Jump to content

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 31/12


Recommended Posts

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ.

ΟΤΑΝ ΑΠΟΤΙΜΟΥΜΕ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ 31/12, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡ. 28 ΤΟΥ ΚΒΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΤΕ ΧΡΕΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ 68,01 ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ 18,00,99 .

ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ?

Link to comment
Share on other sites

2238/2004 Άρθρο 38 (1), (2)

Εισόδημα από διάθεση και αποτίμηση χρεογράφων

και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων (3)

1. Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, τα οποία προκύπτουν από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αποκτούνται από ατομικές επιχειρήσεις και υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, απαλλάσσονται από το φόρο. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό το συμψηφισμό ζημιών που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από την πώληση μετοχών εισηγμένων ή όχι στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, τα κέρδη αυτά φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν σε μια διαχειριστική περίοδο προκύψει ζημία από πώληση μετοχών, το τυχόν υπόλοιπο της ζημίας, που απομένει μετά το συμψηφισμό με τα εμφανιζόμενα στο ειδικό αποθεματικό κέρδη ή ολόκληρο το ποσό της ζημίας, αν δεν υφίσταται ειδικός λογαριασμός αποθεματικού, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με κέρδη που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (Σημ.: Οι διατάξεις του άρθρου 38 έχουν εφαρμογή και επί Α.Ε., Ε.Π.Ε. και λοιπών νομικών προσώπων του άρθρου 101 βάσει της παρ. 11 του άρθρου 105)

2. Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτός της περίπτωσης που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

3. Ειδικά, η ζημία που τυχόν προκύπτει κατά την απογραφή στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης από την αποτίμηση μετοχών και ομολογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του π.δ.186/1992, μεταφέρεται σε χρέωση των λογαριασμών Αποθεματικά από Χρεόγραφα, που εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και τα οποία προέκυψαν είτε από την πώληση χρεογράφων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α’) είτε από την πώληση μετοχών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, είτε από την ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν χρεογράφων, με βάση τις διατάξεις νόμων περί αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων. Σε περίπτωση που τα ποσά των αποθεματικών αυτών δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό της παραπάνω ζημίας, το τυχόν ακάλυπτο ποσό αυτής δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό προκειμένου να συμψηφισθεί με τα ως άνω περιγραφόμενα αποθεματικά από χρεόγραφα που θα προκύψουν στο μέλλον.

4.(4) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στις μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό.

5.(5) Τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ατομικές επιχειρήσεις και υπόχρεοι που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 και οι οποίοι τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα των υποπεριπτώσεων γγ' έως ζζ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α') και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α') που διαπραγματεύονται στην αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο παραγώγων ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό το συμψηφισμό ζημιών που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από την ίδια αιτία. Σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, τα κέρδη αυτά φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6.(5) Τα κεφαλαιακά κέρδη που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και τα οποία αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις και υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2, εκτός της περίπτωσης που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

Συναφείς Διατάξεις

N.3229/2004 (ΦΕΚ 38 A'), άρθρο 32, παρ. 5 (Αποτίμηση μετοχών)

«Ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο που λήγει την 31.12.2003 οι ανωτέρω μετοχές ή συμμετοχές μπορεί να αποτιμηθούν στην τιμή κτήσης τους.»

Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α’), άρθρο 2 (Αποτίμηση χρεογράφων Α.Ε. εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών)

«1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν.2190/1920 και του άρθρου 28 του Π.Δ.186/1992, επιτρέπεται στις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεις, η αποτίμηση των μετοχών, ομολογιών και κάθε φύσης χρεογράφων και τίτλων καθώς και των συμβάσεων ή πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων στην τρέχουσα τιμή τους. Εξαιρούνται οι πάσης φύσεως συμμετοχές της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920 και τα λοιπά χρεόγραφα τα οποία αποκτώνται με σκοπό τη διαρκή κατοχή, τα οποία αποτιμώνται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν.2190/1920. Η ευχέρεια αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι η μέθοδος αποτίμησης στην τρέχουσα τιμή θα ακολουθείται παγίως. Ειδικά, το αποτέλεσμα της αποτίμησης (κέρδος ή ζημία) που προκύπτει κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης μεταφέρεται σε πίστωση ή χρέωση, αντίστοιχα, των λογαριασμών Αποθεματικά από Χρεόγραφα, που εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και τα οποία προέκυψαν, είτε από την πώληση χρεογράφων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Α.Ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α’) είτε από την πώληση μετοχών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν.2238/1994 είτε από την ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν χρεογράφων με βάση τις διατάξεις νόμων περί αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων. Σε περίπτωση που τα ποσά των αποθεματικών αυτών δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό τυχόν ζημίας, το ακάλυπτο ποσό αυτής δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό Ιδίων Κεφαλαίων, προκειμένου να συμψηφισθεί με τα ως άνω αποθεματικά από χρεόγραφα που θα προκύψουν στο μέλλον.

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.1969/1991 επιτρέπεται η αποτίμηση της αξίας κινητών αξιών του χαρτοφυλακίου των Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στην τρέχουσα τιμή τους. Η ευχέρεια αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι η μέθοδος αποτίμησης στην τρέχουσα τιμή θα ακολουθείται παγίως. Ειδικά, το αποτέλεσμα της αποτίμησης (κέρδος ή ζημία) που προκύπτει κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης μεταφέρεται σε πίστωση ή χρέωση, αντίστοιχα, των Αποθεματικών της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.1969/1991. Σε περίπτωση που τα ποσά των αποθεματικών αυτών δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό τυχόν ζημίας, το ακάλυπτο ποσό αυτής δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό Ιδίων Κεφαλαίων, προκειμένου να συμψηφισθεί με τα ως άνω αποθεματικά από χρεόγραφα που θα προκύψουν στο μέλλον. Για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του Ν.1969/1991, τυχόν υπέρβαση ορίων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν.1969/1991, που προέρχεται από την αποτίμηση των κινητών αξιών τους, σύμφωνα με τις πιο πάνω ρυθμίσεις, αντιμετωπίζεται κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.1969/1991.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται για διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 2001.»

Ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’), άρθρο 37, παρ. 3 και 4 (Ζημία χρήσης 2000 από μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α.)

«3. Η ζημία από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας κατά τη διαχειριστική περίοδο 2000 (οικονομικό έτος 2001) ή από την αποτίμηση των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά το μέρος που υπερβαίνει το ποσό των αποθεματικών που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή ολόκληρο το ποσό αυτής εφόσον δεν υφίστανται τοιαύτα αποθεματικά, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό του ενεργητικού και δύναται να εκπίπτει ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα της πιο πάνω διαχειριστικής περιόδου και των τεσσάρων επομένων αυτής, προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών της επιχείρησης, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ως προς την πιο πάνω ζημία.

4. Η ζημιά που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.1969/1991 από την αποτίμηση της αξίας κινητών αξιών του χαρτοφυλακίου των Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του ίδιου νόμου κατά τη διαχειριστική περίοδο 2000 (οικονομικό έτος 2001) κατά το μέρος που υπερβαίνει το ποσό των αποθεματικών του άρθρου 10 του ν.1969/1991 ή ολόκληρο το ποσό αυτής, εφόσον δεν υφίστανται τοιαύτα αποθεματικά, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό του ενεργητικού και δύναται να εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της πιο πάνω διαχειριστικής περιόδου και των τεσσάρων επομένων αυτής, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε διαχειριστική περίοδο θα εκπίπτει τουλάχιστο ποσοστό 20% της εν λόγω ζημιάς μέχρι μηδενισμού της».

(Σημ.: Η ζημία της παραγράφου αυτής είναι αδιάφορη από φορολογικής πλευράς λόγω του ειδικού τρόπου φορολογίας των Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου).

Link to comment
Share on other sites

Guest iek forotexnikoy
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ.

ΟΤΑΝ ΑΠΟΤΙΜΟΥΜΕ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ 31/12, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡ. 28 ΤΟΥ ΚΒΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΤΕ ΧΡΕΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ 68,01 ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ 18,00,99 .

ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ?

τά βάζεις σε λογαριασμό αποθεματικού για να μην φορολογηθούνε

Link to comment
Share on other sites

  • 7 years later...

Καλημέρα,

 

Θα ήθελα να ρωτήσω, όσον αφορά την αποτίμηση συμμετοχών, σύμφωνα με τον ν.4172/2013, η ζημία που προκύπτει από την αποτίμηση

εκπίπτει φορολογικά;

 

Σας ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...