Εταιρίας χωρίς ταυτόχρονη διανομή εταιρικού ακινήτου


Recommended Posts

Θέτω το θέμα όπως μου μεταφέρθηκε..

Ο.Ε. διαλύθηκε και έκανε διακοπή στην εφορία το 1984.

Στην κατοχή της είχε ένα μικρό ακίνητο το οποίο δεν αναφέρθηκε καν στην λύση της εταιρείας και στην διανομή της περιουσίας..

δεν μεταβιβάστηκε δλδ ποτέ στα φυσικά πρόσωπα..

Στην συνέχεια δηλώνεται κανονικά από τους εταίρους κατά το ποσοστό τους.

τώρα ανακαλύφθηκε η "γκέλα" και αποφασίστηκε η τακτοποίηση..

τι υποχρεώσεις προκύπτουν?

Link to comment
Share on other sites

Guest SOTIRIS X.
Θέτω το θέμα όπως μου μεταφέρθηκε..

Ο.Ε. διαλύθηκε και έκανε διακοπή στην εφορία το 1984.

Στην κατοχή της είχε ένα μικρό ακίνητο το οποίο δεν αναφέρθηκε καν στην λύση της εταιρείας και στην διανομή της περιουσίας..

δεν μεταβιβάστηκε δλδ ποτέ στα φυσικά πρόσωπα..

Στην συνέχεια δηλώνεται κανονικά από τους εταίρους κατά το ποσοστό τους.

τώρα ανακαλύφθηκε η "γκέλα" και αποφασίστηκε η τακτοποίηση..

τι υποχρεώσεις προκύπτουν?

θα σου έλεγα να μην ασχοληθείς καθόλου με το νεκρό (βλέπε Ο.Ε με διακοπή) αλλά για σκέψου το εξής

κάνε μια επε με τους πρωήν ιδιοκτήτες της ο.ε

μετα κάνε εισφορά το ακίνητο με μια απλή αίτηση του αρθρου 9

φέρε το ακίνηιτο σε "ζωντανή εταιρεία¨

πούλα το ακίνητο

..κάνε εκκαθάριση της επε

..τέλος.

ΦΙΛΙΚΑ

ΣΩΤΗΡΗΣ

Link to comment
Share on other sites

Λογικά σκεπτόμενος η ΟΕ κλείνοντας μεταβιβάζει τα περιουσιακά της στους εταίρους.

εκείνο που δεν έγινε .. είναι η τυπική μεταβίβαση του ακινήτου και η πληρωμή τυχόν ΦΜΑ..

δεν μπορούν αυτά να γίνουν εκπρόθεσμα?

Link to comment
Share on other sites

Guest SOTIRIS X.
δεν μπορούν αυτά να γίνουν εκπρόθεσμα?

δεν έχει μπλέξει με μια απλή εκπρόθεση ..δήλωση

αλλά..

με ψευδή δήλωση (βλ. δήλωση 105 στο μητρώο)

ΦΙΛΙΚΑ

ΣΩΤΗΡΗΣ

Link to comment
Share on other sites

θα σου έλεγα να μην ασχοληθείς καθόλου με το νεκρό (βλέπε Ο.Ε με διακοπή) αλλά για σκέψου το εξής

κάνε μια επε με τους πρωήν ιδιοκτήτες της ο.ε

μετα κάνε εισφορά το ακίνητο με μια απλή αίτηση του αρθρου 9

φέρε το ακίνηιτο σε "ζωντανή εταιρεία¨

πούλα το ακίνητο

..κάνε εκκαθάριση της επε

..τέλος.

ΦΙΛΙΚΑ

ΣΩΤΗΡΗΣ

Καλημέρα ,

αν και δεν γνωρίζω καθόλου τις διαδικασιες εισφοράς του άρθρου 9 ,

λογικά όμως δεν θα πρέπει να υπάρχει τίτλος στο όνομα των φυσικών προσώπων ???

Αφου το ακίνητο είναι με συμβόλαια στην ΟΕ.

Οεοε , α ρε σούλι με τα θεματά σου :):rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Θέτω το θέμα όπως μου μεταφέρθηκε..

Ο.Ε. διαλύθηκε και έκανε διακοπή στην εφορία το 1984.

Στην κατοχή της είχε ένα μικρό ακίνητο το οποίο δεν αναφέρθηκε καν στην λύση της εταιρείας και στην διανομή της περιουσίας..

δεν μεταβιβάστηκε δλδ ποτέ στα φυσικά πρόσωπα..

Στην συνέχεια δηλώνεται κανονικά από τους εταίρους κατά το ποσοστό τους.

τώρα ανακαλύφθηκε η "γκέλα" και αποφασίστηκε η τακτοποίηση..

τι υποχρεώσεις προκύπτουν?

Εαν και θεωρω το "γκελα" ως γκελα δες αυτο μπας και βοηθησει:

Αναβιωση λυθεισας εταιρειας

Ομμορυθμη εταιρεια μπορει να αναβιωσει με αποφαση των εταιρων της μονο εαν η αιτια που προκαλεσε την λυση της δεν στηριζεται σε διαταξη αναγκαστικου δικαιου και με την προυποθεση οτι η εταιρικη περιουσια παραμενει αθικτη .

Μονομελες Πρωτοδικειο 127/92

( απο το βιβλιο του Ηλιοκαυτου Πρακτικος οδηγος ΟΕ )

Link to comment
Share on other sites

Αν και το θέμα είναι κυρίως νομικό .

Πράγματι μπορεί να αναβιώσει η εκκάθαριση της εταιρείας για διαφόρους λόγυς , ένα από αυτούς είναι και η εμφάνιση άγνωστου ενεργητικού μετά το πέρας της εκκαθάρισης .

Δεν ξέρω επίσης και αν μπορεί να στέκει κάποια αγωγή διανομής ....

Link to comment
Share on other sites

4.13. Αναβίωση της εταιρείας (Επαναλειτουργία)

4.13.1. Έννοια, νομική θεμελίωση, οικονομική σημασία

Αναβίωση της εταιρείας είναι η εγκατάλειψη του σταδίου της εκκαθάρισης και η επιστροφή της στο παραγωγικό στάδιο. Αναλυτικότερα: Όπως ήδη προαναφέρθηκε (βλ. παραπ. υπό 4.12.1), η επέλευση ενός λόγου λύσης δεν επιφέρει την περάτωση της εταιρείας αλλά μόνο μεταβολή του σκοπού της, ο οποίος εφεξής συνίσταται στον διακανονισμό των εταιρικών δοσοληψιών. Εξάλλου, η επάνοδος της λυμένης εταιρείας από την εκκαθάριση στο στάδιο της παραγωγικής της λειτουργίας προϋποθέτει αντίστοιχη τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, δηλαδή νεότερη εταιρική συμφωνία για την κοινή επιδίωξη από τους εταίρους στο μέλλον παραγωγικού σκοπού. Συνεπώς, εφόσον οι εταίροι μπορούν πριν από τη λύση της εταιρείας να αποφασίσουν τη μεταβολή του εταιρικού σκοπού, το ίδιο μπορούν να κάνουν και μετά από τη λύση, επαναφέροντας την εταιρεία σε παραγωγική λειτουργία.[383]

Η νομοθεσία για τις προσωπικές εταιρείες δεν προβλέπει τη δυνατότητα επαναλειτουργίας («αναβίωσης»). Τέτοια δυνατότητα προβλέπει η νομοθεσία μας μόνο για την Α.Ε. (άρθρο 47α, παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920).[384] (Βλ. επίσης άρθρο 10, παρ. 3 του Ν.1667/1986 για την αναβίωση του αστικού συνεταιρισμού και άρθρο 22, παρ. 8 του Ν.2810/2000 για την αναβίωση του αγροτικού συνεταιρισμού). Γι’ αυτό, κατά μία γνώμη,[385] η προσωπική εταιρεία που λύθηκε και βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, δεν μπορεί να αναβιώσει, εκτός αν ο νόμος ορίζει κατ’ εξαίρεση το αντίθετο.

Όμως, σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη στη θεωρία και στη νομολογία, η δυνατότητα αναβίωσης της εταιρείας βρίσκει ισχυρό έρεισμα στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, αφού δεν προσκρούει σε συμφέροντα τρίτων, ενώ είναι δυνατή και η αναλογική εφαρμογή του άρθρου 47α, παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920.[386]

Η δυνατότητα αναβίωσης της εταιρείας ικανοποιεί ουσιώδη ανάγκη των επιχειρήσεων, αφού αφενός εξασφαλίζει την ομαλή συνέχιση των συναλλακτικών σχέσεων της εταιρείας με τους τρίτους και αφετέρου αποτρέπει τη διάλυση της εταιρικής επιχείρησης και τη σχετική απώλεια οικονομικών αξιών.[387] Πραγματικά, η διάλυση της εταιρικής επιχείρησης, που καταστρέφει την υπάρχουσα σε αυτή παραγωγική δύναμη, γίνεται επί ζημία τόσο των εταίρων όσο και της εθνικής οικονομίας. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει ανάγκη διάσωσης της εταιρικής επιχείρησης, ιδίως όταν η λύση επήλθε από τυχαίο γεγονός ή από αμέλεια των εταίρων (π.χ. θάνατος εταίρου, πάροδος του ορισμένου χρόνου κ.λπ.).

Με την αναβίωση δεν ιδρύεται νέα εταιρεία αλλά απλώς συνεχίζεται η υπάρχουσα που βρίσκεται σε εκκαθάριση, με σκοπό, αφού εγκαταλείψει τον τυπικό σκοπό της εκκαθάρισης, να στραφεί και πάλι στον παραγωγικό σκοπό που ορίζει το καταστατικό της. Έτσι, η εταιρεία διατηρεί την ταυτότητά της, πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι η εταιρική περιουσία δεν αλλάζει φορέα.[388]

Η νομολογία ακολουθεί την κρατούσα άποψη της επιστήμης και δέχεται τη δυνατότητα αναβίωσης των προσωπικών εταιρειών, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται για την προστασία των συμφερόντων τόσο των εταίρων όσο και των δανειστών της εταιρείας.

4.13.2. Προϋποθέσεις και διαδικασία

Α. Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις της αναβίωσης της εταιρείας είναι οι εξής:

α) Η λύση της εταιρείας να μην οφείλεται σε διάταξη που οδηγεί αναγκαστικά σε αυτή, όπως όταν οφείλεται σε πτώχευση ή καταγγελία της εταιρείας, εκτός αν ο λόγος εξέλιπε. Έτσι, δεν είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας που λύθηκε λόγω πτώχευσης, εκτός αν επακολούθησε ανάκληση της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση ή αν η πτώχευση περατώθηκε με συμβιβασμό ή με αποκατάσταση ένεκα ικανοποίησης των δανειστών (άρθρο 47α, παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 για την Α.Ε. και άρθρα 10, παρ. 3 του Ν.1667/1986 και 22, παρ. 8 του Ν.2810/2000 για τους αστικούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα). Δεν είναι δυνατή η αναβίωση της Α.Ε. που λύθηκε με ανάκληση της άδειας ίδρυσής της. Επίσης, δεν είναι δυνατή η αναβίωση Ε.Π.Ε. που λύθηκε με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου, με αίτηση κάποιου ή κάποιων εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 44, παρ. 1, περ. γ’ του Ν.3190/1955), εκτός αν στην αναβίωση συναίνεσε και ο εταίρος (ή οι εταίροι) αυτός(-οί). Εξάλλου, όσον αφορά τις προσωπικές εταιρείες, δεν νοείται αναβίωση όταν η λύση οφείλεται στην πραγματοποίηση ή την αδυναμία πραγματοποίησης του εταιρικού σκοπού, εκτός αν συμφωνηθεί άλλος σκοπός.[389] Περαιτέρω, η μονομερής ανάκληση της καταγγελίας δεν επιφέρει χωρίς άλλο αναβίωση της εταιρείας, εκτός αν η ανάκληση γίνει δεκτή, ρητά ή σιωπηρά, από τους άλλους εταίρους.[390] Για την αναβίωση της εταιρείας που λύθηκε με τον θάνατο ομόρρυθμου εταίρου, είναι απαραίτητη η συμφωνία όλων των κληρονόμων του - διαδόχων στην εταιρική του συμμετοχή. Επίσης, η αναβίωση της εταιρείας που λύθηκε λόγω δικαστικής συμπαράστασης εταίρου, είναι επιτρεπτή χωρίς τη συμμετοχή του συμπαραστατούμενου, πρέπει όμως να ληφθεί απόφαση αναβίωσης από τους λοιπούς εταίρους και να συναινέσει ο δικαστικός συμπαραστάτης.

β) Να ληφθεί απόφαση απ’ όλους τους εταίρους (ομόφωνα), εκτός αν η εταιρική σύμβαση αρκείται σε πλειοψηφία. Εφόσον όμως οι εταίροι συνεχίζουν την υπό εκκαθάριση εταιρεία, συνάγεται ότι θέλησαν την επαναλειτουργία της (επιχείρημα από το άρθρο 769 του Α.Κ.).[391] Εξάλλου, όταν η βούληση των εταίρων για αναβίωση της εταιρείας είναι σιωπηρή, η εταιρεία συνεχίζεται ως ανώμαλη.[392] Εξάλλου, όπως ήδη προαναφέρθηκε, αν η λύση της εταιρείας επήλθε με καταγγελία ενός εταίρου, απαιτείται και η δική του συναίνεση, ενώ αν λύθηκε λόγω θανάτου ενός εταίρου, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη των κληρονόμων του θανόντος.

γ) Κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης των εταίρων για την αναβίωση της εταιρείας, πρέπει να μην περατώθηκε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.[393] Στο ζήτημα όμως αυτό υπάρχει αμφισβήτηση, όσο δηλαδή αφορά τον καθορισμό του ακριβούς σημείου της εκκαθαριστικής διαδικασίας, μετά από το οποίο δεν θα είναι επιτρεπτή η αναβίωση της εταιρείας. Η μάλλον κρατούσα άποψη δέχεται, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 47α, παρ. 4, εδάφιο 2 του Κ.Ν.2190/1920, ότι η αναβίωση της εταιρείας αποκλείεται, αν εν τω μεταξύ άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.[394] Έτσι, εφόσον στο δίκαιο των εταιρειών υπάρχει ήδη η παραπάνω διάταξη, η λύση πρέπει να αναζητηθεί στο πλαίσιο της εκφρασθείσας νομοθετικής αντίληψης, η οποία αποκλείει την αναβίωση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, χωρίς να διακρίνει μεταξύ δεσμευμένης ή μη περιουσίας.[395]

Β. Διαδικασία

Τέλος, όσον αφορά τη διαδικασία της αναβίωσης, αυτή είναι ανάλογη προς εκείνη της τροποποίησης του καταστατικού. Ειδικότερα: Στις εταιρείες που υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο (π.χ. Α.Ε.), χρειάζεται έγκριση από την αρμόδια διοικητική αρχή και δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης. Περαιτέρω, όσον αφορά τις Ο.Ε. και Ε.Ε., η απόφαση των εταίρων για αναβίωση της εταιρείας πρέπει να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 και 46 του Ε.Ν.[396] Αν δεν δημοσιευθεί, η εταιρεία θα λειτουργεί πλέον ως ανώμαλη.[397]

Τέλος, όπως ήδη προαναφέρθηκε, με την αναβίωση δεν ιδρύεται νέα εταιρεία. Η εταιρεία που αναβιώνει, αποτελεί το ίδιο νομικό πρόσωπο από την ίδρυσή της και τον ίδιο φορέα της εταιρικής περιουσίας. Η εταιρεία απλώς εγκαταλείπει τον σκοπό της εκκαθάρισης και επανακτά τον σκοπό που είχε πριν από τη λύση, δηλαδή την άσκηση της παραγωγικής δραστηριότητας, διατηρώντας την ατομικότητα και την ταυτότητά της. Τέλος, η αναβίωση δεν αίρει την ταυτότητα της εταιρείας ούτε επέρχεται διακοπή των δικών, ακόμη και όταν η εταιρεία συνεχίζεται με ορισμένους μόνο από τους αρχικούς εταίρους της ή με διαφορετικό από τον αρχικό εταιρικό σκοπό.[398]

Απο το βιβλιο του Κιμωνα Αλεξόπουλου Εμπορικές & Αστικές Προσωπικές Εταιρείες

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Θέτω το θέμα όπως μου μεταφέρθηκε..

Ο.Ε. διαλύθηκε και έκανε διακοπή στην εφορία το 1984.

Στην κατοχή της είχε ένα μικρό ακίνητο το οποίο δεν αναφέρθηκε καν στην λύση της εταιρείας και στην διανομή της περιουσίας..

δεν μεταβιβάστηκε δλδ ποτέ στα φυσικά πρόσωπα..

Στην συνέχεια δηλώνεται κανονικά από τους εταίρους κατά το ποσοστό τους.

τώρα ανακαλύφθηκε η "γκέλα" και αποφασίστηκε η τακτοποίηση..

τι υποχρεώσεις προκύπτουν?

 

 

Μου μεταφέρθηκε ακριβώς το ίδιο ερώτημα ,

με την μόνη διαφορά ότι ή ΟΕ έκανε διακοπή  το 2002.

 

Απο το 2008 έως και σήμερα :rolleyes: :rolleyes:

 

έχει τύχει σε κανέναν ???

Link to comment
Share on other sites

Μου μεταφέρθηκε ακριβώς το ίδιο ερώτημα ,

με την μόνη διαφορά ότι ή ΟΕ έκανε διακοπή  το 2002.

 

Απο το 2008 έως και σήμερα :rolleyes: :rolleyes:

 

έχει τύχει σε κανέναν ???

Κίμωνα καλησπέρα,στο μητρώο αναβίωση της εταιρείας και μετά διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Αφού πρώτα τροποποιήσει το καταστατικό για την αναβίωση της.Το πρόβλημα είναι αν είχε κτίσμα,

ποιος δήλωνε το εισόδημα ,αν είχε,εγώ είχα κάνει κάτι ανάλογο ,αλλά είχε μόνο οικόπεδο.

Link to comment
Share on other sites

Κίμωνα καλησπέρα,στο μητρώο αναβίωση της εταιρείας και μετά διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Αφού πρώτα τροποποιήσει το καταστατικό για την αναβίωση της.Το πρόβλημα είναι αν είχε κτίσμα,

ποιος δήλωνε το εισόδημα ,αν είχε,εγώ είχα κάνει κάτι ανάλογο ,αλλά είχε μόνο οικόπεδο.

 

Γιάννη καλημέρα ,

 

ευχαριστώ για την τοποθέτηση ,

 

θα το μεταφέρω .

 

Οπως μου είπαν το ακίνητο δήλωναν τα φυσικά πρόσωπα .

 

Να φανταστώ ότι σε περίπτωση αναβίωσης ο ΟΑΕΕ θα αναζητήσει ασφάλιση

Link to comment
Share on other sites

Γιάννη καλημέρα ,

 

ευχαριστώ για την τοποθέτηση ,

 

θα το μεταφέρω .

 

Οπως μου είπαν το ακίνητο δήλωναν τα φυσικά πρόσωπα .

 

Να φανταστώ ότι σε περίπτωση αναβίωσης ο ΟΑΕΕ θα αναζητήσει ασφάλιση

Κίμωνα καλημέρα,την αναβίωση θα την κάνεις μόνο για την διανομή,οπότε δεν χρειάζεται οαεε.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
On ‎31‎/‎1‎/‎2008 at 11:24 ΠΜ, SOULIS said:

Λογικά σκεπτόμενος η ΟΕ κλείνοντας μεταβιβάζει τα περιουσιακά της στους εταίρους.

εκείνο που δεν έγινε .. είναι η τυπική μεταβίβαση του ακινήτου και η πληρωμή τυχόν ΦΜΑ..

δεν μπορούν αυτά να γίνουν εκπρόθεσμα?

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Παρόμοια περίπτωση οε

Διαλυση το 1986. Στο διαλυτικό , ενώ σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας έπρεπε να ορισθεί  κατά  πλειοψηφία ως εκκαθαριστής  ένας από τους εταίρους, δεν αναφέρθηκε τίποτε σχετικά με την εκκαθάριση.

 Διακοπή στην ΔΟΥ το 2002 ενω υπηρχε ένα  οικοπεδο στο όνομα της εταιρίας  που δεν αναφέρθηκε  καθόλου. Το οικόπεδο είναι στο όνομα της εταιρίας από αγορά και μάλιστα με ισχυρούς τίτλους κτήσεως.

όλοι οι εταιροι που υπέγραψαν την  διάλυση  της εταιρίας το 1986 έχουν  πεθάνει.

Οι κληρονόμοι ενος των αρχικων εταίρων έχουν καταπατήσει το οικοπεδο πάνω από 20 χρόνια.

Τώρα οι καταπατητές συμφώνησαν με τους κληρονόμους των υπολοιπων αρχικών εταίρων να πάρουν το οικόπεδο έναντι κάποιου  (σχετικά μικρού) συμφωνηθέντος τιμήματος.

Η λύση που πρότεινε ο δικηγόρος είναι :

1. αγωγη χρησικτησίας των καταπατητών κατά της εταιρίας .

2. αίτηση δικαστικού ορισμού εκκαθαριστή  για την εκπροσώπηση της   εταιρίας  στην εκδίκαση   της παραπάνω αγωγής.

3. εφοσον οι καταπατητές κερδίσουν τη αγωγή αποκτούν  τίτλο και συγχρόνως η λυθείσα και διακοπείσα   εταιρία παύει να έχει ακίνητο.

4. Σε όλη αυτή την διαδικασία δεν εμπλέκεται  καθόλου η εφορία. Δεν απαιτείται ουτε Ε9 της εταιρίας. Δεν απαιτούνται καν αποδοχες κληρονομιάς των  κληρονόμων των μεριδιων των αρχικών εταιρων.

Θα ήθελα την γνώμη σας κατα πόσον όλα αυτά - και ιδίως το υπ' αρ. 4 - ειναι σωστά και πραγματοποιήσιμα. 

Link to comment
Share on other sites

49 λεπτά πριν, theod είπε

Παρόμοια περίπτωση οε

Διαλυση το 1986. Στο διαλυτικό , ενώ σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας έπρεπε να ορισθεί  κατά  πλειοψηφία ως εκκαθαριστής  ένας από τους εταίρους, δεν αναφέρθηκε τίποτε σχετικά με την εκκαθάριση.

 Διακοπή στην ΔΟΥ το 2002 ενω υπηρχε ένα  οικοπεδο στο όνομα της εταιρίας  που δεν αναφέρθηκε  καθόλου. Το οικόπεδο είναι στο όνομα της εταιρίας από αγορά και μάλιστα με ισχυρούς τίτλους κτήσεως.

όλοι οι εταιροι που υπέγραψαν την  διάλυση  της εταιρίας το 1986 έχουν  πεθάνει.

Οι κληρονόμοι ενος των αρχικων εταίρων έχουν καταπατήσει το οικοπεδο πάνω από 20 χρόνια.

Τώρα οι καταπατητές συμφώνησαν με τους κληρονόμους των υπολοιπων αρχικών εταίρων να πάρουν το οικόπεδο έναντι κάποιου  (σχετικά μικρού) συμφωνηθέντος τιμήματος.

Η λύση που πρότεινε ο δικηγόρος είναι :

1. αγωγη χρησικτησίας των καταπατητών κατά της εταιρίας .

2. αίτηση δικαστικού ορισμού εκκαθαριστή  για την εκπροσώπηση της   εταιρίας  στην εκδίκαση   της παραπάνω αγωγής.

3. εφοσον οι καταπατητές κερδίσουν τη αγωγή αποκτούν  τίτλο και συγχρόνως η λυθείσα και διακοπείσα   εταιρία παύει να έχει ακίνητο.

4. Σε όλη αυτή την διαδικασία δεν εμπλέκεται  καθόλου η εφορία. Δεν απαιτείται ουτε Ε9 της εταιρίας. Δεν απαιτούνται καν αποδοχες κληρονομιάς των  κληρονόμων των μεριδιων των αρχικών εταιρων.

Θα ήθελα την γνώμη σας κατα πόσον όλα αυτά - και ιδίως το υπ' αρ. 4 - ειναι σωστά και πραγματοποιήσιμα. 

Άγνωστο αλλα ίδιος για το 4 δεν θέλει πιστοποιητικο ενφια για  δικαστικη χρηση .απο ποιον και πως θα το προσκόμισει;

Link to comment
Share on other sites

@ 125883623

ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και θα ήθελα να παρακαλέσω αν υπάρχει

και κάποιος άλλος με εμπειρία σε παρόμοιο θέμα η γνώμη του θα βοηθούσε πολύ.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...