Sign in to follow this  
Guest Επισκέπτης-ΓΙΩΡΓΟΣ-

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ

Recommended Posts

Guest Επισκέπτης-ΓΙΩΡΓΟΣ-   
Guest Επισκέπτης-ΓΙΩΡΓΟΣ-

ΚΑΛΗΜΕΡΑ,

ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΕΠΕ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΠΧ 1.000 ΤΕΜ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙ (Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ) ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΔΥΟ ΟΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ???? ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ???

1.ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΒΣ ???

2.ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ??? (ΤΩΡΑ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΒΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.... ΑΛΛΑ ..... ΕΝ ΠΑΣΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΑΝ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΡΙΝΟΥΝ ΣΚΟΠΙΜΟ ΑΣ ΔΙΩΡΘΩΣΟΥΝ ΤΟ POST)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΓΙΩΡΓΟΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites

11.7.23. Διακίνηση διαφημιστικών μέσων

Με την εγκύκλιο 3/1992 (παρ. 11.9.5γ) έχει γίνει δεκτό ότι μπορεί να μην εκδίδεται Δ.Α. κατά τη διακίνηση από διαφημιστικές επιχειρήσεις αφισών, φέιγ-βολάν, μακετών, ταινιών ή δισκετών, διαφημιστικού περιεχομένου.

Διευκρινίζεται ότι ομοίως Δ.Α. μπορεί να μην εκδίδεται για τη διακίνηση και δωρεάν διάθεση διαφημιστικών εντύπων (αφίσες, φυλλάδια, φέιγ-βολάν) και στις περιπτώσεις που η διακίνηση γίνεται από τον ίδιο τον διαφημιζόμενο προς πελάτες του (έγγραφα 1019916/1176/25.3.1991, 1056375/303/2.5.1997).

Περαιτέρω, η παραπάνω θέση καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις διακίνησης διαφημιστικών εντύπων και αφισών, από τις εγκαταστάσεις εταιρείας μη διαφημιστικής προς εμπορικούς αντιπροσώπους της, με σκοπό την περαιτέρω δωρεάν διάθεση των διαφημιστικών εντύπων από τους τελευταίους (έγγραφο 1011093/80/18.2.2002).

απο το βιβλιο του Γ. Τζιμα

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία

1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(Κ.Φ.Ε., άρθρο 31, παρ. 1, περ. ιδ’)

Α. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Δαπάνες διαφήμισης γενικά

1. Η αναγραφή σε αναπτήρες και στυλό της επωνυμίας επιχείρησης αποτελεί διαφήμιση και η σχετική δαπάνη αγοράς των πιο πάνω αντικειμένων, δεν εκπίπτει, από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν δεν έχει καταβληθεί τοπροβλεπόμενο τέλος διαφήμισης. (1073638/10687/Β0012/18.8.1999)

2. Η δαπάνη διαφημίσεως η οποία γίνεται με ένθετα έντυπα σε εφημερίδες και περιοδικά, δεν εκπίπτει, από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος διαφήμισης. (1029358/10420/ΠΟΛ.1125/4.4.2000)

3. Οι διαφημιστικές δαπάνες που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια προβολής τους για γευστικές δοκιμές προϊόντων σε κέντρα διασκέδασης, τοποθέτηση ειδικών stands σε σούπερ μάρκετ και happenings υπάγονται σε τέλος διαφήμισης υπέρ δήμων και κοινοτήτων και δεν εκπίπτουν, από τα ακαθάριστα έσοδά τους, όταν δεν έχει καταβληθεί το πιο πάνω τέλος. (1088360/10819/Β0012//12.11.2002) (Α.Π.43509/24.10.2002 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε.Δ.Δ.Α. Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ)

4. Οι δαπάνες διαφήμισης επιχείρησης για τη διεύρυνση των πωλήσεων των προϊόντων της στις χώρες όπου είναι εγκατεστημένες ή θα ιδρυθούν θυγατρικές της εταιρείες δεν εκπίπτουν, από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν δεν πραγματοποιούνται εξαγωγές προς τα ανωτέρω κράτη. (1105688/10570/Β0012/23.12.1996)

5. Η αναγραφή στα υλικά συσκευασίας στοιχείων ξένων προς την επωνυμία και κυρίως προς το αντικείμενο της επιχείρησης ή του καταστήματος ή εμφαντικής προβολής μεμονωμένου και ειδικά προσδιορισμένου προϊόντος, συνιστά διαφήμιση και η σχετική δαπάνη δεν εκπίπτει, από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν δεν έχει καταβληθεί τοπροβλεπόμενο τέλος διαφήμισης. (Σχετ. Ν.Σ.Κ.25/2000 και Εγκ. ΠΟΛ.1125/4.4.2000)

Χρηματικά έπαθλα σε τηλεοπτικά - ραδιοφωνικά παιχνίδια

Τα χρηματικά έπαθλα που καταβάλλουν επιχειρήσεις - δωροθέτες στους συμμετέχοντες σε τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά παιχνίδια, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, όταν δεν έχει καταβληθεί από το διαφημιστή ή διαφημιζόμενο εγκαίρως και προσηκόντως ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο επί των διαφημίσεων καθώς και το δημοτικό τέλος διαφήμισης εφόσον οφείλονται. (1038282/10221/Β0012/11.4.2001)

Β. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.τ.Ε.

1. Η δαπάνη εκτύπωσης φυλλαδίου στο εξωτερικό, το οποίο όμως διανεμήθηκε στην Αθήνα, δεν αναγνωρίζεται εφόσον δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος διαφήμισης. (Σ.τ.Ε.2069/1982)

2. Τα διαφημιστικά έντυπα που διανέμονται δωρεάν με εφημερίδες και περιοδικά, συρραμμένα ή μη μεταξύ των σελίδων τους δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα χωρίς την καταβολή του σχετικού τέλους διαφήμισης. (Σ.τ.Ε. 2439- 40/1996)

3. Επώνυμα διαφημιστικά δώρα είναι τα δώρα επί των οποίων τίθεται όχι μόνον ολόκληρη η επωνυμία ή το σήμα της επιχειρήσεως, αλλά και οποιαδήποτε ένδειξη που υποδηλώνει την ταυτότητα της επιχειρήσεως, ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ή όχι η διαφήμιση, στην οποία απέβλεψε κατ’ αρχήν η επιχείρηση και η σχετική δαπάνη διαφήμισης δεν εκπίπτει αν δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος διαφήμισης. (Σ.τ.Ε. 888/1991)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.