Jump to content

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ


Guest chipy
 Share

Recommended Posts

Guest chipy

Οι πιστωτικοί τόκοι που προκύπτουν απο τον λογ/σμό όψεως καθώς και η παρακράτηση φόρου σε ποιό λογ/σμό πρέπει να καταχωρηθούν;

Link to comment
Share on other sites

Guest chipy

Ευχαριστώ.

Εφ΄όσον η επιχείρηση είναι ΟΕ και η φορολογία επί των τόκων εξαντλείται με την παρακράτηση του 10%, ο λογ/σμός 33.13.06 με ποιόν θα κλείσει κατά τις εγγραφές τέλους χρήσης.

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ.

Εφ΄όσον η επιχείρηση είναι ΟΕ και η φορολογία επί των τόκων εξαντλείται με την παρακράτηση του 10%, ο λογ/σμός 33.13.06 με ποιόν θα κλείσει κατά τις εγγραφές τέλους χρήσης.

63.00.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικού.

Link to comment
Share on other sites

O Σακελλης γραφει σχετικα με τους τοκους καταθεσεων των ατομικων επιχειρησεων και προσωπικων εταιριων:

"Ο παρακρατουμενος φορος επι των τοκων καταθεσεων των υποχρεων αυτων δεν καταχωρειται στα βιβλια, αλλα μειωνει τα εσοδα απο τοκους που καταχωρουνται στην πιστωση των λογ/σμων 76.03.00 ή 76.03.01, κατα περιπτωση"

"Ο παρακρατουμενος φορος δεν απεικονιζεται λογιστικα."

Το ΕΛΓΣ εκδοση δευτερη σελ.885 και 1919

Link to comment
Share on other sites

Προχωρημένος ο Σακέλλης.. :)

άλλωστε όλοι μας αυτό εφαρμόζουμε στην πράξη..

ειδικά όταν μιλάμε για τόκους 10 ευρώ το χρόνο και παρακράτηση 1 ευρώ..

και στις ΑΕ και ΕΠΕ το ίδιο γίνεται..

Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...

Σχετικά με το θέμα πιστωτικών τόκων σε προσωπική εταιρεία , και με βάση τα παραπάνω , με ποιο τρόπο ο 76.03 στις εγγραφές κλεισίματος δεν θα περασει στα καθαρά κερδη ώστε να μην φορολογηθεί;

Δεν μου έχει ξανατύχει και δεν μπορώ να βρώ κάτι παρόμοιο

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Ομόρρυθμη εταιρεία, με διπλογραφικά βιβλία δηλώνει ζημίες για το Οικονομικό Έτος 2014 (χρήση 2013). Έχει παρακρατήσεις τόκων πιστωτικών 750,00€. Οι τόκοι δηλώθηκαν μικτοί 5.000,00€ στο έντυπο Ε3. Έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε την επιστροφή του φόρου αυτού; Φορολογείται αυτοτελώς 15%; Αν είχαμε κέρδη οφείλουμε να πληρώσουμε τη διαφορά του φόρου;(από 15% σε 26%)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο ερώτημά σας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του «παλαιού» ΚΦΕ (Ν. 2238/1994), όπως είχε τροποποιηθεί με τον Ν. 4110/2013. Οι προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.), αναφέρονταν ως πρόσωπα της παρ. 4, του άρθρου 2του παραπάνω νόμου: «4. Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων».

Περαιτέρω, το εισόδημα των τόκων ανήκε στην κατηγορία των «κινητών αξιών» και υπήρχαν σχετικές διατάξεις για την αυτοτελή φορολόγησή του. Πρόκειται για το άρθρο 12, στην παράγραφο 2 του οποίου προβλέπονταν τα εξής: «2. Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων που προκύπτουν με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).  Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά τον χρόνο που γίνεται ο εκτοκισμός της κατάθεσης ή από εκείνον που καταβάλλει τους τόκους, κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων. Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων του άρθρου 2, καθώς και των υπόχρεων της παρ. 2 του άρθρου 101 (σ.σ. είναι τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα)».

Ωστόσο, ο νομοθέτης προέβλεψε εξαίρεση για αυτές τις προσωπικές εταιρείες που τήρησαν βιβλία κατά την διπλογραφία. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 10 του 2238/1994, αναφέρεται το εξής: «Όταν οι παραπάνω υπόχρεοι (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.) τηρούν διπλογραφικά βιβλία το συνολικό καθαρό εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%). Σε περίπτωση διανομής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 55. Επίσης για τους υπόχρεους αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 98 και επόμενα».

Οι διατάξεις των άρθρων 98 και επόμενα αφορούν την φορολογία των νομικών προσώπων, όπως ορίζονταν στο άρθρο 101 (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.λπ.) και συνεπώς στην περίπτωση αυτή (που η ΟΕ τηρούσε διπλογραφικά βιβλία) εξομοιώνεται με τα λοιπά νομικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα να έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 4, του άρθρου 109: «4. Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν: α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε, παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 παρ. 1 και 2, 55, 111 και 114 του παρόντος, στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο».

Άρα, θα έπρεπε το ποσό των 750 ευρώ του φόρου επί των τόκων, να είχε αναγραφεί στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης (Ε5), στον κωδικό 009. Η αναγραφή του στο Ε3, από μόνη της, δεν κατοχυρώνει το δικαίωμα της επιστροφής του. Το ποσό επιστρέφεται μετά την υποβολή αίτησης στη Δ.Ο.Υ. μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που θα καταθέτατε, αν υποβάλλατε την δήλωση εντύπως. Ωστόσο, η Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να «βλέπει» στο σύστημα το ποσό των 750 ευρώ, πράγμα το οποίο είναι εφικτό μόνο εφόσον έχει αναγραφεί στο Ε5.

Αν η ΟΕ είχε κέρδη, το ποσό αυτό θα συμψηφιζόταν με το ποσό του φόρου που θα προέκυπτε επί του συνολικού καθαρού εισοδήματός της (βλέπε ανωτέρω).

http://epixeirisi.gr/

Σχετικά με το θέμα πιστωτικών τόκων σε προσωπική εταιρεία , και με βάση τα παραπάνω , με ποιο τρόπο ο 76.03 στις εγγραφές κλεισίματος δεν θα περασει στα καθαρά κερδη ώστε να μην φορολογηθεί;

Δεν μου έχει ξανατύχει και δεν μπορώ να βρώ κάτι παρόμοιο

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...