Jump to content

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 Ν.2238/1994 ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 1988 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1987) ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ;


Recommended Posts

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ:

1. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΣΤΙΣ 20-08-2007, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΔΟΥ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ Μ1) ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 10-05-2007 10-05-1987.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΣΤΙΣ 20-08-2007, ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.1599/1986, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ & ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ) ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κ.Β.Σ. (Κ.Φ.Σ.)

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Η 31-12-1987 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛ 1068/2001 &1028/2003 & ΤΗΣ ΕΓΚ.1030160/650/ΔΜ/19-01-2001) ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ Φ.Ι.Χ. ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 31-12-1987.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Α. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 Ν.2238/1994 ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 1988 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1987) ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ

Β. ΑΝ ΝΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Link to comment
Share on other sites

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ:

1. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΣΤΙΣ 20-08-2007, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΔΟΥ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ Μ1) ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 10-05-2007.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΣΤΙΣ 20-08-2007, ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.1599/1986, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ & ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ) ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κ.Β.Σ. (Κ.Φ.Σ.)

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Η 31-12-1987 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛ 1068/2001 &1028/2003 & ΤΗΣ ΕΓΚ.1030160/650/ΔΜ/19-01-2001) ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ Φ.Ι.Χ. ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 31-12-1987.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Α. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 Ν.2238/1994 ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 1988 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1987) ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ

Β. ΑΝ ΝΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ

Link to comment
Share on other sites

Εμένα η απορία μου έγκειται στο γεγονός:

Πως είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ο χρόνος διακοπής δεδομένου ότι δεν προσκομίσθηκαν βιβλία και στοιχεία?

Αυτό θέλω πρώτα να μάθω.

Γραφει ο ΑΛεκος :

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Η 31-12-1987 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛ 1068/2001 &1028/2003 & ΤΗΣ ΕΓΚ.1030160/650/ΔΜ/19-01-2001) ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ Φ.Ι.Χ. ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 31-12-1987.

Link to comment
Share on other sites

Κοίτα Αλέκο .. η άποψη μου έχει ως εξής:

Παρουσιάζεσαι και δηλώνεις απώλεια στοιχείων .. τρως το πρόστιμο και κάνεις τουμπεκί.. :D

μετά παλεύεις για όσο παλαιότερη ημερομηνία διακοπής για να γλιτώσεις άλλα πρόστιμα..

καταφέρνεις και περνάς την ημερομηνία πώλησης του Φ.Ι.Χ... άριστα..

μην είσαι και πλεονέκτης.. :D

Link to comment
Share on other sites

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

"1. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΣΤΙΣ 20-08-2007, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΔΟΥ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ Μ1) ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 10-05-1987"

ΕΠΙΣΗΣ

ΔΕΝ ΖΗΤΑΝΕ ΠΡΟΣΤΜΟ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ .... ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κ.Β.Σ.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

ΝΑ!. μιά νέα μέθεδος φοροδιαφυγής που δέν έχει εντοπίσει το ΥΠ. ΟΙΚ. ακόμα, δηλώνεις απώλεια βιβλίων και στοιχείων , υποβάλλεις δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία , που με βάση το άρθρο 68 τουν.2238/94, έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων(δηλαδή υπάρχει παραγραφή). ΄Ολα αυτά τα δέχεται το τμήμα ελέγχου της "αμνημόνευτης" ΔΟΥ,στηριζόμενο λέει, ότι κατατέθηκαν οι πινακίδες ενός ΦΙΧ, πού είχε το 1987.

ρέ παιδιά !!!!! , πού βρίσκεται αυτή η ΔΟΥ να πάμε και εμείς,

Καί από την άλλη ο αθεόφοβος συνάδελφος ζητάει και τα ρέστα του!

Πρέπει να μήν ξεχνάμε τις λαικές ρύσεις : " Τα εν οίκω μή ενδήμω " και " βλέπε άκου και μή μιλάς "

Link to comment
Share on other sites

Αλέκο η παραγραφή ισχύει για τα χρησιμοποιημένα στοιχεία .

Τα μη χρησιμοποιημένα δεν έχουν χρόνο παραγραφής και οφείλεις να ταπροσκομίσεις προς ακύρωση όποτε και αν γίνει η διακοπή .

Νομίζω υπάρχει και παρόμοια συζήτηση σε άλλο θέμα

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ν.2523

Άρθρο 5

Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

(Κ.Β.Σ.) – Αντικειμενικό σύστημα

.......

4. Πράξεις ή παραλείψεις, που συνιστούν παράβαση των διατάξεων αυτών και ανάγονται σε περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους κρίνονται αυτοτελώς, και εκδίδεται χωριστή, κατά διαχειριστική περίοδο, απόφαση επιβολής προστίμου.

Οι παραβάσεις μη διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών εγγραφών ή μη επίδειξης αυτών, ανάγονται στο χρόνο που διαπιστώνονται ή πιστοποιούνται και εάν ο χρόνος αυτός είναι μετά τη διαχειριστική περίοδο που έπαυσε να υφίσταται το πρόσωπο, χρόνος αναγωγής των παραβάσεων λογίζεται η τελευταία διαχειριστική περίοδος αυτού.

Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από τα έτη στα οποία αναφέρονται και αφορούν τα βιβλία, τα στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 30 του Π.Δ.186/1992.

Link to comment
Share on other sites

Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών. ΠΟΛ. 1028 - 21/2/2003

.....

5. Τέλος, επισημαίνεται ότι, ειδικά επί επιχειρήσεων που κατέχουν Δ.Χ. ή επαγγελματικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, δεν θα γίνεται σε καμιά περίπτωση δεκτή εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών που ανάγεται σε χρόνο πριν από το χρόνο μεταβίβασης του αυτοκινήτου ή κατάθεσης των πινακίδων του.

*****

1100480/863/Β0015/ΠΟΛ.1264/6.11.2000

Δεν απαιτείται ακύρωση αχρησιμοποίητων στοιχείων του ΚΒΣ που εκδίδονται αθεώρητα βάσει των γενικών διατάξεων ή των αποφάσεων ΠΟΛ.1105/1999 και ΠΟΛ.1071/2000

....

2. Εξάλλου, κατά πάγια διοικητική θέση (εγκύκλιος Σ.1956/168/ΠΟΛ.194//18.6.1987 και έγγραφά μας 115970/2051/Α0012/27.1.1998, 1011014/60/0015//5.2.1999), προσκομίζονται όταν συντρέχει περίπτωση (π.χ. διακοπή εργασιών) μόνο τα θεωρημένα αχρησιμοποίητα φορολογικά στοιχεία και όχι τα αθεώρητα στοιχεία ή τα θεωρημένα βιβλία.

3. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η υποχρέωση ακύρωσης μη χρησιμοποιηθέντων φορολογικών στοιχείων υφίσταται σε κάθε περίπτωση για τα θεωρημένα, καθόσον η διαδικασία αυτή καθιερώθηκε με σκοπό την παρακολούθηση αυτών των στοιχείων,

ούτως ώστε να αποκλειστεί η παράνομη χρησιμοποίησή τους. Επομένως, δεν υπάρχει υποχρέωση ακύρωσης γενικά μη χρησιμοποιηθέντων αθεώρητων φορολογικών στοιχείων και κατά συνέπεια ούτε των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται αθεώρητα βάσει των ΑΥΟ που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας, καθόσον κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό

*******

Αρ.Πρωτ.1066321/446/0015/9.8.07

ΘΕΜΑ:<<Χρόνος διαφύλαξης των θεωρημένων αχρησιμοποίητων στοιχείων του Κ.Β.Σ.>>

Σε απάντηση της από 3.7.2007 αίτηση σας , με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε το χρόνο διαφύλαξης των θεωρημένων αχρησιμοποίητων στοιχείων του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) , θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Κατά πάγια διοικητική θέση (εγκύκλιοι Σ 1956/ΠΟΛ, 194/18.6.1987, 1100480/863/Β0015/ΠΟΛ, 1264/6.11.2000 και έγγραφό μας 1011014 /60 /0015 /5,2,1999) προσκομίζονται για ακύρωση, όταν συντρέχει περίπτωση (π.χ. διακοπή εργασιών ) μόνο τα θεωρημένα αχρησιμοποίητα φορολογικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων που είχαν θεωρηθεί μέχρι 31/12/1996 και τα οποία είχαν καταστεί άκυρα ως προς την θεώρησης τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2515/1997.

Όπως διευκρινίστηκε με το έγγραφο μας 1059171/468/19.7.2006, η υποχρέωση προσκόμισης των θεωρημένων αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων υφίσταται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από τον χρόνο διαφύλαξης των χρησιμοποιούμενων στοιχείων, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν συγκεκριμένες χρήσεις αφού δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

Συμπερασματικά ο χρόνος διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων και κατ’ επέκταση η παραγραφή του χρόνου διαφύλαξης αυτών, που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. συναρτάται με τις χρήσεις που αυτά αφορούν εμπεριέχουν και όχι με το χρόνο θεώρησης αυτών, αφορά δηλαδή τα χρησιμοποιημένα στοιχεία.

Έτσι για παράδειγμα, εάν σε δελτίο αποστολής που φέρει θεώρηση το έτος 1994 έχουν καταχωρηθεί συναλλαγές των χρήσεων 1994, 1995 και 1996 (οικ .έτη 1995-1997), ο χρόνος διαφύλαξης αυτού (με βάση την τελευταία χρήση που εμπεριέχει, δηλαδή το 1996), έληγε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. , το 2003, εφόσον το στέλεχος είχε όλο εξαντληθεί-χρησιμοποιηθεί ( και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ύπαρξης στη χρήση αυτή πλαστικών ,εικόνων κλπ, στελεχών).

Κατά συνέπεια, η μη προσκόμιση από τον υπόχρεο , κατά την διακοπή των εργασιών του, των θεωρημένων αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων , επισύρει σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ.8 περ. θ’) του ν.2523/1997.

Τέλος, σημειώνεται ότι για τον τρόπο απόδειξης-δήλωσης ότι τα θεωρημένα φορολογικά στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί (εξαντληθεί) ή όχι, σας γνωρίζουμε ότι η διαπίστωση αυτή είναι σε κάθε περίπτωση θέμα πραγματικό, η εξέταση του οποίου ανήκει στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του υπαλλήλου που έχει ορισθεί από αυτόν, ο οποίος μπορεί να το εξετάσει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ. από οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίσει ο υπόχρεος ).

****************

Σ.τ.Ε 2505/1994 Β' Τμ.

Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Υποχρέωση του επιτηδευματία να διατηρεί τα βιβλία και στοιχεία για μία πενταετία από τη λήξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου. Μετά την πάροδο της πενταετίας δεν μπορούν να επιβληθούν διοικητικές ποινές για παραβάσεις του ΚΦΣ που να αφορούν τα έτη αυτά.

3. Επειδή απο το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι υποχρέωση του επιτηδευματία να διατηρεί τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Φορολογικών. Στοιχείων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων υπάρχει μόνο για μία πενταετία από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εις την οποία αφορούν η ευθύνη δε του επιτηδευματία ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, συνεπαγόμενη την επιβολήν των διοικητικών ποινών των προβλεπόμενων απο τις ως άνω διατάξεις, πηγάζει απο την ανωτέρω υποχρέωση αυτού. Επομένως μετά την παρέλευση της πενταετίας αυτής, παύει η υποχρέωση του επιτηδευματία για τη διατήρηση των βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, τα οποία αφορούν εις προγενέστερα αυτής διαχειριστικά έτη και εκλείπει η νόμιμη προϋποθεση για την επιβολή διοικητικών ποινών για παραβάσεις του Κώδικα αυτού δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να αφορούν οι ποινές αυτές εις βιβλία και στοιχεία, τα οποία δεν έχει πλέον υποχρέωση ο επιτηδευματίας να διατηρεί.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28.5.2009

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19.3.2001 και 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21.2.2003 εγκυκλίων διαταγών, με τις οποίες δόθηκαν διευκρινίσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής εργασιών και με αφορμή αιτήματα ενδιαφερομένων για εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης ακόμη και στην περίπτωση που επαγγελματικό αυτοκίνητο Ι.Χ. (ΦΙΧ) παραμένει στην κατοχή της, διευκρινίζουμε τα εξής:

Με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι στις περιπτώσεις που κατά το κρινόμενο διάστημα υπάρχει επαγγελματικό αυτοκίνητο Ι.Χ. (ΦΙΧ), το έννομο αποτέλεσμα παράγεται από το πραγματικό γεγονός της παύσης εργασιών της ατομικής επιχείρησης και όχι από το τυπικό γεγονός της κατοχής επαγγελματικού αυτοκινήτου Ι.Χ. (ΦΙΧ).

Επομένως, η κατοχή επαγγελματικού αυτοκινήτου Ι.Χ. (ΦΙΧ) δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία να αποστερηθεί η ατομική επιχείρηση του δικαιώματός της να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία αυτή της πραγματικής παύσης των εργασιών της και να γίνεται δεκτή, εφόσον ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ, μετά τις προσήκουσες ελεγκτικές επαληθεύσεις που ορίζονται με τις προαναφερθείσες εγκύκλιες διαταγές, διαπιστώνει με βεβαιότητα τον πραγματικό χρόνο της διακοπής.

Σημειώνεται, όμως, ότι κατά το χρόνο υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής εργασιών πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί είτε η κατάθεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. και η αυτοπαράδοση αυτού ή η μεταβίβασή του είτε η οριστική διαγραφή του, χωρίς η ημερομηνία κατάθεσης και αυτοπαράδοσης ή μεταβίβασης ή οριστικής διαγραφής, κατά περίπτωση, να είναι δεσμευτική ως προς το χρόνο διακοπής εργασιών της ατομικής επιχείρησης.

Στην περίπτωση αυτή η αυτοπαράδοση ή ο διακανονισμός του παγίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την ημερομηνία που ο προϊστάμενος της ΔΟΥ διαπιστώσει ότι είναι ο πραγματικός χρόνος της διακοπής των εργασιών. Η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική περιοδική δήλωση για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο προκειμένου να καταβάλει τον ΦΠΑ της αυτοπαράδοσης, καθώς και αρχική ή τροποποιητική εκκαθαριστική δήλωση προκειμένου να συμπεριλάβει την εν λόγω αυτοπαράδοση ή να διενεργήσει τον εν λόγω διακανονισμό του παγίου, με τους πρόσθετους φόρους που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2523/1997 μέχρι την ημερομηνία της υποβολής τους. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εν λόγω αυτοκινήτου αυτή θα πραγματοποιηθεί από το φυσικό πρόσωπο (ως ιδιώτης) και όχι από τον υποκείμενο στο φόρο (επιχείρηση).

Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της παρ.17 του Κεφαλαίου Ε’ της υπ’ αριθ. Α2/29542/5347/9.8.1991 (ΦΕΚ 707/Β’) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, προβλέπεται ότι, οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου ή τρίτροχου οχήματος υποχρεούνται όπως σε περίπτωση διακοπής των εργασιών τους να καταθέσουν την άδεια και τις κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου τους στη ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης.

Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια ΔΟΥ πρέπει να στέλνει τα στοιχεία αυτά στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που εδρεύουν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από τις οποίες έχουν εκδοθεί αυτά.

Ύστερα από τα ανωτέρω, η παρ. 5 της υπ’ αριθ. 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21/2/2003 προαναφερθείσας εγκυκλίου διαταγής, η οποία αντιμετωπίζει διαφορετικά το ανωτέρω θέμα, παύει να ισχύει κατά το μέρος που αυτή αναφέρεται σε ατομικές επιχειρήσεις που κατέχουν Φ.Ι.Χ αυτοκίνητο, ενώ, αντίθετα, εξακολουθεί να ισχύει για τις επιχειρήσεις που κατέχουν Δ.Χ. αυτοκίνητο, οι οποίες υπάγονται στους περιορισμούς που τίθενται στην εν λόγω παράγραφο, λόγω του αντικειμένου των εργασιών τους (εκμετάλλευση Δ.Χ. αυτοκινήτου), καθώς και για τα νομικά πρόσωπα που κατέχουν Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

ΠΟΛ.1153/5.11.2010

Προσκόμιση αχρησιμοποίητων, θεωρημένων φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, κατά τη διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Αντ. Γαστεράτος

Τηλέφωνο: 210 3610030

ΠΟΛ 1153

ΘEMA: Προσκόμιση αχρησιμοποίητων, θεωρημένων φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, κατά τη διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσης τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία, διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου.

2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι, η μη διαφύλαξη κάθε βιβλίου ή κατάστασης ή ανά πενήντα (50) φύλλα φορολογικών στοιχείων ή άλλων δικαιολογητικών εγγράφων για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., συνιστά αυτοτελή παράβαση, εκτός αν η μη διαφύλαξη οφείλεται αποδεδειγμένα σε ανώτερη βία.

3. Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδάφιου της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, οι παραβάσεις μη διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών εγγραφών ή μη επίδειξης αυτών, ανάγονται στο χρόνο που διαπιστώνονται ή πιστοποιούνται και εάν ο χρόνος αυτός είναι μετά τη διαχειριστική περίοδο που έπαυσε να υφίσταται το πρόσωπο, χρόνος αναγωγής των παραβάσεων λογίζεται η τελευταία διαχειριστική περίοδος αυτού.

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής στην κύρια φορολογία εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίμων. Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης στην οποία αφορά η παράβαση. Στα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. ως και σε άλλα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία του εισοδήματος.

5. Το πρόστιμο του Κ.Β.Σ. είναι διοικητική κύρωση για την επιβολή της οποίας δεν εξετάζεται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί και μόνο η διαπίστωση της παράβασης, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή της υποκειμενικής υπαιτιότητας εκ μέρους του υποχρέου (ΣτΕ 2074/1982).

Άλλωστε το πρόστιμο του Κ.Β.Σ. δεν έχει ταμειακό σκοπό, κλιμακώνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (κατηγορία βιβλίων), το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης και αποσκοπεί στη συμμόρφωση των φορολογουμένων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα αυτό.

6. Περαιτέρω, κατά πάγια διοικητική θέση, (εγκύκλιοι ΠΟΛ.194/18.6.1987 και ΠΟΛ.1264/6.11.2000),μόνο τα θεωρημένα αχρησιμοποίητα φορολογικά στοιχεία και όχι τα αθεώρητα στοιχεία ή τα θεωρημένα βιβλία, προσκομίζονται για ακύρωση στη ΔΟΥ, όταν συντρέχει περίπτωση (π.χ. διακοπή εργασιών).

7. Εξάλλου με την παράγραφο 7 του άρθρου 8 της Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 με θέμα τον ανακαθορισμό διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών ορίζεται ότι ειδικά επί εκπρόθεσμων δηλώσεων διακοπής εργασιών πέραν του ενός έτους πριν από τη χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης, διενεργείται ο προβλεπόμενος φορολογικός έλεγχος, προκειμένου να διαπιστώνεται ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών παράλληλα με την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου.

8. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι, εφόσον, μετά τη διενέργεια του προσήκοντος ελέγχου, διαπιστωθεί ότι, ο επιτηδευματίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει παύσει οριστικά τις εργασίες του (συναλλαγές του) σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο στο παρελθόν, γίνεται δηλαδή αποδεκτή η εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής των εργασιών του σε χρήση για την οποία έχει ήδη παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου (ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ & ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ) (Η ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ) να επιβάλει φόρο και παρήλθε ο χρόνος υποχρεωτικής διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων , βάσει των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 21 παρ.2 και 39 παρ.3 του Κ.Β.Σ., συνάγεται ότι δεν μπορούν να βεβαιωθούν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. και να επιβληθούν τα αντίστοιχα πρόστιμα για απώλεια βιβλίων, στοιχείων, δικαιολογητικών εγγραφής φορολογικών ταμειακών μηχανών κ.λ.π. για τη χρήση αυτή.

9. Αυτονόητο είναι ότι εφόσον μεταγενέστερα προκύψουν στοιχεία και δεδομένα που αποδεικνύουν ότι, σε χρόνο μετά τη διακοπή των εργασιών, κατά τον οποίο δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου, ο επιτηδευματίας έχει προβεί σε οποιαδήποτε συναλλακτική δραστηριότητα που σχετίζεται με το επιτήδευμα το οποίο έχει διακόψει, η σχετική υπόθεση μπορεί να αναβιώσει φορολογικά βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994 και να επιβληθούν τα πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. Κάθε άλλη θέση της Διοίκησης για το ως άνω θέμα παύει να ισχύει από την έκδοση της παρούσας.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ( ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΠΑΓΙΩΝ ) ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ, ΕΧΟΥΜΕ, Η ΘΑ ΚΟΨΟΥΜΕ??? ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ......

Link to comment
Share on other sites

ΒΕΒΑΙΩΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ( ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΠΑΓΙΩΝ ) ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ, ΕΧΟΥΜΕ, Η ΘΑ ΚΟΨΟΥΜΕ??? ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ......

Δεν προσκομίζουμε το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης για ακύρωση γιατί είναι αθεώρητο.Το προσκομίζουμε στον έλεγχο μόνο για να αποδείξουμε ότι έχει γίνει η αυτοπαράδοση παγίων.Εξάλλου καταθέτεις και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίστανται πάγια στην επιχείρηση και το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης των παγίων αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...