Προς το περιεχόμενο
επισκέπτη ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΤΕΑΥΕΚ - ΤΕΑΧ

Προτεινόμενες αναρτήσεις

επισκέπτη ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Α.Ε με αντικείμενο εργασιών εμποριο ιατρικών αναλωσίμων προσλαμβάνει υπάλληλο χημικό για την προώθηση των προιόντων της. Μετά απο τηλ.επικ.με το ΤΕΑΧ(Ταμείο επικουρικής ασφάλισης Χημικών ) μας απάντησαν ότι πρέπει να ασφαλίσουμε τον υπάλληλο στο ταμείο τους επειδή ο υπάλληλος έχει πτυχίο χημικού . (σημ. Η εταιρεία έχει ώς επικουρικό το ΤΕΑΥΕΚ ) .

Πηγαίνοντας για ελεγχο στο ΤΕΑΥΕΚ ο ελεγκτής μας είπε ότι κακός ασφαλίζουμε τον συγκεκριμένο υπάλληλο στο ΤΕΑΧ και ότι πρέπει να τον ασφαλίσουμε στο ΤΕΑΥΕΚ .

Μετά απο συνεχείς επικ/νιές με τα δύο ταμεία το καθένα ισχυρίζεται ότι ο υπάλληλος πρέπει να ασφαλιστεί στο δικό του ταμείο

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί κάποιος να μας βγάλει απο το αδιέξοδο γιατί άκρη δεν βγάζουμε , ευχαριστώ πολύ!!!!

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

"εμποριο ιατρικών αναλωσίμων προσλαμβάνει υπάλληλο χημικό για την προώθηση των προιόντων της"

Οι Χημικοί δεν εξαιρούνται του ΤΕΑΥΕΚ, όπως οι υπάλληλοι των Φαρμακείων π.χ.

ΤΕΑΥΕΚ χωρίς αμφιβολία.

Όσο για το ΤΕΑΧ, ανάλογα με τους νόμους και τας γραφάς μπορεί να χρειάζεται και αυτό.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Μπορώ να βρω απο κάπου το καταστατικό του ΤΕΑΧ για να δω τους νόμους και τας γραφάς.

σημ. Στο site του ΤΕΑΧ δέν υπάρχει

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Μπορώ να βρω απο κάπου το καταστατικό του ΤΕΑΧ για να δω τους νόμους και τας γραφάς.

σημ. Στο site του ΤΕΑΧ δέν υπάρχει

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑ Κ.Ε.Π. !!!

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Επισκέπτης

Αυτό αναφέρεται στο καταστατικό του ΤΕΑΥΕΚ (Απόφαση Υπουργού Εργασίας 3510/Σ97/31.3.43, Β 67).

Στην ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ υπάγονται :

"α) Όλοι οι υπάλληλοι χονδρικής και λιανικής πωλήσεως και οι υπηρέτες των πάσης φύσεως και μορφής Εμπορικών Καταστημάτων, Πρατηρίων και Αποθηκών, των περιφερειών της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και των πόλεων Θεσσαλονίκης, Πατρών, Βόλου και Καλαμάτας, πλην των Καταστημάτων Φαρμακευτικών ειδών και ειδών διατροφής, οι παρέχοντες εξηρτημένην εργασίαν έναντι οιασδήποτε αμοιβής και συγκεντρούντες τας προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.1234/1918 των κάτωθι ενδεικτικώς παρατιθεμένων κατηγοριών:

Ειδών ανδρικών, γυναικείων και παιδικών εν γένει υφασμάτων παντός είδους, ετοίμων ενδυμάτων, πύλων ανδρικών, γυναικείων και παιδικών, γουναρικών, κλωστικών παντός είδους, παιγνιδίων και ψιλικών εν γένει. Ειδών πολυτελείας, αδαμαντοπωλείων, χρυσοχοείων και ωρολογοπωλείων, μουσικών ειδών, γραμμοφώνων και Ραδιοφώνων. Ειδών οικιακής χρήσεως, κλινοστρωμνών και ταπήτων, υαλικών, κρυστάλλων, υαλοπινάκων, ηλεκτρικών ειδών, λαμπτήρων και λοιπών συναφών. Ειδών οπτικών και φωτογραφικών μηχανών, ειδών υγιεινής, ταξιδίου και επίπλων πάσης

φύσεως. Υποδημάτων πάσης κατηγορίας και ειδών υποδηματοποιίας, δερμάτων και δερματίνων ειδών. Μηχανημάτων και ειδών βιομηχανίας πάσης φύσεως, γεωργικών, ιατρικών, ορθοπεδικών και επιστημονικών εργαλείων εν γένει. Ραπτομηχανών, αθροιστικών μηχανών, πολυγράφων, γραφομηχανών και ανταλλακτικών τούτων. Ειδών μυροπωλείου και αιθερίων ελαίων, ειδών ανθοπωλείων και καταστημάτων πωλήσεως

φυτών και σπόρων, χρωματοπωλείων και χημικών προϊόντων, ειδών κυνηγίου, αλιείας και ναυτιλίας. Σιδηρικών πάσης φύσεως, βιομηχανοποιημένων και μη, ειδών κηροπλαστικής κ.λπ.

β) Οι υπάλληλοι των Γραφείων και Εμπορικών Καταστημάτων, Πρατηρίων και Αποθηκών της προηγουμένης παραγράφου, οι αποδεδειγμένως εξυπηρετούντες την οργάνωσιν και λειτουργίαν των επιχειρήσεων τούτων.

γ) Οι υπάλληλοι των Εμποροϋπαλληλικών Οργανώσεων των αυτών ως άνω περιφερειών, εφ' όσον καταβάλλωσι και την εργοδοτικήν εισφοράν (το άρθρον 3 ετροποποιήθη δια Δ.Υ.Ε.23400/1952)".

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
επισκέπτη shark

Αυτό αναφέρεται στο καταστατικό του ΤΕΑΥΕΚ (Απόφαση Υπουργού Εργασίας 3510/Σ97/31.3.43, Β 67).

Στην ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ υπάγονται :

"α) Όλοι οι υπάλληλοι χονδρικής και λιανικής πωλήσεως και οι υπηρέτες των πάσης φύσεως και μορφής Εμπορικών Καταστημάτων, Πρατηρίων και Αποθηκών, των περιφερειών της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και των πόλεων Θεσσαλονίκης, Πατρών, Βόλου και Καλαμάτας, πλην των Καταστημάτων Φαρμακευτικών ειδών και ειδών διατροφής, οι παρέχοντες εξηρτημένην εργασίαν έναντι οιασδήποτε αμοιβής και συγκεντρούντες τας προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.1234/1918 των κάτωθι ενδεικτικώς παρατιθεμένων κατηγοριών:

Ειδών ανδρικών, γυναικείων και παιδικών εν γένει υφασμάτων παντός είδους, ετοίμων ενδυμάτων, πύλων ανδρικών, γυναικείων και παιδικών, γουναρικών, κλωστικών παντός είδους, παιγνιδίων και ψιλικών εν γένει. Ειδών πολυτελείας, αδαμαντοπωλείων, χρυσοχοείων και ωρολογοπωλείων, μουσικών ειδών, γραμμοφώνων και Ραδιοφώνων. Ειδών οικιακής χρήσεως, κλινοστρωμνών και ταπήτων, υαλικών, κρυστάλλων, υαλοπινάκων, ηλεκτρικών ειδών, λαμπτήρων και λοιπών συναφών. Ειδών οπτικών και φωτογραφικών μηχανών, ειδών υγιεινής, ταξιδίου και επίπλων πάσης

φύσεως. Υποδημάτων πάσης κατηγορίας και ειδών υποδηματοποιίας, δερμάτων και δερματίνων ειδών. Μηχανημάτων και ειδών βιομηχανίας πάσης φύσεως, γεωργικών, ιατρικών, ορθοπεδικών και επιστημονικών εργαλείων εν γένει. Ραπτομηχανών, αθροιστικών μηχανών, πολυγράφων, γραφομηχανών και ανταλλακτικών τούτων. Ειδών μυροπωλείου και αιθερίων ελαίων, ειδών ανθοπωλείων και καταστημάτων πωλήσεως

φυτών και σπόρων, χρωματοπωλείων και χημικών προϊόντων, ειδών κυνηγίου, αλιείας και ναυτιλίας. Σιδηρικών πάσης φύσεως, βιομηχανοποιημένων και μη, ειδών κηροπλαστικής κ.λπ.

β) Οι υπάλληλοι των Γραφείων και Εμπορικών Καταστημάτων, Πρατηρίων και Αποθηκών της προηγουμένης παραγράφου, οι αποδεδειγμένως εξυπηρετούντες την οργάνωσιν και λειτουργίαν των επιχειρήσεων τούτων.

γ) Οι υπάλληλοι των Εμποροϋπαλληλικών Οργανώσεων των αυτών ως άνω περιφερειών, εφ' όσον καταβάλλωσι και την εργοδοτικήν εισφοράν (το άρθρον 3 ετροποποιήθη δια Δ.Υ.Ε.23400/1952)".

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Επισκέπτης

Συμφωνώ με τους παραπάνω συναδέλφους σχετικά με ποιοι υπάγονται στο κλάδο ασφάλισης του ΤΕΑΥΕΚ,θα πρέπει όμως να προσθέσω ότι μιλάμε για επιχειρήσεις που διατηρούν σημεία πωλήσεως (εμπορικά καταστήματα) ή διατηρούν γραφεία ή εκθέσεις, στα οποία εκτίθενται ή πωλούνται σε κάθε επιθυμούντα προϊόντα για λογαριασμό της αντιπροσωπείας( οπότε και τα γραφεία και οι εκθέσεις εμπίπτουν στην έννοια του εμπορικού καταστήματος), οπότε το απασχολούμενο προσωπικό για επικουρική ασφάλιση υπάγεται στο ΤΕΑΥΕΚ.

Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, δεν ασφαλίζεται το απασχολούμενο προσωπικό στο ΤΕΑΥΕΚ,αλλά σε άλλο επικουρικό ταμείο.

Με εκτίμηση,

Στέφανος

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Συμφωνώ με τους παραπάνω συναδέλφους σχετικά με ποιοι υπάγονται στο κλάδο ασφάλισης του ΤΕΑΥΕΚ,θα πρέπει όμως να προσθέσω ότι μιλάμε για επιχειρήσεις που διατηρούν σημεία πωλήσεως (εμπορικά καταστήματα) ή διατηρούν γραφεία ή εκθέσεις, στα οποία εκτίθενται ή πωλούνται σε κάθε επιθυμούντα προϊόντα για λογαριασμό της αντιπροσωπείας( οπότε και τα γραφεία και οι εκθέσεις εμπίπτουν στην έννοια του εμπορικού καταστήματος), οπότε το απασχολούμενο προσωπικό για επικουρική ασφάλιση υπάγεται στο ΤΕΑΥΕΚ.

Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, δεν ασφαλίζεται το απασχολούμενο προσωπικό στο ΤΕΑΥΕΚ,αλλά σε άλλο επικουρικό ταμείο.

Με εκτίμηση,

Στέφανος

Ερώτηση:

Προσωπικό γραφείου Α.Ε. εγκατάστασης και υποστήριξης Λογισμικού, καθώς και (μετα)πώλησης υλικού Η/Υ και συναφών, υπάγεται σε ασφάλιση ΤΕΑΥΕΚ ;

Απάντηση:

Μια προσεκτική ανάγνωση της παράθεσης "shark", ιδιαίτερα στα περί "πάσης φύσεως" που αναφέρονται συχνά, δείχνει ότι δεν εξαιρείται καμιά εμπορική επιχείρηση.

Στην ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ υπάγονται :

"α) Όλοι οι υπάλληλοι χονδρικής και λιανικής πωλήσεως και οι υπηρέτες των πάσης φύσεως και μορφής Εμπορικών Καταστημάτων, Πρατηρίων και Αποθηκών, των περιφερειών της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και των πόλεων Θεσσαλονίκης, Πατρών, Βόλου και Καλαμάτας, πλην των Καταστημάτων Φαρμακευτικών ειδών και ειδών διατροφής, οι παρέχοντες εξηρτημένην εργασίαν έναντι οιασδήποτε αμοιβής και συγκεντρούντες τας προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.1234/1918 των κάτωθι ενδεικτικώς παρατιθεμένων κατηγοριών:

Ειδών ανδρικών, γυναικείων και παιδικών εν γένει υφασμάτων παντός είδους, ετοίμων ενδυμάτων, πύλων ανδρικών, γυναικείων και παιδικών, γουναρικών, κλωστικών παντός είδους, παιγνιδίων και ψιλικών εν γένει. Ειδών πολυτελείας, αδαμαντοπωλείων, χρυσοχοείων και ωρολογοπωλείων, μουσικών ειδών, γραμμοφώνων και Ραδιοφώνων. Ειδών οικιακής χρήσεως, κλινοστρωμνών και ταπήτων, υαλικών, κρυστάλλων, υαλοπινάκων, ηλεκτρικών ειδών, λαμπτήρων και λοιπών συναφών. Ειδών οπτικών και φωτογραφικών μηχανών, ειδών υγιεινής, ταξιδίου και επίπλων πάσης

φύσεως. Υποδημάτων πάσης κατηγορίας και ειδών υποδηματοποιίας, δερμάτων και δερματίνων ειδών. Μηχανημάτων και ειδών βιομηχανίας πάσης φύσεως, γεωργικών, ιατρικών, ορθοπεδικών και επιστημονικών εργαλείων εν γένει. Ραπτομηχανών, αθροιστικών μηχανών, πολυγράφων, γραφομηχανών και ανταλλακτικών τούτων. Ειδών μυροπωλείου και αιθερίων ελαίων, ειδών ανθοπωλείων και καταστημάτων πωλήσεως

φυτών και σπόρων, χρωματοπωλείων και χημικών προϊόντων, ειδών κυνηγίου, αλιείας και ναυτιλίας. Σιδηρικών πάσης φύσεως, βιομηχανοποιημένων και μη, ειδών κηροπλαστικής κ.λπ.

β) Οι υπάλληλοι των Γραφείων και Εμπορικών Καταστημάτων, Πρατηρίων και Αποθηκών της προηγουμένης παραγράφου, οι αποδεδειγμένως εξυπηρετούντες την οργάνωσιν και λειτουργίαν των επιχειρήσεων τούτων.

γ) Οι υπάλληλοι των Εμποροϋπαλληλικών Οργανώσεων των αυτών ως άνω περιφερειών, εφ' όσον καταβάλλωσι και την εργοδοτικήν εισφοράν (το άρθρον 3 ετροποποιήθη δια Δ.Υ.Ε.23400/1952)".

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Επισκέπτης

Συνάδελφε Lands,

Διάβασα προσεκτικά ότι έγραψε ο προηγούμενος συνάδελφος, δεν είπα ότι διαφωνώ μαζί του, απλώς συμπλήρωσα. Αυτά που έγραψα, μπορεί ο κάθε συνάδελφος να τα βρει στη κείμενη δικαστική νομολογία, στην ερώτηση που έκανες, θα σου απαντήσω με παράδειγμα.Εμπορική Εταιρεία αγοράζει από την Ισπανία εμπορεύματα, τα οποία τα αποστέλλει είτε απευθείας στους Έλληνες Πελάτες της είτε σε εταιρεία που της παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και έπειτα εκείνη τα στέλνει στους πελάτες της. Δεν διατηρεί ούτε σημεία πώλησης, ούτε εκθέσεις, ούτε προβαίνει σε πωλήσεις προϊόντων στα γραφεία της. Αυτή η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να έχει επικουρική ασφάλιση στο ΤΕΥΕΚ.

Πρέπει οπωσδήποτε να εμπίμπτουν στην έννοια του εμπορικού καταστήματος, οι διάφορες εγκαταστάσεις μιας εμπορικής εταιρείας, προκειμένου να υπάγεται στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΑΥΕΚ. Στο παράδειγμα που ανάφερες αν η συγκεκριμμένη εταιρεία πωλεί προϊόντα διαμέσου των εγκαταστάσεων της, είτε είναι αποθήκες δικές της, είτε εκθέσεις ή εμπορικά καταστήματα ΝΑΙ τότε είναι υποχρεωμένη στην ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΥΕΚ.

Με εκτίμηση,

Στέφανος

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δεν θέλουμε να αντιδικήσουμε με το Στέφανο, πόσο μάλλον που ως Λογικοί άνθρωποι συμφωνούμε με το σκεπτικό του.

Το ( πολύ ) κακό και παράλογο είναι στον ιδιο το κανονισμό που διέπει τα της ασφάλισης στο ΤΕΑΥΕΚ:

Παράγραφος α): " Όλοι οι υπάλληλοι χονδρικής και λιανικής πωλήσεως και οι υπηρέτες των πάσης φύσεως και μορφής Εμπορικών Καταστημάτων, Πρατηρίων και Αποθηκών.........."

Παράγραφος β): "Οι υπάλληλοι των Γραφείων και Εμπορικών Καταστημάτων, Πρατηρίων και Αποθηκών της προηγουμένης παραγράφου........"

Είναι αυτή η σύζευξη, που οδήγησε όλους του Νομικούς, που ξέρουμε εμείς να ζητήθηκε η γνώμη τους, να προτείνουν σύνεση και να ασφαλίζεται το προσωπικό όλων των εμπορικών επιχειρήσεων (εκτός των ρητά εξαιρούμενων ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΛΜ) επικουρικά στο ΤΕΑΥΕΚ.

( Σε μια περίπτωση η ερμηνεία που προσπαθήσαμε να δώσουμε ότι η παράγραφος β αφορά αυτούς που δουλεύουν ταυτόχρονα στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις, απορίφθηκε ως κουτοπονηριά)

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Σύνδεση τώρα

  • Πλοηγούταν πρόσφατα   0 μέλη

    Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι χρήστες που να βλέπουν αυτή τη σελίδα.

×