Jump to content
  • 0

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Guest ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.
 Share

Question

Guest ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.

Παρακαλω να μου δωσετε την βοηθεια σας

Επαγγελματικο Σωματειο (Εστιατορων και συναφων ) εκδιδει αποδειξη εισπραξη για την ετησια συνδρομη των μελων του. Υπαρχει υποχρεωση εισπραξης Χαρτοσημου,απο το Σωματειο και αποδοσης του στην Δ.Ο.Υ και αν ναι ποιο ειναι το ποσοστο που αναλογει;

Ευχαριστω

Link to comment
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
Guest ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ , ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ 25 ΑΤΟΜΑ, ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΞΑΝΑ ή ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ......

ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΧΛΗΣΗ

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Ψάξε να δεις αν εμπίπτει στις παρακάτω διατάξεις..

Υποβολή δήλωσης τελών χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρ/μου (τριμήνου) από:

ι) τον εκδότη των τιμολογίων για αγορές αγαθών από ιδιώτες ή βιβλίων από συγγραφείς δημοσίους υπαλλήλους (αρθ.12 παρ.5 του ΚΒΣ),

ιι) αποδείξεων πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων συλλογών, ενώσεων κλπ, (αρθ.30 παρ.2 Ν.Δ.60/1946, Αποφ. Σ. 882/120/1982,

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Γνωρίζει κανένας σε ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αν συνδρομές των μελών (ΚΑΠΗ) υπόκεινται σε χαρτόσημο?

Και αν ναι είναι 2% πλέον 20% του ογα??

Ευχαριστώ!

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Διαβαζω στο περιοδικο επιχειρηση

Δικαίωμα έκπτωσης συνδρομών σε επαγγελματικό σωματείο

 
Τυγχάνει παράλληλα με το επάγγελμα του λογιστή να ασκώ και αυτό του Εστιάτορα. Τελευταία προσπαθώ να οργανώσω και το Σωματείο μας το οποίο ενώ έχει θεωρημένο καταστατικό από το 1983 , είναι σε αδράνεια. Ξεκινώντας ουσιαστικά από το μηδέν , έβγαλα ΑΦΜ στο σωματείο και αρχίσαμε τις εγγραφές μελών. Ως εδώ καλά. Τα ερωτήματα μου είναι 1)Η Συνδρομή που καταβάλλουν τα μέλη του επαγγελματικού Σωματείου είναι δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα; 2) Η συνδρομή υπάγεται στις διατάξεις του χαρτοσήμου και αν ναι πόσο είναι το ποσοστό του; 3) Ως Δικαιολογητικό δαπάνης στην περίπτωση 1 η απόδειξη είσπραξης του Σωματείου είναι αρκετή 4)Μέλη του σωματείου σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο εγγράφονται τα φυσικό πρόσωπα, ακόμα και αν συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες. Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη συνδρομής που κόβεται στο όνομα του φυσικού προσώπου και γίνεται μνεία ότι συμμετέχει σε εταιρία με τα πλήρη στοιχεία της , μπορεί να αποτελέσει δικαιολογητικό εξόδων για το νομικό πρόσωπο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Για την αναγνώριση μίας δαπάνης προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα μίας επιχείρησης πρέπει να τηρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις :
 
1. Η δαπάνη να είναι παραγωγική. Η παραγωγικότητα μίας δαπάνης μπορεί να ορίζεται στο Νόμο, στις εγκυκλίους της Διοίκησης, στη νομολογία ή να κρίνεται από τα πραγματικά περιστατικά.
 
2. Η πραγματοποίηση της δαπάνης να αποδεικνύεται από την ύπαρξη του προβλεπόμενου από τον Κ.Β.Σ. στοιχείου και να έχει καταχωρισθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
 
Στην προκειμένη περίπτωση η Διοίκηση έχει δεχθεί, με την ΠΟΛ. 1005/2005 «περί των δαπανών που υποχρεωτικά αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων», ότι στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις στις οποίες είναι μέλος η επιχείρηση. Επίσης έχει γίνει δεκτό ότι για τα σωματεία, όπως και γενικότερα για τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συνδρομές των μελών θεωρούνται εισφορές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα και δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδημα (ΠΟΛ.1031/2001). Έτσι για την είσπραξη της συνδρομής το προβλεπόμενο από τον ΚΒΣ στοιχείο είναι η απλή απόδειξη είσπραξης - απόδειξη είσπραξης συνδρομών (ταμειακό παραστατικό). Κατά συνέπεια, ο επιτηδευματίας έχει την δυνατότητα έκπτωσης της εν λόγω δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης που αυτή αφορά, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο φορολογικός νόμος.
 
Η εν λόγω απόδειξη είσπραξης, ως εισφορά κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δεν βαρύνεται με χαρτόσημο.
 
Όσον αφορά το τέταρτο ερώτημα, η άποψή μας είναι ότι εφ’ όσον το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει στο σωματείο όχι για ίδιο όφελος, αλλά για την προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας και ως εκπρόσωπος ουσιαστικά αυτής, πρέπει και σε αυτή την περίπτωση η εν λόγω δαπάνη να αναγνωρίζεται για έκπτωση. Προτείνουμε ωστόσο για λόγους τυπικής συμμόρφωσης προς τον Κ.Β.Σ., εκτός από την μνεία στην απόδειξη είσπραξης της εταιρείας με τα πλήρη στοιχεία της, να εκδίδεται και απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15, του Κ.Β.Σ. στην οποία θα επισυνάπτεται και η παραπάνω απόδειξη είσπραξης.
 
Link to comment
Share on other sites

  • 0

Διαβαζω επισης:

3) Eξαιρέσεις, βάσει Yπουργικών Aποφάσεων.

......

- Eπί των αποδείξεων πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και οργανισμών, τα οφειλόμενα επ’ αυτών τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται με αποδεικτικό πληρωμής, μέσα στις προθεσμίες, που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 1 του K.Φ.Σ. (Aπόφαση Yπ. Oικονομικών Σ. 882/120/1982 - ΦEK 109 B’).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...