Jump to content
  • 0

Αγορά Ιδίων Μετοχών Ανωνύμου Εταιρείας για μελλοντική μείωση μετοχικού κεφαλάιου. Κάποιες ερωτήσεις.


Question

Αγορά Ιδίων Μετοχών Ανωνύμου Εταιρείας για μελλοντική μείωση μετοχικού κεφαλάιου.

Χρεώνω τον 34.25 και πιστώνω τον 38.00

Πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να καθυστερήσω την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλάιου;

Μπορώ να πάρω πίσω την απόφασή μου και να Χρεώσω 38.00 και να πιστώσω τον 34.25 μετά από π.χ. ένα έτος;

Link to post
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

επανερχομαι

2190/20 οπως τροποιηθηκε με τον τελευταιο νομο και συμπληρωματικες διαταξεις ππου αφορουν το θεμα:

Άρθρο 16(1)

Ίδιες μετοχές

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν.3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

2. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44α,

γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42ε. Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 75, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο,

ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44α.

5. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε', που αναφέρονται στην παράγραφο 4, πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 5 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 51 σε κάθε υπαίτιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 63δ. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

7. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται σε κάθε υπαίτιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 6.

8. Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές και ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός εάν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

δ) Αν οι ίδιες μετοχές εγγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού, σε περίπτωση που αυτό επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους λογιστικούς κανόνες, η εταιρεία οφείλει να σχηματίζει και να διατηρεί, για όσο χρονικό διάστημα κατέχει τις μετοχές αυτές, αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτήσης τους. Το αποθεματικό αυτό δημιουργείται από τα κέρδη της κλεισμένης χρήσης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το απαιτούμενο ποσό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί.

9. Όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:

α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης,

β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,

γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών,

δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.

Σχετικές Διατάξεις

Ν.3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α'/8.8.2007), άρθρο 79, παρ. 4 και παρ. 1

«4. Οι νέες ρυθμίσεις του άρθρου 16 του κ.ν.2190/1920, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, ισχύουν για ίδιες μετοχές των οποίων η απόκτηση αποφασίζεται στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ή πραγματοποιείται, στις λοιπές περιπτώσεις, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

«1. Οι προθεσμίες των παραγράφων 6 και 5 των άρθρων 4α και 10, αντίστοιχα, του κ.ν.2190/1920, όπως αντικαθίστανται με τον παρόντα νόμο, δεν συμπληρώνονται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

1013133/Β0012/8.2.2002 Έγγραφο Υπ. Οικονομικών

(Βλ. Σχετικές Διατάξεις Άρθρου 13)

Ν.1682/1987, άρθρο 25, παρ. 2

«Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης μετοχών στους εργαζόμενους και ιδίως θέματα που αφορούν το είδος των μετοχών αυτών, τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στα πρόσωπα των δικαιούχων, τον τρόπο διάθεσης και κατανομής τους στο ειδικό καθεστώς που θα τις διέπει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Βάσει της εξουσιοδοτήσεως αυτής εξεδόθη το Π.Δ.30/1988 το οποίο καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία απόκτησης από την εταιρία δικών της μετοχών για να τις διανείμει στο προσωπικό της: Ειδικότερα:»

Π.Δ.30/1988

«Άρθρο 1

1. Οποιαδήποτε ανώνυμη εταιρία μπορεί να διανείμει μετοχές της στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 του Π.Δ.409/1986 «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας (κωδ.Ν.2190/1920) "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ.174/1963, προς το Κοινοτικό Δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Πρώτης Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976, της Τετάρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 και μερικώς, της Εβδόμης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983», και από το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.1682/87 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής, προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του Ν.1262/1982 και άλλες διατάξεις».

2. Η διανομή μετοχών σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι προαιρετική και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας στην οποία ανήκουν οι διανεμόμενες μετοχές, με απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία την οριζόμενη στα άρθρα 29, παρ. 1, 2 και 31 παρ. 1 αντίστοιχα του κωδ.Ν.2190/1920. Για το σκοπό αυτό η εταιρία αποκτά τις μετοχές προσφεύγοντας στην αγορά, ή εκδίδοντας νέες μετοχές με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που είτε συντελείται με μη διατεθέντα κέρδη είτε καλύπτεται από τους μετόχους. Οι προς διανομή μετοχές μπορεί να είναι κοινές ή προνομιούχες. Δικαιούχοι μπορεί να είναι πρόσωπα που απασχολούνται με οιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση ή σε επιχείρηση που είναι συνδεδεμένη με αυτήν. Η διάθεση των μετοχών γίνεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου και με παράδοση των μετοχών στους δικαιούχους. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ειδικότερα το είδος και τον αριθμό των προς διανομή μετοχών, τους δικαιούχους εργαζόμενους, και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Ιδίως είναι δυνατό προκειμένου για εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών, με την απόφαση αυτή να χορηγηθούν και δικαιώματα αγοράς μετοχών (stock option) σύμφωνα με όρους που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα αυτό πρέπει να ασκηθεί το αργότερο σε μία πενταετία από τη χορήγησή τους στο δικαιούχο. Η χορήγηση των δικαιωμάτων αγοράς συνυπολογίζεται για την τήρηση του ανωτάτου ορίου του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 2 του κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Ν.1682/87.

Άρθρο 2

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν.1731/1987 «Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού του παρόντος διατάγματος.

2. Η χορήγηση μετοχών γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που καθορίζουν αντίστοιχα τα άρθρα 29, παρ. 1, 2 και 31 του κωδ.Ν.2190/1920. Η απόφαση καθορίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από το νόμο.

3. Η χορήγηση των μετοχών στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται μόνο ύστερα από αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που πραγματοποιείται με την κεφαλαιοποίηση των μη διατεθέντων κερδών σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 20% αυτών.

4. Οι εκδιδόμενες μετοχές είναι ονομαστικές και επί μία τριετία από την έκδοσή τους μπορούν να μεταβιβασθούν μόνο κατόπιν εγκρίσεως της γενικής συνέλευσης. Παραδίδονται στους δικαιούχους και παρέχουν πλήρη μετοχικά δικαιώματα, ιδίως δικαίωμα ψήφου και λήψη μερίσματος. Μετά την πάροδο της τριετίας οι μετοχές αντικαθίστανται από ανώνυμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

5. Σε κάθε διανομή δεν είναι δυνατή η χορήγηση σε δικαιούχο υπερτριπλασίου αριθμού μετοχών από τις χορηγούμενες σε οιονδήποτε άλλο δικαιούχο.»

Ν.2238/1994, άρθρο 99, παρ. 2

«2. Ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες μπορούν να διανέμουν σε κάθε διαχειριστική χρήση, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, μέρος των ετήσιων καθαρών κερδών, όπως αυτά προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.2190/1920, με τη μορφή μετοχών τους στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Οι μετοχές, που χορηγούνται στους εργαζόμενους, πρέπει να προέρχονται από αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, ρυθμίζεται το ύψος του ποσού που μπορούν να διανέμουν οι ανώνυμες εταιρίες από τα κέρδη τους στους εργαζόμενους, οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης μετοχών και ιδίως θέματα που αφορούν το είδος των μετοχών αυτών, τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στα πρόσωπα των δικαιούχων, τον τρόπο διάθεση και κατανομής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου.»

Ν.2257/1994, άρθρο δεύτερο, παρ. 24

«24. Η δυνατότητα που παρέχεται στην εταιρία με βάση το άρθρο 16 παρ. 5 του κωδ.ν.2190/1920 ανατίθεται στο Δ.Σ. με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγραφοι 4 και 6 για διάστημα έξι μηνών από την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται όταν η απόκτηση ιδίων μετοχών είναι αναγκαία για να αποφευχθεί επικείμενη σοβαρή ζημία στην εταιρία. Στην περίπτωση αυτήν η επόμενη Γ.Σ. πρέπει να ενημερωθεί από το Δ.Σ. για τους λόγους ή το σκοπό των αποκτήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, τον αριθμό και την ονομαστική αξία, το τμήμα του καλυφθέντος κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, καθώς και την αξία των μετοχών αυτών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 16 του κωδ.ν.2190/1920.

Ν.1969/1991, άρθρο 69

«Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δύναται να αγοράσει μέσω του Χρηματιστηρίου μετοχές της μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού αυτών. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και γνώμη της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διατάξεως αυτής.»

Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

Μπορείς κάποιος να μου επιβεβαιώσει εάν επιτρέπεται από Α.Ε. η αγορά δικών της μετοχών από Μέτοχό της που θέλει να αποχωρήσει με αντάλλαγμα ακίνητο της Α.Ε. (είναι κατασκευαστική με αρκετά ακίνητα). Η σχετική συμφωνία όριζει ότι η Α.Ε. θα τις ακυρώσει εντός τριετίας;

Επιτρέπονται/είναι εφικτά τα παραπάνω.....

Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

Καλημέρα στο φόρουμ

Εχω την εξής περίπτωση: Μέτοχος Α.Ε. επιθυμεί να αποχωρήσει από την Α.Ε. Τις μετοχές θα αγοράσει η Α.Ε. (και όχι οι μέτοχοι αυτής), της οποίες ακολούθως θα ακυρώσει εντός δύο ετών. Αντιλαμβάνομαι ότι το παραπάνω υπάγεται στο άρθρο 16 του νόμου περί ΑΕ περί απόκτησης ιδίων μετοχών και όχι εξαγορά.

Θα χρειασθεί συμφωνητικό αγοράς μεταξύ της ΑΕ και του μετόχου? Επί του τιμήματος αγοράς που θα καταβάλει η Α.Ε. καταβάλλεται φόρος από την Α.Ε. και ποίο το ύψος αυτού?

Ακολούθως προβαίνω σε μείωση του κεφαλαίου, ακύρωση των μετοχών και τροποποίηση του καταστατικού?

Μήπως μου διαφεύγει κάτι άλλο?

Ευχαριστώ για την βοήθεια

Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest ΝΕΟΣ

Καλημέρα στο φόρουμ

Εχω την εξής περίπτωση: Μέτοχος Α.Ε. επιθυμεί να αποχωρήσει από την Α.Ε. Τις μετοχές θα αγοράσει η Α.Ε. (και όχι οι μέτοχοι αυτής), της οποίες ακολούθως θα ακυρώσει εντός δύο ετών. Αντιλαμβάνομαι ότι το παραπάνω υπάγεται στο άρθρο 16 του νόμου περί ΑΕ περί απόκτησης ιδίων μετοχών και όχι εξαγορά.

Θα χρειασθεί συμφωνητικό αγοράς μεταξύ της ΑΕ και του μετόχου? Επί του τιμήματος αγοράς που θα καταβάλει η Α.Ε. καταβάλλεται φόρος από την Α.Ε. και ποίο το ύψος αυτού?

Ακολούθως προβαίνω σε μείωση του κεφαλαίου, ακύρωση των μετοχών και τροποποίηση του καταστατικού?

Μήπως μου διαφεύγει κάτι άλλο?

Ευχαριστώ για την βοήθεια

Link to post
Share on other sites
  • 0

Για ποιους λόγους μία Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) μπορεί να κατέχει ίδιες μετοχές. Πώς εμφανίζονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις οι ίδιες μετοχές που κατέχει μία Α.Ε.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...