Jump to content
  • 0

ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ , ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.


Question

Το ΔΣ εκτιμά ότι θα πρέπει να γίνει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΑΕ λόγω υποχρέωσης της από υπαγωγή της σε επενδυτικό Νόμο. Γίνεται η ΓΣ που αποφασίζει το ποσό της αύξησης-σε μετρητά απο τα φυσικά πρόσωπα- το οποίο είναι ισόποσο με το απαιτούμενο από τον Επενδυτικό.

Μέτοχος κάτοχος μικρού ποσοστού των μετοχών (4%) , δηλώνει την αντίθεση του με την αύξηση...και δηλώνει επίσης αποφασισμένος να προσβάλλει τις όποιες αποφάσεις -περί αύξησης- δικαστικά (Σημείωση:...Από ότι βλέπω με τον 3604 τις Νομαρχίες θα αντικαταστήσουν τα δικαστήρια...δουλέιά νάχουμε !!!).

Οι υπόλοιποι μέτοχοι σκοπεύουν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης-προβλέπεται και από το Καταστατικό τούτο- και να πάρουν αυτοί το αναλογούν ποσοστό. Αν συμβεί αυτό το αρχικό ποσοστό 4% του μετόχου θα περιοροστεί στο μισό περίπου (2%) μετά την νέα αύξηση.

Δεδομένου ότι έχει γίνει η ΓΣ ...και αν υποθέσουμε ότι εντος 20ημέρου θα έχουν γίνει οι καταβολές των υπολοίπων η διαδικασία θα είναι: Συνέρχεται το ΔΣ και αποφασίζει την την ελεύθερη ανάληψη των μετοχών από τους μετόχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν(Παρ 8 αρθ 13) και ...δημοσιευει την "πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης" στο ΦΕΚ(Παρ 9 αρθ. 13).

Εν συνεχεια το εναπομείναν ποσοστό καταβάλετε απο τα φυσικά πρόσωπα ...γίνονται οι Πιστοποιήσεις κλπ κλπ !!!!

Πως βλέπετε την διαδικασία υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή θα τρέχω στα δικαστήρια και δε θα φτάνω???

ΥΓ:...Μη μου πείτε να απευθυνθώ στο δικηγόρο μας... δεν ασχολείται με το αντικείμενο !!!

Link to post
Share on other sites

2 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
Guest SOTHRIS
Το ΔΣ εκτιμά ότι θα πρέπει να γίνει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΑΕ λόγω υποχρέωσης της από υπαγωγή της σε επενδυτικό Νόμο. Γίνεται η ΓΣ που αποφασίζει το ποσό της αύξησης-σε μετρητά απο τα φυσικά πρόσωπα- το οποίο είναι ισόποσο με το απαιτούμενο από τον Επενδυτικό.

Μέτοχος κάτοχος μικρού ποσοστού των μετοχών (4%) , δηλώνει την αντίθεση του με την αύξηση...και δηλώνει επίσης αποφασισμένος να προσβάλλει τις όποιες αποφάσεις -περί αύξησης- δικαστικά (Σημείωση:...Από ότι βλέπω με τον 3604 τις Νομαρχίες θα αντικαταστήσουν τα δικαστήρια...δουλέιά νάχουμε !!!).

Οι υπόλοιποι μέτοχοι σκοπεύουν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης-προβλέπεται και από το Καταστατικό τούτο- και να πάρουν αυτοί το αναλογούν ποσοστό. Αν συμβεί αυτό το αρχικό ποσοστό 4% του μετόχου θα περιοροστεί στο μισό περίπου (2%) μετά την νέα αύξηση.

Δεδομένου ότι έχει γίνει η ΓΣ ...και αν υποθέσουμε ότι εντος 20ημέρου θα έχουν γίνει οι καταβολές των υπολοίπων η διαδικασία θα είναι: Συνέρχεται το ΔΣ και αποφασίζει την την ελεύθερη ανάληψη των μετοχών από τους μετόχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν(Παρ 8 αρθ 13) και ...δημοσιευει την "πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης" στο ΦΕΚ(Παρ 9 αρθ. 13).

Εν συνεχεια το εναπομείναν ποσοστό καταβάλετε απο τα φυσικά πρόσωπα ...γίνονται οι Πιστοποιήσεις κλπ κλπ !!!!

Πως βλέπετε την διαδικασία υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή θα τρέχω στα δικαστήρια και δε θα φτάνω???

ΥΓ:...Μη μου πείτε να απευθυνθώ στο δικηγόρο μας... δεν ασχολείται με το αντικείμενο !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aν ο μικρομέτοχος ο οποίος έχει αντίρηση για την αύξηση του ΜΚ (στην οποία αύξηση προφανώς δεν επιθυμεί να συμμετάσχει) , αποφασίσει να φτάσει στα "άκρα" δεν βλέπω πως θα αποφύγετε τα δικαστήρια και ότι αυτό συνεπάγεται.

Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest SOTIRIS X.

ME TO 4% MONO AEΡΑ ΣΤΗ Γ.Σ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ..

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΤΟΥ...

ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΠΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΠΕΝΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΚΑΡΩ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΜΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΣΑΠΙΚΟ...

Mετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή, εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Xρηματιστήριο Aξιών Aθηνών, δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του παρόντος χρονικά όρια.

Tην ακύρωσιν της αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσουν: α) Mέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου, εάν παρέστησαν εις την γενικήν συνέλευσιν και αντετάχθησαν εις την ληφθείσαν απόφασιν ή εάν παρά τον νόμον απεκλείσθησαν από της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν η συνέλευσις δεν συνεκλήθη ως έδει, β) το Διοικητικόν Συμβούλιον, γ) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν διά της εκτελέσεως της αποφάσεως ήθελεν εκτεθή εις ποινικήν δίωξιν ή υποχρέωσιν προς αποζημίωσιν

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι κατωτέρω και υπό τις εξής προϋποθέσεις.

α) Mέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Tο καταστατικόν δύναται να μειώση ουχί όμως πέραν του ημίσεος το απαιτούμενον διά την άσκησιν του εις το παρόν άρθρον δικαιώματος ποσοστόν του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

ΦΙΛΚΑ

ΣΩΤΗΡΗΣ

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...