Jump to content
 • 0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ


Guest
 Share

Question

ΚΑΛΗΜΕΡΑ!

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5ωρο

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 7ωρο

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ

ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Αφού εργάζεται 29 ώρες την εβδομάδα, θα έχει μισθό σταθερό ανά μήνα ίσο με τα 29/40 της ανάλογης σύμβασης του.

Αρα:

Επίδομα αδείας = (29/40*ΣΣΕ)*0,5

Άδεια = 20 ημέρες γιατο 1ο έτος κλπ κλπ Δεν τίθεται ζήτημα ιδιαίτερης πληρωμής. Δεν εργάζεται 20 ημέρες και πληρώνεται κανονικά.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΚΑΛΗΜΕΡΑ!

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5ωρο

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 7ωρο

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ

ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

Α.Ν. 539/1945,Άρθρο 3:

1.Κατά την διάρκεια της αδείας ο μισθωτός δικαιαούται των συνήθων αποδοχών, ων θα δικαιούτο εάν απασχολήτο παρά τη "υποχρέω" επιχείρηση κατά τον αντίστοιχον χρόνον....

Ν.4504/1966 Άρθρο 3:

16......,μισθωτοί δικαιούνται κατ΄έτος "επιδόματος αδείας" ίσον προς το σύνολο των αποδοχών των υπό του Α.Ν. 539/45 ή άλλων διατάξεων καθοριζόμενων ημερών αδείας αναπαύσεως μετ΄αποδοχών, ων δικαιούται έκαστος μισθωτός , υπό τον περιορισμό ότι το επίδομα τούτο δεν δύναται να υπερβαίνει τας αποδοχάς ενός 15νθημέρου, δια τους επί μηνιαίω μισθό αμειβόμενους, των 13 δε εργασίμων ημερών, δια τους επί ημερομισθίω.....

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Νέος Συνάδελφος

Αν η ΣΣΕ πλήρους είναι 1.000 ευρώ ποιές οι μηνιαίες αποδοχές του?

Τα δώρα?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Αν η ΣΣΕ πλήρους είναι 1.000 ευρώ ποιές οι μηνιαίες αποδοχές του?

Τα δώρα?

29/40=0.73

0.73*1000=730,00 = μισθός

730,00*0,5=365,00 επίδομα αδείας

και ερωτώ,

σε περίπτωση που την τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου(5 Παρασκευές) , ο εργαζόμενος απουσιάσει αδικαιολόγητα , ποιές είναι οι μέρες ασφάλισης και ποιές οι αποδοχές ? Αν ήταν πλήρους απασχόλησης θα αφαιρούσαμε 1/25 , σωστά ? Επειδή πρέπει να υπάρχει ιση μεταχείριση και στους δύο εργαζόμενους πως θα γίνει ο υπολογισμός ?

Παρακαλώ ένα παράδειγμα αν γίνεται , χωρις διάθεση κριτικής και επανάληψης των προηγούμενων σχετικών συζητήσεων .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δεν έχουμε έτοιμο παράδειγμα για τη "πρόκληση" του CEL. Η οποία ομολογούμε, μας στριμώχνει, ως συμφωνούντες με τον ΑΛΕΚΟ στο θέμα. Έχουμε όμως την αρχή που διέπει, ολόκληρη την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, αν και δεν αναφέρεται ως τέτοια ρητά.

Κλάσμα ημερομισθίου σε σχέση με τις αποδοχές υπάρχει.

Κλάσμα ημερομισθίου σε σχέση με τα ένσημα ( ή κλάσμα ημέρας ασφάλισης) δεν υπάρχει.

Κλάσμα ημέρας άδειας και πάλι δεν υπάρχει.

Έτσι, κατά τη γνώμη μας θα αφαιρεθεί από τον αδικαιολογήτως απόντα, ένα ημερομίσθιο υπολογιζόμενο 29/40Χμισθός/25, ή μία ημέρα άδειας, από τη κανονική του.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Νέος Συνάδελφος

Η επιθεώρηση εργασίας, μια τηλεφωνική επαφή με το ΔΕΝ και μια μελέτη του κ. Ραπανάκη που έχω προσωπικά σαν οδηγό πάντως δεν συμφωνούν με τον τρόπο υπολογισμού του Αλέκου.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι βρίσκεις το ωρομίσθιο και από εκεί βρίσκεις το μισθό ή το ημερομίσθιο.

Τα δώρα είναι μια άλλη ιστορία.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Δεν έχουμε έτοιμο παράδειγμα για τη "πρόκληση" του CEL. Η οποία ομολογούμε, μας στριμώχνει, ως συμφωνούντες με τον ΑΛΕΚΟ στο θέμα. Έχουμε όμως την αρχή που διέπει, ολόκληρη την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, αν και δεν αναφέρεται ως τέτοια ρητά.

Κλάσμα ημερομισθίου σε σχέση με τις αποδοχές υπάρχει.

Κλάσμα ημερομισθίου σε σχέση με τα ένσημα ( ή κλάσμα ημέρας ασφάλισης) δεν υπάρχει.

Κλάσμα ημέρας άδειας και πάλι δεν υπάρχει.

Έτσι, κατά τη γνώμη μας θα αφαιρεθεί από τον αδικαιολογήτως απόντα, ένα ημερομίσθιο υπολογιζόμενο 29/40Χμισθός/25, ή μία ημέρα άδειας, από τη κανονική του.

Μία ακόμη λογική είναι η εξής:

Aφού εργάζεται 29 ώρες την εβδομάδα Χ 4,16666 εβδομάδες τον μήνα πραγματοποιεί 120,833 ώρες μηνιαίως

Ο συντελεστής αναγωγής Μισθού σε ωρομίσθιο είναι 1/120,833=0,0082758

οπότε 0,0082758 Χ μισθό1000Χ29/40=6,04 ωρομίσθιο χ 5 ώρες που έλειψε=30,21 Ε Άρα μικτές αποδοχές για συγκεκριμένο μήνα 699,79 ή στις 120,833 ώρες 730 μισθό(29/40*μισθό)

5 λιγότερες 115,833 Χ??

Αν διαφωνείτε " αντιδράστε " Μου αρέσουν όσο δέν φαντάζεστε οι διαφορετικές τεκμηριωμένες απόψεις

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΜΙΣΘΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Η εργασία που προσφέρει ένας εργαζόμενος σε μία επιχείρηση κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη και ακολουθώντας τις οδηγίες του μέσα σ΄ένα πλαίσιο νομικής και οικονομικής εξάρτησης, ονομάζεται εξαρτημένη εργασία και αμείβεται. Μέσα στα πλαίσια αυτά της εξαρτημένης εργασίας ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος, σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνεται με τις εντολές του εργοδότη για ότι αφορά τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο που θα προσφέρει την εργασία του μέσα στα όρια του νομικού πλαισίου που καθορίζει τα όρια της σχέσης εργαζομένου - εργοδότη ( Αρ.Πάγος 373/80 , Υπ. Εργ. Εγγρ. 2773/22.12.86 , Εφ. Αθ. 5048/92 ). Οι εργαζόμενοι ανάλογα με την μορφή της εξαρτημένης εργασίας που προσφέρουν χωρίζονται σε έμμισθους και ημερομισθίους.

α. Υπάλληλοι

Οι υπάλληλοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό. Αυτός ο μισθός μπορεί να είναι ο κανονικός ή νόμιμος ή βασικός μισθός που προκύπτει από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή τις Υπουργικές αποφάσεις. Ο βασικός μισθός συμπεριλαμβάνει και τα διάφορα επιδόματα που επίσης προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις όπως πολυετίες, επιστημονικά επιδόματα, ανθυγιεινής εργασίας κλπ.

Υπάρχει όμως και ο πραγματικός ή συμβατικός ή καταβαλλόμενος μισθός ο οποίος είναι αυτός που καθορίζεται ύστερα από συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι χαμηλότερος του νόμιμου ή βασικού αλλά αντίθετα μπορεί να είναι μεγαλύτερος αυτού που καθορίζεται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή βάση των Υπουργικών αποφάσεων. Ο πραγματικός μισθός αποτελείται από το νόμιμο μισθό προσαυξημένο με τα οικειοθελή επιδόματα τα οποία ο εργοδότης συμφωνεί και δίνει στον εργαζόμενο, μετατρέπονται κάποιες φορές σιωπηρά τις οικειοθελείς παροχές, όταν αυτές δίδονται σε μεγάλα και τακτά χρονικά διαστήματα, σε τακτικές αποδοχές. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση που ο εργοδότης επιφυλάσσεται με το δικαίωμα της διακοπής αυτών των οικειοθελών επιδομάτων. Τότε αυτά τα επιδόματα δεν αποτελούν μισθό.

Ο υπολογισμός του μισθού μηνιαίως βασίζεται στην παραδοχή ότι ο μήνας έχει 25 εργάσιμες ημέρες.

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος υπάλληλος δεν έχει δουλέψει δύο ημέρες, ακόμη και αν ο μήνας έχει 26 εργάσιμες ημέρες, ο υπολογισμός γίνεται και πάλι στη βάση των 25 ημερών εργασίας υπολογίζοντας και αφαιρώντας τις δύο (2) ημέρες εργασίας από το μισθό του.

Η αφαίρεση αυτή αν έχουμε εβδομάδα με έξι (6) ημέρες εργασίας θα γίνει ως εξής:

Πραγματικός μισθός/25 Χ 23 ημέρες = Α δρχ. ως μηνιαίες αποδοχές.

Στην περίπτωση εφαρμογής του πενθημέρου η μείωση θα γίνει υπολογίζοντας τις ώρες εργασίας που χάθηκαν με τον εξής τρόπο:

Πραγματικός μισθός/25 = Α δρχ.

Α Χ 6 ημέρες = Β = μισθός εβδομάδας

Β/40 ώρες εργασίας = Γ (ωρομίσθιο)

Γ Χ 16 (ώρες που δεν εργάσθηκε) = Χ (το ποσό που θα του αφαιρέσουμε από τον πραγματικό μισθό).

Ο μηνιαίος μισθός θα προσαυξηθεί με τα ποσοστά που ισχύουν αν ο εργαζόμενος εργαστεί Κυριακή ή επίσημη αργία όπως επίσης και αν εργαστεί υπερωριακά.

β. Ημερομίσθιοι

Ο υπολογισμός της αμοιβής των ημερομισθίων γίνεται στη βάση των πραγματικών ημερών εργασίας.

Το ημερομίσθιο χωρίζεται στο κανονικό ή νόμιμο ή βασικό (όπως και στους μισθωτούς) και στο πραγματικό ή συμβατικό ή καταβαλλόμενο.

Ο υπολογισμός του ημερομισθίου προκύπτει από το γινόμενο των ημερών που εργάσθηκε και του συμφωνημένου ποσού για κάθε μέρα εργασίας ή αν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, του νομίμου ημερομισθίου. Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος λείψει και δεν εργασθεί για π.χ. 3 ώρες, αυτές αφαιρούνται από την αμοιβή του ως εξής:

Πραγματικό ημερομίσθιο Χ έξι (6) ημέρες = Α (εβδομαδιαίος μισθός).

Α/40 = Β (ωρομίσθιο)

Β Χ 3 ώρες = Γ

Πραγματικό ημερομίσθιο - Γ = Χ (η αμοιβή του εργατοτεχνίτη για την ημέρα αυτή που δούλεψε με λιγότερες ώρες).

Κάνετε την αναγωγή σε 29 ώρες και λύστε το πρόβλημα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Δεν έχουμε έτοιμο παράδειγμα για τη "πρόκληση" του CEL. Η οποία ομολογούμε, μας στριμώχνει, ως συμφωνούντες με τον ΑΛΕΚΟ στο θέμα. Έχουμε όμως την αρχή που διέπει, ολόκληρη την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, αν και δεν αναφέρεται ως τέτοια ρητά.

Κλάσμα ημερομισθίου σε σχέση με τις αποδοχές υπάρχει.

Κλάσμα ημερομισθίου σε σχέση με τα ένσημα ( ή κλάσμα ημέρας ασφάλισης) δεν υπάρχει.

Κλάσμα ημέρας άδειας και πάλι δεν υπάρχει.

Έτσι, κατά τη γνώμη μας θα αφαιρεθεί από τον αδικαιολογήτως απόντα, ένα ημερομίσθιο υπολογιζόμενο 29/40Χμισθός/25, ή μία ημέρα άδειας, από τη κανονική του.

Μία ακόμη λογική είναι η εξής:

Aφού εργάζεται 29 ώρες την εβδομάδα Χ 4,16666 εβδομάδες τον μήνα πραγματοποιεί 120,833 ώρες μηνιαίως

Ο συντελεστής αναγωγής Μισθού σε ωρομίσθιο είναι 1/120,833=0,0082758

οπότε 0,0082758 Χ μισθό1000Χ29/40=6,04 ωρομίσθιο χ 5 ώρες που έλειψε=30,21 Ε Άρα μικτές αποδοχές για συγκεκριμένο μήνα 699,79 ή στις 120,833 ώρες 730 μισθό(29/40*μισθό)

5 λιγότερες 115,833 Χ??

Αν διαφωνείτε " αντιδράστε " Μου αρέσουν όσο δέν φαντάζεστε οι διαφορετικές τεκμηριωμένες απόψεις

Ακριβώς .Η άποψη σου είναι διαφορετική απο αυτή των LANDS -Αλέκου αφού οδηγεί σε άλλο αποτέλεσμα(30,21και 29€) και άρα διαφωνείς . Επίσης αν δεν σας κάνει κόπο πως θα υπολογησθούν οι ημέρες ασφάλισης πχ για τον ιούλιο ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Δεν έχουμε έτοιμο παράδειγμα για τη "πρόκληση" του CEL. Η οποία ομολογούμε, μας στριμώχνει, ως συμφωνούντες με τον ΑΛΕΚΟ στο θέμα. Έχουμε όμως την αρχή που διέπει, ολόκληρη την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, αν και δεν αναφέρεται ως τέτοια ρητά.

Κλάσμα ημερομισθίου σε σχέση με τις αποδοχές υπάρχει.

Κλάσμα ημερομισθίου σε σχέση με τα ένσημα ( ή κλάσμα ημέρας ασφάλισης) δεν υπάρχει.

Κλάσμα ημέρας άδειας και πάλι δεν υπάρχει.

Έτσι, κατά τη γνώμη μας θα αφαιρεθεί από τον αδικαιολογήτως απόντα, ένα ημερομίσθιο υπολογιζόμενο 29/40Χμισθός/25, ή μία ημέρα άδειας, από τη κανονική του.

Μία ακόμη λογική είναι η εξής:

Aφού εργάζεται 29 ώρες την εβδομάδα Χ 4,16666 εβδομάδες τον μήνα πραγματοποιεί 120,833 ώρες μηνιαίως

Ο συντελεστής αναγωγής Μισθού σε ωρομίσθιο είναι 1/120,833=0,0082758

οπότε 0,0082758 Χ μισθό1000Χ29/40=6,04 ωρομίσθιο χ 5 ώρες που έλειψε=30,21 Ε Άρα μικτές αποδοχές για συγκεκριμένο μήνα 699,79 ή στις 120,833 ώρες 730 μισθό(29/40*μισθό)

5 λιγότερες 115,833 Χ??

Αν διαφωνείτε " αντιδράστε " Μου αρέσουν όσο δέν φαντάζεστε οι διαφορετικές τεκμηριωμένες απόψεις

Ακριβώς .Η άποψη σου είναι διαφορετική απο αυτή των LANDS -Αλέκου αφού οδηγεί σε άλλο αποτέλεσμα(30,21και 29€) και άρα διαφωνείς . Επίσης αν δεν σας κάνει κόπο πως θα υπολογησθούν οι ημέρες ασφάλισης πχ για τον ιούλιο ?

Αφού ο ημερήσιος μισθός του είναι μεγαλύτερος απο το τεκμαρτό ημερομίσθιο της πρώτης ασφ.κλάσης και εργάζεται 5νθήμερο θα του

αναγνωρισθούν 21 ημ.ασφάλισης και όχι 22 που θα έπερνε άν δέν απουσίαζε την τελευταία Παρασκευή του μήνα

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Νομίζουμε ότι οι διαφορές προκύπτουν από την διαφορετική αντιμετώπιση του εργαζόμενου της ερώτησης, ο οποίος εργάζεται 29 ώρες την εβδομάδα, και ως εκ τούτου, είναι μερικώς απασχολούμενος.

Η σχετικά πρόσφατη νομοθεσία για τη μερική απασχόληση αναφέρει για τις αμοιβές το παρακάτω:

"N2639/98. Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. (ΦEK 205/A'/2.9.1998) KEΦAΛAIO A' ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Άρθρο 2 Μερική απασχόληση, παρ. 7:

Oι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων μισθωτών δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους απασχολούμενους κατά το κανονικό ωράριο για την ίδια εργασία και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης."

Με το τρόπο αυτό εισάγεται για τους μερικώς απασχολούμενους κα μόνο, τελείως διαφορετική μεθοδολογία εξεύρεσης ύψους αποδοχών, από ότι ισχύει για τους πλήρως απασχολούμενους, όσο αφορά απουσίες, υπερωρίες, ημέρες άδειας κοκ.

Όπως είναι φανερό από το απόσπασμα που παράθεσε ο/η Kiko, όταν πρόκειται για πλήρη αοασχόληση, η βάση υπολογισμού είναι οι ημέρες εργασίας. Όταν θέλουμε να υπολογίσουμε το ωρομίσθιο, χρησιμοποιούμε το 8ωρο, αφού πρώτα υπολογίσουμε το ημερομίσθιο.

Διαφορετικά είναι για τη μερική απασχόληση, όπου πρέπει πρώτα να υπολογισθεί το ωρομίσθιο και μετά το ημερομίσθιο ή ο μισθός, ανάλογα τη περίπτωση. Για τον υπολογισμό αυτό χρησιμοποιούμε, το συμβατικό ωράριο των 40 ωρών εβδομαδιαίως. Έτσι προκύπτει το κλάσμα "29/40" που τόσο επίμονα περιέχεται στους υπολογισμούς του ΑΛΕΚΟΥ τους οποίους υιοθετούμε.

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι ο αριθμός 25, αντιπροσωπεύει τό μέσο αριθμό ημερομισθίων ανά μήνα, αποδεκτό από τη νομολογία, και τις αποφάσεις των Διαιτητικών Δικαστηρίων. Δεν περιέχεται αυτούσιος σε Νόμο ή σε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αντίθετα με το εβδομαδιαίο 40ωρο το οποίο κατοχυρώνεται τόσο από την Εργατική Νομοθεσία όσο και από τη ΓΣΣΕ.

Και για να το ελαφρύνουμε λίγο.................. το 29/40 είναι πολύ πιο απλό άμεσο και κατανοητό από τα 4,166666...... τα 120,833333 ή τα 0,0082758.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Νέος Συνάδελφος

Την ημέρα που απουσιάζει όμως δουλεύει 7 ή 5 ώρες ?

Δεν πρέπει να έχει διαφορετικές αποδοχές ανάλογα με την περίπτωση?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Την ημέρα που απουσιάζει όμως δουλεύει 7 ή 5 ώρες ?

Δεν πρέπει να έχει διαφορετικές αποδοχές ανάλογα με την περίπτωση?

Όχι. Η βάση υπολογισμού για την μερική απασχόληση είναι το εβδομαδιαίο ωράριο.

( Και για τη πλήρη, τώρα με τις δυνατότητες "Διευθέτησης Χρόνου Εργασίας" )

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Και για να το ελαφρύνουμε λίγο.................. το 29/40 είναι πολύ πιο απλό άμεσο και κατανοητό από τα 4,166666...... τα 120,833333 ή τα 0,0082758

Lands δεν διαφωνώ δογματικά με το29/40.Μπορεί να μην είναι τόσο

κατανοητό το 4,166666 ,120,833333 ή 0,0082758 αλλά θεωρώ ότι

είναι ποιό ακριβοδίκαιο

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Και για να το ελαφρύνουμε λίγο.................. το 29/40 είναι πολύ πιο απλό άμεσο και κατανοητό από τα 4,166666...... τα 120,833333 ή τα 0,0082758

Lands δεν διαφωνώ δογματικά με το29/40.Μπορεί να μην είναι τόσο

κατανοητό το 4,166666 ,120,833333 ή 0,0082758 αλλά θεωρώ ότι

είναι ποιό ακριβοδίκαιο

Ακριβοδίκαιο= Ακριβές + Δίκαιον

Ως προς την ακρίβεια των υπολογισμών, να μη τα ξαναλέμε, η αντικειμενική σταθερά ως βάση υπολογισμού είναι το συμβατικό 40ωρο. Όλα τα άλλα κυμαίνονται από τη φύση τους και καταφεύγουμε σε οιωνεί συμβάσεις, και εμπειρικές τεχνικές για να ξεπεράσουμε την εγγενή ανακρίβεια που προκαλείται από τη κυμαινόμενη βάση υπολογισμού. ( Πρβλ. και ερώτημα από Νέο Συνάδελφο )

Ως προς το δίκαιο των υπολογισμών, όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά αποτελέσματα, κάποιος κερδίζει από το ένα και χάνει από το άλλο. Οπότε το δικαιότερον ή μη, εκφυλίζεται στο υποκειμενικό, συμφερότερον ή μη. Δεν είναι η δουλειά μας να επιλέξουμε. Αντίθετα οφείλουμε να είμαστε όσο περισσότερο αντικειμενικοί μπορούμε.

Επισημαίνουμε ότι εκτός από το κατανοητό, χρησιμοποιήσαμε και τα επίθετα, απλό και άμεσο. ( Κάτι, με προσπάθεια άλλου και όχι του ίδιου, μπορεί να γίνει κατανοητό, απλούστερο ή αμεσότερο, πρέπει να αλλλάξει το ίδιο).

Τέλος, επιμένουμε ότι πρόκειται για Μερική Απασχόληση, και ο Νόμος που προβλέπει τη Μερική Απασχόληση, υποδεικνύει ( ερμηνεύεται "κατ' οικονομία", όπως θέλετε πείτε το ) σχέση ωρών απασχόλησης και όχι ημερών απασχόλησης.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ως προς το δίκαιο των υπολογισμών, όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά αποτελέσματα, κάποιος κερδίζει από το ένα και χάνει από το άλλο. Οπότε το δικαιότερον ή μη, εκφυλίζεται στο υποκειμενικό, συμφερότερον ή μη. Δεν είναι η δουλειά μας να επιλέξουμε. Αντίθετα οφείλουμε να είμαστε όσο περισσότερο αντικειμενικοί μπορούμε. Lands αυτό προσπαθούμε όλοι μας δεν διαφωνούμε.Ψάχνοντας όμως για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση για το πώς υπολογίζεται το ωρομίσθιό τους ,το δώρο εορτών , οι αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας γιατί η αρχική ερώτηση του επισκέπτη αυτό έλεγε και ο προβληματισμός του CEL δεν ήταν άδικος βρήκα στο ΔΕΝ του 1995 τεύχος 1232 σελίδα 1223

πίνακες μου μας δίνουν έτοιμα όσα ψάχνουμε

Πίνακας 1:υπολογισμός ωρομισθίου

Πίνακας 2:εξεύρεση του Δώρου εορτών και αποδοχών αδείας

Πίνακας 3: υπολογισμός Επ.Αδειας

Δυστυχώς δέν έχω scanner :(

Aν κάποιος συνάδελφος έχει ας τους εμφανίσει γι'αυτούς που δέν έχουν το ΔΕΝ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μόνο που το ΔΕΝ με τους πίνακες είναι του 95, ανώ ο νόμος που παραθέσαμε είναι του 98.

Γενικά, (αν δέχεστε συμβουλές), μην έχετε εμπιστοσύνη σε πίνακες υπολογισμών που καταρτίστηκαν από κάποιον σαν και εμάς ή και εσάς. Έχουν τις ίδιες πιθανότητες να "πέσουν" στα ίδια λάθη.

Μόνο στη περίπτωση που είτε, ενσωματώνονται είτε ευρίσκονται ως παράρτημα, είτε αποτελούν παράδειγμα εφαρμογής του Νόμου , σε κάποια εγκύκλιο με υπογραφή του Υπουργού από κάτω, έχουμε υποχρέωση να τους εφαρμόσουμε.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Μόνο που το ΔΕΝ με τους πίνακες είναι του 95, ανώ ο νόμος που παραθέσαμε είναι του 98.

Γενικά, (αν δέχεστε συμβουλές), μην έχετε εμπιστοσύνη σε πίνακες υπολογισμών που καταρτίστηκαν από κάποιον σαν και εμάς ή και εσάς. Έχουν τις ίδιες πιθανότητες να "πέσουν" στα ίδια λάθη.

Μόνο στη περίπτωση που είτε, ενσωματώνονται είτε ευρίσκονται ως παράρτημα, είτε αποτελούν παράδειγμα εφαρμογής του Νόμου , σε κάποια εγκύκλιο με υπογραφή του Υπουργού από κάτω, έχουμε υποχρέωση να τους εφαρμόσουμε.

Αν το πρόβλημα για να δεχθείτε όσα γράφει το ΔΕΝ είναι το έτος του Νόμου, δείτε καλύτερα ότι απλά ο 2639 τροποποίησε τον 1892/90 και στο σημείο που γράφετε δεν εχει γινει καμία αλλαγή .

Αρθρο 2

Μερική απασχόληση

Το άρθρο 38 του ν. 1692/1990 (ΦΕΚ 101 Α') αντικαθίσταται ως

ακολούθως: ...

Όσο για την άποψη του ΔΕΝ , νομίζω είναι η πλέον τεκμηριωμένη και μελετημένη απο επιστήμονες ειδικούς σε εργατικά θέματα .

Για την ασφάλιση βλέπω ότι η Δέσποινα μετράει τις πραγματικές ημέρες εργασίας μέσα στο μήνα , έχει και στο θέμα αυτό αντίθετη άποψη και όπως και να το δείτε όπως και να το πείτε όπως και να το γράψετε , διαφωνείτε .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

α) Το ότι υπάρχει διαφωνία, και οι δύο μέθοδοι μπαίνουν σε ζυγαριά, δεν είναι καινούριο. Για το λόγο αυτό γίνεται και η κουβέντα.

β) Όταν ο Νόμος του 90, τροποποιείται το 98, η ερμηνεία του 95, τουλάχιστον επανεξετάζεται. Ακόμα και στη περίπτωση που δεν έχει γίνει αλλαγή, μόνο και μόνο η ρητή σύνδεση της μερικής απασχόλησης, με τις ώρες εργασίας και όχι με τις ημέρες εργασίας, θα έπρεπε να μας υποψιάσει.

γ) Οι ειδικευμένοι επιστήμονες σε εργατικά θέματα, κατά τη κατάρτιση των πινάκων, πάντοτε μπορούν να κάνουν μία λάθος στρογγυλοποίηση, ή η επιμέλεια ύλης να παραβλέψει ένα τυπογραφικό σφάλμα. Έχει γίνει και έχουμε τσουρουφλιστεί. Δεν αμφισβητούμε την επιστημονική κατάρτιση κανενός, η οποία δεν αποδυκνείται από την ικανότητα αριθμητικών πράξεων.

Η διαφορά μας βεβαίως δεν κείται στην ακρίβεια των υπολογισμών, αλλά στο ότι έχουν γίνει για άλλο λόγο.

Αν είναι να θεωρήσουν κάποιοι ότι έχουν δίκαιο ντε και καλά, έχουν κάθε δικαίωμα αν το κάνουν, και αν χρειάζονται κάποια δήλωση εκ μέρους μας, πολύ ευχαρίστως, να παραδεχτούμε την ανωτερότητά τους, αν το θέλουν και δημόσια.

Ας δώσουν όμως και σε μας με τα φτωχότερα μυαλά να καταλάβουμε !!!!

Και τα φτωχότερα μυαλά, δεν έχουν την ικανότητα να εκλάβουν ως απάντηση σε συλλογισμούς τη φράση " στο ΔΕΝ υπάρχουν πίνακες " πόσο μάλλον ως επιχείρημα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Την ημέρα που απουσιάζει όμως δουλεύει 7 ή 5 ώρες ?

Δεν πρέπει να έχει διαφορετικές αποδοχές ανάλογα με την περίπτωση?

Ξέρεις, όλο το Σαββατοκύριακο με απασχολούσε η άποψή σου.

Τελικά, είπα, αν ένας εργαζόμενος-μισθωτός του ιδιωτικού τομέα που εργάζεται με σπαστό ωράριο και κάποια ημέρα που εργάζεται επίσημα 5 ώρες και την ημέρα εκείνη απουσιάσει, τι μισθό θα του αφαιρέσεις;

1/25 ή 5*ΩΜ ;

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Την ημέρα που απουσιάζει όμως δουλεύει 7 ή 5 ώρες ?

Δεν πρέπει να έχει διαφορετικές αποδοχές ανάλογα με την περίπτωση?

Ξέρεις, όλο το Σαββατοκύριακο με απασχολούσε η άποψή σου.

Τελικά, είπα, αν ένας εργαζόμενος-μισθωτός του ιδιωτικού τομέα που εργάζεται με σπαστό ωράριο και κάποια ημέρα που εργάζεται επίσημα 5 ώρες και την ημέρα εκείνη απουσιάσει, τι μισθό θα του αφαιρέσεις;

1/25 ή 5*ΩΜ ;

Γι'αυτό τον λόγο ακριβώς ΑΛΕΚΟ ασχολήθηκα τόσο πολύ με το θέμα

και ανέφερα όλα τα παραπάνω.Γι'αυτό έγραψα "αντιδράστε"με τις

απόψεις σας.Lands όπως πάντα η συμμετοχή σου ήταν έντονη και σε ευχαριστώ γι'αυτό.Εχω διαφοροποιήσει την θέση μου σε ότι έχει

σχέση με τους ωρομίσθιους ,θεωρώ το ΔΕΝ αρκετά αξιόπιστο αρκεί

να διασταυρώνονται αυτά που γράφει και μέ άλλα αξιόλογα περιοδικά , βιβλία του είδους γιατί πάντα υπάρχει ο φόβος για τυπογραφικά λάθη.CEL το θέμα θα εξακολουθεί να με προβληματίζει

που συμφωνώ περισσότερο μαζί σου γιατί θεωρώ ότι και η λογική

29/40 του ΑΛΕΚΟΥ , Lands δεν είναι απορριπτέα.

Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι το όλο θέμα είναι μία απο τις "αδυναμίες" που έχει το εργατικό δίκαιο που με τον ένα ή τον άλλο νόμο "προσθέτει" " αφαιρεί"και εκεί που πάει να διορθώσει κάτι

μας γεμίζει με ανασφάλειες με τις ελλέιψεις του γιατί δέν υπάρχουν οι ανάλογες διευκρινήσεις ξεκάθαρα.

Ετσι ή αλλιώς η διαφορά 30,21 Ε και 29 Ε για την μία μέρα που απουσιάζει κάποιος δεν είναι τραγική

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Δεν έχουμε έτοιμο παράδειγμα για τη "πρόκληση" του CEL. Η οποία ομολογούμε, μας στριμώχνει, ως συμφωνούντες με τον ΑΛΕΚΟ στο θέμα. Έχουμε όμως την αρχή που διέπει, ολόκληρη την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, αν και δεν αναφέρεται ως τέτοια ρητά.

Κλάσμα ημερομισθίου σε σχέση με τις αποδοχές υπάρχει.

Κλάσμα ημερομισθίου σε σχέση με τα ένσημα ( ή κλάσμα ημέρας ασφάλισης) δεν υπάρχει.

Κλάσμα ημέρας άδειας και πάλι δεν υπάρχει.

Έτσι, κατά τη γνώμη μας θα αφαιρεθεί από τον αδικαιολογήτως απόντα, ένα ημερομίσθιο υπολογιζόμενο 29/40Χμισθός/25, ή μία ημέρα άδειας, από τη κανονική του.

Μία ακόμη λογική είναι η εξής:

Aφού εργάζεται 29 ώρες την εβδομάδα Χ 4,16666 εβδομάδες τον μήνα πραγματοποιεί 120,833 ώρες μηνιαίως

Ο συντελεστής αναγωγής Μισθού σε ωρομίσθιο είναι 1/120,833=0,0082758

οπότε 0,0082758 Χ μισθό1000Χ29/40=6,04 ωρομίσθιο χ 5 ώρες που έλειψε=30,21 Ε Άρα μικτές αποδοχές για συγκεκριμένο μήνα 699,79 ή στις 120,833 ώρες 730 μισθό(29/40*μισθό)

5 λιγότερες 115,833 Χ??

Αν διαφωνείτε " αντιδράστε " Μου αρέσουν όσο δέν φαντάζεστε οι διαφορετικές τεκμηριωμένες απόψεις

Κοντεύω να σκάσω τι στο καλό είναι το 4,16666?

Από πού προέκυψε?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...