• 0
Sign in to follow this  
diba

ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

Question

ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ?

ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΑΕΔ,ΟΕΚ

Share this post


Link to post
Share on other sites

61 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ?

ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΑΕΔ,ΟΕΚ

Σε ατομική επιχείρηση του συζύγου μπορεί ν' απασχολείται και η σύζυγος ως μισθωτός και να προσφέρει εξαρτημένη εργασία, μόνο όταν η επιχείρηση έχει ανάγκη από τις υπηρεσίες αυτές της συζύγου (Εγκ.IΚΑ23/89, Αρ. Π. 180/00). Το ίδιο ισχύει και όταν απασχολούνται στην ατομική επιχείρηση άλλα πρόσωπα που έχουν συγγένεια α' ή β' βαθμού (π.χ. παιδιά, εγγονοί, γονείς, παπούδες, αδέλφια), δηλαδή και τα πρόσωπα αυτά μπορούν ν' ασφαλίζονται (αν το επιθυμούν) στην ατομική επιχείρηση του συζύγου (ή της συζύγου) ανάλογα (Αρ. Π. 1356/92, Μ. Πρωτ. Θεσ/ νίκης 19/92). Τα παραπάνω πρόσωπα (παιδιά, γονείς, σύζυγοι κλπ., ανεξάρτητα από το αν αποτελούν χωριστή οικογένεια ή όχι) ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, εφόσον γίνει πρώτα έγγραφη αναγγελία στο ΙΚΑ. Υπάρχει σχετικό έντυπο αναγγελίας που δίνεται δωρεάν από το ΙΚΑ. Από την ημέρα που συμπληρώνεται και κατατίθεται το έντυπο αυτό στο ΙΚΑ αρχίζει και η ασφάλιση του μέλους της οικογένειας στό ΙΚΑ και λήγει με την κατάθεση παρόμοιου έντυπου κατά τη λήξη της ασφάλισης στο ΙΚΑ. Αν δεν έχει προηγηθεί αναγγελία στο ΙΚΑ, τότε η πρόσληψη αποδεικνύεται από την αναγγελία στον ΟΑΕΔ και αν δεν υπάρχει τέτοια αναγγελία, τότε η πρόσληψη αποδεικνύεται με την καταβολή των εισφορών στο ΙΚΑ ή στις τράπεζες για την αγορά ενσήμων. Ασφάλιση για χρόνο προηγούμενο ή επόμενο της αντίστοιχης αναγγελίας είναι άκυρη (Τριμ. Διοικ. Πρωτ. Αθην. 13043/96). Αν δεν υπάρχει αναγγελία στο (ΚΑ ούτε αναγγελία στον ΟΑΕΔ και έχουν καταβληθεί οι εισφορές, τότε ως ημερομηνία αγγελίας θεωρείται η επόμενη της καταβολής των εισφορών (π.χ. αν καταβλήθηκαν εισφορές με 31.7.02 για απασχόληση του συγγενικού προσώπου ως πρώτου μήνα απασχόλησής του σε οικογενειακή επιχείρηση το μήνα Ιούνιο, τότε ως ημερομηνία αγγελίας θεωρείται η 1.8.02 και η ασφάλιση από 1.6.02 - 31.7.02 ακυρώνεται). [Επίσης, αν η διακοπή της ασφάλισης των συγκεκριμένων προσώπων γίνεται χωρίς αγγελία στο ΙΚΑ, τότε ως ημερομηνία διακοπής της απασχόλησης θα λαμβάνεται η επόμενη από τη συμπλήρωση 3 μηνών από τη διακοπή καταβολής εισφορών (π.χ. καταβλήθηκαν οι εισφορές για απασχόληση μέχρι 30.5.2003 και δεν έγινε έγγραφη αναγγελία διακοπής στο (ΚΑ, τότε ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης λαμβάνεται η επόμενη από τη συμπλήρωση 3 μηνών από τη διακοπή καταβολής εισφορών, δηλαδή η 1.9.2003) (Εγκ. ΙΚΑ 93/10.12.96).

Τα έξοδα μισθοδοσίας του υπαλληλικού προσωπικού της ατομικής επιχείρησης, αν το προσωπικό αυτό συνδέεται με τον εργοδότη με συγγένεια μέχρι τον τέταρτο βαθμό, αναγνωρίζονται φορολογικά και θεωρείται ότι προέρχονται από εξαρτημένη εργασία, εφόσον καταβλήθηκαν ή βεβαιώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας επικουρικής υποχρεωτικής ασφάλισης στο (ΙΚΑ ή σε άλλους ασφαλιστικούς ,οργανισμούς. Το ίδιο ισχύει και όταν υπάρχει συγγενική σχέση μεταξύ του εργαζόμενου και κάποιου από τα μέλη της Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., κοινοπραξίας ή κοινωνίας, όταν πρόκειται για επιχειρήσεις αυτού του είδους. Δηλαδή, μπορεί να συναφθεί σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και μεταξύ συζύγων καθώς επίσης και μεταξύ ανθρώπων που συζούν χωρίς να είναι παντρεμένοι, αρκεί να είναι πραγματική και όχι εικονική) η σύμβαση της εξαρτημένης εργασίας (Εγγρ. Υπ. Εργ. 2115/91). Τα μέλη της οικογένειας ασφαλίζονται μόνο με τα ποσοστά του ΙΚΑ . Δηλαδή, δεν ασφαλίζονται με τα ποσοστά του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ο.Ε.Κ. Επίσης, ασφαλίζονται κανονικά και στο αντίστοιχο επικουρικό ταμείο. Οι ημέρες ασφάλισης είναι 25 το μήνα με πλήρη όμως ασφάλιση (και όχι με μειωμένη ημερήσια απασχόληση) και με μισθό αυτόν της συλλογικής σύμβασης του κλάδου ή τον τυχόν μεγαλύτερο καταβαλλόμενο μισθό (Εγκ.IΚΑ93/10.12.96). Μπορεί όμως, συγγενικό πρόσωπο ν' απασχολείται και λιγότερες από 25 μέρες το μήνα, αλλά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που η επιχείρηση λειτουργεί λόγω της φύσης των εργασιών της ορισμένες μόνο ημέρες το μήνα, ενώ τις υπόλοιπες μέρες παραμένει κλειστή (π.χ. κέντρα διασκέδασης που λειτουργούν μόνο Σαββατοκύριακα κλπ.) (Εγκ. ΙΚΑ 93/10.12.96).

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλά βρε Αποστόλη

Απαντάς, που απαντάς, σε συζήτηση του Ιούνη του 2004 (έξι χρόνια μετά) , δεν κάνεις τον κόπο να διαβάσεις την απάντηση ?

......................................................

Τα μέλη της οικογένειας ασφαλίζονται μόνο με τα ποσοστά του ΙΚΑ . Δηλαδή, δεν ασφαλίζονται με τα ποσοστά του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ο.Ε.Κ. Επίσης, ασφαλίζονται κανονικά και στο αντίστοιχο επικουρικό ταμείο.

...........................................

(Εγκ. ΙΚΑ 93/10.12.96).

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ioaniskal   
Guest ioaniskal

καλημέρα σε όλους

επειδή το παραπάνω θέμα με ενδιαφέρει άμεσα

(σκέφτομαι να ασφαλίσω τη σύζυγο στην ατομική μου επιχείρηση, καθαρά για λόγους ενσήμων επειδή είναι άνεργη και δεν έχει συμπληρώσει 1500 ένσημα που χρειάζονται για αυτασφάλιση στο ΙΚΑ)

διάβασα τα παραπάνω και ήταν πολύ κατατοπιστικά

σε εκείνο όμως που δεν μου λύθηκε η απορία είναι αν θα πρέπει στα επιδόματα αδείας, χριστουγέννων και πάσχα να πληρώνω διπλές εισφορές στο ΙΚΑ. Εμείς εννοείται ότι δεν θέλουμε.

Και το άλλο που έχω να ρωτήσω είναι σε ποιο σημείο θα πρέπει να δηλώνω τα έξοδα του "μισθού" και της ασφάλισης στη περιοδική δήλωση φπα.

Υπόψην ότι η περιοδικές δήλωσεις που κάνω μέχρι τώρα είναι μηδενικές από την έναρξη 07/2010 εως τώρα και αυτό γιατί είμαι ήδη εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με ασφάλιση στο ΙΚΑ και έχω πάρει απαλλαγή από ΟΑΕΕ (νέος ασφαλισμένος μετά το 93) και ακόμα δεν έχω ξεκινήσει ουσιαστική δραστηριότητα της ατομικής μου επιχείρησης.

Υπάρχει κάποιο πλαφόν που θα πρέπει να προσέξω όσον αφορά τα ποσά που θα δηλώνω;

ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ?

ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΑΕΔ,ΟΕΚ

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΟΥ , ΤΟ ΕΘΕΣΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΟΧΙ .

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ . ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΧΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ .

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ) , ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΛΠ.

ΧΡΗΣΤΟΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Gwgw   
Guest Gwgw

Καλημέρα,

Εργοδότης διέκοψε την απασχόληση συγγενικού προσώπου (της συζύγου συγκεκριμένα) με καταγγελία σύμβασης η οποία κατατέθηκε στον ΟΑΕΔ κανονικά. Παρέλειψε όμως να γνωστοποιήσει την διακοπή απασχόλησης στο ΙΚΑ. Γνωρίζει κάποιος αν θα υπάρξουν επιπτώσεις σε μελλοντικό έλεγχο του ΙΚΑ, δεδομένου ότι έχει κατατεθεί η καταγγελία στον ΟΑΕΔ?

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Gwgw   
Guest Gwgw

Γιατί να χρειάζεται καταγγελία στο Ικα...η καταγγελία σύμβασης στο ΙΚΑ αρκεί...

Κι όμως χρειάζεται και η γνωστοποίηση στο ΙΚΑ και μάλιστα την ίδια μέρα της αποχώρησης... Υπάλληλος του ΙΚΑ με ενημέρωσε οτι εφόσον η καταγγελία πήγε στην ίδια ημέρα στον ΟΑΕΔ δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως πήγε την όγδοη πχ ημέρα σε έλεγχο θα καταλογιστούν οι επιπλέον εισφορές που αναλογούν στο διάστημα της πραγματικής διακοπής απασχόλησης και της ημερομηνίας αναγγελίας στον ΟΑΕΔ, συν οι όποιες προσαυξήσεις. Μάλλον τελικά ισχύει αυτό..

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Gwgw   
Guest Gwgw

Αυτό ισχύει για τους α βαθμούς συγγένειας ή και για όλους....?

Οχι για όλους τους εργαζόμενους γενικώς, μόνο για τους συγγενείς α' κ β' βαθμού που ασφαλίζονται με μειωμένες εισφορές

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest madonna   
Guest madonna

AN KATATΕΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ,

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Οχι για όλους τους εργαζόμενους γενικώς, μόνο για τους συγγενείς α' κ β' βαθμού που ασφαλίζονται με μειωμένες εισφορές

Aτό πρώτη φορά το ακούω και κρατώ τις επιφυλάξεις μου...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest madonna   
Guest madonna

AN KATATΕΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ[/b] ,

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ?

(ρωταω γενικα για εργαζομενο και όχι μόνο για εργαζομενους α'βαθμου συγγενειας!)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Aυτή η απορία μου γεννήθηκε και εμένα τώρα..

Για τους εργαζόμενους γενικώς όχι...

Αλλά για τους α-β βαθμό συγγένειας όποιος γνωρίζεις ας μας διαφωτίσει...:rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Συνάδελφε ενοείται το διάβασα αλλά δεν είδα κάπου να εξαιρεί τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου...πράγμα το οποίο θεωρώ παράλογο...

Θα μου πεις δεν είναι το πρώτο....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ.ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ) ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 2ΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ!!!!Η ΚΟΠΕΛΑ ΕΜΕΙΝΕ ΕΓΚΥΟΣ,ΓΕΝΝΗΣΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ.ΕΧΩ ΘΕΜΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ?ΠΩΣ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΙΚΑ?ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΕΙΜΑΙ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩ ΜΕ ΙΚΑ-ΟΑΕΔ.ΚΑΙ Η ΠΛΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΛΟΓΩ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΝ ΤΗΣ ΒΑΖΩ ΕΝΣΗΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Τι αλλαγή να κάνεις στο ΙΚΑ;

Εχεις μιά υπάλληλο (εστω με ΠΚ 101) με επιδότηση ενσήμων από ΟΑΕΔ.

Για 6 μήνες την έχεις ασφαλίσει κανονικά και λογικά έχεις υποβάλει ΑΠΔ και πίνακες επιδότησης.

μετά την παντρεύεσαι.

συνεχίζεις να την ασφαλίζεις με πακέτο κάλυψης 154 και υποβάλεις ΑΠΔ και πίνακες με τα νέα δεδομένα.

Το θέμα της εγκυμοσύνης και της παρεπόμενης μη επικόλλησης ενσήμων (μετά το διάστημα που υποχρεούσαι) δεν προβληματίζει το ΙΚΑ.

Εφ΄όσον η σύμβαση είναι σε ισχύ δεν βλέπω θέμα ούτε με τον ΟΑΕΔ.

Δες το πρόγραμμα στο οποίο την έχεις εντάξει.

Πάντως η γενική αρχή είναι ότι ο ΟΑΕΔ επιδοτεί και πληρώνει εισφορές "ότι πληρώνει η επιχείρηση στο διάστημα ισχύος του προγράμματος".

Αρα για την περίοδο ασθένειας (λοχείας) που δεν πληρώνεις δεν έχεις και την αντίστοιχη επιδότηση.

Προσωπικά θα την έγραφα στον πίνακα του ΟΑΕΔ με την σημείωση ότι βρίσκεται σε άδεια λοχείας.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Τι αλλαγή να κάνεις στο ΙΚΑ;

Εχεις μιά υπάλληλο (εστω με ΠΚ 101) με επιδότηση ενσήμων από ΟΑΕΔ.

Για 6 μήνες την έχεις ασφαλίσει κανονικά και λογικά έχεις υποβάλει ΑΠΔ και πίνακες επιδότησης.

μετά την παντρεύεσαι.

συνεχίζεις να την ασφαλίζεις με πακέτο κάλυψης 154 και υποβάλεις ΑΠΔ και πίνακες με τα νέα δεδομένα.

Το θέμα της εγκυμοσύνης και της παρεπόμενης μη επικόλλησης ενσήμων (μετά το διάστημα που υποχρεούσαι) δεν προβληματίζει το ΙΚΑ.

Εφ΄όσον η σύμβαση είναι σε ισχύ δεν βλέπω θέμα ούτε με τον ΟΑΕΔ.

Δες το πρόγραμμα στο οποίο την έχεις εντάξει.

Πάντως η γενική αρχή είναι ότι ο ΟΑΕΔ επιδοτεί και πληρώνει εισφορές "ότι πληρώνει η επιχείρηση στο διάστημα ισχύος του προγράμματος".

Αρα για την περίοδο ασθένειας (λοχείας) που δεν πληρώνεις δεν έχεις και την αντίστοιχη επιδότηση.

Προσωπικά θα την έγραφα στον πίνακα του ΟΑΕΔ με την σημείωση ότι βρίσκεται σε άδεια λοχείας.

Πρωτ'απ'ολα να σ'ευχαριστήσω για την απαντηση σου και το ενδιαφερον που εδειξες.Αυτο που με προβληματιζει με τον ΟΑΕΔ είναι αν μου δημιουργήσουν θέμα απο τη στιγμη που είναι στο δεσμευμένο προσωπικο του προγράμματος (ειδικό Διετές) και δεν την αναγνωρίσουν.Γιατί οταν δεσμεύτηκε στο πρόγραμμα δεν ήταν παντρεμένη ενω τωρα εμφανίζεται ως σύζυγος του εργοδότη.Εκεί κολλάω και όχι τόσο στο ΙΚΑ.Οπως είπες κι εσύ όταν επιστρέψει μετα τις αδειες θα της αλλαξω ΠΚ και εισφορές,αντε να κάνω και μια γνωστοποίηση στο ΙΚΑ και προχωράμε.Με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ έχω ανησυχία.Βέβαια στο φινάλε θα τους ρωτήσω με την πρώτη ευκαιρία.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest βικυ   
Guest βικυ

γεια σας....θα ηθελα να ρωτησω κατι......

ο αντρασ μου εχει μια επιχειρηση και θελει να δουλεψουμε μεσα εγω και τα αδερφια του....πρεπει να ασφαλιστουμε ολοι?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.